tamasf@...os.vein.hu
MOKA
MOKA 3926 2004-05-13 Viccek + limerick
MOKA 3873 2004-03-17 Lord Epping's
MOKA 3625 2003-06-29 Vicc
MOKA 3505 2003-02-27 Lord Epping's
NYELV
NYELV 339 2003-01-28 Re: Hawaii
NYELV 268 2002-11-05 Dr. vagy dr.
NYELV 263 2002-10-31 Re: Ikes ige
NYELV 233 2002-09-24 Palindrom
NYELV 208 2002-08-30 Pickup
NYELV 185 2002-08-07 Re: Vegyeszet/kemia
NYELV 97 2002-04-18 Re: LFS
NYELV 71 2002-03-22 Olasz, lengyel
NYELV 71 2002-03-22 Re: Re[2]: Lord Epping's
NYELV 68 2002-03-19 Re: Lord Epping's
NYELV 54 2002-03-05 Lord Epping's
NYELV 47 2002-02-26 Re: Lord Epping's
NYELV 35 2002-02-14 Re: Lord Epping's