Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX TIPP 1671
Copyright (C) HIX
1995-02-25
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 HIX a HVG-ben ( 2 sor ) (mind)  2 sor     (cikkei)
2 cikk a VGA MONITORban (mind)  72 sor     (cikkei)
3 masik cikk a VGA MONITORban (mind)  212 sor     (cikkei)
4 Jando Jeno zongoraest HOLNAP (SZOMBAT) ESTE (mind)  34 sor     (cikkei)
5 svajciak, zurichiek - help (mind)  6 sor     (cikkei)
6 German News + proba (mind)  20 sor     (cikkei)
7 Opel Astra (mind)  15 sor     (cikkei)
8 Chrones disease (mind)  10 sor     (cikkei)
9 lakas berles Budapesten (mind)  4 sor     (cikkei)
10 compuserve-cimlista (mind)  4 sor     (cikkei)
11 Keresem (mind)  12 sor     (cikkei)
12 e-mail cim kereses (mind)  11 sor     (cikkei)
13 M.o-i konykiadas (mind)  11 sor     (cikkei)
14 Idegennyelv oktatas vakoknak (mind)  12 sor     (cikkei)
15 Yosimite Park , S. F. (mind)  8 sor     (cikkei)
16 RE: RE: akkumulator (mind)  8 sor     (cikkei)
17 koreai fontkeszlet kerestetik (mind)  8 sor     (cikkei)
18 koreai fontkeszlet kerestetik (mind)  8 sor     (cikkei)
19 keresek valakit Tucson-ban (mind)  10 sor     (cikkei)
20 Zold papir (mind)  4 sor     (cikkei)
21 Re:szemnyomas (mind)  10 sor     (cikkei)
22 A rovamicin karositja a hallast ? ? ? ? ? ? (mind)  29 sor     (cikkei)
23 Transzba estem (mind)  1 sor     (cikkei)
24 utazasi klubrendszer (mind)  1 sor     (cikkei)
25 +4 (mind)  13 sor     (cikkei)
26 Egy cikket keresek (mind)  24 sor     (cikkei)
27 Papp Gabornak Izrael-Egyiptom hatar (mind)  27 sor     (cikkei)
28 Twente (mind)  4 sor     (cikkei)
29 Re: E-Mail (mind)  10 sor     (cikkei)
30 Re: fizetni az Internetert (mind)  18 sor     (cikkei)

+ - HIX a HVG-ben ( 2 sor ) (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A HVG februar 23-i szamaban rovid cikk olvas6o a HIXrol To'th Ga'bor
tollabol.
+ - cikk a VGA MONITORban (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

HIX, a magyar informa1cio1-X-tra1da1ja

Kicsit arra emle1kezteto3 a ci1m, mint amikor iskolata1rsam fela1llt a magyar
dolgozati1ra1s kello3s ko2zepe1n e1s megke1rdezte a magyar tana1rt, hogy az
"eszkimo1t" KSZ-szel vagy X-szel kell i1ni, amito3l azta1n az oszta1lynak egy
darabig nem ment a fogalmaza1s. Persze annak, aki nem tudna1, ela1rulhatjuk,
hogy a UNIX neve is a ksz-bo3l szu2letett: egy garden partin a UNIX
megalkoto1i elviccelo3dtek az elo3dje1nek, a Multics-nak a marhasa1gain, majd
az ICS-bo2l viccesen a1tvette1k az IX ve1gzo3de1st, ele1biggyesztve egy UN-t,
ami egy alkalmazo1 tisztesse1ges kiszolga1la1sa1ra utalt (legala1bbis a
Multics-hoz ke1pest).

E tudoma1nyto2rte1net me1ly bo2lcselet ellene1re a HIX kicsit ma1st takar:
Hollo1si Information eXchange, azaz angol ro2vidi1te1s. To2rte1nt, hogy
ne1ha1ny e1ve egy csillaga1sz az Eo2tvo2s Egyetemro3l (ELTE) kijutott
Amerika1ba, ahol minden ke1rde1se1re azzal riogatta1k, hogy ott a
sza1mi1to1ge1p meg az Internet, ha1t keresse meg ott a ke1rdezett
informa1cio1t. Elso3 u1tja1n ugyan me1g nemigen tudta legyo3zi az averzio1ja1t
az ilyen technicizmusokkal szemben, de alig egy e1vvel ke1so3bb ma1r igen.

A dolog mo2go2tt az a1llhat, hogy ma1sodik u1tja sora1n sikeru2lt a dro1tokon
a1t magyar bara1tokra lelni, akikkel minden jo1 angol tuda1s ellene1re az
anyanyelven me1giscsak jobban el lehetett diskura1lni. Azta1n elkezdo3do2tt az
informa1cio1csere, aminek - mi lehet a hasonsorsu1akna1l a legfontosabb -
te1ma1ja: "Mit hallotta1l otthonro1l?". Ebbo3l szu2letett meg a HIX o2tlete,
ami azo1ta a ku2lszolga1latba szorult magyarok ezreit csatolta informa1cio1s
la1ncba. Le1nyege1ben Budapest ezer kilome1teres ko2rzete1n tu1l ez az
egyetlen igazi e1s gyors informa1cio1forra1s a haza1nkto1l ta1vol szakadtak
sza1ma1ra.

