Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX VITA 2515
Copyright (C) HIX
2005-01-10
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Orszagzsarolosdi (mind)  115 sor     (cikkei)

+ - Orszagzsarolosdi (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

ORSZÁGZSAROLÓSDI

Akarja Ön, hogy óhaját az egész ország lesse? Akar Ön karizmatikus népvezér len
ni? Akar Ön tíz-tizenöt millió embert úgy táncoltatni, ahogy kedve tartja? Mi t
udjuk a receptet   íme.

_Első lépés._ Válasszon ki egy eseményt a magyar történelemből, olyat
, amihez az átlagember tudatában negatív képzetek tapadnak. Ez nem nehéz, mert
a magyar történelemben kizárólag vesztett csaták, elbukott forradalmak és lever
t lázadások szerepelnek, ez a nép soha nem győzött, soha nem hódított meg
senkit, mindig csak őt győzték le és hódították meg. _Használja ki!_
Olyan eseményt válasszon, ami elég régen volt ahhoz, hogy a ma élő emberek
 90%-a számára történelem legyen. Nem baj, ha további 9,9% gyerekfejjel átélte
a dolgot, gyerekek tapasztalata nem számít, a fennmaradó egytized százalék pedi
g már úgyis szenilis. A fiatalok nem emlékeznek semmire, Ön pedig a fiatalokhoz
 akar szólni, mert ők csinálják a történelmet   azazhogy Ön ővelük tu
dja legjobban elhitetni, hogy ők csinálják a történelmet. De soha ne feled
je, hogy _a történelmet valójában Ön csinálja!_
Mit szól például Trianonhoz? Megfelel? Rendben, akkor használjuk ezt. Ne feledj
e: _oszd meg és uralkodj._ Önnek meg kell osztania a népet ahhoz, hogy uralkodh
asson fölötte, a megosztás után keletkező résznépeket azonban egyesítenie
kell, máskülönben nem lesz kin uralkodnia. Tehát mutassa be a kiválasztott esem
ényt   a példánkban Trianont   olyan tálalásban, ami az emberek egy részébő
;l atavisztikus veszteségreakciót vált ki. Hogyan? Ne feledje: _Az emberek nem
azt gondolják, amit gondolnak. Az emberek azt gondolják, amiről Ön azt mon
dja, hogy azt gondolják._ Jelentse ki, hogy Trianon fájdalmas veszteség, és ezt
 ismételje el minden lehetséges és nem lehetséges alkalommal, és az emberek Tri
anont fájdalmas veszteségként fogják megélni, mert Ön, a karizmatikus népvezér,
 ezt mondta. Alkalmazza John Keating módszerét, sétáltassa körbe őket az u
dvaron, és egyszerre fognak lépni. Ezt folytassa egészen addig, amíg tökéletese
n át nem itat a Trianon miatti fájdalomma!
l olyan embereket, akik amúgy csak a történelemkönyvből tudják, hogy Magya
rország területe nem mindig volt 93 ezer négyzetkilométer.
De a többiekről se feledkezzen meg. Azokat a szólamait, amiket a nép egyik
 fele számára gyárt és ad elő, a nép másik fele demagóg, populista naciona
lizmusként fogja értékelni. Ha nem így értékeli, akkor Ön _rosszul végzi a dolg
át,_ és még azt sem érdemli meg, hogy végigolvashassa jelen politikusképző
nket. Önnek a nép másik felét is irányítania kell, de másképpen. Gondoljon az Ö
szvérre, aki a legenda szerint a tábornokait engedelmességre kondicionálta, a b
ohócát pedig gyűlöletre és félelemre. Ön a nép egyik felét fogja engedelme
sségre kondicionálni, s a másikat gyűlöletre és félelemre. Minden egyes me
gnyilatkozását, amit Trianon tárgyában tesz, a másik oldal dühös reakcióinak ke
ll kísérnie, és mindennek el kell mondaniuk Önt. Ha nem tudja ezeket az érzelme
ket előcsalni belőlük, válasszon más pályát.

_Második lépés._ Ha már kiválasztotta Trianont mint favorizált történelmi esemé
nyt, magától értetődően adódnak a Trianonban elcsatolt területeken él
ő magyarok mint favorizált embercsoport. _Ügyesen_ favorizálja őket!
Ne feledje, hogy négyféle kísérleti egere van, és mindegyik csoportnak a megfel
elő módon kell viselkednie. Ha csak egy részük viselkedik megfelelően
, akkor Ön kudarcot fog vallani.
Az ország népének egy részét Ön a Trianon miatti atavisztikus fájdalomra kondic
ionálta. El kell érnie, hogy szeressék a határon túli magyarokat, és ez nem is
lesz nehéz; de nem szabad hagynia, hogy szeretetük túlzott mértéket érjen el, e
ffektív segítséget nem szabad adniuk nekik. Ez kimerítené azokat az emberi ener
giákat és anyagi forrásokat, amikre Ön tart igényt. Ideális célja tehát az lesz
, hogy ez az embercsoport egyfajta _elvont szeretetet_ érezzen a határon túli m
agyarok mint csoport iránt, de _tökéletesen közönyös maradjon_ egy-egy adott ha
táron túli magyar ember mint személy iránt.
Az ország népének másik részét Ön ellenlábasaivá kondicionálta. Ezeknél azt kel
l elérnie, hogy az Öntől és az Önhöz húzó csoporttól érkező, határon
túli magyarokkal kapcsolatos reakciók _automatikus ellenszenvet_ váltsanak ki b
előlük. Ez nem lesz nehéz, mert az Ön megnyilatkozásait már amúgy is popul
ista demagógiának értékelik, tehát ellenszenvet éreznek minden iránt, amit Önt&
#337;l hallanak. Nehezebb feladat lesz arra kondicionálni őket, hogy _magu
kra a határon túli magyarokra is_ ellenszenvvel tekintsenek, mert ellenlábasai
olyan emberek, akik _nem embercsoportokban_ gondolkodnak. Mégis érdemes megprób
álkozni ezzel is, mert a határon túli magyarok irányában megnyilvánuló cél és t
artalom nélküli szeretet átmenetileg irigységet és utálatot fog gerjeszteni ben
nük, aminek ugyan később rájönnek az eredetére, s ezáltal túllépnek ezeken
 az érzelmeken, ám így _lelkileg meggyengült,_ szégyenkező embereket csiná
lhat belőlük, s megint kihúzza egy m!
éregfogukat.
A határon túli magyarokat engedje sütkérezni a Magyarországról feléjük sugárzó
szeretetben, hadd higgyék, hogy ez idővel kézzelfoghatóbb segítségben is m
egnyilvánul majd. Ne feledje: Magyarország, a legvidámabb barakk szerencsésebb
helyzetet örökölt a szocializmustól, mint a szomszéd országok, s éppenséggel a
legtöbb magyart számláló Románia különösen szegény ország. _Használja ki!_ Az a
usztriai magyarokkal ne vacakoljon, ők Nyugaton élnek, ahol a nemzetiség s
zinte lényegtelen tényező. Ne feledje: minél szegényebb egy ország, annál
inkább központi kérdés a vallás és a nemzetiség.
A szomszéd országok államalkotó nemzeteivel lesz a legkevesebb gondja. Ők
a Magyarországról   egy gazdag szomszéd országból   az ottani magyarok irányába
 sugárzó szeretet láttán irigyek és féltékenyek lesznek, és feltámad bennük a n
acionalizmus. Örüljön neki és hagyja őket békén, majd ők eldöntik, ho
gyan vezessék le ezeket az indulataikat. _Természetesen_ ha felkorbácsolt nacio
nalizmusuk bármiféle magyarellenes tettet váltana ki belőlük   legyen az k
öpködés a buszon vagy véres pogrom  , Önnek azonnal kemény hangon kell reagálni
a, a jog és az erkölcs talaján állva kell követelnie, hogy ezt _hagyják abba._
_De vigyázzon!_ A szomszéd országok mindegyikében találhatók Önhöz hasonló töre
kvésű politikusok, akik szintén kialakították már a maguk széles táborát.
A politikai játéktér csak akkor lesz elég nagy mindannyiuknak, ha nem keresztez
ik egymás útját. Önnek szüksége van az ottaniak magyarellenes érzelmeire, éppen
 úgy, ahogy nekik szükségük van az itteniek román-, szerb-, szlovák-, ukránelle
nes érzelmeire. _Nem szabad hagynia,_ hogy a kétfelől is korbácsolt érzelm
ek végül háborúba torkolljanak Magyarország és valamelyik szomszédja között, va
gy akár csak polgárháborúba bármelyik érintett országban. _Ez teljesen keresztü
lhúzná az Ön számításait._ Ön népvezér, nem pedig hadvezér. Egy háborúban a kat
onák vennék át az irányítást, Ön mindenképpen háttérbe szorulna. De ha mégis si
kerülne magához ragadnia a hadvezéri szerepet, az rosszabb lenne, mint háttérbe
 szorulni. Ne feledje: _Magyarország mindig elveszíti a háborúit._ Egy vesztes
háború hadvezérének lenni egyenlő a !
politikai öngyilkossággal.

_Harmadik lépés._ Magyarországon négyévenként vannak választások, Ön tehát mind
en nyolc évből négyet kormányon fog tölteni. _Lényegtelen,_ hogy Ön személ
y szerint benne van-e a kormányban, sőt az is, hogy az Ön pártja bent van-
e a parlamentben. Ha az Ön által befolyásolt erők kormányoznak, akkor _Ön_
 kormányoz. Tisztában kell lennie azzal, hogy a magyarok nem valamely párt mini
szterelnök-jelöltjére szavaznak, hanem _a jelenlegi kormány ellen._ A bal- és a
 jobboldal tehát négyévenként váltogatja egymást. Készüljön föl a kormányzati f
eladatra!
Valahánys

(webes bekuldes, a bekuldo gepe: ktv672-49-108.catv-pool.axelero.hu)

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS