Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX FORUM 613
Copyright (C) HIX
1992-06-16
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Moldova Gyo=rgy: A bal oroszla=n =leve=lva=lta=s= (mind)  94 sor     (cikkei)
2 ??? (mind)  6 sor     (cikkei)
3 Cimvaltozas (mind)  29 sor     (cikkei)
4 Listas kepviselok (mind)  32 sor     (cikkei)
5 Apak es fiuk, megint (mind)  59 sor     (cikkei)
6 Fuggetlen vilagnezet (mind)  114 sor     (cikkei)
7 Bauer (mind)  26 sor     (cikkei)
8 Kulonbsegek magyar mediakban =es ujabb MH level= (mind)  57 sor     (cikkei)
9 Viktoria levele - masodik resz (mind)  84 sor     (cikkei)
10 Libikoka (mind)  89 sor     (cikkei)
11 Bauer=Horvath (mind)  14 sor     (cikkei)
12 Udvozlet Viktorianak (mind)  5 sor     (cikkei)

+ - Moldova Gyo=rgy: A bal oroszla=n =leve=lva=lta=s= (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

I. A'llami Szerveze'si Hivatal
 Leo' Leo' u'rnak
 a La'nchi'd pesti hi'dfo" bal oldali ko"oroszla'nja'nak
 Tisztelt Leo' u'r!
 E'rtesi'tju~k, hogy Hivatalunk fokozatosan a'tvizsga'lja az a'llami fenn-
tarta'su' ko~zte'ri le'tesi'tme'nyekben kialakult jogviszonyokat. Elso"
u~temben a korma'nyzati e's idegenforgalmi szempontbo'l kiemelkedo" fon-
tossa'gu' budapest V. keru~letet tekintettu~k a't.
 A La'nchi'd szerveze'se'nek a'tvila'gi'ta'sa sora'n mega'llapi'tottuk,
hogy a jelenlegi struktu'ra'ban fenna'll a pa'rhuzamos vagy egyma'st
kereszto" do~nte'sek leheto"se'ge, ennek kiku~szo~bo~le'se e'rdeke'ben
megszu~ntetju~k az O~n o~na'llo' do~nte'si joga't, e's teve'kenyse'ge't a
jobb oldali ko"oroszla'n ala'rendeltse'ge'be utaljuk.
 Ke'rju~k hata'rozatunk szi'ves tudoma'sul ve'tele't!
 II. Jelzet mint fenn
 Tisztelt Leo' u'r!
 Elleno"rze'su~nk sora'n mega'llapi'ta'st nyert, hogy O~n az elmu'lt
ido"szakban nem hozott o~na'llo' do~nte'seket, teve'kenyse'ge mindve'gig
megmaradt a jobb oldali ko"oroszla'n ala'rendeltse'ge'nek kerete'ben,
eze'rt munkaviszonya't mint szervezetileg ne'lku~lo~zheto"t, me'ly
sajna'lattal, ke'nytelenek vagyunk megszu~ntetni.
 Munkaviszonya'nak felmonda'sa't bejelentettu~k a Fo"va'rosi
Pa'lyava'laszta'si e's Munkava'llala'si Tana'csado'nak. Amennyiben
egyu~ttmu"ko~dik velu~k, a munkane'lku~li-sege'ly e'rdeke'ben
segi'tse'ge're lesznek.
 Ellenkezo" esetben o~n valamennyi kedvezme'nyto"l eleshet...
 III. Jelzet mint fenn
 Leo' u'r!
 Bizonya'ra elkeru~lte figyelme't, hogy munkaviszonya megszu~nte'vel O~n
jelenlegi szolga'lati jellegu" tarto'zkoda'si helye'n jogci'm ne'lku~li
lako'nak mino"su~l. Ke'rju~k, hogy a posztamense't 15 napon belu~l
szi'veskedje'k elhagyni e's rendeltete'sszeru" a'llapotban a'tadni...
 IV. Jelzet mint fenn
 Doktor A'chrem Lajos u~gyve'd, eseti gondnok u'rnak!
 Tisztelt u~gyve'd U'r!
 Va'laszolva beadva'nya'ra, melyet u~gyfele e's volt alkalmazottunk, Leo'
Leo' u'r e'rdeke'ben nyu'jtott be, a ko~vetkezo"ket ki'va'njuk szi'ves
tudoma'sa'ra hozni:
 Nem a'll mo'dunkban az O~n a'ltal felhozott to~bb e'vtizedes helyben tar-
to'zkoda'st mint jogke'pzo" te'nyezo"t figyelembe venni e's ennek
folyoma'nyake'nt ku~lo~nleges me'lta'nyossa'got gyakorolni, mint tettu~k
ezt pe'lda'ul a Margit hi'dna'l a'llo' przemysli emle'kmu" oroszla'n
esete'ben. Hitelt e'rdemlo"en bebizonyosodott ugyanis, hogy Leo' u'r a
hivatkozott ido"szakban mindve'gig a bal oldalon helyezkedett el, e's
ilyen e'rtelemben a bukott pa'rta'llam haszone'lvezo"i ko~ze' sorolhato'.
 Az u~gy elbi'ra'la'sa szempontja'bo'l nem tekintheto" releva'nsnak Leo'
Leo' u'r sajna'latos testi hiba'ja'ra valo' hivatkoza'sa sem.
Ko~ztudoma'su' ugyan, hogy a La'nchi'd ko"oroszla'njaibo'l a tervezo"
kifelejtette a nyelvet, de ce'lzatos ferdi'te's volna annak sugalmaza'sa,
hogy a mai plura'lis demokra'sia'ban csak e's kiza'ro'lag bizonyos
"nyelvmunka'kkal" lehet e'rve'nyesu~lni.
 Ilyen ko~ru~lma'nyek ko~zo~tt a jog e'rve'nyesu~le'se'nek szabad folya'st
kell engednu~nk. Az elo"i'rt 15 nap eltelte'vel Leo' Leo' u'rat
rosszhiszemu", engede'ly ne'lku~li lako'nak mino"si'tju~k, e's
elta'voli'ta'sa ira'nt inte'zkedni fogunk...
 V. Magyar Gerinc Pa'rt ifju'sa'gi e's sportoszta'ly
 Magyar Ifjak! Jo~vo"nk za'loga!
 Alapveto" ce'lkitu"ze'seink ko~ze' tartozik a re'gi magyar sportok
felta'maszta'sa, ennek kerete'ben feleleveni'tju~k a ma'lyrehato'
to~rte'nelmi hagyoma'nyokkal rendelkezo" "do~glo~ttoroszla'n-rugdosa's"-t.
Ebbo"l a ce'lbo'l hi'vunk titeket a La'nchi'd bal oldali
ko"oroszla'nja'hoz, vascipo"t hozzatok magatokkal!
 VI. Duna'n Inneni Rendo"r-fo"kapita'nysa'g
 Valamennyi szolga'lati helynek!
 Tudoma'sunkra jutott, hogy a La'nchi'd pesti hi'dfo"je'nek bal oldali
ko"oroszla'nja't szervezett csoportok ronga'lja'k. Ku~lo~no~s nyomate'kkal
hi'vjuk fel a ja'ro"ro~k e's egye'b inte'zkedo" szervek figyelme't, hogy a
testu~let szelleme'nek e's gyakorlata'nak megfelelo"en a legszigoru'bb
gondossa'ggal keru~lje'k el azt a ko~rnye'ket. A szo'ban forgo' hi'dro'l
ku~lo~n lei'ra'st nem adunk ki, ke'pe megtala'lhato' a La'nchi'd brandy
emble'ma'ja'n.
 VII. Oroszla'nokat Ta'mogato' Libera'lis Alap
 Pest-Pilis-Solt Auguszta elno~k
 Leo' Leo' U'rnak!
 Megkerese'se're, melyben ta'mogata'sunkat ke'ri az O~nt e'rt
inzultusokkal kapcsolatban, ko~zo~lju~k, hogy u~gye'ben nem ki'va'nunk
le'pe'seket tenni. Alapveto" elvi felfoga'sunk szerint erre csak a jobb
oldali oroszla'nok esetleges jogse'relme'vel egyu~tt e's egy ido"ben
keru~lhet sor.
 VIII. Leo' Leo' a'lla's ne'lku~li ko"oroszla'n
 Az A'llami Szerveze'si Hivatalnak, a Duna'n Inneni Rendo"r-
fo"kapita'nysa'gnak, az Oroszla'nokat ta'mogato' Libera'lis Alapnak
 .... meg a ne'nike'teket a szavanna'ban - egy sza'l e'lire a'lli'tott
deszka'n! (Re'gi oroszla'na'tok.)
 IX. A'llami Szerveze'si Hivatal
 Nyu'l Be'la U'rnak!
 O~ro~mmel e'rtesi'tem, hogy a Magyar Gerinc Pa'rttal to~rte'nt kora'bbi
mega'llapoda'sunknak megfelelo"en O~nt oroszla'nna' nevezzu~k ki.
Inte'zkedu~nk uto'lagos e'rdemek beszerze'se'ro"l, Ke'rju~k, foglalja el
szolga'lati helye't a La'nchi'd a La'nchi'd pesti hi'dfo"je'nek bal oldali
posztamense'n.