A HIX szakszo1val egy nyilva1nos adatba1zis, ami magyar hi1rszolga1latot
valo1si1t meg. A HIX-nek ma ma1r rengeteg elektronikus u1jsa1gja van. Az
akti1v u1jsa1gok sza1ma ti1z fo2lo2tti, az olvaso1k sza1ma lehet vagy 6-7.000,
mintegy 40 orsza1gbo1l. A 40.000 oldalnyi u1jsa1ghi1r mellett cca. 20.000
oldal egye1b informa1cio1 is helyet foglal az adatba1zisokban, a magyar,
mellett jo1re1szt angolul is. A kezdo3 e1s ma1ig legsikeresebb u1jsa1g a
HI1RMONDO1. A legolvasottabb a viccrovat, a MO1KA, ba1r erre Hollo1si Jo1ska
nem igaza1n bu2szke, jo1llehet e1rtheto3, a magyar viccszereto3 ember, az is
u1gy kell a ta1voli maga1ny elvisele1se1hez, mint egy falat kenye1r.

Mindezt onnan tudtuk meg, hogy december 29-e1n (nem 28-a1n, mert az te1ves
e1rtesi1te1s volt), nem 15 o1rakor, ahogy e1n e1rtesu2ltem, hanem 18 o1rakor -
szo1val egy kicsit a szo1rakozott tudo1sok szervezo3ke1pesse1ge1t
felvonultatva, de e1ppen Budapesten, az Eo2tvo2s Gimna1ziumban tartotta1k
fe1le1venke1nt soros o2sszejo2vetelu2ket. (Erro3l csupa1n egy ro2vid hi1r
fe1rt idei elso3 sza1munkba, s abban jeleztu2k, hogy a te1ma1ra
visszate1ru2nk.) Bizony a to2bbsza1z fo3nyi to2meget me1g az Eo2tvo2s
ugyancsak nagy befogado1ke1pesse1gu3 falai sem tudta1k feltu3ne1s ne1lku2l
elnyelni. Rengeteg fiatal arc, de ko2ztu2k o3szhaju1ak is, egyforma1n lobogo1
lelkesede1ssel a szemu2kben. Egyik SZA1MALK-os kolle1gano3m ugyancsak
ko2ztu2k, fe1rje re1ve1n szakadtak ta1vol, nem gyo3zte dicse1rni az o2tletet
e1s annak jo1te1kony hata1sa1t a kinti magyarok lelku2lete1re.

Ugye megmondtam e1n a novemberi NET-LAP ha1toldala1n: mi magyarok ma1r re1gen
e1pi1tettu2k az Informatikai Szupersztra1da1nkat, amikor ez az amerikai
korma1nyzatnak egya1ltala1n az esze1be jutott. A HIX persze nem
Magyarorsza1gro1l indult 1989-ben, de az IIF re1ve1n a magyar hazai Internet
ta1bor is hamar besza1llhatott a dologba. Ra1ada1sul a ku2lfo2ldi kezde1s
elo3nye egy csomo1 know-how importja, valamint az, hogy szinte egy fille1rbe
sem keru2lt az orsza1gnak. De facto nem is fogadnak el kifejezetten
HIX-ta1mogata1st, ba1r ne1ha1ny HIX-u1jsa1g jo1ne1ven veszi a ta1mogato1kat.

A szponzorokto1l valo1 idegenkede1s ellene1re a HIX e1ppen most jut o2na1llo1
hardverba1zishoz a mu3szaki technolo1gia fellegva1ra1ban az MIT Egyetemen,
mert aze1rt ko2zvetetett ta1mogata1s ne1lku2l persze nem megy. Most me1g szebb
korszak kezdo3dhet, feledtetve azokat a re1gi sze1p ido3ket, amikor partiza1n
mo1don kellett ma1sok sza1mlasza1main dolgozniuk, to2bb letilta1st is
mege1rve. Csak gratula1lni lehet ehhez a semmibo3l teremtett, de a magyar
hi1reket ma1r bo3ven o2nto3 hi1rforra1shoz. A sze1p csendben ta1mogato1k
jelenlegi sora persze me1g bo3vu2lhetne.

Zsada1nyi Pa1l
+ - masik cikk a VGA MONITORban (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Ne1gy-o2t (ezer) magyar o2sszehajol...

A HIX, vagyis a Hollo1si Information eXchange ne1vado1ja1val ke1szi1tett
interju1nkat - mike1pp egy jobb nevu3 zenekar "bulija1t" - egy ma1sik
besze1lgete1s vezeti be: az "elo3zenekar" szerepe1t ezu1ttal Czako1 Krisztia1n
to2lti be, aki a pesti HIX rendezve1ny egyik szervezo3je volt. Vele kezdtu2k a
besze1lgete1st az u1gynevezett HIX-bulikro1l, vagyis a sza1mi1to1ge1pes
o2sszejo2vetelekro3l.

K. Gy.: Hogyan keru2lte1l kapcsolatba a HIX-szel ?

CZ.K.: Mint a Mu3egyetem hallgato1ja haszna1lom az Internetet, s ezen
keresztu2l ismertem meg a HIX-et is. Miuta1n ele1gge1 akti1v ember vagyok,
bekapcsolo1dtam a szerveze1si munka1kba is.

K. Gy.: Mit kell tenni egy ilyen "buli" megszerveze1se1hez?

CZ.K.: Az IRC, azaz az Internet Relay Chat mu3ko2dtete1se a feladatom. Az IRC
egy nemzetko2zi besze1lgeto3 rendszer, nagyja1bo1l olyan, mint egy
telekonferencia, sok ember van benne, ezek szo2vegek bei1ra1sa1val csere1lik
ki ve1leme1nyu2ket.

K.Gy.: Ma1r ele1g re1gen megy a besze1lgete1s az itteni sza1mi1to1ge1pen, amit
- hogy to2bben la1ssa1k - a falra is kiveti1tettetek. Ha1nyan vagytok most
benne?

CZ.K.: Az elo3bb - i1gy ra1ne1ze1sre - 10-15 embert la1ttam, biztosan to2bben
is leszu2nk me1g a buli sora1n. Az esti, de inka1bb e1jszakai duma1kon
ko2ru2lbelu2l ugyanennyi, 10-20 ember szokott o2sszejo2nni egy-egy
besze1lgete1sre a vila1g minden ta1ja1ro1l.

K.Gy.: Hogyan szervezitek meg ezeket az elektronikus o2sszejo2veteleket? Van
egy megadott ido3pont, amikor mindenki tudja, hogy ott u2lto2k a
sza1mi1to1ge1pek elo3tt e1s besze1lgetni fogtok?

CZ.K.: Ez a1ltala1ban megszoka1sbo1l alakult i1gy, ugyanis a dia1kok
to2bbnyire este e1nek ra1. A koleszosok e1jszaka a szoba1jukbo1l sza1llnak be,
fo3leg a Scho2nherz koleszbo1l, aminek teljes Internet ella1ta1sa van. Ma1sok,
mint e1n is, otthonro1l, modemmel kapcsolo1dunk a rendszerbe.

K.Gy.: Akik most itt a bulin a rendszerben besze1lgetnek, fo3leg ku2lfo2ldiek
vagy inka1bb magyarok? Az egye1bke1nt azonnal feltu3nt, hogy valami
tohuva-bohu nyelvet haszna1ltok, ami se magyar, se angol, valami szo2rnyu3se1g
a ketto3 ko2zo2tt, ra1ada1sul tele van ro2vidi1te1sekkel, ami a
"besze1lgete1st" a ki1vu2la1llo1 sza1ma1ra teljesen e1rthetetlen
tolvajnyelvve1 teszi.

CZ.K.: Ez valo1ban valami szakzsargonszeru3se1g, mint mindennek, az IRC-nek is
kialakult a zsargonja. Inka1bb a ro2vidse1gre, mint a helyesi1ra1sra
u2gyelu2nk. A gyorsasa1g ugyanis pe1nzt jelent, mine1l gyorsabbak vagyunk,
anna1l kevesebbe keru2l az o2sszeko2ttete1s.

Tekintve, hogy, Czako1 Krisztia1nnak su2rgo3s beavatkozni valo1ja volt a
folyamatba, "nem elektronikus besze1lgete1su2nket" ezen a ponton elva1gtuk, s
o3 a1tadta a szo1t a buli legne1pszeru3bb embere1nek, Hollo1si Jo1zsefnek, aki
a HIX-et kitala1lta e1s ma1r o2t e1ve folyamatosan - ta1rsadalmi munka1ban -
Amerika1bo1l u2zemelteti. Hollo1si Jo1zsef a besze1lgete1st ott folytatta,
ahol Czako1 Krisztia1n abbahagyta, a bulikna1l:

H.J.: Nagyon e1rdekesen jo2n o2ssze egy besze1lgeto3ko2r. Ne1ha1nyan
elkezdenek valami la1tszo1lag jelente1ktelen dologro1l vita1zni, azuta1n
elo3keru2lnek olyan ve1leme1nyek, amik az ege1szet ma1s o2sszefu2gge1sbe
helyezik. Ilyenkor a vita folyamatosan fejlo3dik, de el is durvulhat. Ennek
fo3leg az az oka, hogy a re1sztvevo3k a1ltala1ban szeme1lyesen nem ismerik
egyma1st e1s a leveleze1s mo2go2tt nincs meg az a szeme1lyes kapcsolat, ami a
durvasa1gokat el tudja simi1tani. Ku2lo2no2sen a politikai jellegu3 vita1na1l
vagy i1ra1sokna1l lehet a hangnem ba1nto1. A HIX-nek eze1rt van pe1lda1ul egy
olyan politikai u1jsa1gja, ahol egy embert, Radnai Tama1st, megbi1ztunk azzal,
hogy a megjelene1s elo3tt olvassa el az i1ra1sokat e1s a ma1sokra ba1nto1
cikkeket egyszeru3en vegye ki az u1jsa1gbo1l. A do2nte1s teljesen a
modera1torra van bi1zva, ebbe e1n nem szo1lok bele. Mindez nem korla1tozza a
szo1la1sszabadsa1got, csupa1n szerkeszte1st jelent, a bee1rkezett
hozza1szo1la1sokat o3 dolgozza fel. Ez egye1bke1nt a SZALON nevu3 u1jsa1gunk.

K.Gy.: Te1rju2nk me1g vissza a kezdetekre, azt mondd meg tala1n elo3szo2r,
hogy mit is csina1lsz Amerika1ban?

H.J.: Egy japa1n bank lea1nyva1llalata1na1l vagyok sza1mi1to1ge1pes ha1lo1zati
programozo1. I1gy fo3a1lla1sban is ha1lo1zatos dolgokkal foglalkozom, e1s a
HIX miatt otthon is.

K.Gy.: Hogyan jo2tt az o2tleted, hogy csina1lsz egy elektronikus fo1rumot?

H.J.: Amikor ma1sodszor is kikeru2ltem Amerika1ba, akkor To2ro3csik Jeno3vel
ki akartunk tala1lni valamit, ami a kinti emberek ko2zo2tti kapcsolatot
megteremti. Ott volt elo3ttu2nk az Internet, e1reztu2k, hogy ezzel kellene
valami jo1 dolgot csina1lni. Azt persze nem tudtuk, hogy mit.

K. Gy. U1gy gondolom, hogy ott Amerika1ban nagyon egyedu2l is voltatok.

H.J.: Igen, nagyon egyedu2l voltunk, ra1ada1sul e1n Kalifornia1ban voltam,
Jeno3 pedig New Jersey-ben, ko2zo2ttu2nk is volt ko2ru2lbelu2l 3OOO me1rfo2ld.
Mi sza1mi1to1ge1pen keresztu2l nagyon jo1l elbesze1lgettu2nk egyma1ssal,
erro3l jutott akkor az eszu2nkbe, hogy ez a besze1lgete1s valo1szi1nu3leg
to2bb ember ko2zo2tt is jo1l menne. Megalapi1tottuk a TIPP-et, aminek az
elso3dleges ce1lja az volt, hogy praktikus o2tleteinket egyma1ssal megosszuk,
illetve tana1csot adjunk azoknak, akik ezt ige1nylik. A TIPP majdnem pontosan
o2t e1ve indult. Ke1so3bb azzal bo3vu2lt, hogy abban az ido3ben Jeno3
to2bbszo2r is ja1rt Magyarorsza1gon, ahonnan mindenfe1le aktua1lis
informa1cio1kat ku2ldo2tt, amiket azuta1n e1n sze1tku2ldtem a to2bbieknek.
I1gy a TIPP ele1g gyorsan a1talakult egy leveleze1si u1jsa1gga1. Elo3szo2r
u1gy terveztu2k, hogy majd mi szedju2k o2ssze az informa1cio1kat e1s mi
ku2ldju2k sze1t a re1sztvevo3knek. Ha1rom vagy ne1gy sza1m uta1n azonban
kideru2lt, hogy ennek az u1jsa1gnak akkor van e1rtelme, ha mindenki o2sszeadja
azt, amit tud e1s az u1jsa1got ko2zo2sen i1rjuk. Az o2to2dik alkalomto1l
kezdve i1gy is csina1ltuk, le1trejo2tt egy leveleze1si u1jsa1g, amit etto3l
kezdve le1nyege1ben egyedu2l szerkesztettem. A rendszer soka1ig Jeno3 ge1pe1n
futott, az e1n egyetemi ge1pemro3l ugyanis kitiltotta1k a HIX-et, mert a
szoftver kezdeti hiba1i miatt elo3fordult, hogy a ge1p to2bb ezer levelet
hiba1san ku2Ido2tt ki. Ennek ko2vetkezte1ben az egyetemi ge1p to2bbszo2r
leko1kadt" e1s a kolle1ga1im nem tudta1k haszna1lni. Persze egy ho1nap alatt
sikeru2lt ezeket a gyermekbetegse1geket megszu2ntetni e1s atto1l kezdve a
rendszer cca. ke1t e1vig Jeno3 ge1pe1n futott, gyakorlatilag mindenfe1le
proble1ma ne1lku2l.

K.Gy.: Besze1lj me1g egy kicsit az u1jsa1gaitokro1l, hogyan mu3ko2dik a
HI1RMONDO1, a KE1P, a MOZAIK e1s a to2bbiek?

H.J.: Ezek mind u1jsa1gok, te1ma1k szerint csoportosi1tva szerkesztju2k o3ket.
Ha nem i1gy csina1ltuk volna, akkor a bee1rkezo3 o1ria1si mennyise1gu3
informa1cio1-to2meget me1g a1ttekinteni sem nem lenne1nk ke1pesek. Naponta
cca. 70 ge1pelt oldalnyi anyag e1rkezik az u1jsa1gokhoz, ami to2bb sza1z
cikknek felel meg. Ilyen, te1ma szerinti csoportosi1ta1ssal azuta1n mindenki
azt olvassa, ami e1ppen e1rdekli. Ez a rendszer az olvaso1t me1g abban is
segi1ti, hogy olyan emberekkel keru2lhessen kapcsolatba, akiknek az
e1rdeklo3de1se az o2ve1hez hasonlo1.

K.Gy.: Hogyan lehet a HIX-ben egy u1j, pe1lda1ul sza1mi1ta1stechnikai
u1jsa1got indi1tani? A HIX egy olyan demokratikus ko2zo2sse1g, amiben
pe1lda1ul ba1rki elhata1rozhatja, hogy indi1t egy u1jsa1got, legfeljebb, ha a
le1trejo2tt fo1rum senkinek sem kell, azaz senki sem i1rja e1s senki sem
olvassa, az majd maga1to1l el fog halni?

H.J.: Nagyja1bo1l i1gy mu3ko2dik, de e1n aze1rt szeretem u1gy csina1lni a
dolgokat, hogy indi1ta1s elo3tt elo3zetes ko2zve1leme1ny-kutata1st rendezek,
ezt a jogot azonban nem akarom magamnak fenntartani. Teha1t, ha valakinek van
egy olyan o2tlete, hogy sza1mi1ta1stechnikai u1jsa1got akar indi1tani, akkor
az o2tlete1t elmondja a TIPP-ben, e1s megne1zzu2k, hogy az emberek hogyan
reaga1lnak ra1. Ha sok leve1l e1rkezik, mert a te1ma e1rdekes, akkor
megcsina1ljuk.

K. Gy.: Most hogyan mu3ko2dik a rendszer?

H.J.: A HIX - osztott rendszerke1nt - ne1gy, az Interneten szorosan
o2sszekapcsolt ge1pen fut. Egy ho1napon belu2l lesz egy o2to2dik, egy saja1t
ge1pu2nk is, ami eddig nem volt. A ge1pek ko2zo2tt bizonyos
feladat-megoszta1sok vannak, pe1lda1ul az egyik ge1p csak leve1ltova1bbi1ta1st
ve1gez, egy ma1sik ge1p csina1lja a leve1lfeldolgoza1st egy harmadik ge1p
kiza1ro1lag a HI1RMONDO1 terjeszte1se1vel foglalkozik stb. Magyarorsza1gon is
van egy ge1p az ELTE1-n, ami interakti1v szolga1ltata1sokat biztosi1t,
ilymo1don a funkcio1k valamelyest fel vannak osztva.

K.Gy.: Ko2ru2lbelu2l ha1ny embert "o3rji1tette1l meg" eddig a HIX-szel?

H.J.: Egy nya1r elejei sza1mla1la1s szerint nap mint nap ko2ru2lbelu2l 5000
ember veszi ige1nybe a HIX szolga1ltata1sait, azo1ta persze ez a sza1m tova1bb
no2vekedett. A pontos adatot egy kicsit nehe1z meghata1rozni, mert a HIX-et
nem csak ko2zvetlen leveleze1s u1tja1n lehet olvasni, hanem pe1lda1ul
news-group-okban e1s gopher-rel is, ezenki1vu2l to2bb saja1t informa1cio1s
ha1lo1zattal rendelkezo3 inte1zme1ny, mint pl. a KFKI gopher is be van
integra1lva a rendszerbe. A KFKI-sok pe1lda1ul ko2zvetlenu2l is olvasni
tudja1k a HIX informa1cio1kat, ane1lku2l, hogy e1n tudna1m, hogy ki olvassa
azokat. Ezeket az embereket eze1rt nehe1z egy kicsit megsza1molni.

K. Gy.: Mibe keru2l ez a szolga1ltata1s?

H.J.: Teljesen ingyenes. Annyira ingyenes, hogy nem csak nem ke1ru2nk, de ha
akarna1nak is e1rte pe1nzt adni, el sem fogadna1nk azt.

K. Gy.: Akkor valaki biztosan ta1mogatja ennek a rendszernek az
u2zemeltete1se1t. Azt hiszem, hogy egy ilyen bonyolult e1s ekkora volumenu3
munka1t csak u1gy szerelembo3l nem lehet csina1lni.

H.J.: Pedig ez i1gy van, pe1nzzel senki sem ta1mogat bennu2nket, munka1val e1s
ge1pido3vel azonban nagyon sokan.

K.Gy.: Ko2zu2lu2k emelju2nk ki te1ged! Mindezt o2ro2mmel csina1lod, mert ez
egy csoda1latos dolog, vagypedig u1gy ja1rta1l a HIX-szel, mint a mondabeli
rabbi a GOLEM-mel, ami elindult, de csak u1gy lehetett mega1lli1tani, hogy az
e1letre kelt szobrot o2sszeto2rte1k?

H.J.: Nekem ez a hobbim, valo1ban u1gy van, hogy ma ma1r nem is tudna1m
abbahagyni. Az e1n mindennapjaimhoz ez ma1r hozza1tartozik. A napom u1gy ne1z
ki, hogy a munkahelyemen is mindig a ge1p elo3tt u2lo2k, azuta1n hazavonatozok
e1s a va1ltozatossa1g kedve1e1rt isme1t leu2lo2k a ge1p ele1, majd pedig onnan
megyek aludni.

K. Gy.: Ha1ny e1ves vagy?

H.J.: 29. Aze1rt ko2nnyu3 az e1letemet i1gy csina1lnom, mert a felese1gem
orvos e1s a1llando1an u2gyel, i1gy nincsenek csala1di proble1ma1im abbo1l,
hogy sohasem e1rek ra1. Ezt egye1bke1nt ma1ske1nt nem is lehetne csina1lni.

K. Gy.: Gyerek?

H.J.: Gyerek me1g nincs, nem is tudom mi lesz akkor, ha majd lesz.

K. Gy.: A HIX-nek az u2zenete1t megfogalmazhatom u1gy, hogy a HIX kapocs az
itteniek e1s a ku2lfo2ldo2n le1vo3 magyar e1rtelmise1g, illetve a ku2lfo2ldo2n
imitt-amott sze1tszo1ro1dott emberek ko2zo2tt?

H.J.: Igen, a HIX kapocs, re1szben Magyarorsza1g fele1, de kapocs a kinti
emberek ko2zo2tt is. Az u2zenet azt is tartalmazza, hogy nem lehetetlen ma1r
visszajo2nni Magyarorsza1gra, mi is hat e1vet to2lto2ttu2nk ku2lfo2ldo2n,
amibo3l a ko2ze1pso3 e1vben itthon voltunk. Nem csak nem lehetetlen, hanem jo1
dolog is Magyarorsza1gra hazajo2nni, so3t itthon is lehet valamit csina1lni,
majd uta1na u1jra el lehet menni. A HIX sugallja ezt a dinamizmust, ezt a
va1ndorla1st, ami sokaknak nagyon fontos. Van me1g egy nagyon fontos ma1sik
e1rzelmi te1nyezo3 is, nevezetesen, ku2lfo2ldo2n a HIX-szel senki sem e1rzi
maga1t egyedu2l, ugyanis van egy ha1tte1r, ahova mindig fordulhat.

Kova1cs Gyo3zo3
+ - Jando Jeno zongoraest HOLNAP (SZOMBAT) ESTE (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Holnap szombat, igy hagy hivjam fel mindenki figyelmet 
utoljara, hogy a
 
Stanfordi Magyar Diakszervezet es Mini Corvinak Kulturcsoport
szeretettel meghiv minden kedves erdeklodot

	Jando Jeno zongoraestjere.

> Idopont: 1995 februar 25, szombat este, 8:30. 
Helyszin: Stanford University, Dinkenspiel Auditorium

Fellep Takacs Tamara operaenekesno.

Bach:    Chromatic Fantasy and Fugue 
Haydn:   Arianna a Naxos
Beethoven: D minor Sonata, op 31. No 2. 
Liszt:   Vallee d'Obermann
Kodaly:   Five Songs 
Kodaly:   Marosszeki Tancok

Jegyelovetel es informacio: Stanford Box Office (415) 725-ARTS 

Belepodij elovetelben 20 dollar, diakoknak 10 dollar,
     helyszinen 25 dollar, diakoknak 15 dollar.

Jegyek a San Francisco Obol kornyeki BASS irodakban is kaphatok.

A koncertet megorokito film forgatasat Zsigmond Vilmos hollywoodi
operator vallalta el.

Emailen keresztul tovabbra is szivesen allok rendelkezesre minden 
tovabbi informacioval.

Zoltan
+ - svajciak, zurichiek - help (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Napok ota probalok egy emailt elkuldeni Zurichbe, az ETH-ba es mindig 
visszapattan. Az adott cimet ket eve hasznalom es mindig mukodott. 
A gep amirol szo van: itp.ethz.ch 
Latszolag a finger el rajta, de a levelek pattognak vissza...
Ha valaki van a kornyeken es tudna segiteni azert roppant halas lennek.
Koszi, L.Zoli
+ - German News + proba (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

e-mail proba Greece --> USA

Steve, nemet tippet nem ismerek, de van egy German News, ami a HIRMONDOhoz
hasonlohoz naponta jon:

> -----------------------------------------------------------------------------
-
| Fragen zum Inhalt / technische Probleme:       
 |
----------------------------Subscribe-------------------Unsubscribe-----------
|          Mail an mit dem Body        
 |
| Deutsche Ausgabe : SUB GERMNEWS Egon Mustermann  | UNSUB GERMNEWS  
 |
| English edition : SUB DE-NEWS Jesse James    | UNSUB DE-NEWS   
 |
> -----------------------------------------------------------------------------
-

Udv Athenbol: Gabor
+ - Opel Astra (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Tegnap jelentette be az Opel a ceg torteneteben a legnagyobb
visszahivasi akciot, ami az osszes Astrat erinti
(Nemeto.-ban 800,000; Europaban 2,300,000 darab).

Az uzemanyag-beontonyilasnal nem mukodott a 'villamharitas' - 
a megfelelo foldeles hianya miatt eddig 9 auto gyulladt ki tankolaskor.

Ettol fuggetlenul visszahivjak az osszes airbag-gel felszerelt
autot is - ott egy elektromos csatlakozassal nem stimmel
valami. Volt ra pelda, hogy emiatt nem nyilt ki az airbag es
meghalt a vezeto.

A koltsegeket a ceg 100 millios nagysagrendure saccolja (markaban).

Zsolt
+ - Chrones disease (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Igen tisztelt TIPP kozonseg !

Sajnos angol tudasom messze nem tokeletes es szotarban sem talaltam a 
'subject' - ben szereplo kifeljezest igy, Hozzatok fordulok. Mit 
jelent a 'chrones disease' ? Elsosorban orvosok (psyhiater) tudnanak 
segiteni. Valaszokat inkabb magan e-mail - en, mivel gondolom nem 
igazan kozerdeku.

Elore is kosz:
Juhasz Laszlo )
+ - lakas berles Budapesten (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Marcius 11-tol Marc. 20-ig berelnek egy lakast Budapesten. Ha valaki
tud egy ilyen lehetosegrol, kerem irjon a fonti cimre.

Lakner Peter
+ - compuserve-cimlista (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kerlek Benneteket, irjatok meg, hogyan tudom kinyomozni valakinek az 
e-mail cimet, aki a compuserve-en van!

Koszonettel:Arpi.
+ - Keresem (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves TIPPelok

Tudna nekem abban valaki segiteni, hogy kideritsem egy ismerosomnek van-e e-mai
l cime vagy sem.
Neve: Be'csi Orsolya
es a Veszpremi Egyetemen tanul (vegyesz) elsoeves amugy Erden lakik.
Azert remenykedem, hogy van mert itt minden diaknak van, automatikusan kapjak a
 beiratkozaskor.
Elore is koszonom. A valaszokat maganlevelben kernem.

Udv
JOY (Szabo Zsolt )
+ - e-mail cim kereses (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves bonni Tippelok
Segitsegeteket kerem megkeresni a kovetkezo ur telefonszamat es/vagy
e-mail cimet, fax szamat

Steven Pary
Zoologisches Institut
Universitat Bonn
Poppeldorfer Schloss 53115 Bonn
Mult ev nyara ota tanit ott.
Koszonettel 
Boros Vera
+ - M.o-i konykiadas (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves M.o-i Tippelok

Tanacsra lenne szuksegem konykiadassal kapcsolatban. Peter Natanielsz a 
Cornell Univ. nogyogyasz professzora kert tolem segitsegek "Life before
birth" cimu konyvenek magyar nyelvu, M.o-i kiadasahoz. A konyv nem 
szakkonyv inkabb az u.n ismeretterjeszto irodalom kategoriaba sorolha-
to. Kellene a szoba joheto kiadok pl. Literatura Medicina, Akademia
cime, fax szama. Fogalmam sincs , hogy hogyan kell elkezdeni egy 
konyv kiadasat , ugyhogy minden tanacsra szuksegem lenne.
Koszonom elore is valaszaitokat akar itt akar magan levelben.
Boros Vera
+ - Idegennyelv oktatas vakoknak (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves TIPP-elok !

Egy ismerosom Budapesten vakoknak tanit idegennyelvet es a disszertaciojat is 
ebbol a temabol irja. Ezzel kapcsolatban szeretne informaciokat szerezni (pl. 
tanitasi modszerek, oszehasonlito felmeresek a vakok es latok tanulasi 
hatekonysagarol stb.). Ha van valaki, aki tudna ebben segiteni, vagy tud adni 
informacios forrasokat, kerem jelentkezzen itt a TIPP-ben, vagy az e-mail 
cimemen. 
Elore is koszonom.

Major Tibor

+ - Yosimite Park , S. F. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves friscoiak es Friscot megjartak !

Sokat olvastam (foleg itt a HIXen) a San Francisco melletti
Yosimite Parkrol. Mivel aprilisban utazom Friscoba egy konferenciara,
minden info erdekelne a parkrol. Mi van ott, hogyan lehet oda eljutni,
mennyi ido kell ra, arak stb.

Koszonom	Feri 8-)>
+ - RE: RE: akkumulator (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Csaba,
meglepodve olvastam Alkali-Mn akkurol szoro leveled. Ugy latszik, jo pap
is holtig tanul. A NiCd akkumulatorok szabalyozott kisuteserol, annyit 
bovitenek, hogy ha kontrollalt, azaz nincs lehetoseg melykisutesre,
akkor nagyobb arammal is terhelheto. Erre jo kapcsolasi pelda talalhato
(utanepitheto, kit megrendelheto stb.) az Elektor 94/9. szamanak 60. 
oldalan (az eredeti nemet ujsagban). 
Udv: Prof (disclaimer as usual)
+ - koreai fontkeszlet kerestetik (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sziasztok!
Valaki, talan a keleti regiokbol tudna felvilagositast adni, letezik-e
valamilen koreai TrueType font a Windowshoz? Egyaltalan letezhet-e, hisz a
betuk ott nem fix pozicioban vannak egymashoz kepest. (sajnos eleg keveset
tudok errol az irasrol).
Koszi
  Pisti
  
+ - koreai fontkeszlet kerestetik (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sziasztok!
Valaki, talan a keleti regiokbol tudna felvilagositast adni, letezik-e
valamilen koreai TrueType font a Windowshoz? Egyaltalan letezhet-e, hisz a
betuk ott nem fix pozicioban vannak egymashoz kepest. (sajnos eleg keveset
tudok errol az irasrol).
Koszi
  Pisti
  
+ - keresek valakit Tucson-ban (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Tippelok!

Egy Dick Tramontin nevu embert keresek, aki valoszinuleg Tucsonban lakik
(Arizona) csaladjaval egyutt (felesege: Mary T., fia: Richard T.).

Ha valaki arrafele tartozkodik, meg szeretnem kerni, hogy nezze meg oket a
telefonkonyvben es kuldje el a cimuket nekem. Koszonom,

Kata
 )
+ - Zold papir (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Zold igazolvannyal rendelkezo magyar allampolgart keresek. S.O.S.
A reszleteket maganlevelben.  

Kalman Tunde
+ - Re:szemnyomas (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> 
> A mamam nemreg volt szemesznel, ahol azt mondtak neki, hogy
> nagy a szemnyomasa. Ez mit jelent?
> 
Glaukomat (zold halyogot). Ez egyebkent pupillat szukito 
szemcseppekkel bizonyos mertekig kezelheto. Azt nem tudom, hogy 
milyen esetekben kell muteni, mert nem vagyok orvos, de valaki majd 
csak megmondja a tudos doktorok kozul ezt is.

Udv.: Kerey Peter
+ - A rovamicin karositja a hallast ? ? ? ? ? ? (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Szedek egy bizonyos Rovamycine 1,5 M. U.I. nevu gyogyszert (SPECIA 
Rhone-Poulenc Rorer a francia gyarto neve) ami spiramicint tartalmaz.
Vissza-vissza tero arcureggyulladasomra kaptam ismet, mert az eddig kiprobalt
bogyok kozul meg ez volt a leghatekonyabb.

Tegnap viszont emlitettem a gyogyszer nevet baratnom elott, aki szurdopedago-
gusnak (hallasserultekkel foglalkozo tanar) keszul. Megdobbenessel hallgattam,
hogy a micin-szarmazekok sulyos hallaskarosodast okozhatnak, kedvesem 
tanarnojenek is ilyet akartak egyszer felirni, de o nem volt hajlando szedni.

Na ilyenkor mi van? Egy szakerto szerint a szer rossz, egy masik (doktornom)
szerint jo, hiszen maskulonben nem irta volna fel. A doktornom eddig nem 
adott ra okot, hogy ne bizzak benne ( sot! ), raadasul szinten szakmabeli:
ful-orr-gegesz. Viszont az is valoszinu, hogy az emlitett tanarno (egyebkent
nagy szaktekintely) is megtortent esetek alapjan allitja, hogy a micinek
karositjak a halloidegeket ( vagy mit... ).

A gyogyszer tajekoztatojan mellekhataskent hanyas, emelyges, hasmenes, 
borkiutes van feltuntetve.(Ezek egyiket sem tapasztaltam)
Valamint:
"each tablet contains:
spiramycine...........................1.500.000 I.U.
excipient..........................q.s. for 1 tablet"


Ha valaki kompetens a temaban, kerem minel hamarabb tajekoztasson a
reszletekrol. Elore is koszonom:

					Lipoth Andras
+ - Transzba estem (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)


+ - utazasi klubrendszer (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)


+ - +4 (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Udv Mindenkinek!
    
 Nekem otthon van egy osregi Commodore +4-esem, es legalabb 3-4 eve 
nem tudtam ra szerezni ujabb progikat. Aki tud, segitsen egy olyan 
emberen, akinek ez a jelszava ebben az elPCsedett vilagban:
 Back to the nature! 
 Ja, fizetni nem tudok.
 Koszonom elore is!
   
          Minden jot!
                 Var  

U.i.: hajlekony magneslemezt meghajto egyseggel is rendelkezem
+ - Egy cikket keresek (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Hello!

 A kovetkezo keresem volna: kellene nekem a 
   Journal of Cognitive Neuroscience 91/1 szamabol egy cikk.
 Magyarorszagon konyvtarban 1 peldanyban volt fellelheto, de az
 evek soran ez is eltunt. Szoval aki ilyet lat valahol, az irjon 
 nekem. Elore is kosz.

                Laszlo Tamas


                
                
 
> ----------------------------------------------------------------
  Tamas Laszlo        Technical University of Budapest 
              Department of Electromagnetic Theory

  E-mail: 
  Phone: (+36) 85-377-632
> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Last night as I lay in bed looking at the stars I asked myself:
 "Where the hell is my roof?"
> ----------------------------------------------------------------
+ - Papp Gabornak Izrael-Egyiptom hatar (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sziasztok!

A felvetett kerdesre a valasz: van hataratkelo, s pontosan ott,
ahol kerdezted: Eilatbol at lehet menni Tababa (masrol nem is
nagyon tudok ilyen helyet). Taba par km-re van delre Eilattol,
es a bekeszerzodes ertelmeben "atmeneti idore" reszben izraeli
fennhatosag alatt van/volt (most mar csak a befolyo idegenforgalmi
penz egy resze Izraele).
Szoval, lenyeg a lenyeg, at lehet menni. Meg akkor is, ha nincs
egyiptomi vizumod (ez ott helyben 18 dollart kostalt a nyaron,
de mint mindenutt az arab vilagban, lehet alkudni).
Namost: van autobusz is a Szt. Katalin kolostor fele. Sajnos
errol nem tudok bovebbet, mert ez 2-3 napra fejenkent osszesen
80-100 dollarba kerult volna (vizum, busz egyutt) - ugyhogy
maradtunk Eilatban 2 nappal tovabb, ugy se volt rossz ;-).

Nem ugatnak erte, ha valaki oda-vissza megy, mindennapos dolog.
Par baratom csak egy so~rre atugrott Tababa 2 orara. Persze
az egyiptomi pecset miatt kilepeskor (Haifa kikoto) volt egy
kis kirakodovasar.

Mas, egy masik cikkhez: Spectrumot eladni???? Hat a jo oreg
joszag porosodik ugyan, nade megvalni tole? Meg akkor is, ha
van Speki-emulator a PC-re (kar, hogy anno nem volt a Spekire
486 emulator, mert akkor nem is vettem volna masik gepet :-) )

Gabor
+ - Twente (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Twenteiek!
A Twentei Egyetem egy kiadvanyaban megjelent egy 5 oldalas dolgozatra lenne
szuksegem, ha valaki el tudna kuldeni, nagyon megkoszonnem.
Udv Bela
+ - Re: E-Mail (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

In article >, writes:
>Tud valaki a Tipphez hasonlo lehetoseget Ausztiaban vagy Nemet-
>orszagban?Kerem az E-Mail cimet.Elore is koszonom
                     steve
>


Olvasd a Usenet news-t es a nemzeti newsgroupokat!

Gabor
+ - Re: fizetni az Internetert (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

In article >, write
s:
>Egyebkent nem ertem, miert furcsa, ha egy szolgaltatas
>igenybeveteleert fizetni kell. Eddig sem volt ingyen
>az Internet. A karlsruhei egyetem pl. 2 Mbit/s vezeteke(ke)n
>log a neccen, amiert (darabonkent) 310 000 DM/ev Netto berleti
>altalanyt fizet - ez jellemzo egyebkent a nemet egyetemekre.
>
>Nem a fizetes tenye mellbevago, hanem a merteke. USA-ban, Kanadaban
>nagysagrendi kulonbsegek vannak. Az adatatviteli sebessegekrol
>nem is beszelve...itt oktatasi intezmeny, de meg vallalatok sem
>mernek almodni ATM vezetekekrol (100-140 Mbit/s) az arak miatt.
>Ezert jo lenne, ha irnal arakat.

Magyar viszonylatban peldaul a lassan megszuno 64kb-es becsi vonal
evi kb. 10 milliot hozott a Matavnak.

Gabor

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS