Varga Gyorgy
MOKA
MOKA 1453 1997-06-14 Hello Mokazok!
MOKA 1452 1997-06-13 Zsido viccek... (folytatas)
MOKA 1450 1997-06-11 Zsido viccek... (folyt)
MOKA 1446 1997-06-07 Zsido viccek folytatas...
WEBMESTER
WEBMESTER 76 1997-06-23 /-/-- Varga Gyorgy