Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX FORUM 576
Copyright (C) HIX
1992-05-12
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Csabai valasztasok es FIDESZ (mind)  15 sor     (cikkei)
2 Deri (mind)  29 sor     (cikkei)
3 A miniszterelno=k e=s Schimek ko=zkatona (mind)  95 sor     (cikkei)
4 Pannon Jozsef problemaja a politikai ellenlabatlannal (mind)  38 sor     (cikkei)
5 Orosz Ferenc hatasara csak ugy (mind)  150 sor     (cikkei)
6 A TIPP elFORUMosodasarol (mind)  35 sor     (cikkei)
7 Dr. Antall Jozsef beszede Mindszentyrol - 2 resz (mind)  28 sor     (cikkei)

+ - Csabai valasztasok es FIDESZ (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

kb. 52000 valasztopolgarbol 14300-an mentek szavazni Bekescsaban (92. maj. 10.)
az idokozi kepviselo valasztason, ez 27.5 % vagyis masodik fordulo lesz 2 het
mulva. A reszletes eredmeny:
1. Kadar Bela fuggetlen MDF es tobb kisebb szervezet tamogatasaval
     3250
2. SzDSz 2790
3. MSzP  2726
4. FIDESZ 2515
5. MSzMP 1091
6. FKGP.. 1031
..............
Eros es zajos kampany volt. A FIDESZ a valasztok 5 %-at tudta mozgositani
maga mellett. Ez lenne a legnepszerubb part 50 % feletti mutatokkal.

Udvozlettel Csonka Gabor
+ - Deri (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Pannon Jozsi,

azt irod:

>Ezennel felkerek mindenkit aki ezt olvassa ES az en eddig itt kinyilvanitott
>politikai nezeteimmel ugy altalaban egyetert, DE a Derirol irt nekrologom
>Fichtinger altali karakterizalasaval egyetert, az jelentkezzen.

A felkeresedre "jogtalanul" valaszolok, mivel az eddig itt kinyilvanitott
politikai nezeteiddel altalaban nem ertek egyet, viszont hasonlokeppen nem
ertek egyet a Derirol irt nekrologod Fichtinger altali karakterizalasaval.

Mikor elolvastam a Derirol irt nekrologodatt erzekeltem benne a joindulatodat,
es ugyanakkor erzekeltem benne a zavarodat is. Feltetelezem, a zavarod abbol
fakadt, mert Deri a "liberalis" ellentaborba tartozott. Azt hiszem ez a
zavar vezetheted ahhoz, hogy a nekrolognak egy ilyen, nem szokasos formajat
valasztottad, ami esetleg egyesekben - fokent a szokatlansaga miatt -
ellenerzest kelthetett.

Sajnos ma Magyarorszagon olyan idoszak van, amikor szinte lehetettlen az
ellentarborhoz tartozokrol elismeroen irni, mivel a sajat taborhoz tartozok
azonnal arulast gyanitanak, az ellentabor valoszinuleg ugyis rosszindulatunak
ertekel "csipobol" egy ilyen probalkozast. Pannon Jozsi, en a felemassaga
ellenere is pozitivan ertekelem a nekrologodat.

Egyebirant az a velemenyem, hogy ideje lenne abbahagyni, legalabb az AGORA-n,
a FORUM-on, a SZALON-ban es a TIPP-ben ezt a magatartast

   udvozlettel            Rubin Gyorgy  CERN  Genf
+ - A miniszterelno=k e=s Schimek ko=zkatona (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Antall Jo'zsef miniszterelno~k nemre'g a Don partja'n elesett magyar
katona'kat "ho"si halottaknak" nevezte. Eo~rsi Istva'n tiltakozott e
megjelo~le's ellen. Bleicher Imre, a Miniszterelno~ki Sajto'iroda munkata'rsa
ekkor pontosabb forma'ban ko~zo~lte a miniszterelno~k szavait. Szerinte ezt
mondta:"Arro'l van szo', hogy aki katonake'nt esett el, esku~je'hez hi'ven,
egy orsza'g ko~zjogi rendszere'bo"l fakado' felelo"sse'ggel, parancsot kapva,
a haza vagy a szu~lo"fo~ld ve'delme'ben, vagy a'ldozatke'nt: ho"si halott."
  Ilyen kijelente'ssel nehe'z mit tenni. Hogy ki volt ho"si halott, ki nem -
bonyolult erko~lcsi e's filozo'fiai ke'rde's. Nem oldhato' meg hevenye'szett
nya'rspolga'ri fogalmaza'ssal e's etatista demago'gia'val. Atto'l fe'lek
ma'ske'nt sem. A ne'met katona, aki Szta'lingra'dna'l elesett, ke'tse'gki'vu~l
re'szese volt a rablo'hadja'ratnak, mely negyven e'vre a szovjet barba'rsa'got
hozta a nyakunkra. De ugyanez a katona, ha ke'so"bb, Berlin alatt esett el, a
fenti meghata'roza's szerint haza'ja't ve'dte, teha't ho"si halott.
  Aquino'i Szent Tama's igazsa'gos e's igazsa'gtalan ha'boru'ro'l i'rt. Az
igazsa'gos ha'boru' elesett katona'ja ho"si halott, az igazsa'gtalane' nem.
A'm melyik fe'l oldala'n a'll az igazsa'g? rendszerint egyike'n sem, miko~zben
mindke't fe'l jogosnak tartja, vagy egya'ltala'n fel sem veti a ke'rde'st
jogos volt-e vagy sem? E's ha az orsza'g ko~zjogi rendszere'bo"l e's a kiadott
parancsbo'l fakad, e's nem az egye'nbo"l, a felelo"sse'g, u'gy a szovjet
kiskatona'k is ho"si halottak voltak, akik 1956-ban Budapest utca'in estek el?
  Azt hiszem, hogy ezeket a ke'rde'seket Antall korma'nyelno~k u'r jobban e's
lelkiismeretesebben ta'rgyalta volna tana'r kora'ban, mint most, amikor
hu"belebala'zs mo'dra termelt va'laszokkal a'll elo" olyan ke'rde'sekben,
melyek ve'glegesen aligha do~ntheto"ek el. A magam re'sze'ro"l ebben az
u~gyben biztosan csupa'n annyit tudok, hogy a spa'rtai ha'romsza'zak
Thermopu~laina'l, e's a hozza'juk hasonlo'ak voltak az igazi ho"so~k, akik
ismerte'k e's e'rtette'k azt a nagy u~gyet, melye'rt elestek. Ugyanakkor
azonban szi'vesen nevezem ho"si halottaknak mindazokat a millio'kat, akiket
valamelyik orsza'g ko~zjogi felelo"tlense'ge parancsolt a korai hala'lba.
  Miko~zben ezt i'rom, folyton az ellenpe'lda'ra, Schimek ne'met
ko~zkatona'ra kell gondolnom. Schimek be'csi munka'scsala'dbo'l sza'rmazott.
Tizenhe't e'ves kora'ban, 1942-ben sorolta'k a ne'met Wermachtba, a ma'sodik
vila'gha'boru' negyedik esztendeje'ben. A ha'boru' hatodik e've'ben, 1944.
november 19-e'n halt meg Lengyelorsza'g de'li re'sze'ben, Machova ko~zse'g
ko~zele'ben, ahol ne'met kive'gzo"osztag lo"tte agyon.
  Hosszu' ido"vel hala'la uta'n hi're terjedt, hogy Schimek ko~zkatona't
aze'rt ve'gezte'k ki, mert megtagadta a parancsot: nem volt hajlando' lengyel
tu'szok, to~bbnyire asszonyok e's gyermekek agyonlo~ve'se'ben re'szt venni.
Temeto"a'rokban le'vo" si'rja't ekkor vira'gokkal bori'totta'k, e's
valo'sa'gos zara'ndokhely lett. Si'rko~vet a'lli'tottak neki fe'nyke'pe'vel
e's feli'ra'ssal, melyben ho"si cselekedete't magasztalta'k. Mindez 1985
ta'ja'n to~rte'nt.
  A lengyel katolikus egyha'z terme'szetesen felkarolta Schimek ko~zvite'z
u~gye't, e's ido"vel, ha lehet, kanoniza'lja'k. Ausztria me'g jobban o~ru~lt.
Elve'gre Hitler ellena'llo'i fo"ke'nt ne'metek e's protesta'nsok voltak, nem
