dbori@...l.nyrmkk.hu
KONYHA
KONYHA 1708 2004-02-25 re: cserepedeny