Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX NYELV 523
Copyright (C) HIX
2003-09-07
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Re[3]: Erdekes cikk (mind)  80 sor     (cikkei)
2 Re: Baszk nyelvtan 4. (mind)  62 sor     (cikkei)
3 3. rész (mind)  91 sor     (cikkei)
4 Felreerthetoseg (mind)  9 sor     (cikkei)
5 Unibody construction (mind)  15 sor     (cikkei)

+ - Re[3]: Erdekes cikk (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Cap!

 [Ez most nagyjából offtopik hozászólás lesz.]

hix.nyelv #522, >:

> Ezek szerint a Nature nem hiteles, nem mérvadó nyelvi kérdésekben, sőt

 Talán nem ilyen tragikus a dolog. Először is fel szeretném a figyelmet arra 
hívni, hogy nem nyelvi, hanem matematikai cikk volt: a szerzők a Cornell 
Egyetem Elméleti és Alkalmazott Mechanikai(?) Tanszékén (Dept. of Theoretical 
and Applied Mechanics) dolgoznak. Ez eleve meghatározza a szemléletmódot: nem 
egy társadalmi folyamat volt a tárgy, hanem egy paraméterezhető 
egyentletrendszer.

 Ez egyszerre lehet jó is, rossz is. Jó, mert lehet egy olyan egyszerű 
kiindulási modellrendszerünk, amelyet más, bonyolultabb renszerekben 
felhasználhatunk. Rossz, mert ha a matematikai modellezéssel járó nagyfokú 
egyszerűsítés lényeges dolgokat hagy ki, akkor nagyot bukhat az, aki 
felhasználja.

 Egy szakfolyóirat egyébként sosem hiteles: a közreadott cikkek nem eleve 
igazak. A publikáció egyik célja éppen az, hogy széleskörűen megbírálhatóvá 
tegye a vélt felfedezéseinket. Meglehet, hogy néhány szám múlva egy másik 
cikk éppen egy kemény bírálat lesz. (Egy cikk valós információtartalmát tkp. 
csak úgy lehet lemérni, hogy összesítjük egy idő múlva a rá adott 
reagálásokat. A saját szakterületeden ezt persze meg bizonyos szinten tudod 
jósolni, de egy másik diszciplínáét már nehezebben.)

 Ez különben is rövid közlemény volt, ekkora terjedelemben nem lehet 
részletes kifejtést adni. A dolgoknak lehet egy olyan olvasata, hogy az én 
észrevételeim mindegyikére van válaszuk, csak az helyhiány miatt nem fért e 
cikkbe. A Nature-be nehéz bekerülni, és rövid közleménnyel könnyebb, mint egy 
nagy cikkel. Lehet, hogy ez csak figyelemfelhívás volt, és valami szakmaibb 
folyóiratban publikálják a teljesebb változatot.

 A Nature-nek egyébként nagy a rangja a nagyközönség előtt, de talán kevésbé 
a szakmában. Ennek oka, hogy a Nature (meg a Science) nem specializált, hanem 
minden témakörben fogad cikkeket. A nívós -- de kevésbé ismert -- 
szakfolyóiratokban részletezőbb, szakmaibb cikkek vannak. A Nature-nek az az 
előnye, hogy nem csak egy szakma szűk, belterjes közönsége olvassa, hanem az 
Origó szerkesztősége is :-)).

 (Halkan megjegyzem: ilyen neves, nagy impaktfaktorú lapba csak ajánlóval 
lehet bekerülni. Ez egyfajta kontraszelekciót is eredményez: a befutott 
körökhöz közel állók rosszabb közleményeket is el tudnak sütni, mint egy 
kvalitásos, de "protekcióval" nem rendelkező csoport.)

 Ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról az opcióról, hogy a cikk teljesen 
rendben van, csak én nem értek belőle semmit ;-)))... Emiatt annak, aki el 
akarja olvasni az eredeti közleményt, kérésre el tudom küldeni a cikket PDF-
formátumban (68kB; a copyright miatt nem tehetem ki nyilvános helyre). 
Mindenki ítéljen maga. 


> ahogy az eredeti cikket elemezted, tkp. még a látszatát is kerülték a
> tudományosságnak?! 

 Meg kell mondanom, volt már, hogy sokkal durvább bírálói észrevételek 
érkeztek vissza nekem az én beadott cikkeimre. Ezeken az ember aztán 
elmereng: van amit, megváltoztat; van, amihez még pluszban kutat, hozzáír és 
van, amihez ragaszkodik. Az új változatot visszaküldjük, és az egész 
iterálódik addig, amíg a cikket el nem fogadják, vagy vissza nem utasítják.

 Ad abszurdum még az is elképzelhető, hogy az én általam észrevételezett 
hiányosságok a Nature bírálójának módosítási igényei nyomán keletkeztek... 
(De nem mondok a bírálókról semmit, mert lehet, hogy olvassák a listát :-))

 A "látszatát is kerülték a tudományosságnak" kitételt mindesetre erősnek 
érzem: nekem szakmai vitám van velük, ezt megosztottam a listával. 
Megengedem, hogy a vége az lesz, hogy én voltam távolabb a tudományosságtól.


> Az [origo] meg még mindezen torzított?

 Nos, ezen nem csodálkozom. Az Origó (és a társai) olyan mindent-egy-helyen 
alakzatok: ez eleve egy alacsonyabb színvonallal jár. De, mégha nívósabb 
helyen recenzálják is, akkor is -- ha érdekel -- el kell olvasni az eredeti 
közleményt, mert a recenzáló is csak ember, ha nem torzít, de más lehet a 
hangsúlya, esetleg felületesebb, mint te, s.í.t.
+ - Re: Baszk nyelvtan 4. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves k.horvath9!

hix.nyelv #522, >:
> Baszk Nyelvtan, 4..

 Hát ez valószínűleg eltévedt. De ha már idekerült lenne néhány észrevételem 
(a számtalan helyesírási hibán kívül, azokat a szkennelésre fogom):

> Minél egyszerübben lehet egy szót kiejteni, annál közelebb áll ez a
> nyelv szelleméhez. Lehet, hogy ez a törvény megtalálható más nyelvekben
> is, a magyar nyelvben az egyszerűség szabálya szintén fennáll. 

 Ez a törvény minden nyelvben fennáll. Egy grúznak a "vprckvni" '(éppen) 
hámozom' egyszerűen kiejthető, ezért ez a szó közel áll a nyelv szelleméhez. 
A jelék ugyanígy vannak a "kpngmi" 'kókuszdió' szóval.


> A hangközi n átalakul heheztt h-vá.

 Ez a hehezett h valami olyasmi, mint a vastartalmú acél? Avagy a szerző 
ismer nem hehezett h-t is?


> Az erős mássalhangzók a szó elején, és l, m, n után hangzóvá vállanak.

 Ez most vagy egy csapnivaló fordítás -- ui. a zöngétlen zárhangok [vi. a 
tenuisok] válnak általában a megadott pozíciókban zöngéssé --, vagy egy 
nagyon régen íródott szöveggel van dolgunk. Ez utóbbi ellen szól, hogy a 
szöveg utal a Szófejtő szótárra, amely alatt általában Bárczi Géza először 
1941-ben kiadott művét szokták érteni.


> Sanum    >>    chahu    /tiszta/.

 Az egyébként korrekt baszk szavak helyesírása teljesen sajátos francia-
spanyol keverék. Így ma "*caritate" helyett "karitate", "*chahu" helyett 
"xahu" /sau, sahu/, "*muń" helyett "muin" /muny/ alakot írnak. A fentieken 
kívül "denbora"-t van "*dembora" helyett.

 Az egyetlen nem helyesírási jellegű eltérés a mai baszk szótártól az, hogy 
a szövegbeli "*bundu" 'pont' szó helyetti "puntu", illetve "punttu" /puntyu/ 
van. De itt a zöngétlen szókezdet lehet, hogy nyelvjárási eltérésekre utal 
(szótárazva van "paketsu" 'békés' is a "bake" 'béke' szó mellett).


> A baszk bake és a magyar béke között nincs nyelv-rokonság. ... Azt
> ugyaneddig senki sem vizsgálta, hogy a latinból vajjon nem az
> etruszkok közvetítésével érkezett a szó, míg a török esetleg más turáni 
> nyelvből kölcsönzött. 

 Nem értem, miért kell ide az etruszk? Nem lesz ettől semmi más, ui. az 
etruszk egyáltalán nem ismerte a zöngés zárhangokat. Így mindenképpen a 
magyarban kellett volna a szókezdő /p/-nek /b/-vé zöngésednie, de ez a 
folyamat -- a baszkkal ellentétben -- a magyarban nem jelelmző. Nincs tehát 
sok alap a magyarban a latinból származtatni (akát közvetlenül, akár az 
etruszkon keresztül), még akkor sem, ha hiszünk olyan konstellációban, mely 
szerint a magyarok valahol valamikor együtt éltek volna az etruszkokkal (ami, 
hogy is mondjam, meglehetősen kívül van a még valószínűsíthető 
elképzeléseken).