pedig osztra'kok, mi'g az a keve's , aki osztra'k re'szro"l valamit is tett,
szocia'ldemokrata e's libera'lis volt. I'gy osztra'k katolikusok kivette'k a
lengyelekto"l Schimek u~gye't. Ko"nig kardina'lis Be'csbo"l Machowaba utazott,
csupa'n aze'rt, hogy ima't modjon a ko~zkatona si'rja'n.
  Ekkor egy ke'tkedo" ne'met u'jsa'gi'ro' vizsga'lni kezdte Schimek u~gye't
e's mega'llapi'totta: semmife'le bizonyi'te'k nem tala'lhato', mely szerint a
ko~zvite'z valaha is visszautasi'totta volna a tu'szok kive'gze'se'ben valo'
re'szve'telt. Ilyenre nem rendelte'k. Schimeknek egyszeru"en elege lett Hitler
hadserege'bo"l e's dezerta'lt. Nem a partiza'nokhoz a'llt a't, hanem lengyel
civilekhez. Ezek elrejtette'k o"t, mi'g a katonai rendo"rse'g megtala'lta e's
kive'gezte.
  A lengyel tv-ben ekkor elo"ada'st tartottak Schimekro"l.
Mega'llapi'totta'k, hogy "csak katonaszo~keve'ny" volt, e's ennek
ko~vetkezte'ben nem tarthat tova'bbi e'rdeklo"de'sre sza'mot. Va'ratlan
kijelente's egy orsza'gban, ahol a ca'ri vagy a kommunista hadseregbo"l valo'
szo~ke'st hazafias ere'nynek tekintette'k. Sajna'latos, hogy a "csak
katonaszo~keve'ny" e'lete'ro"l egye'bke'nt csak keveset tudunk. Ne'ha'ny,
szu~leihez inte'zett e's megmaradt levele'bo"l azonban kivila'glik, hogy
gyu"lo~lte a hadsereget. "Ha lo~vo~k, nagyon gondosan vigya'zok, hogy ne
tala'ljak el senkit. Elve'gre ezek sem akarnak ma'st, mint e'n: hazamenni."
  Nem foglalkozne'k itt Schimek ko~zvite'zzel, ha maga'nos jelense'gnek
tekintene'm korunkban. Szerencse're nem az. Amikor felese'gemmel e's vagy 180
honfita'rsammal 1956. november 30-a'n e'jjel Hegyko"ne'l kigyalogoltunk
Ausztria'ba, meneku~lo" szovjetorosz katona jo~tt velu~nk. Holubeck be'csi
rendo"rfo"no~kto"l kapott hontalanu'tlevelet, mely magyarnak mondta. Sajnos, a
to~bbse'g - a'lli'to'lag vagy ke'tsza'zan voltak - akik nem akartak harcolni
ellenu~nk, a budapesti pince'kben maradtak. November ta'ja'ra Andropove'k
o~sszeszedte'k e's agyonlo"tte'k o"ket. Ki'va'ncsi volne'k ki tud to~bbet
ro'luk.
  Ma'sokat to~bb szerencse ki'se'rt. A 70-es e'vek legeleje'n sok ezer
amerikai fiatal szo~ko~tt a't Kanada'ba, akik nem akartak re'szt venni a
vietna'mi ha'boru'ban. To~bbet ismertem ko~zu~lu~k. Kanada nem adott ki senkit
az a'llamoknak, e's nagyre'szt ott telepedtek le. Ugyanez a helyzet jelenleg a
de'lro"l jo~tt, magyar e's nem magyar fiatalokkal, akik nem ke'rnek a szerb-
horva'th-bosnya'k me'sza'rla'sbo'l. Igaz: katonaszo~keve'nyek re'gebben is
akadtak, ba'r nagyon kis sza'mban, e's to~bbnyire az e'rtelmise'gi re'tegbo"l.
Az ezredve'gre jelento"sen megszaporodtak e's ez o~ro~mmel to~lt el.
  Antall Jo'zsef szerint - hogy u'jra isme'teljem - "ho"si halott az, aki
katonake'nt esett el, esku~je'hez hi'ven, parancsot kapva, e's egy orsza'g
ko~zjogi rendszere'bo"l fakado' felelo"sse'ggel." Nem ki'va'nok ezzel vita'ba
sza'llni, mert legfeljebb azt vitathatna'm, hogy ebben a defini'cio'ban az
a'llam, a haza alapja az erko~lcsi felelo"sse'gnek, nem pedig az egye'n. Az
ilyen, antropolo'giai szempontbo'l to~rzsi felfoga'st nem tudom vele
megosztani. Mindenekelo"tt aze'rt, mert a vak engedelmesse'get nem tartom
ere'nynek, e's u'gy la'tom, hogy ebbo"l a szempontbo'l egyre to~bben a'llnak
mellettem; nemcsak fiatalok, hanem me'g az o~regek is.
  I'rta: Faludy Gyo~rgy
  Megjelent a Magyar Hi'rlap 1992. ma'jus 9-i sza'ma'ban.
  Lejegyezte: Bagyinka Csaba
+ - Pannon Jozsef problemaja a politikai ellenlabatlannal (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Jozsef, felebaratom!

:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
>Fekete regi politikai ellenlabas
[...]
>Fekete Zoli valoszinu meg mindig orrol ram amiert kedvenc projectjat, az
>Agora nevu homokos ladat kipellengereztem.
:-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
 Ha meg nem vetted volna eszre, engem rendkivul nehez megorroltatni - Te meg
sohasem alltal kozel ahhoz, hogy ez sikeruljon, plane nem a gyermeteg homokos
piszkalodassal. Egyebirant barmily megtisztelo is kinevezett politikai
ellenlabasodnak lenni, nem igazan ertem mivel erdemeltem ki a cimet. A magam
archivumaban nem latom nyomat annak, hogy akar a magam politikai
hitvallasarol akar a Tiedrol szot ejtettem volna - ami nagy kar, mert a Te
gyujtemenyedbol meg mindig eltunnek azok az irasok amikre rakerdezek, ugyhogy
ezen munkassagom mar alighanem vegkepp az enyeszet martaleka lett ;-).

>Ezennel felkerek mindenkit aki ezt olvassa ES az en eddig itt kinyilvanitott
>politikai nezeteimmel ugy altalaban egyetert, DE a Derirol irt nekrologom
>Fichtinger altali karakterizalasaval egyetert, az jelentkezzen.
 Orulok, hogy megadtad a sajat megfogalmazasoddal az elfogulatlansag
PJ-kalkulusban ervenyes definiciojat, ami Nalad a Veled valo politikai
egyetertest jelenti. Ez mindjart konnyebben erthetove teszi nemelyik
kijelentesedet (nem mindegyiket, mert azert meg vannak mas sajatos
jelentestartalmat hordozni latszo kifejezeseid is, de talan egyszer majd
azokra is fenyt deritesz). Most mar csak azt nem latom kristalytisztan, hogy
van az, hogy a TIPP-en szolva politikamentesnek, a FORUM-on viszont
politikainak nyilvanitod a Deri-ugybeli hozzaszolasaidat - de gondolom ez
azzal lehet osszefuggesben, amilyen messzemenoen igyekszel ugy tenni mintha
tartanad magad a HIX ujsagok temabeosztasanak alapszabalyahoz.

Orrolatlan es ellenlabatlan udvozlettel - Fekete Zoli

 There is a theory which states that if ever anyone discovers exactly
what the Universe is for and why it is here, it will instantly disappear
and be replaced by something even more bizarre and inexplicable.
 There another which state that this has already happened.
Douglas Adams: The More Than Complete Hitch-hikers Guide to the Galaxy
+ - Orosz Ferenc hatasara csak ugy (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Tiszelt Orosz Ferenc Ur ! Termesztesen oromomre szolgal, hogy
kedvet lelte "Tudomanykrizis" c. legutobbi irasomban ("Vegre egy
ertelmes tema, amihez remelem sokan fognak hozzaszolni"). Megsem
vagyok olyan biztos, hogy tul sok erdembeli hozzaszolas lesz (egye-
lore). TALAN kozeledunk ahhoz, hogy HIX-olvasok aktivizalodjanak
SAJAT sorsuk ugyeben, (mint On irja) "Annal is inkabb, mert tudoma-
som szerint eleg sok, talan a tobbseg is a HIX olvasok kozott, aki
otthon is, kulfoldon is tudomanyos munkat folytat. Jelentos reszuk
azt hiszem inkabb csak olvas, talan most irni is fog. (Erdemes lenne
arrol is beszelgetni, hogy ki miert dolgozik hosszabb-rovidebb ideig
kulfoldon. Mennyire jatszanak ebben szerepet szakmai, anyagi vagy
"tudomanypolitikai" okok. Persze nagyon is osszefugg a harom.)"
  Egy demokratikus vilagbol nezve (ahol mindenki legalabb TOREK-
SZIK, hogy sajat sorsat sajat kezebe vegye) elkepeszto, hogy a HIX
olvasoinak egy nagy hangu resze az atkos rendszer hatalomatmente-
set vagy legrosszabb melysegesen antidemokratikus rendszerekkel
helyettesiteset (ld. intolerans liberalis, meritokratikus, elitista,
nihilista stb. hagymazokat), a demokratikus alternativat felvazolok
ellen valo mocskolodast es szemelyeskedest mennyivel fontosabbnak
tartjak, mint hogy inkabb SAJAT sorsukat legalabb MEGPROBALNAK
kezbe venni. Igaz, hogy a HIX olvasoinak valoszinu tobbsege SAJAT
boren erzi (elvegre hazajanak elhagyasara kenyszerult e miatt), hogy
bizonyos "tudomanypolitikai" abszurditasok (pl. tudosborbe bujt
munkasorok [jol van na, munkasorborbe bujt tudosok] es nemzetkozi
szoftver es hardvertolvaj akademiaiak [ok a mostani "reform"-ban is
szavaznak?]) miatt a magyar tudomany hosszu evtizedekre eltorzult
es ellehetetlenult - megsem tortenik BELFOLDON tul sok ennek
orvoslasara. Meg a HIX-en is, KULFOLDON, sok kozvetlenul erintett
is behuzza fulet-farkat, e temat tabuszeruen meg sem hallvan.
Hasonlokeppen, a HIX olvasok oriasi tobbsege KULFOLDON el jelenleg,
otromban alkotmanyellenes primitiv modokon jogfosztottan (a
legalapvetobb allampolgari jogatol, szavazati jogatol meglopva).
Megis, mocskolodasra es szemelyeskedesre sok NAGYFIUT talalunk,
akik emberi jogukban szotemelni, SAJAT sorsukat kezukbe venni
KISFIUNAK MUTATKOZ-NAK. (Emlekezteto: A Forumot par szazan
olvassak, es ebbol aligha akad olyan, aki ne tudna evek ota, hogy
mielobb uj Alkotmanyra van szukseg, megis -tisztelet a kevesszamu
kivetelnek- inkabb szemelyeskednek azok ELLEN -ahelyett hogy fel-
sorakoznanak azok MELLETT- akik AZONNALI hatallyal kovetelik pl.
szavazati joguk helyreallitasat uj Alkotmannyal [modositgatast mar
naivabbak kertek, oszt mire mentek vele?]). Az ilyen feje tetejere
allitott (menthetetlen?) onsorsronto mentalitasnak aprobb es nevet-
segesebb jelei is vannak; aki pl. Moldovat "soha ki nem allhatta", az a
HIX Forumokat Moldovaval traktalo'k MELLETT a'ga'l, az ELLEN, aki a
HIX-et a Moldova-fele agitprop-brosuraktol tisztabban tartana.
 Nem minden kulfoldon elo magyar csoport ilyen onsorsronto es/
vagy lagygerincu, s ehhez meg csak Pongratz Gergelyhez sem kell
fordulni. Egy magyar neurobiologiai iskolanak pl. jelenleg tobb tucat
kepviseloje van kulfoldon (a belfoldi anyaintezetben a JELENLEGI
[volt parttitkar] Intezetvezeton kivul komoly tudosbol legfeljebb ha
kettot lehet idonkent fellelni). A KULFOLDON exisztenciat teremteni
kenyszerultek (van koztuk oxfordi intezetigazgato-helyettes, Yale-i
professzor, sot meg a neurobiologiai kutatasbol kifejlodott neuro-
computer-iranyzatnak is vannak meg magyar elismeroi es tamogatoi
is), tisztan latjak az otthoni tudomanypolitika es tudomany-
finanszirozas egyes "fonaksagait", hanem pl. az otthoni grant-
rendszert NEMZETKOZILEG is szova tettek ("Trends in Neuroscience").
  Igen, kulfoldon elo magyar tudosoknak a HIX csak EGYIK csoportja,
es ha a ezek egyre jelentosebb resze egy kulfoldi-belfoldi elektroni-
kus halozaton "egyelore csak olvas, de ...[olvasas utan] irni is fog",
akkor egyre inkabb vilagosabb lesz majd, hogy KIK AZOK a magyar
tudomannyal foglalkozo'k, akik NEM KEPESEK felemelni hangjukat
SAJAT dolgaikban, mint magyar tudomany, alkotmanyos szavazati
jog, demokracia, az orszag nemzetkozi anyagi kiszolgaltatottsaga-
nak enyhitese, stb, es KIK AZOK, akikre ez ugyekben szamitani lehet.
 Persze ezeket a dolgokat (is) MEG KELL TANULNI, es igy talan
ertheto, hogy a letunt atkos rendszer kemeny magvu ellenzeke akik
az emigraciot is vallaltak, elkerulendo a megalkuvast (horribile
dictu az arulast). Akiknek par evtized edzes van hatuk mogott ez
ugyben, esetleg olykor helyre kell tegyenek par alapdologban zava-
rosan gondolkodot, pl. akinek egyetlen mondataba tobb ellentmondast
sikerul belepreselni, meg legalapvetobb, demokratikus alkotmany-
ugyben is. Pl. legfeljebb zsenge ujdemokratanak tulozhato, aki ilyet
ir: "Egy korszeru alkotmany ugyanis maximalis partsemlegessegre
kell hogy torekedjek, egyenlo eselyt adva mind a baloldali, mind a
jobboldali partok es ertekek ervenyre jutasanak, a valasztok eppen
aktualis preferenciainak megfeleloen". Aki ilyet irt, annak nyilvan
fogalma sincs arrol, hogy az egy mondaton beluli harom allitas
ellentmondasos. Az elso allitas ("partsemlegesseg") es a partok
eroviszonyain alapulo konszenzus ("valasztok eppen aktualis
preferenciai") nem csak hogy egymassal inkompatibilis ellentetes
elvek, de raadasul EGYIK SEM igazi demokratikus alkotmanyozo elv.
Pillanatnyi "eppen aktualis" valasztoi eroviszonyokat prezervalni
kivano kenyszerzubbony-alkotmanyt ugyanis pl. eppen jelenleg is
szenvedunk (ami, ugye, annyiban jellemezte a "partsemlegesseget",
hogy a partallam egypartrendszere EPPEN hamvaba hullt, pluralista
tobbpartrendszer EPPEN meg csirajaban is alig letezett a Balkot-
many ganyolasakor). Eppen ilyenszeru, zavarosfeju "ujdemokratak"
ganyoltak a jelenlegi Balkotmanyt is, a ket rossz elv mindket
oldalrol eppen ures kozos halmazara epitve, avval a harmadik
nonszensz-szel tetezve meg mindezt, hogy "egyenlo eselyt adtak
mind a baloldal, mind a jobboldali partok es ertekek ervenyre
jutasanak". Epp ilyen zavarosfeju "ujdemokratak" miatt "kialtotta ki"
a 89-es ganyolmany MIND A SZOCIALIZMUST, MIND A POLGARI
DEMOKRACIAT, raadasul EGYMONDATBAN ! Mar miert kene EGYENLO
eselyt adni a tortenelem szemetdombjara kerult rendszernek a sok
evszazados tortenelmi tapasztalat altal MUKODONEK bizonyitott
rendszer rovasara? Hogy "hosszu tavon mindegyik elonyei
'beepulhessenek' a tarsadalomba"?
 A zavarosfeju ujdemokrata "elonyok" beepulese helyett nyilvan
"emberek" beepuleset gondolta. EPPEN EZERT kell most uj alkotmany,
melynek elsoszamu (es tortenelmileg trivialis) feladata a Balkot-
manyosan "beepult", nemzet nyakan ulo "balkoto" szerencselovagokat
kiakolbolintani es hasonlok visszatereset lehetetlenne tenni.
 Es ez NEM pillanatnyi, "eppen" aktualis preferencia. NEM "partsem-
legesseg". NEM "egyenlo esely adasa jobboldalnak es baloldalnak".
Egy ezereves tortenelmu nemzet HOSSZUTAVU TARSADALMI KON-
SZENZUSANAK KIFEJEZESE A MAGYAR NEP ES NEMZETI ERDEKEK ALAP-
VETO JOG E L V E I N E K ROGZITESE, MELLYEL A MAGYAR VALOSAG
ONMAGAVAL ELSZAMOLVA, A VILAGTORTENELEMMEL SZINKRONBA
KERULHET, NEM EGYRE NOVEKVO LEMARADASSAL UTANA KULLOGVA,
NEM ANNAK EGYRE JOBBAN ALARENDELVE. Valasztani lehet, hogy a
valasztasi kuzdelem ELOJATEKA lesz-e az ossznemzeti alkotmany-
vitanak, melynek elso lepese a konszenzuskeresok identifikalodasa.
Ha igy lesz, akkor az alkotmanyvitanak az e centralis tema kore
bontakozo valasztasi kuzdelem lesz a KEZDETI MODSZERE. Egy masik
megkozelitessel az alkotmanyvita nem valasztasi kuzdelem alruha-
jaban, hanem oly nyiltan es oszinten fog ossznemzeti szinten ki-
terjedni, hogy az jelenlegi (konszenzuskeresesen kivulrekedo)
partokat jelentektelenne tesz, masokat letrehoz, es mely melyrehato
tarsadalmi vajudas folytan a valasztas lesz az uj alkotmany fuggve-
nye (mint ahogy annak jobb helyeken lenni kell) nem forditva.
 Az ideiglenesen hazankban tartozkodo Balkotmany tabuva tetele es
vegtelenitese NEM lehetseges, sajtoszabadsag es egyesek annak ha-
tasara kifejlodo emberi stilusa miatt. Ilyenek altal EGYETLEN ev
alatt egyeseket Forumbol kirekeszteni szandekozok most agalnak,
hogy "mindenkinek...MEG KELL ADNI a megszolalas lehetoseget MEG
AKKOR IS, ha nem Veled ertenek egyet". Gyonyoru ! Meg gyonyorubb,
hogy pont az szolal meg SZABADON ez ugyben, aki aki be van ijedve,
hogy kulonbozo velemenye miatt NEM SZOLALHAT MEG, s igy teny-
szeruen mindjart lelovi sajat magat.Szabadon persze egymas mellett
elnek a nyuszik es az oroszlanok. A tuleles nem ugy megy, mint az
allatkertben, ahol az allatorvos es eteto ovobacsik moderaljak, hogy
ot orakor ki mennyit kapjon enni es buntetesbol ki ne kapjon, vagy ki
legyen eletre-halalra itelve. Felos nyuszik ne ebresszek fel az alvo
oroszlanokat, ordito egerek obegatasukat akkor vegezzek, ha vagy a
macska nincs otthon, vagy ok mentek el hazulrol (pech, hogy a
pluralizmus jegyeben TOBB macska letezik). A vezerelv; "survival of
the fittest" tokeletes NEM ertesere vall viszont, ha valaki azt hiszi
hogy macskafajtak CENZURAZZAK a rodent-eket.
 Ja, hogy a tudomany es az alkotmany osszefuggenek-e? Meg ha a
Balkotmanyt is nezzuk csak, a tudomany fuggetlensegenek
alkotmanyos elve kizarja mind az allami megszuntetest, mind a
leplezetlen allami (Miniszteriumi) kontroll ala vonast. Persze csak
DEMOKRATIKUS, alkotmanyt KOMOLYAN VEVO rendszerekben. A
Balkotmany kotelenek huza-vonaja igy a Magyar Tudomany nyakara is
tekeredik. Minel tovabb es minel nagyobb erovel huzgaljuk, annal
gyorsabban es annal biztosabban megfullad szegeny. Balkotmanyt
meg tudomany-ugyben vitt dolgai miatt is AZONNAL fel kellene
menteni, gordiuszi csomo technikaval. -Pellionisz
+ - A TIPP elFORUMosodasarol (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves TIPPelo FORUMtarsak!

Alig akartam hinni a szememnek amikor a minap meglattam a SZALONban egy regebbi
forumozo panaszkodasat a TIPP elforumosodasarol, s a tole szokatlan hirtelen
aktivizalodast a TIPP moderalasara. Bar mar emlitettem korabban, hogy en
elsosorban a politikai jellegu forumok moderalasat/cenzurazasat ellenzem
elvbol, ezert a TIPP esetleges moderalasaban bizonyos elonyoket is lattam.
Legalabb nem kellene allandoan a hatam moge nezni hogy vannak-e ott Hordo
Ugy krealok mielott valamit oda beirok. No de epp F.M. javasolja a TIPP
"megvedeset" az elforumosodas ellen? Pont o, aki olyan kulcsszerepet
jatszott a par honap elotti, meg a mostaninal is nagyobb mufelhaborodasi
hullam gerjeszteseben a TIPPen? Pont o, aki semmi konkret bizonyitek
nelkul nyilvanosan meggyanusitott egy ronda, Borocz elleni nevtelen level
szerzosegevel egy nevetseges szovegelemzo programra hivatkozva amit meg a
"masik oldal" emberei is kifogasoltak? Azzal a gyanusitassal annyira
lehetetlenne tette ott magat, hogy utana szepen el is tunt onnan, hogy aztan
az AGORA bugyraiban, majd a SZALONban tunjon fel ismet ahonnan minden
alkalmat megragad nem csak a FORUM ellen, hanem most mar a TIPP "elforumoso-
dasa elleni" agitaciora. Hat nem mondom, mar elozoleg is megcsodaltam
nehany ember chutzpah-jat itt, de ezzel a mostani akciojaval F.M. viszi el a
palmat. De magasan am!

Eppen ezert a masik oldalrol jovo TIPP moderalasi javaslatokat nem tekintem
tobbe konstruktivnak, mivel itt tulsagosan ugy nez ki a dolog hogy egy
egyszeru hatalommegragadasi (power grab) kiserletrol van szo. Ismet
az o emberuk kerulne moderatori pozicioba, s igy az nem biztositana azt hogy
a kovacsbaba'k ne juttassak be oda alattomos kis politikai megjegyzeseiket,
gondolvan, hogy ott nem kell ellenvelemenyektol tartaniuk.

Valamit nyilvan tenni kene a TIPPel, de moderalas az nem az. Egyenlore
nincs sok otletem arra hogy mit lehetne csinalni, s ezert kerem a
javaslatokat egy "fair" megoldasra.

Koszonettel,
Pannon Jozsef
+ - Dr. Antall Jozsef beszede Mindszentyrol - 2 resz (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Mindszenty Jozsef abban a korban, amit szuletese utan megert a magyarsag,
szamtalanszor szembesult tortenelmi fordulok kovetkezmenyeivel. 1918-at
kovetoen a haborus ojsszeomlas, illetve az osszeomlast koveto atalakulas
feszultsegeivel. Majd kovetkezett 1919-ben a Kommun. Aztan a ket vilaghaboru
kozotti atalakulas. Sulyos megpro-baltatasok ezek az egyharmadara zsugorodott
orszagban. Majd pedig a II. vilaghaborut megelozo idoszak, amikor a elsok koze
tartozott Mindszenty Jozsef, aki figyelmeztetett a hitleri orulet kozeledtere.
Kesobb, a II. vilaghaboru alatt hitet tett nemzeti es humanista
elkotelezettsegrol es eros hiterol. Amikor pedig Magyarorszagon a
torvenytelensegek korszaka, majd a nyilas uralom bekovetkezik, Mindszenty
Jozsef ujra, ugyanugy, mint 1919-ben, orizetbe, bortonbe kerul. Azutan
Magyarorszag fopapjakent a II. vilaghaborut koveto nagy atalakulas ismet, a
magyar tortenelemmel egyutt szinte rendeltetesszeruen vezeti sorsat az
onkenyuralom bortonebe. Majd 1956-ban ujra szabad, hogy azt kovetoen
elobb belso szamuzetesben Magyarorszagon, az amerikai nagykovetsegen eljen,
majd pedig a vilagban. Ekkor sem tetlenkedett, hanem a nyugati magyarsag
szamara jelentett olyan samuzott fopapot, aki hasonloan a nagy magyar sza-
muzottekhez, Rakoczihoz, Kossuth Lajoshoz a nagy vilagi szamuzottekhez, o is
eszmet es politikat vitt bele a szamuzott magyarsag sorsanak felemelesebe,
ontudatra ebresztesebe.
 Mi most a 100 esztendos  Mindszenty Jozsef unnepen nehany egyszeru kerdessel
kell, hogy foglalkozzunk. Az egyik, hogy sokszor szoltak arrol, milyen maradi,
milyen konzervativ az o gondolkodasmodja. Szinte besoroltak a reakcionarius
gondolkodok koze. Igaz-e ez? Azt hiszem, hogy ma elerkeztunk ahhoz, hogy
egyertelmuen es tisztan szoljunk, ne mondjunk senkirol mast, mint ami volt,
mint aki volt. A tenyek mindig a legegyszerubbek.

 Holnap folytatjuk!

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS