lukovics@....hu
AUTO
AUTO 85 1998-07-18 Toyota Corolla es autovasarlas
AUTO 56 1998-06-12 Astra, Golf, BMW
AUTO 33 1998-05-19 Astra II vs. Golf IV
JATEK
JATEK 814 1998-07-30 Noname 3dfx, frekvencia gondok, stb...