 Megjelent a Magyar Hi'rlap 1992. ju'nius 15-i sza'ma'ban.
 Bege'pelte: Bagyinka Csaba
+ - ??? (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Lehetseges, hogy en vagyok egyedul a Forum olvasoi koreben
aki nem ertekeli a bilireneveles ttraumajabol meg ki nem
nottek humorat? A konzekvenciat levonva es a benne maradoknak
tovabbi kellemes szorakozast kivanva,
BAYERLE KILEP
e
+ - Cimvaltozas (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Mindenki,

	Az alabb olvashato cimeim kozul a WUMS meg ezen a heten megszunik,
mivel e het vegevel itthagyjuk St. Louis-t es Nashville, Tennessee-be
koltozunk ahol en a Vanderbilt egyetemen professzori kinevezest kaptam.
A WUGCRC accounton eloralathatolag Jul. vegeig meg el lehet erni, de csak
igen ritkan lesz alkalmam E-mail-t olvasni, igy gyors valaszra, kerem,
senki ne szamitson. Az uj cimemrol ugyanitt, valamint a RaDir-ban is
bejelentest teszek amint biztos vagyok abban, hogy az uzeneteket rendszeresen
tudom kovetni.

	Udv mindenkinek,


		Geza


    BITNET: 
   INTERNET: 
		

