Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX KULTURA 1067
Copyright (C) HIX
2000-03-16
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Egyiptomi filozofia és esztetika (mind)  186 sor     (cikkei)
2 Tired Of Earning What Someone Else Thinks You Are Worth (mind)  47 sor     (cikkei)

+ - Egyiptomi filozofia és esztetika (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A Halottak Könyvének 130. számu Himnusza fejezi ki legjobban az
egyiptomi misztikus filozofiát,amelyböl ered, mint ezt latni fogjuk a
keresztény, a manicheus, a buddhista és
más misztikus filozofia. Ez az elsö magyarnyelvü forditás az eredetei
szövegböl a magyarázatokkal..
Dennis Sugar y Frank

130.Himnusz.
  A Megszentelt Lelkek Tökéletesítése.


Nézzétek! Az Ég kinyílt, a Föld kinyílt
Nyílott a Nyugata, nyílott a Kelete,
Megnyílt az Ég déli féltekéje
Megnyílt ennek az északi fele.
Feltárták az összes kapukat
Kinyitották a bronz záraikat.
Most jelenik meg Rá a láthatáron.
Sektet bárkája nyitotta ki az ajtót.
Mandzsit bárkája tárta fel a kaput (1)
A Világ isteni rendjét lélegzi magába.
Su isten megjelenik, megteremti Tefnut.
Ozirisz alattvalóiból áll Rá udvara.
Én lándzsám megragadom
Akár Hórus, hatolok szentéjébe
Hol a misztériumokat ünnepelik.
Istenek küldötte engem kedvvel fogad
Áldozatával tisztítja kis kápolnám.
A Jog-Igazság kiséri utamat.
Szentélyem kötelekkel erősítem
A vihar ellen, amelyet ki nem állok
Akár csak az árvízet, ez ne érjen engem!
Vihar és víz ne legyen közelemben.
Ki kell mondanom, hogy mindkettőt útálok.
Rá tronja előtt ne legyek visszalökve
Ne kelljen a visszautra térnem.

Nézzétek, a Földön milyen módon éltem
Földi tetteim hozom a két karomban. (2)
Ne kóborogjak a Sötétség Völgyében
Ne lökjenek Tóba, hol a sok Gonosz van. (3)
Ne legyenek társaim az Elkárhozottak.
A démon ne kaparintsa meg lelkem
Ne kerüljön az ő fogságába.
Ahol róvásomra jóizűn mulathat.
Arcom forduljon el Sepdu vérpadjától. (4)

Üdvözlöm a Csípő csillag isteneit (5)
S a nagy misztériumok titkos késeit,
A Két Kart, kik fényt hoztok a Világnak
S vezetitek azt, idő ritmusa szerint .(6)
Ifjak és vének! Szemetekkel nézzétek
Tud-ot a miszteriumok nagy Urát.
Italáldozatot hoz Millió-Év-Mesterének
Utat nyít elötte a Mennynek mezején.
Tud az, ki elfogja a zúgó vihart
És börtönben tartja a vára mélyében.

Én, Ozirisz érkezem az örök Lakomba.
Isteni Szellemek, óvjatok a bajtól
Védjétek a testem attól mi goromba
Mert Rá kedvel engem, szíve felém hajtol
Engedjétek, hogy elérkezzem hozzá,
Legyen ott egy bárka amely csak reám vár
Hogy azon hajózzam minden gond, baj nélkül.
Mikor szívemnek Tud ad jóságot, örömöt
Dicsőitem Rá-t, ki fenn a trónján ül.
Ô rombolja az ellen által épített korlátokat
Bárkán ne sülyedjen, amiklr hajózok.
A Göncöl Szellem jelenik meg elöttem
Ki a csillagképben él, mélyen néz szememben,
Mert tudja hogy Rá neve él szívemben.
Szellemi alakom jelzik szavaim
Rá figyelemmel hallgatja beszédem
Ô ki fenn lebeg Láthatár vonalain
Ki tűzlánggal tisztítja meg Fény Fiait.
Tied a hatalom fenn a magas Égben!
 Ime az ellenség támadásra készen
Mikor megjelenek fegyverrel a kézben
Hogy helyre állitsam feldúlt Világrendet (7)
Égbolt acélfalát, mely Amenti-t védte
Apopi rombolta, zűrzavart teremtett
Behatolt oda, semmit sem kimélve
Az Oroszlánisten, siker nélkül védte.
Tőlem függ tehát visszahozni a Rendet
Így látjátok ti, istenek a trónról
Hogy az Égi Karok előtt megjelenek
Szabadítom Rá-t az Apopi sárkánytól.
A Démon nem érhet soha közelembe
Hiába tesz varázs talizmánt utamra
Ezt megsemmisítem, Démon kész futamra.
Nem hiányoznak az áldozatok
Tud-tól jön számomra a varázshatalom
Kapom az egységet ‘s a változatot. (8)
A Jog-Igazságot bárkáján utaztatom (9)
Az istenek kara évmilliókig él
Kőrükben én ott diadamaskodom.
Az istenek engem kísérnek és óvnak
Engemet örvendve körűkbe fogadnak.
Rá kisérete, az isteni hercegek
Hátam megett állnak, kegyemért versengenek
Uralja a világot az isteni Rend
Isten dicsősége fenn az Égben cseng
Érkezik Mát istennő az Ura elé.
A kezembe kerülnek most a fegyverek
Elindulok velük a Nagy Mester felé
A Fény Lényei engem dicsőitenek.
Fáradt nem vagyok, soha sem pihenek
Rá maga dícsér, csodálja bátorságom
Helyrehoztam a mult borzalmas emlékét ( 10)
Körülnézek, így élvezem jámborságom.
Lassan elfelejtem az evezők csobogását
Bárkám vitorlázik győztesen Égbolton
Tud istent követem, érzem rám hatását
Majd Keper-t kísérem. A megjelölt ponton
Megtalálom Lelkek összes Átváltozását. (11)

Ha egy szót kiejtek, varázsigéből Tett lesz
Haladok előre, bejárom az eget
Su isten ha meglát boldogan felnevet
A Tűz Szellemei mind engemet keres,
Átveszik a bárkám, annak kormányzását
Visznek ahol Rá és az udvara székel.
Ra meglát, elém jő, Oziriszt: néz engem.
“ Béke legyen veled, aki engem védel
Ne légy visszalökve, gyere ide menten.
A Láng amely téged mindörökké éltett
Nem lesz elragadva, ettől nem kell félned”.
Démonok szájából született vad átok
Titeket ne érjen,ne hasson az rátok
A Gonosz Szellem, ha fenyegeti utad
Válasz olyan ösvényt, mely másfelé mutat
Amikor meglátod a Krokodilfejűt
Térjél ki előle, jobb, hogyha megkerüld.
Ime felkerültem Rá szent Bárkájára
Hol istenek engem trónjára ültetnek
Rá teste az enyém, engem megszentelnek.
Utadat én járom. A piros hajnalban
Legyőzöm Nebt démont, ki egy tűzfalban van.
Támad rám egy szűkös folyosó mentében
Minthogy erről tudtam, a csapdát kitértem.
Rá isten, hajódon így foglalom helyem
Az áldozatokat melletted élvezem.

Ajánlás.
 Ezt a himnuszt Rá bárkája színes képe felett kell énekelni
egy szertartásilag elismert tiszta helyen. Az elhunytat képviselő
szobrocska a hajóorra kerül, jobbra Sektet bárkát, balra
Mandzsit bárkát kell festeni. Ozirisz ünnepén étel és italáldozatot
kell bemutatani. Ez a szertartás örökre élteti az elhunyt lelkét,
nemlesz egy második halál áldozata.
 A fordító megjegyzi, hogy az első halál után az öntudat
ideiglenesen eltűnik, és az elhunyt testétől megszabadulva
lassan beleéli magát uj állapotába. Azonban az öntudat a halál után
alapanyagként egy finom burokban keres menedéket ( ez megfelel
a Hindu < Sűksma Çarira>-nak, vagy Paracelsus <csillagtestének> )
és magában őrzi a halott összes földi bűneit és hibáit. A halál
célja,megszabadítania lelket minden tisztatlanságtól, ez az alapanyag
tehát egy második halállal fenyeget, amitől rettenetesen féltek az
Egyiptomiak. Az első haláltól nem tartottak, mert tudták, hogyt az ezt
követő nehézségeken át tudnak hatolni.
 Az elhunyt örökre egyesül lelkével, nem hal meg másodszor
az Alvilágban, a Megméretésnél minden rendben fog lefolyni.
Gyözedelmes lesz ellenségei felett és minden nap megkapja a
halotti áldozatokat, mindörökre.

 Magyarázat.(1) A Nap két bárkájának a neve:délelötti név
Mandzsit, dél után: Szektet. (2) Az ezoterikus doktrina szerint
 a Földön elkövetett tettek emlékét a végtagok őrzik, így a karok és
a lábak a jövő karmája alapja.(3) A Tó, a Láng Tava, azaz a Pokol .
 (4) Több isten ismeretes e név alatt, van krokodilfejű, darufejű és
 oroszlanfejű. (5) A Csipő csillag – vagy Derék csillag – a Göncölszekér
egyiptomi neve. (6) Az Idő ritmusa az északok, a Nap évi kőrutazása, és
a Nap kőrutazása 22.000 évenként a csillagövben. (7)
A következő sorok fejezi ki – a manicheizmus és a budhista tan
szerint –az Ember a Világegyetem sarokköve. A Világegyetem az összes
isteneivel nem tudja a rendet és az egyensulyt helyre-
állitani, sak ha az Ember szabadon feláldozza magát megtisztul
hogy elérje az isteni tökéletességet. Ez a kereszténység krisztusi
alapgondolata is. ( 8) A szószerinti fordítás: “ Tud ellát azzal, amit
saját maga készit”. (9) Az Átváltozás,az Ujjászületés alapja a
Jog-Igazság feltámadása.(10) Hivatkozás a Égi Háboruk kozmikus
katasztrófájára. (11) Ez az Átváltozás, a Feltámadás befejezése,
 az Élet, a Halál és a Feltámadás kőre bezárul.

 Ez a Himnusz a Halottak Könyvének egyik legfontosabb része.
+ - Tired Of Earning What Someone Else Thinks You Are Worth (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Have You Dreamed Of:

-Owning Your Own Time?

-Controlling your Financial Future?

-Feeling Good About What You Do
And Helping Others?

Are you?

-Tired Of Working For Someone Else
  For What "They" Feel You Are Worth?

--Tired Of The MLM Scene?

-Looking For A Legitimate Home-Based
Enterprise That Can Generate You
$10k-20k+ Monthly?

THEN CHECK THIS OUT

-Make $1,000 to $15,000 Profit On Every
Sale And our System Does The Selling
For you.

-Free Enterprise......Not MLM Or Franchise.

-Full Training And Support In An Environment
Of Utmost Integrity.

-Lead Generation System That Brings Qualified
Prospects to You.

-A Multiple 6-Figure Income is Realistically
Attainable in 1st Year.

-2 to3 year Retirement Program...Period!

-This Program Is All About Money...How To
  Make It, How To Keep It, And How to Make
  It Work For you.

CALL:

1-800-320-9895  Ext. 5433
Free Recorded Message

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS