Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX KULTURA 1114
Copyright (C) HIX
2000-06-22
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Szamtantudomany Sumeriaban. (mind)  160 sor     (cikkei)

+ - Szamtantudomany Sumeriaban. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Számtantudomány sumeriában

                            Bemutatja: Dr.
Török Sándor


  Általánosan elfogadott a civilizációtörténelem megállapitása, hogy a
mostani európai civilizáció gyökere a görög-római civilizációban
található. Miután a északról érkezett dor, ión á r i a törzsek
elfoglalták a Peloponéziai Félszigetet, felszámolták a turáni
ôslakosságot, i.e. 600 körül, egy uj civilizációt teremtettek, amelynek
legismertebb tudósainak, gondolkozóinak neveit az egész világ ismeri:
Sokratesz, Plato, Aristoteles, Epiküre a filozófiai iskolák alapítói,
Pütagorász a számtantudomány, Eszkülap, az orvostudomány megteremetôje.
A nagy irókról, költôkrôl, történészekrôl itt meg sem emlékezünk,
Homér, Ezopus, Herodote neve közismert. Itt kizárólg szaktudományunkról,
a számtan-mértanról értekezünk.

  żVajon igaz-e a fentemlített megállapítás, hogy a hellenizmus elött
nem volt tudomány?

  Ez csupán a soviniszta görög történészek kijelentésein, irásain
alapuló tévhit. A görög civilizáció erkölcsi felépítésében a hazugság, a
félrevezetés nem bűn, hanem erény. A görög költô énekli:
“Csak akkor vagyok ôszinte, amikor hazudok”, a nagy angol történész
Toynbee írja: "A perzsáknak nem az a tragédiája, hogy elvesztették
Görög-Perzsa háborút, hanem az, hogy ennek a háborúnak a történetét a
görög történészek tollából ismerjük”.

  A történelmi igazság az, hogy a nagy görög tudósok mind Egyiptomban
tanultak, mint ez életrajzukból kitűnik. I.e.700-as évek az egyiptomi
tudomány egyik virágkora. Görögországban a civilizáció ekkor gyerekkorát
éli. A születő görög civilizáció lassan terjed, a politikai egység nem
létezik, a városállamok egymást marcolják.

  Az Egyiptomban tanuló görögök elsajátítják az egyiptomi titkos
tudományokat. Itt a tudomány, a babona és a vallás szorosan
összefonódik, minden iskolázott egyszemélyben pap, hívô és tudós.
Minden tudás titok, a vallás belsô szerkezete a titkok folyamata
amelyet csak a Halottak Könyvének (egyiptomiul: “Visszatérés a
Napfényre”) ismerôje tud megfejteni. Ugyanilyen titok minden tudomány:
az egyiptomi pap-tudósok tisztában voltak azzal, hogy az emberek
szellemileg mohók, önzôk és ha a tudomány uj lehetôségeket ad kezükbe,
ezt elsősorban saját érdekükben használják. Az egyiptomiak ismerték az
elektromosságot, az atom titkait, a lázert. Tartottak az atomenergia
pusztító lehetôségétől, ezért ezt titokban tartották. Ma az atombomba
készítése köztudomású, az Internetben mindenki megtalálhatja . Minden
gonosztevô csinálhat atombombát, ha meg tudja venni a szükséges
nyersanyagot.

  Az egyiptomiak sem voltak minden tudományág megteremtôi. Tudományuk
alapját, a már akkor háromezer éves multra tekintô sumér tudományból
meritették. A londoni British Muzeum egyiptomi termében - ahogy
belépsz a Muzeumba, az elsô terem balra - látható az i.e. 1200-as
években írt papírus, ahol a hieroglifusokat nem ismerô látogató is
láthatja a pütagorászi háromszög rajzát. Ezt a rajzot körülvévô egyptomi
szöveg ismerteti azt a trigonometrikai tételt, hogy: a^2+b^2=c2. Ezt
tanulta Pütagorász kollégánk, ezt hazavitte Athénba, ráütött egy
pecsétet: Made In Greece, és azóta az egész világ hasraesik a görögök
plagizált tudománya elött.

  Az egyiptológia és a súmériólógia nehéz tudomány, a matematika sem
gyerekjáték. Nagyon kevés ember van, aki szakértő mind a három
tudományágban. Ilyen ritka madár Lucio Giadorou Astori olasz matematikus
és sumérológus tanár. Kezébe került 1981-ben egy mezopotámiai
ékjelekkel borított agyagtábla, amelyet a súmériai, magyarnevű Úr városa
romjaiban találtak a század elején. Azóta ezt az amerikai Columbiai
Egyetem Plimptom gyüjteményében ôrizik. Eredete i.e. 1900 és 1600
évek körül tehetô, a szakemberek és az egyetem leltára mint a
“Háromszögek Táblája” ismerik. Már a 30-as években is tanulmányozták ezt
a táblát a sumérológusok, akik nem voltak matematikusok, ezek
megállapították, hogy a tábla zavaros szögmérési eredményeket tartalmaz.
– “Tipikus lebecsülése a görögelôtti kulturának” – jegyezte meg
Giadorou. Nem hitte, hogy a sumérok, a babilóniaiak, az egyiptomiak nem
lettek volna képesek pontos szögmérésre és számolásra. Az elsô ismert
naptárt a sumér csillagászok és számtantudósok készitették, az évet 12
harminc napos hónapra osztották és ehhez hozácsatoltak öt napot. Ez
ezelött 7,000 !! – hétezer éve történt. Akár hiszi az Olvasó, akár nem,
ez a naptár olyan pontos, hogy ez ma is a hivatalos ethiópiai naptár,
azzal a kis különbséggel, hogy az ethiópai naptárban ma – 1999 helyett
1992 öt írnak.