=*****************************************************************************=
=                                       =
= Like the pre-1914 Europe, George Bush's new world order died in Sarajevo. =
=                                       =
=                            P. Hassner      =
=                          Political Analyst    =
=                                       =
=*****************************************************************************=
+ - Listas kepviselok (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Ha az AVO-rol olvasok, az en verem is felforr. Azonban barmennyire is nehez -
kulonosen annak, aki nem csak hallomasbol ismeri - elfogadni, hogy mindennek
megvan a maga jogi kerete, nincs mas mod. Nem alkalmazhatjuk a fogat fogert,
de meg a "fogat eletert" elvet sem, ha a jog nem engedi. Nagy Gaspar hires
verse mondja: "s nekunk nem szabad feledNI a gyilkosokat neven nevezNI".
Erre valoban szukseg van, s szep lassan meg is tortenik. Nem lett volna annyi
vita a Zetenyi-torvenyrol, ha ez tisztesseges megtortenik, s nem a valasztasi
harc reszekent szedik csak elo. (Lasd Csorna Istvan idezetet Grezsa Ferenc
Apak es fiak irasarol.) Az ugy roppant izlestelen volt, es nem is mindig igaz.
De nem ezert irok most. Listas kepviseloket sokszor es sok helyen valasztottak.
Pl. Magyarorszagon 45-ben, vagy ma Nemetorszagban. A nemet rendserben peldaul
szinte valamennyi szabaddemokrata kepviselo igy kerul be a parlamentbe. Lista
nelkul csak a ket nagy part kepviseloi ulnenek a nemet (es nem ennyire szi-
goruan) a magyar parlamentben is. Ott sem gond, hogy az egyeni korzetben meg-
buktak. Raadasul oda-vissza hatas van a szemelyiseg es a parja kozott. Pl. 90-
ben Horn egyenileg megbukott, mert a 2. forduloban minden part osszefogott
ellene; a listan a megyejeben (Somogy) a szocialistak megis masodikak lettek,
megelozve az MDF-t es SzDSz-t is, nyilvan az o nagy nepszerusege miatt.
Azt sem felejthetjuk el, hogy sok partvezeto (elsosorban az MDF-bol) nem is
indult egyenileg; igy Antall Jozsef sem. Ok talan elonyt elveznenek azzal
szemben aki mondjuk 1 szavazattal maradt le az egyeni korzetben? Sok MDF-es
is kibukott volna, ha csak egyeni szavazas van, igy Fur Lajos, Csurka es
Csengey Denes. Nemkulonben Torgyan. Az altalanos trend valoban az volt, hogy
a jelenlegi kormanypartok kepviseloi jobban szerepeltek egyeniben; elsosorban
ezert is nyertek meg a valasztast. Ez persze nem biztos, hogy mindig igy lesz.
Arrol nem hallottam, hogy az SzDSz vagy az MSzP forszirozna a listas szava-
zast, bar nem csodalkoznek. A FIDESz tobbszor is megtette ezt; nem emlekszem
milyen ervekkel. Ok azonban "kulon szam". Nyilvanvalo, hogy leegkozelebb is
ervenyesulne, hogy inkabb idosebb (hozzajuk kepest) jeloltekre szavaznanak
azok is, akik listan oket tamogatjak. Igy erdekuk a listas mandatumok szamanak
novelese.
Orosz Ferenc, Riverside, Ca
+ - Apak es fiuk, megint (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Amikor megkerdeztem a FORUMtarsakat Bauer Tamassal kapcsolatban, akkor
nem igen szamitottam sokkal jobb megerositesre ill. cafolatra mint Peto
Ivannal kapcsolatban, s ezert meglepett a ket forrasbol is jovo,
meggyozo visszaigazolas. Ezert meg egyszer koszonetet mondok az izes
beszedu Horvath Palinak, s termeszetesen Viktorianak. Ezt most nem
hizelgeskent MOndom Viktoria, de az On jelentkezeset a FORUMon az egyik
legfontosabb esemenynek tartom annak megalakulasa ota, s remelem
szamithatunk irasaira a jovoben is rendszeresen. Az itteni amator irok
kozott nagyon elkel egy jolertesult profi ujsagiro aki feltetelezhetoen
a MUK celkituzeseivel ert egyet.

A targyra terve ...

> Pannon Jozsef kerdesfelvetesere szeretnem valaszolni: nyugodjon bele, bar
> tudom, nagyon nehez, Bauer Tamas edes gyermeke a "kormos" Bauernek.

 ... a fennti mondatban nem egeszen ertem a "nyugodjon bele, bar tudom,
nagyon nehez" fogalmazast, ami egy kicsit felreertheto. A tisztazas
erdekeben hadd emlitsem meg, hogy eredeti kerdesemet azert fogalmaztam
ugy ahogy, mivel maximalisan igyekeztem johiszemu lenni a "suttogas
aldozata" irant, bar magamban azert sejtettem, hogy ezuttal nem csak
a haraszt zorgott, hanem a szel is fujt. Tehat nem lepett meg
tulsagosan Pali es Viktoria valasza, bar teny, hogy nehez hozzaszokni az
ilyen hirekhez.

> ... birosagra kellett menniok. Csurkanak is, Grezsa Fe-
> rinek is. Ragalmazasi perbol kifolyolag... De nem iteltek el, pontosabban:
> tobb "fiu" is feljelentette, kozosen, de a targyalas elott gyorsan visszale-
> pett legtobbjuk. Azok, akik semmilyen hamis papirral nem tudtak volna igazol-
> ni, hogy nem azon osoktol szarmaznak, akiket -g- "anyakonyvezett" szamukra.
> Igy a birosag elott mar csak "szemelyisegi jogaik" serelme miatt agaltak, de
> apjukat-anyjukat nem akartak letagadni. Visszalepett mindenfele vadaskodastol
> Bauer Tamaska is.

Hat igen, mint mar egyszer itt felhoztam, szerintem ez a nyugati
demokraciakban is szokatlan szigoru "szemelyisegvedelmi torveny" odahaza
mintha csak egyenesen azert lett teremtve, hogy biztositsa a volt vezeto
elit maximalis nyugalmat es vedettseget. Itt az USA-ban pl. a kozeleti
szemelyisegek, kulonosen a politikusok szamara nem igen letezik ilyen
(privacy) vedettseg, s gyakorlatilag azt irhatnak az ujsagok roluk amit
csak akarnak amennyiben nem irnak szandekosan hazugsagot. Az olyannyira
sajtoszabadsagert kardoskodo otthoni sajto zome miert nyugszik bele
olyan konnyen ezekbe "kussolo" torvenyekbe? Persze, erre mindnyajan
ismerjuk a valaszt, nem igaz?

> Am ha erdekli Pannon Jozsefet, egy alkalommal nagyon szivesen gepelgetek ideze
-
> teket Farkas Vladimir: Nincs mentseg c. vaskosabol, ahol mindenki szerepel, ak
i
A
> szamitott valamit az AVO-n. Bauer ur sokat szamitott, sokszor szerepel!

Termeszetesen erdekelnek a konyvbol vett idezetek, s elore is koszonom
oket! De nem csak Bauerrel kapcsolatban, hanem -- ha letezik olyan --
mas mostani politikus felmenojevel kapcsolatban is. Erdekes olvasmany
lenne, s egyben sokatmondo is.

Udvozlettel,
Pannon Jozsef
+ - Fuggetlen vilagnezet (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Tisztelt Forumozok !
  Megeltem mar nehany evet, felnott embernek szamitok, borotvalkoznom kell es
enyhen kopaszodom. Tehat volt mar alkalmam ezt-azt hallani kulonbozo
vilagnezetekrol. Az elozo rendszerben eleg egyszeru volt a helyzet: hivatalosan
a kommunista vilagnezet volt a helyes ( ha ugyan van ilyen ), elvileg meg volt
turve pl. a vallasos ,,vilagnezet" is.
  Ertheto volt, egyszeru.
Volt szo fuggetlensegrol is, mint tudjuk, fuggetlenek voltunk a testveri
Szovjetuniotol, ezt mi sem bizonyitotta jobban, mint az a teny, hogy eme fugget-
lensegunket az orszagunkban tartozkodo szovjet hadsereg szavatolta. Aggaszto
csak az volt, hogy ideiglenesen tartozkodtak itt, es arra senki meg gondolni sem
mert, mi lesz akkor, ha egyszer elmennek. Mi lesz akkor a fuggetlensegunkkel ?!
  Ment szepen minden, voltak ugyan homalyos fogalmak a koztudatban, melyek
mint sotet varjak keringtek az elmekben, nehez volt oket elhessegetni, mert
senki sem ertette oket. Kisse olyan erzes volt ez, mint a diake, akinek ott
kovalyog valami masodfoku egyenlet a fejeben, a minuszbepluszminusznegyzetgyok-
benegyzetminusznegyaceperketa, de erzi, tudja, hogy igazaban nem erti, mi ez az
egesz. Igy voltunk ( gondolom nem csak en ) peldaul a szemelyi tulajdon versus
magantulajdon kerdessel. Igyekeztunk megerteni, de valahogy nem ment.
  Bevagtuk a definiciot, de nehez volt, mert nem lehetett megerteni. Ott
gubbasztott elmenkben nehany mas zavaros fogalommal egyutt, s kisse neha
magunkat is vadoltuk, miert is nem ertjuk ezt.
  Emlekszem kozepiskolai eveimbol, hogy egyszer valamelyik osztaly nekiment
a -talan filozofia ?- tanarnonek, es elkezdtek gyotorni, hogy magyarazza meg
vegre a miszteriumot. A dolognak siras let a vege ( a tanarno reszerol ), vegul
el lett az egesz jotekonyan simitva. De megmagyarazva nem.
  A szabadsag fogalma is nagyon homalyos volt. Remlik, hogy ugy magyaraztak,
akkor vagyunk szabadok, mikor felismerjuk, meddig lehet elmenni, ebbe bele-
nyugszunk, es akkor szabadok leszunk. Ezt en fel is ismertem, s eltem is
szabadsagommal amennyire lehetett: ha csak lehetett, logtam-elobb gondosan
merlegelve, hogy ebbol mekkora bajom lesz, s ha felismertem, hogy eddi igenis el
lehet menni, akkor eltem a felfedezett szabadsaggal. Igaz, zavaro volt, hogy
tudtuk jol, mas orszagokban messzebbre lehet elmenni, ez valahogy bizonytalansa-
got eredmenyezett. Baj volt am az egyenloseg fogalommal is, minek reszletezzem..
  Ahogy idosebbek lettunk, mar nem is probaltuk megerteni, illetve egyesek
nagyonis megertettek, hogy mirol van szo...ezt bizonyitando disszidaltak, es
olthatatlan tudasszomjtol hajtva megprobaltak vegre megerteni, mi is az a
magantulajdon, szabadsag, fuggetlenseg, egyenloseg, s a tobbi ilyen egykor
furcsa, eterien erthetetlen fogalom...
  De aztan jott a nagy valtozasok korszaka- s hirtelen megvaltozott a szabad-
sagfogalma az eddig annyira magabiztos vezeto gardanak ! Meg fuggetlenebbek
lettunk, a demokracia is uj formaban jelentkezhetett. Sokan boldogan vettuk
tudomasul, hogy a gubbaszto varnyak a tudatunkbol elszalltak, s ez kellemes
erzes volt. Minden egyszerubbe valt, a szavak es a fogalmak visszanyertek
eredeti ertelmuket ! A NYELV maga megtisztult, legalabbis javareszt, igaz,
maradtak meg csokevenyek, egyeseknek meg neha onkentelenul kicsuszik szajan
az elvtars szo, a ,,szocialis" szo meg mindig a koztudatban van es rombol,
[ ajanlom ennek illusztralasara Hayek egy irasat -The Weasel Word "Social" ,
vagy :The Confusion of Language in Political Thought ]
  De ugy ereztuk, hogy nagyjabol rendben van a fogalomtarunk. Sej-haj !
Es egyszercsak zavaro jelek mutatkoztak: egyes hitelt erdemlonek tuno
ertelmisegiek hirtelen ismet furcsa, erthetetlen es homalyos varjakat kezdtek
tenyeszteni es felroppenteni. S most mar rajokban szallnak a rusnya madarak, s
mi megint kapkodhatjuk a fejunket undorito urulekuk elol. Mert azt mar sehogysem
akarjuk, hogy ismet a fejunkben BELULROL kezdjenek gubbasztani.
   Felroppen a fogalom, hogy FUGGETLEN VILAGNEZET. Gyanakodva kostolgatjuk,
izlelgetjuk-nem ertjuk ! Mert, eloszoris mi az, hogy vilagnezet ? Mar ez egy
eleg nehez fogalom, de ezt megertjuk, rendben. Szusszanunk egyet, mint irasbeli
vizsga kozben a diak, ha a feladatok egy reszet megoldotta. De aztan ott all a
fenyegeto szo, hogy fuggetlen...ezzel mar volt egyszer bajunk, kisse
begorcsolunk, gyomrunkat ismeros erzes szoritja ossze...tanar ur, kerem, en
keszultem, en tanultam, mi keszultunk demokraciabol, vilagnezetbol, mi mar
tudjuk...ertjuk...eddig ertettuk...
  S aztan elkezdunk ketsegbeesetten gondolkozni...fuggetlen vilagnezet, de
MITOL fuggetlen ? Hat, gondoljuk, MAS vilagnezetektol, termeszetesen, ez logikus
, nem ? gondoljuk megkonnyebbulve, es ime, diadalunk igazoltnak latszik, mert
afelol semmi ketseget nem hagynak a varjufelroppentok, hogy ez az ize, a
fuggetlen vilagnezet BIZTOSAN fuggetlen a kereszteny eszmeisegtol, azt meg akkor
mi ugyesen kiegeszitjuk magunkban ( nem vagyunk mi butak ! ), hogy ugye akkor
az osszes vallastol is fuggetlen. Ismet szusszanunk, sikerben remenykedve.
  Sot, vaslogikaval ( es mi tagadas, kisse megkonnyebbulten ) jovunk ra arra,
hogy akkor ez az ize a kommunizmustol is fuggetlen ( huh, ez nehez volt,
halistennek, toroljuk a veriteket homlokunkrol ), s altalaban minden
ideologiai rendszertol. Ugy tunik, megoldottuk a talanyt, es akkor- ejnye,
csunya varja ! Hogy nem hagy beken ! Ijedten kapunk eszbe, hogy az egesznek
nincs ertelme ! Merthat ha mindentol fuggetlen, akkor megis mi ez ? Onmagatol
is fuggetlen ??!!? Es hogyan ? Mibol alakult ki ez az ize ? Fuggetlenul ?
Ontogenezissel ? Semmi sem hatott ra ? Mitol lett, honnan jott ez az ujabb
szornyeteg ?!? Mar zihalunk es felunk, hogy mi lesz ebbol !
  Mert azt mar tudjuk, hogy ha a szavak elvesztik ertelmuket, akkor nagy baj
kovetkezik ! Ki akar itt bantani minket es mivel ? Az ellenfel lathatatlan,
a varnyu szarnya eltakarja. El az a napot is, es a csillagokat, le az egrol !
  Jaj ! Azok kozulunk, akik vallasosak, mar jobban erzik, hogy mirol van szo.
Ok tudjak, hogy ez nekik nem lesz jo, ez a varju...Mert a varju nagyon agressziv
, o NAGYON fuggetlen akar lenni a vallastol...ugy tunik, fel is, mint ordog a
szenteltviztol...nehogy racsoppenjen egy darab vallas...aztan a varju csunyan
karog, es tetezi a riadalmat olyan ujabb fogalmakkal, hogy MASSAG. MITOL massag,
kerdezzuk remenytelenul, de erre a varju azt karogja megnyugtatasul, hogy
TOLERANCIA, amit mar ertunk, igaz, mi ugy szeretnenk erteni, hogy MINKET IS
toleralnak, de hamar tudtunkra adatik, hogy MI KELL TOLERALJUK A VARNYAT !
   Es ekkor elborult tekintettel ulunk csuggedten. Hat nem volt eleg nekunk
a varjakbol ? Mi lesz itt, ha ismet elvesztik a szavak az ertelmuket ? Ha
obskurus politikai fogalmak kezdik megfertozni a levegot, s a pacsirtaszo nem
hallik a varjukarogastol ? Ki ved meg minket a varjutol ?!? Kergesse el valaki !
HESS, NYOMORULT ! orditjuk ketsegbeesetten, de nem megy, az ATKOZOTT ! Meg sem
mozdul ! Hanem egyre koverebb es pimaszabb ! Ujabb kisvarjakat roppent fel, es
mar az egesz egbolt kezd elsotetedni toluk. Mindegyik fuggetlen vilagnezetu,
es rettenetesen ropkod. Mi csak a fejunket kapkodjuk. De nem engedjuk, hogy
ismet betelepedjen a fejunkbe, azt nem, inkabb elpusztulunk egy szalig!
----------------------------------------------------------------------------
Mindnyajan emlekezunk az Illes szamra:
  ,,A szo veszelyes fegyver !/ S van, aki fegyvertelen ! "
Mi fegyvertelenek vagyunk a varju elleni harcban. Csak elpusztulni tudunk.
Segitsen valaki nekunk, mert a varjut csak varazsszavakkal lehet legyozni. Ha
tudnank a varazsszavakat es MIND EGYSZERRE ORDITANANK, akkor elrepulne, leesne,
ki lehetne belezni es odadobni a kutyaknak. Es vegre felragyogna a nap.
  Kerjuk hat azokat, akik szavak birtokaban vannak, hogy segitsenek !
Segitsenek rajtunk, mert egyedul nem birunk a felelmetes varjuval !
 Magyar irok ! Segitsetek ! Ti, akiknek szavak vannak birtokaban, mondjatok
a varzsszavakat ! Hangosan es erthetoen ! Nepi iroink, Csurka, Csoori, Czako !
Ne hagyjatok a varnyut karogni ! MONDJATOK A VARAZSSZAVAKAT ! Es akkor mi is
mondjuk, orditjuk, uvoltjuk, hogy tobbet ne legyenek soha varjak Szabad
Magyarorszag ege felett.
  Tisztelettel, varjuurulektol mocskosan, Horvath Pali
+ - Bauer (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Bauer nevevel eloszor akkor talalkoztam, mikor 81-ben vagy 82-ben megjelent
egy cikke a Kulin Ferenc szerkesztette Mozgo Vilagban. (A szerkesztoseget
tobbek kozott olyan nevek femjeleztek, mint Czako, Alexa - a Hitel kesobbi
szerkesztoje -, Gergely Andras, ma a kulugyminiszterium fotitkara es Kocsis
Zoltan zongoramuvesz - Goncz melletti felhivas egyik alairoja. A lap egyarant
kozolte Petho Ivan, Demszky, Jelenits piarista tartomanyfonok, Raffay Erno,
Esterhazy Peter es meg sok mas kituno szerzo irasait.) Nem is csoda, hogy
szalka volt a kulturpolitika iranyitoinak szemeben; igy tobbszori kiserlet
utan vegul 82-ben vagy 83-ban sikerult kiherelni. Bauer cikke az egyik utolso
szog volt a koporsoban - a hatalom szempontjabol meltan. Magyarorszag es a KGST
viszonyat elemezte, szakszeruen, de a laikus szamara is erthetoen, kimutatva,
hogy mennyi karunk szarmazik belole. Amennyire emlekszem, nemcsak gazdasag-
politikailag volt "kemeny", hanem altalanos politikai ertelemben is.
  Masodszor akkor lettem ra figyelmes, amikor 85-ben, kihasznalva, hogy ekkor
kotelezo volt a legalabb kettos jeloles a "valasztasokon", es elvileg barki
javasolhatott jeloltet, o is indulni probalt; valahol a fovarosban jeloltek -
nem a hivatalos jelolteket allito Nepfront, hanem maganszemelyek. Ebben az ev-
ben tobben probalkoztak hasonloval; altalaban keves sikerrel. (Igy Tamas Gaspar
Miklos, Lakner mai nepjoleti allamtitkar, Szentmihalyi-Szabo Peter iro es
Raday Mihaly es masok.) Most nincs hely annak reszletezesere, hogy milyen mod-
szerekkel akadalyozta meg a belugy azt is, hogy egyaltalan felkeruljon valaki-
nek a neve a jelololistara. Igy tortent ez Bauer eseteben is. Ez is hozzatarto-
zik a kephez. (A hatalom felelme jogos volt; gondoljunk ra, hogy a keves sike-
res outsider egyike, a Komocsin parttitkart kivero Kiraly Zoltan hogy megkavar-
ta a parlamenti allovizet.)
Orosz Ferenc, Riverside, Ca
+ - Kulonbsegek magyar mediakban =es ujabb MH level= (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

(1) Kedves Hollosi Jozsi!
 Azt hiszem, mindenkinek nyilvanvalo, hogy legalabb marcius ota, a
Forum stabilitast nyert. Az olykor megjeleno modortalan (enyhen
szolva) megnyilvanulasok mar csak elvetve fordulnak elo, nagy
reszben azert, mert az ilyenre hajlamos illetok onkentesen mas
forumra (szalonba) vonultak. A mai Forum tartalma tobbnyire higgadt vitakbol,
fontos hirek kozlesebol, es humoros szatirakbol all. Tehat, kerlek,
terjunk vissza az eredeti formatumra, legy szives aktivizald a
szukseges program csereket:
1. A sor limit eltorleset, ahogy az a TIPP-ben es SZALON-ban van
2. az An-on. lehetosegenek reaktivizalasat, ugyanolyan "record"
es utolagos identifikalas lehetosegevel, mint a TIPP-en.

 A fokozott erdeklodes az othoni media reszerol szerintem nagyon jo
hatassal volt a Forum resztvevokre.

(2) Itt a legujabb level Molnar Evatol:
Junius 12, 1992
Molnar Eva

Csorna Istvan urnak

Tisztelt Csorna ur,
Azt hiszem felreertettuk egymast. Azt irtam ma Onnek, hogy az elso
cikk megjelenese utan a Forum mas tagjai azonnal kapcsolatba
leptek a Magyar Hirlap szerkesztosegevel es megtettek azokat a
helyreigazitasokat, amiket kesobb a leveleben On is megtett. Ami
tehat a levelnek a helyreigazitasi reszet illeti, az mar megjelent,
mire On elkuldte nekem a faxot. Ennek ellenere a lap kesz orommel
lekozli az On levelet is. Ha tehetek meg valamit, kerem ertesitsen,
keszseggel megteszem. Ha kivanja, a legutobb kuldott faxot is
szivesen tovabbitom a szerkesztosegnek.
Udvozlettel,
Molnar Eva
-------------------------------------------------------------
 Mit lehet az ilyen mediakkal csinalni ? Kezdem sejteni, hogy P.Andrasnak
igaza lehet, hogy szelmalomharcba nem szabad belebocsatkozni. Valahol meg kell
vonni a hatart, pl. a sajtotisztessegnel. Kinek van kedve adni a sz...-sajtonak
meg egy pofont?
 						Udv. Pista
u.i. "sz...-sajto" alatt a "szabad sajto"-t lenne jo erteni

u.u.i. Szeretnem masok velemenyet is hallani Molnar Eva levelevel kapcsolatban.
 Peldaul, milyen alapon tudhatnak "a Forum mas tagjai" helyreigazitast tenni
olyan tenyekkel kapcsolatban, melyeknek kizarolag csak en vagyok a
tulajdonaban? De ha mar "a Forum mas tagjai" kifejezik a sajat velemenyuket,
amire bizony joguk van, miert nem ad a MH nekem alkalmat, hogy en is az olvaso
kozonseg ele tarjam a tenyeket, ahogy en azokat ismerem ugyanazon a helyen ahol
az eredeti teves cikk megjelent? Es miert nem lepett velem kapcsolatba Molnar
Eva mielott a teves informaciot az MH publikalta?
 Az sajtotisztesseg hianya ugy latszik nem uj dolog az MH-nal. Ok is
elmondhatnak talan magukrol, mint mas magyar mediak, hogy hazudtak ejjel,
hazudtak nappal, hazudtak minden sorban, ugy a Rakosi idoben, mikent a Kadar
idoben. Otromba hazugsagok helyett esetleg kormonfont hazugsagokkal. Kulonosen
a MH remekelt "igazmondasban" Robert (Svindler) Maxwell tulajdonaban, aki
bizony titkos szovjet penzekbol (IS) elt (es talan halt meg), majd Izraelben
disztemetest kapott.
+ - Viktoria levele - masodik resz (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Folytatas (Viktoria levele, tegnap megjelent az elso resz) - Cs. I.
-------------------------------------------------------------
Vegul: nem csak Csorna Istvan-Janos-Sandor... remekelt a felhivasaval, de a
hazai Kozakarat Egyesulet Bp-i csoportja is. Annyi tiltakozas erkezett be
hozzajuk, hogy az Uj Magyarorszag mar junius 2-an egy teljes oldalon kozolte a
valogatast. Persze, csak nagyon aprocska reszletekre telt igy is, de folyt.
kov. Helyhiany miatt csak egy pici mosolyogtatot irnek itt. A tema:
koztarsasagi gonc(z)unk ujevi teveszozataban letegezte a honpolgarokat. Mar
kapott is erre egy ragyogo valaszt, de ugy latszik, nem csak egy embernek szurt
szemet a per tu!
 "Bar nem vagyunk szemelyes ismerosok, de gondoltam, Veled, akit mindig is
nagyra becsultem, nem kovethetem el azt az illetlenseget, hogy az A'ltalad
felajanlott tegezodest visszautasitsam... Ne vedd szervilizmusnak, Arpad, de
megmondom: elejetol fogva tetszett nekem a huncutkas, majdhogynem csibeszes
mosolyod, i'zes beszeded. Amikor azonban egyutterzesedrol biztositottad a
fovaros eletet megbenito sofo"roket - bar volt benned valami fuligjimmis
vaganysag - megis megutkoztem... A fovarosi polgarmester marcius tizenotodikei
beszede volt az, ami utan ugy ereztem, hogy Hozzad kell fordulnom: levelet
irtam Neked, amelyben kertelek, kezdemenyezd a polgarmester eltavolitasat. E
levelre mind a mai napig varom valaszodat.
                    Dr. M. Zsigmond, Bp. III. ker."
                Udvozlettel: Viktoria, 1992. junius 13.
Tisztelt Forumozok!
 Lathato, hogy soraim meg vannak szamlalva, meg a szombati szentenciaimat sem
kuldtem el, maris a mai napra rendelt Szent Evangelium kovetkezik - egyben.
 Ez pedig egy nagy keres (lesz majd tobb is, nem kell orulni!) Itthon nagyon
sok problema kozepette telnek napjaink. Egyik legfobb baj a munkanelkuliseg.
Nem (csak) azert, mert ma mar lathato - hisz' volt az gyarkapun belul Jani
apank idejeben is, fizetesert, legalabb 25-30 %-os. "Bujtatottnak" neveztek.
Ennel nagyobb baj az, hogy nagyon rosszul fogtak hozza a "kezelesehez".
(Mar evtizedek ota ugyanis itthon minden problemat "kezelnek", ahelyett, hogy
megoldanak.)
 A mai rendszer egyreszt totalisan kimeritette a Szolidaritasi Alapot; masreszt
mar jocskan meritgeti a koltsegvetest is, mert a kormany garanciat vallalt az
Alap kifogyta utanra is; harmadreszet - es ez a legtragikusabb - olyan a
rendszer, hogy kimondottan osztonoz munkatlansagra, semmittevesre, vagy fekete
munka vegzesere, ami az egesz nemzetnek karos. Nagyon sok betoltetlen allas van
, nem lehet egy asztalost, vizvezetekszerelot, stb. kapni. Az ellenorzes laza,
vagy ki sincs alakulva. Elofordult, hogy egy magan epitkezesen maszekolo
komuvesbrigad (mind munkanelkuli) a surgos munka miatt nem tudott bemenni
konyvevel a kotelezo jelentkezesre, igy egyikuk bevitte az osszeset igazoltatni
. Es igazoltak!! Elkepeszto mennyisegu kozhasznu munka lenne, de nincs ilyen
kotelezettseg. Ennek eredmenyekeppen emberek ellustulnak. Az amugy sem tul
magas szinvonalu munkaerkolcs mostansag a beka alsofele alatt cilinderben
setal. Persze, ha nincs sok ertelme elhelyezkedni, lehet tevezni egesz nap,
fizetik. (A teve-musorokrol most ne essek szo!)
 Azt szeretnem kerni a kedves Forumozoktol, hogy deritsek fel a munkanelkuli
segely temajat azokban az orszagokban, ahol elnek vagy dolgoznak, es szerzett
ismereteiket - a mar meglevokkel egyutt - sziveskedjenek mielobb reszletesen
begepelni nekem a Forumba. Ilyen dolgok erdekelnenek, hogy hany evet kell
ledolgozni, hogy segelyre jogosultta valjon valaki; mennyi a segely osszege
(szazalekban vagy osszegben); mennyi ideig kotelezo adni es mennyi ideig adhato
? Ki fizeti, milyen keretbol? Mik az egyeb feltetelek, van-e szembeszokoen jo
vagy rossz megoldas egyes orszagokban?
 Tudom, hogy akik ezen a Forumon vannak, tobbsegukben nemzeti szellemuek. Ez a
keres - azt hiszem, nem kell hangsulyozni - a nemzet szempontjabol nagyon
fontos. Tulajdonkeppen a jovonket jelentheti egy jo megoldas. Az iskolakbol
kikerult, de elhelyezkedni nem tudok kapnak-e ott azonnal munkanelkuli segelyt?
 Itthon igen, s ez azt eredmenyezi maris erzekelhetoen, hogy sokan nem is
nagyon akarnak munkaba allni. Nem sokkal keresnenek tobbet, mint igy. Kiesnek a
tudasbol, emelkedik a kabitosok, bunozok, borfejuek, aluljarozo randalirozok,
stb. csapata. Ez a politika egyik oldalrol - a libikeinkerol - talan tudatos
("tiszteljuk a lustak jogat a lustasagra"), gondolom ezert szavaztak meg szo
nelkul a nagy segelyeket. A kormany reszerol tapasztalatlansag ilyen hibas
intezkedeseket szotlanul turni, bar nem sokat tehetnek, ugyanis vannak olyan
munkanelkuliek is szep szammal, akik azert veszitik el munkahelyeiket, mert
mindenkeppen be kell zarni a gazdasagtalan, evtizedek ota rafizetest termelo
gyarakat. Ilyen Ozd, a kohaszati muveink es banyaszatunk. Nincs viszont forum -
 hiszen a teve, radio, sajto ellenzeki kezben van! -, amely elmagyarazna
ertelmesen az embereknek, hogy Rakosi atyank altal meghirdetett rossz
gazdasagpolitikai uton Kadar apank nagy leptekkel haladt tovabb, viszont Europa
"telt haz" miatt most nem tudja fogadni "a vas es acel orszagat". Sajnos a
lenyeg olyan egyszeru, mint egy rossz oteves terv.
  Bizom segitsegukben, hogy a munkanelkuli segely problemajat a tisztelt
Forumozok feltarjak! Valamit onnan kintrol is tenni kell, mert a jelenlegi
rossz gyakorlat a lakossag tovabbi zulleszteset okozhatja! Robbanasveszelyes!
Az anyaggal elmegyek majd kilincselni a miniszterelnok urhoz es az illetekes
miniszterhez. Nem igerem, hogy gyors eredmenyt erek el, de megprobalom az
illetekesek ele tarni az igy (is) szerzett tudast, a magunk keserves kinti
tapasztalatai melle, megemlitve termeszetesen, hogy az informaciok honnet
szarmaznak. Ha egy ideig atmenetileg nem is valaszolnek, az csak a pillanatnyi
korulmenyeimnek es egy nyari koltozesnek koszonheto. Mindemellett figyelni
fogok, de nagyon!
      Udvozlettel Viktoria, 1992. junius 14. Szentharomsag vasarnapjan
+ - Libikoka (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Merre billen a hinta-palinta?

Kedves FORUM-Olvasok!

Roviden: az elv a kovetkezo:
A politikai inga, kilengese utan, visszater korabbi helyzetebe.

Kik remelik ezt igy?
Az ex-kommunistak (roviden: EX-ek). Felreertes ne essek: NEM
abban biznak, hogy visszater a kommunizmus (mar belattak, hogy
ez doreseg lenne), hanem abban, hogy "ujbol eljon az o idejuk".

Mire alapoznak?
Fokent a tarsadalom inerciaira, regrol maradt beidegzodeseire.
Ezenkivul a "talajban maradt gyokerzetukre", a mindenhol meg-
levo EX-ek egykor majd ujbol "folhangosithato" seregletere.

Ez trefa?
A legkevesbe sem. Annyira, hogy a valasztasok elott nyiltan
hangoztattak (lelket akarvan tartani hiveikben), hogy:
"a politikai problemakat az uj kormany - akarki legyen az -
nem fogja tudni megoldani, utana majd visszahivnak bennunket
az emberek".

Komolyan veheto ez?
Nem lenne az, ha a POLITIKAI hatalombol sikerult volna kiuzni
oket orszagszerte. Ez azonban MEG NEM KOVETKEZETT BE. Valoja-
ban sokkal nagyobb a veszely, mint gondolnank.

Mibol latszik ez?
Hat peldaul abbol, hogy az egykori allampart titkos szervezetei-
nek tevekenysege MEG MA IS ZAVARTALAN. A nyilvanossag szfera-
jaban mukodo legerosebb titkos halozatuk, a POSZT-KOMMUNISTA
SAJTOMAFFIA (MAFFIAK?) tenykedese szembeotlo.

Es eleg erosek?
Hat, talan nem lennenek azok, ha...

Vannak szovetsegeseik?
... ha az ellenzek egyes eroi nem probalnanak szovetkezni veluk.
Vagyis: igen, vannak szovetsegeseik!

Milyen cel vezeti e szovetsegeseket?
A "liberalis" jelzo moge bujva valojaban a POLITIKAI LIBIKOKA
folhajto erejet kivanjak majdan meglovagolni.

Miert teszik ezt?
Mivel nem voltak kepesek a politikai liberalizmus valodi, a
nemzeti ertekekkel koherens ertekeit folmutatni sajat teny-
kedesukkel, raebredve vegzetes gyongesegukre most az EGYETLEN
INTAKT, politikailag konzervalodott ERO, a poszt-kommunista
halozati ero kegyeit keresik.

Nem mond-e ez ellent korabbi elveiknek?
Dehogynem! A "liberalisok" eros antikommunista frazeologiaval
indultak a valasztasok elott, azonban a poszt-kommunista saj-
tomaffiatol kapott elso pofonok (ez a valasztasi vereseg) utan
jobbnak lattak "a megbekeles utjait keresni" az EX-taborral.

Mit tukroz ez?
Azt, hogy az rendszervaltas ELSOSZAMU NAGY VESZTESE A LIBI-
"LIBERALIS" ELLENZEK: maris elveszitettek a harcot a kommu-
nista lobbierokkel szemben es - "jo" veszteshez illo modon -
behodoltak az egykori ellenfel, az EX-tabor elott. Vagyis:
nem a harcot vallaltak korabbi elveikert, hanem elmenekul-
tek e harc elol, sajat meghirdetett celjaikat megalazva es
elfeledve.

Van-e eselye a kormanynak?
A kormanynak a nyilvanossag fegyverehez kell nyulnia, ha meg
akarja vedeni a PROGRESSZIO altala kepviselt ertekeit e libi-
koka visszacsapasat leso egyesult EX-tabortol. Vilagossa kell
tennie, hogy o maga is meg tudja kulonboztetni az ertekhordozo
liberalisoktol az EX-tabor fegyverhordozojava elolepett, csak
idozojelben "liberalisoktol". Ezen az alapon kell a nemzet
MINDEN PROGRESSZIV EROJENEK konszenzusa alapjan kimeletlen
(persze, europai alapokon torteno) politikai harcot hirdetni
az EX-istakkal szemben, megprobalva a "jobberzesu" liberalisokat
integralni ezen emberprobalo kuzdelemben.

(Van-e hat ertelme a libi szonak?
Azt hiszem, van: azok a "liberalisok", akik a nemzet oneszmele-
senek tortenelmi folyamatat sajat libikoka-jatekuk zavaros cel-
jainak eszkozeve kivanjak silanyitani, nem erdemelnek jobb nevet.
Az idezojel nelkuli liberalis minosites pedig talan maradjon meg
azoknak, akik nemzeti celjuknak nem a destrukciot, hanem az epi-
test, a nemzet csinosodasat tekintik.)

Udvozlettel:               Szekely Zoltan
+ - Bauer=Horvath (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sajnos csak miutan elkuldtem ket levelet, azutan olvastam el Horvath ur cikket
a 611-es Forumban (valahogyan atugrottam; a 610-est es 612-est meg leveliras
elott elolvastam). Igy kulon vagyok kenytelen szova tenni, hogy a manikurszalon
es a tema tovabbi cifrazasa rendkivul izlestelen. Az en szamomra ez igy nem
szatiratema. Ugy velem, ez azokat serti legjobban, akik elszenvedtek. (Ha az
AVO-sokat sertene, azt persze nem tennem szova. Ennyit csak kibirnak ok is.)
Ettol fuggetlenul is folhivom a figyelmet arra, hogy neha a sajat stilusaban
valo gyonyorkodes csapdajaba esik, es ilyenkor egyreszt kozonseges, masreszt
tartalom nelkul szellemeskedik. Tartozom az igazsagnak avval, hogy tobbszor
elvezem, mint bosszankodo rajt (ha az esetek 90%-aban tartalmilag nem is ertek
egyet), igy csak ezt nem tettem volna szova. Most azonban tul lott a celon (
vagy inkabb rosszul celzott). Egy-ket felmondatabol ugy erzem, hogy ezt eszre
is vette.
Orosz Ferenc, Riverside, Ca
+ - Udvozlet Viktorianak (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Viktoria ! Nagy orommel udvozlom korunkben, engem is erdekelnek a
Farkas Vladimir kalandjai ( apropo, lehet meg kapni a konyvet ? ).
Remeljuk nem okoz majd tul nagy megterhelest a Forum, es nem lesz piszkos
tamadasoknak kiteve.
   Tisztelettel, Horvath Pali

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS