d-peter@...novo.hu
HIRDETES
HIRDETES 1564 2000-10-19 [HIRDETES] 3210
HIRDETES 1540 2000-09-25 [HIRDETES] NOKIA 3210
MOBIL
MOBIL 401 2000-10-19 [HIRDETES] 3210
MOBIL 377 2000-09-25 [HIRDETES] NOKIA 3210