  Giadorou tanár mindent elôlrôl kezdett. Megpróbálta beleélni magát
az ezelött 5500 éve élô matematikus gondolkozás módjába. A jeleket a
sumér logika szerint csoportosította tükör-módszerrel, a
számok helyett azok reciprok értékét írta le. Pld 124 reciproka 1/124. A
sumérok a 60-as számrendszert használták, ezt “lefordította” az általunk
használt 10-es számrend értékeire . Ekkor jött a meglepetés! A Plimpton
322 számú agyagtábla szeme elött változott az uj Rosetta-i kôvé. (Ez a
kôemlék engedte meg az egyiptomi hieroglífok olvasását.)

  “A tábla ugyan töredékes, de megfejthetô” – mondotta. - “Felül
vannak a számoszlopokat jelzô feliratok. Az adatok 15 derékszögű
háromszögre vonatkoznak, amelyek növekvô sorrendben követik
egymást az átfogó négyzetgyöke és a befogó négyzete szerint”.

  Ez önmagában azt bizonyitja, hogy a sumérok 3300 évvel Pütagorasz
elött ismerték a hires tételt. De ez még mindig nem minden. A kulcs, az
elsô oszlop, ebbôl lehet kibontani azt a műveleti
rendszert, amelybôl a legkisebb számoktól kezdve, valamennyi
integrálissal végtelen sok derékszögű háromszög szerkeszthetô.

  Giadorou tanár aprólékos munkával igyekezett kihüvelyezni a
megsejtett kódot. Oszlopokba rendezte a számokat, felírta reciprok
értéküket, hatvanas számrendbôl átszámította a tizesbe, végül
törtté alakította ôket. Így sikerült megkapnia a gyököt, a rendszer
kulcsát: 2,4. Ettôl kezdve gyerekjáték lett az egész, könnyed
eleganciával állította fel a háromszögek sorozatát.

  “A gyök ugyanazt a szerepet tölti be – magyarázza – mint a sejtben a
gén: a végtelen ismételhetô meg vele.”

  Mérföldkô ez az ókori matematika történelmében. Fizikai ismereteken
alapult az a természetes matematika, amely eltér a görög és a modern
ember gondolkozásától. A sumérok és a babilóniaiak
harmónikus és elegáns megoldásaiban a négyzet- és a köbgyökök játszottak
fontos szerepet. Ha lett volna hozzá technológiájuk, akár egy űrhajót is
elindíthattak volna a Holdra.

  A tábla számait kombinálva Giadorou sok mindent megfejtett a
tudományból, amely a vallással is kapcsolatban állt. Minden istennek
volt egy szám-neve is, A 10, 20, 30 stb. számok jelei egyben a
különbözô istenek jelei is voltak. Nem lehet tudni, hogy a számok
voltak-e az istenek, vagy az istenek a számok.

  A11. képlete az aranyháromszög, amelynek oldalai aránya 3:4:5. Az
elsô és utolsó oszlop száma 4/3-ot ad, ami a 60-as számrendszerben a 63
szám. Ez egy mágikus szám, az egyiptomiaknál ez Hórus isten száma. Ennek
szeme hat részre vont bontva, az egyes részek értéke: 1/2+1/4+1/8+1/16+
1/32+ 1/64= 63/64, a fenti 63. Giadorou tanár szerint az egyiptomiak
ismerték a végtelen fogalmát és az irracionális számokat is.

  A tanár nem érte be a tábla müveleti rendszerének megfejtésével.
Rájött, hogy az általa felfedezett gyökökkel, fel lehet állitani egy
olyan lineáris egyenletet, amellyel ellenôrizni tudja a müveleteket. Az
eredmény különös módon összecseng a néhány éve megfejtett másik súmér
táblával, a “Négyzetek Táblájával”, amelyet a Yale Egyetemen ôriznek.
Az agyagba karcolt mértani idom pontossága a korszak szintjéhez képest
bámulatos!

  “A matematika az egyik módszer, amelynek segítségével az ember
megértheti és bizonyos fokig birtokába veheti a természet formáit” –
állítja Giadorou tanár – “megengedi hogy rendet teremtsünk,
a káoszt formába öntsük. Az ókori matematika, ezt ne felejtsük, a kôrt
“belsô” egyenesnek, a gömböt a tér horpadásának, az egyenest a pontok
sokaságának tekintette. A modern tudomány felé az euklédiszi geometria
és, Plató filozófiája jelentették a nagy áttörést.”

  Ilyen szemszögbôl nézve Giadorou tanár tétele még akkor is
szenzáció, ha az elméleti matematikát a laikusnak nehéz megérteni. Ma
a modern matematika a számológépre támaszkodik, ezzel halad a
mesterséges értelem felé. A sumérok fedezték fel a matematika
gondolkozási szabadságának törvényeit.
,
A logikai vonal egyenesen halad elôre hétezer év óta.

  ( Egyes részletek az INTERPRESS 1989.decemberi számából).

4 oldal- 1172 szo – 7.225 betu – 8.680 b.es b.koz- 35 bekezd. –164
sor.

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS