encimem@...lbox.hu
GURU
GURU 3038 2003-06-14 [TELEFON] Nokia 6110 kikodolasa