 Jelenleg a magyar "béke" szó vissza lett minősítve ismeretlen eredetűvé, 
mert a török eredetet szintén eléggé kevéssé meggyőzőnek tartják.
+ - 3. rész (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

-Melyik a legnépszerub magyar noi név? Ha eltekintünk

a héber eredetu Mariától, amelynek vallásos csengése

van, magyarok többsége valószínüleg az Anna nevet

választja. . . Anni, Anikó, Annuska, Annácska, Nusi ..

-kinek nem volt Anna nevu szerelme? Az Anna-bál

 évszázadok óta a legnépszerübb, a lányok, fiúk számára

 minden idok legfontosabb bálja. A Mária komoly név, az

Anna romantikusan hangzik.-Honnan ered a név? A sumér vallás legendái szerint

 a világot Anu isntenno teremtette, Anu az osanya, az

Édesanya, a Boldogasszony. Amikor a kereszténységre

téro magyarok katholizáltak, elhagyták régi pogány

isteneiket, gyakran önként, ám titkon néha visszasírták

oket. Tengri, Mén, Dámaszék, Anu, a Fehér Ló, ( etiópul-

koptul: Feresz, innen a magyar frász kifejezés), Manesz

és a többiek bujdoklásra kényszerültek. Tengri a tenger

alakjában mossa a világ partjait, vigye el a frász Fereszt,

 üsse meg a manó Máneszt. A Mén megmaradt imádságaink

végén. Noha az imákban Istent, Jehovát, Jézus Krisztust

 emlití a magyar nyelv, az ima befejezésekor mégis

 megmondjuk, hogy kinek címezzük a imánkat: a Ménnek,

 ámen. Igy Anu is elbujt, elöször Szüz Máriává változott,

majd Boldogasszony lett belole, de végül is elokerült ismét

mint Anna, a legnépszerübb noi név.


          Si non e vero, ben trovato.


6.

Út, utazni. Magyarban az ige a fonévbol képzodik,az út és

az utazás között szoros összefüggés van. Nem így az angolban, ahol a road és a
travel szavak között, nincs összefüggés,

sem a francia route és voyager noha a spanyolban van

camino és caminare.Ezzel szemben más rokonnyelvekben, mint az egyiptomiban,

 az út és az utazás ugyanabból a gyökbol ered, ime a

hieroglifája mindkettonek: (sajnos itt nem tudjuk közölni).

 Ugyanilyen gondolatközösség van a baszk nyelvben, az út

 baszkul bide és utazni bideia. A turáni, sumérbol származó

 nyelvek az utazás fogalmát kapcsolják az út fogalmához.

     Ezek a mozaik kövecskék sorra kimutatják, melyek a magyar nyelv rokon
nyelvei, hol volt a magyar oshaza, honnan származnak a magyarok.

     Mindezt mint munkaelméletet ajánlom, én sem vagyok a falu esze, én i
s
tévedhetek, és velem szemben a sumérul, egyiptomiul, baszkul, keltául nem tudó
akadémikusainknak, egyetemi tanárainknak van igazuk.                                    D.S.y F
.
+ - Felreerthetoseg (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Az autókereskedések reklámjaiban gyakran szerepel "x év 
átrozsdásodás elleni garancia". Ma viszont "x év átrozsdásodási 
garanciá"-ról olvastam az egyik hirdetésben. 
Szándéka szerint bizonyára mindkét forma ugyanazt akarja közölni. 
Viszont az "x év átrozsdásodási garancia" szószerint értelmezve azt 
jelenti, hogy x év alatt az autó garantáltan átrozsdásodik :-)

Szegedi Ga'bor (gszegedi at freemail.hu, http://gszegedi.freeweb.hu)
Egyes szabalyokat eleve betarthatatlannak alkottak.
+ - Unibody construction (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Auto esetében unibody construction = onhordo.

Eloszor - erthetoen - repulogepeken alkalmaztak, aminek a lenyege, hogy a 
vazszerkezet ES a burkolo lemez (!) ugy van osszeerosítve (hegesztve), hogy 
egyuttesen viselik a teljes kulso terhelest, kivaltva az alvazat. Autoknal 
az elso ilyen kocsi a Dodge Dart volt (1960), aztan autobuszoknal is hamar 
elterjedt.

Ma mar sok egyeb cikknel is (csonak, csomagolo ladak, pancelszekreny stb.) 
gyakran hasznaljak ezt a kifejezest (unibody construction).

Kivetelesen a lanyom geperol irok, azert lathato a cimben a "pumi", ami a 
www.pumi.org honlaphoz tartozik (amit szinten en csinalok).

Lezo

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS