Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOKA 2493
Copyright (C) HIX
2000-05-03
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Majusfa (mind)  145 sor     (cikkei)
2 A no (mind)  96 sor     (cikkei)
3 Re: *** HIX MOKA *** #2492 (mind)  13 sor     (cikkei)
4 Ujgazdag (mind)  28 sor     (cikkei)
5 A 10 ok, amiert Isten megteremtette Evat (mind)  36 sor     (cikkei)
6 szőke (mind)  18 sor     (cikkei)
7 Photoshop 4.0 magyar (mind)  16 sor     (cikkei)
8 Bra (mind)  14 sor     (cikkei)
9 Re: Az elet a legjobb vicciro. (mind)  12 sor     (cikkei)
10 RE: Pudli a mikroban + reszegtortenet + buszos vicc (mind)  105 sor     (cikkei)
11 Megtortent esetek (mind)  46 sor     (cikkei)
12 Joasnonel (mind)  4 sor     (cikkei)
13 Iskolaban (mind)  6 sor     (cikkei)
14 Gondolatok a hazassagrol (mind)  112 sor     (cikkei)
15 egysorosok (mind)  3 sor     (cikkei)
16 pia (mind)  20 sor     (cikkei)
17 villamos (mind)  56 sor     (cikkei)
18 Re: csaposima (mind)  5 sor     (cikkei)

+ - Majusfa (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Ez egy most tortent eset leirasa, meg teljesen friss.

Májusfa
A'prilis 29-e'n dizsiben megbesze'le's, ma'snap este 19-20h to:rzshelyen
tala'lkoza's, uta'na indula's ma'jusfa a'llita's. Vasa'rnap este 19h-kor
indula's, tala'lkahelyre e'rkeze's, elso''nek leve's, nem baj addig is
rendele's leada's, megkapa's, tulajjal besze'lgete's, ko:zben kortyolgata's,
va'rni to:bbiek befuta's. Fe'l nyolc ko:r:l haverok mege'rkeze's, elkezdeni
bemelegite's, ido''ja'ra's jelente'sre hivatkozva ve'do" ital fogyaszta's,
befejeze's bemelegite's, elkezdeni edze's, azt mondja'k e'jszaka hu"vo:snek
leve's, me'g to:bb ital fogyaszta's. Tulaj e'rdeklo"de's, indula's mikorra
terveze's, ko:zle's, tiz o'rakor esede'kes a ta'voza's, ko:zben u'travalo'
megva'sa'rla's /6l so:r/, gondolkoda's, tala'n nyolcunknak ez keve's leve's,
eze'rt ketten hazapa'lya'za's, otthonro'l alkohol hoza's, az egyik e'n
vagya's. Hazamene's, te'ru:le's-fordula's, szekre'nyro"l a rajta le'vo"
u:veg bor elta'volita's, Egri Ke'kfrankos 91' kiada's, azo'ta szekre'nyen
leve's, porosoda's, az u:veg patinas, visszamene's, haver is
visszae'rkeze's, o" is bor hoza's, csak az o:ve' ha'zi csina'la's, azt
mondja jo'nak leve's, o" ma'r ko'stola's, vinko'val minket nem itata's,
elve'gre havernak vagya's. U'jra so:r fogyaszta's, ido" mu'la's, ideje
indula's, ma'r jo' kedvnek leve's, eze'rt gondola's, ke't haver elo"l
elbu'ja's, u'tsze'li bokrokban magunkat a'lca'za's, ke't sra'c kocsma'bo'l
kijo:ve's, sze'tne'ze's, minket nem la'ta's, egyma'sto'l ke'rdeze's,
to:bbiek hol vagya's, nem tuda's, mi ko:zben bokorban to"lu:k 20m-re
diszkre't ro:ho:ge's, su"ru" piszege's, kussola's. Ke't haver megbesze'li
indula's, le'nyeg u'gyis na'luk vagya's, mert az pia e's a kisbalta na'luk
leve's, mi pedig valahol elbu'ja's, velu:k csak kitola's, de ha minket
e'szreveve's, akkor kisbalta'val nekü:nk jo:ve's, o"k elindula's, mi
ke'szu:le's megijeszte's, de o"k me'g ido"ben e'szreveve's, bokorbo'l
elo"jo:ve's, hangulat jo'nak vagya's, ve'gre elindula's, u't teljes
sze'lesse'ge'ben elfoglala's, ira'ny a szomsze'd falu' mert a csaj ott
laka's. Lassan ce'l fele' halada's, ko:zben gyakran meg-meg a'lla's,
u'tsze'li giz-gaz locsola's, tova'bb halada's, no'ta'za's, elso" 2l so:r
elo"veve's, kollektiv megiva's, pedig me'g szinte el sem indula's, mi falunk
me'g alig elhagya's. Tova'bb no'ta'za's, nyolcan ugyanazt a no'ta't 10 fe'le
szo:veggel e'nekle's, o:sszezavaroda's, megbesze'le's melyiket e'nekle's,
no'ta'za's folytata's, lassu' halada's, ne'ha'nyan ne'ha'ny no'ta nem
ismere's, megtanula's, e'jszaka so:te'tje'be egyu:tt kornyika'la's.
U'tsze'li orgona bokor e'szreveve's, megrohana's, a fa'ra e's a no"nek
csokorra valo' szede's, szaggata's, te'pe's, u'jra elindula's, gondola's
egyik u:veg bor megiva's, Ke'kfrankos elo"veve's, nem tuda's felbonta's,
elfelejte's dugo'hu'zo' hoza's, nem baj, megpro'ba'la's u:vegbe belenyoma's,
u'jjal nem sikeru:le's, dugo' u:vegbe nagyon belegyo'gyula's, pedig valahogy
akkor is megiva's, fa'ro'l a'g to:re's, ce'lszersza'mmal dugo' u:vegbe
nyoma's, isteni vo:ro:s nedu" ve'gre megihata's, utunk folytata's,
no'ta'za's. Kies u'ton mene's, ke't no'ta ko:zt gyanu's hangok meghalla's,
na ezek is rosszban ja'ra's, szinte'n ma'jusfa a'llita's, gondola's o"ket
jo'l megijeszte's, kana'lis parton elbu'ja's, to:bben csala'nba fekve's,
re'szu:kro"l anya'za's, többiek pisszege's, kussola's. Ko:zben hasonszo"ru"
baga'zs to"lu:nk vagy 25-30m-re megkezde's fava'ga's, elem la'mpa'val
maguknak fe'nycsina'la's, la'ta's mit va'ga's, mi halkan suttoga's,
megbesze'le's mi elfelejte's pila'cs hoza's, lesz majd vakla'sza's, u'jabb
2l so:r elo"veve's, a'rok parton fekve csendben megiva's, kuncoga's, a
ma'sik csapat nehezen boldogula's, mar jó 20 perce kinlo'dás fava'ga's,
pedig csak egy 5-6m-es vacak va'ga's. Mi ma'r magunkat eluna's,
megbesze'le's indula's, tova'bb nem va'ra's, mert ra'nk virada's.
Fela'lla's, indula's, egyszerre ordita's, dobod el, mit csina'la's,
felszo'líta's abbahagya's, majd no'ta'za's, ordita'sto'l, no'ta'za'sto'l,
torok kisza'rada's, ha'zi bor megiva's, haver nem hazuda's, te'nyleg jo'nak
vagya's, re'gi no'ta u'j szo:veggel megtanula's, szo:veg igy hangza's:
"Zsebkendo"m, ne'gy sarka,
sima'ra van vasalva.
Mind a ne'gy sarka'ba,
egy-egy feles van varrva.

Egyik ko:rte, a ma'sik barack,
a harmadik cseresznye.
Mega'llj te cseresznye,
lecsere'lek vegyesre."
U'j szo:veg tetsze's arata's, teli tu:do"bo"l harsoga's, jo' hangulatnak
leve's, lassan a kiva'lasztott fa'hoz e'rkeze's, marade'k 2l so:r
elfogyaszta's, fa'hoz mege'rkeze's, hatalmasnak leve's, akik me'g nem
la'tta's, hitetlenkede's, ke'telkede's, ezt me'g jo' 1km-re, hogy a jo'
e'letbe elcipele's, jo:n a megnyugtata's, nem olyan nehe'z mint amilyenek
la'tsza's, legszebb ma'jusfa ebbo"l leve's, te'nyleg gyo:nyo:ru" fa'nak
leve's, fo"leg igy, hogy a saja't la'ba'n a'llva la'ta's, ve'gu:l alig
megnyugva's. Lego:regebb haver, fa'nak kisbalta'val neki a'lla's, secc-pecc
alatt kiva'ga's, nem csoda'la's, otthon fa'skamra'ban ege'sznap gyakorla's,
u'gyhogy profinak leve's, amu'gy is a'cs szakmunka's a kispajta's. Fa
kido"le's, ira'nyba a'llita's, megbesze'le's, hogy vive's, nagysa'g szerint
sorba a'lla's, nagyok elo"re kicsik ha'tra a'lla's, fa'ban megkapaszkoda's,
legelso" ember beveze'nyle's, egy-ketto"-ha'rom megemele's, va'llra veve's,
elindula's. A fa kb. 10m-esnek leves, de lehet, hogy csak 9,8m-es mert csak
szemmel me're's, eze'rt jo' nehe'znek leve's, mindenkibo"l kito:r a fojtott
nyo:ge's, amu'gy egyma's la'ba'ra le'pe's, bukda'csola's, alig sza'z me'ter
uta'n javasla's mega'lla's, leteve's, ez marha nehe'znek vagya's, me'g a
ve'ge'n orra buka's, mega'lla's, leteve's, me'ricske'le's, ez te'nyleg jo'
nagynak leve's. Legido"sebb kispajta's, u'jra neki ese's, fa alja't
megkurtita's, jo' lenne valami iva's, de ma'r minden elfogya's, marad a
szomjaza's, jobbro'l-balro'l felva'ltva u'jra fela'lla's, legelso" sra'c
besza'mola's, fa felveve's, mindenki megjegyze's, igy te'nyleg sokkal
ko:nnyebbnek leve's, nem egyma's la'ba'ra le'pe's. Pedig e'rzeÍ'sem szerint
a kurva fa me'g nehezebbnek vagya's, a va'llam majd leszakada's, alig birni
cipele's, nyo:ge's, magamban anya'za's, de szerintem ezzel mindenki igy
vagya's, csak tu'l bu:szke'nek leve's, beismere's, eze'rt fog
o:sszeszorita's, csikorgata's, tova'bb vive's, rogyadoza's. Szomsze'd faluba
ve'gre mege'rkeze's, de a no" me'g jo' 300m-re laka's. Mega'lla's kibaszott
fa leteve's, feldiszite's, mielo"tt odae're's, elgyo:to:rt ve'gtagok,
va'llak massziroza's, babusgata's, kurva ro:nk ferde szemmel ne'zegete's,
so'hajta's, neki a'llni diszite's, cicoma'za's, orgona feldro'toza's, krepp
papir felko:to:ze's. A rohadt nya'rfa'bo'l ma'jusfa leve's, nekia'lla's
u'jra va'llra veve's, a ma'jusfa a'llito' haver szo'la's, cicoma'ra
vigya'za's, nem lete'pe's, szakita's, nincs to:bb, mind felhaszna'la's,
u'jra felveve's, a kurva ma'jusfa me'g nehezebb mint eddig vagya's, ma'r a
kibaszott cicoma is a va'llunkat nyoma's, fojtott anya'za's, nyo:ge's, nagy
soka'ra mege'rkeze's, va'llro'l ledoba's, elso" fele'n tu'l vagya's, jo:het
a fela'llita's.
A kibaszott, kurva ma'jusfa't u'jara megfoga's, megpro'ba'la's fela'llita's,
nem nagyon mene's, egyma'sto'l alig hozza'fe're's, nyo:ge's, morga's, most
hu'zdmegoza's, nyomdmegoza's, ero"lko:de's, lihege's, sikeru:le's a'lla's,
csak nem jo' helyen vagya's, a betonoszlop legala'bb 20cm-re vagya's,
oda'ig, hogy a jo' kurva e'letbe a'llitva elvive's, mert ha leereszte's, az
e'letbe to:bbet nem fela'llita's. Megkapaszkoda's, megpro'ba'la's a'llva
ode'bteve's, alig halada's, ko:zben o:t ficko' mega'lla's to"lu:nk nem
messze, rajtunk e's ero"lko:de'su:nko:n ro:ho:ge's, mi felha'boroda's,
ko:lcso:no:s anya'za's, gyere ide megmutatomoza's, fava'go' pajta's
bepo:cene's, megindula's az o:t ficko' fele', fa't me'g ketten elengede's,
marade'k alig bira's tarta's, fava'go' haver ketten megfe'keze's, o:t
szeme'tla'da megijede's, kere'kpa'rral kereket olda's, ko:cso:g fa't ve'gre
helyre raka's, oszlophoz ro:gzite's, kerite's gyanu's recsege's. To:rmele'k
o:sszetakarita's, szomsze'd bokrai ala' elduga's, e'szreveve's csokor
eltu:ne's, ha'z ele' visszate're's, szomsze'd kertje'bo"l u'jat lopa's,
o:sszekapaszkoda's, elkezde's e'nekle's, nyisd ki baba'moza's, kutya'k
megvadula's, ugata's, vonita's, nem baj legala'bb van zenei ala'feste's,
kiva'nsa'g teljesu:le's, no" kijo:ve's, haver csokor a'tnyu'jta's, no"vel
o:sszeborula's, cso'kola's, pusziza's, miegyma's. Mi diszkre't
visszavonula's, u'tsze'le're leu:le's, a gyo:nyo:ru" sze'p ma'jusfa't
csoda'la's, mege'rte a fa'rada's, ez a legszebb fa az ege'sz megye'ben,
keblu:nket belu:lro"l bu:szkese'g feszite's, ku:szko:de's, fa'jdalom
elfelejte's. Haver a no"vel ha'zba bemene's, hamarosan u'jbo'l elo"jo:ve's,
hatalmas pa'linka'süveggel megjelene's, kerite'sszaggato' pa'linka megiva's,
ro:vid bu'csu'za's, csaj ugrata's, megige're's, ha a majusfa a kerite'st
kido:nte's, akkor mi megcsina'la's, persze ingyen nem dolgoza's, kell majd
valami jutalmaza's, nagyon jó hangulat vagya's, a fa sze'pnek leve's.
Elindula's, hazamene's, no'ta'za's, u'tko:zben ja'tsza's, kicsi a raka's,
ha'l istennek e'n legfelu:l vagya's, jo' hangulatban hazae'rkeze's, ma'r
lassan kezdo"dik a virrada's, megbesze'le's jo:vo"re u'travalo'nak to:bb pia
veve's, bu'csu'za's, mindenki haza hu'za's. Hazae'rkeze's, ma'r vila'gosnak
leve's, nagy nehezen ha'zba juta's, frigo' la'togata's, kaja'za's,
foga'pola's, lefekve's alva's, de'lben e'brede's, fa'jo' va'll e's ha't
konstata'la's, gondola's me'g egy ilyen kibaszott, kurva, ko:cso:g fa't soha
to:bbet nem cipele's.

Udv mindegykiknek: Joe Bocsi
"Baratainkkal, Isten ker tolunk bocsanatot, a rokonainkert."
+ - A no (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A no - mint eszkoz

   Napjainkban, amikor cel a felzarkozas a fejlett
nyugati technologiakhoz, realis kovetelmeny, hogy ne csak
sajat eszkozeink mukodesevel legyunk tisztaban. Most nemi
muszaki erzekkel es kezugyesseggel megaldott,  barkacsolo
kedvu ferfitarsaimat szeretnem megismertetni a "no" nevu
eszkoz leirasaval.
  Kovetelmenyek:
   1. Hardware-kovetelmenyek:
     A no rendszerbe allitasa megkoveteli:
      - az allando telephelyet az ejszakai tarolas,
karbantartas stb.
       celjara;
      - a megfelelo muszert a stb. szamara.
   A no magas szintu hasznalatahoz szukseges a nyelv,
mint eszkoz
   (reszunkrol).
   2. Software-kovetelmenyek:
     - a no kategoriajatol fuggoen megkivanja a magas
szintu jartassagot
      a programozasban.
     - a nonek ajanlatos sok valtozatos programot
nyujtani.
  Altalanos leiras:
   A no abban kulonbozik a tranzisztortol, hogy nem
harom, hanem negy laba
  van. Tehat inkabb ket darab ellenallashoz lehet
hasonlitani. Panelbe
  ulteteset neheziti, hogy labai nem onozottak. A labak
vegen levo
  bemetszesek neha lakkozva vannak, a lakkozas szinebol a
processzor bonyo-
  lultsagara lehet kovetkeztetni. A rikitora lakkozott
peldanyok altalaban
  igen egyszeruek, visitva nevetnek, es nem ertik, a hajo
miert uszik a
  vizen, hiszen vas...
   Egyebkent e bemetszesek lete gyartastechnologiai
okokra vezetheto
  vissza, gyakorlati hasznuk nincs. Sot, ha szukseges a no
rogzitese,
  ajanlatos ezeket lecsipni, lereszelni stb.
   A no egy BEL csatornas. MOS, de ha megkerik, vasal
is. Felso vegen
  egy utesnemallo tokban helyezkedik el a kozponti egyseg.
E kozponti
  egyseg bonyolultsaga valtozo, altalaban forditottan
aranyos a forma-
  tervezes szinvonalaval:
      A fejlett, 3 bites processzorral es 17 bites
memoriaval rendelkezo
     peldanyok gyengen formatervezettek, mig az
egyszerubbek (1 bites
     processzor, 1 bit memoria) igenyesebb kulsejuek.
   A nonek ket fule van, tehat szallithato. A no kepes a
karakter-felis-
  meresre, kulonosen az 1000Ft es az 5000Ft
karaktersorozatok felismeresere.
  A no input-output eszkozei a felso es a kozepso reszen
helyezkednek el.
  A felso reszen az input, az also reszen az output
eszkozok.
   Megemlitendo, hogy az also reszen talalhato egy igen
fontos inputcsat-
  lakozo, a memoriabovito huvely. (6.3 Jack) Ezenkivul
neha a felso input
  eszkozok outputkent is mukodnek. Peldaul: akkumlatorsav-
tulfolyas
  eseten, es ezt az OF flag is jelzi.
   A nyaknak nevezett reszben futnak az adat es cim
buszok, es egyeb
  erdekes dolgok, peldaul egy gegecso. Az eszkoz ezen tud
port es egyebet
  szivni. A nyak sajnos eleg rovid, ezert ha a CPU-t masik
szobaban akarjuk
  tarolni (mert peldaul tul randa), akkor problemaink
lesznek.
   Ha lejjebb megyunk, akkor ket potenciometert
talalunk, a not ezzel
  lehet gerjesztett allapotba tekerni. A has kozepen
helyezkedik el az a
  nyilas, amin a gyartaskor a no legmentes lezarasa elott
kiszivjak a leve-
  got.
   A not ne taroljuk fuggesztve, mivel gyarilag labakra
van szerelve,
  allitsuk mindig ezekre. Ha a not esetleg fektetve
tarolnank, a labait
  akkor sem tanacsos leszerelni, mivel ez art az
esztetikai megjelenesenek,
  es a korulmenyes visszaszereles miatt nekunk kell majd
reggelit kesziteni.
   Ezzel tehat rovid betekintest kaptatok egy eszkoz
felepitesebe, mukodese-
  be. Legyetek batrak, hasznaljatok egeszseggel!
+ - Re: *** HIX MOKA *** #2492 (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> Srácot elüti a villamos, levágja tőből a kát lábát. Rettenetesen ordibál:
> "Jaj a lábam, jaj a lábam!"
> Mire egy gyalogos:
> "Mit kiabál??? Nincs is lába!"

Errol jut eszembe:

Mit mondott Jorgen Morgensen da'n valtokezelo, amikor a Stockholm és Koppenhaga
 kozott kozlekedo expresszvonat levagta mindket labat?
Ha't a nem ke'ne?
-- 
      
              
+ - Ujgazdag (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A frissen meggazdagodott ingatlanugynok vesz egy Rolls Royce 
Silver Shadow-t, és alig várja, hogy valakinek eldicsekedjen vele. 
Elhivja egyszer a bankjának az igazgatóját egy kis furikázásra. 
Dagad a pasi melle a buszkeségtol, és pár km után nem birja ki, 
hogy meg ne kérdezze:
- Na, milyen? Ilyen álomautóban biztosan nem utazott még!!
- Ami azt illeti, már utaztam, - válaszolja visszafogottan a 
bankigazgató - de most eloszor ulok az elso ulésen...

Más:
A gazdag ugyvéd az elokelo étteremben félrenyel egy szálkát, és 
ebbe kis hiján belehal. Szerencséjére éppen egy sebész ebédel a 
szomszéd asztalnál, aki még idejében megmenti. Az ugyvéd 
hálálkodva fordul az orvoshoz:
- On megmentette az életemet, és ezzel lekotelezett! Nevezze 
meg az osszeget, amellyel hálámat kifejezhetném!
- Nos, mit szólna a feléhez annak, amit akkor adott volna, amikor a 
szálka még a torkában volt?


--Presented by The Friars Club
Forditottam: én

Best regards,

Gyula Mészáros
Borland Hungary

+ - A 10 ok, amiert Isten megteremtette Evat (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A 10 legfontosabb ok, amiert Isten megteremtette Evat:

10. Aggodott, mert Adamnak soha nem volt annyi esze, hogy megkerdezze a
helyes iranyt, ezert mindig eltevedt a paradicsomban.

9. Isten tudta, hogy Adam annyira gyamoltalan, es eljon az a nap, amikor
szuksege lesz valakire, aki kezbe veszi az iranyitasat.

8. Tudta, hogy Adam soha nem lesz kepes vasarolni maganak uj alsogatyat, ha
a regi mar elrongyolodott.

7. Rajott, hogy A. soha nem lesz kepes idopontot kerni maganak a
fogorvosnal.

6. Gondolta, hogy A. soha nem fog emlekezni, melyik este kell kirakni a
kukat a haz ele.

5. Isten elore latta, hogy ha a Fold benepesul, a ferfiak nem lesznek
kepesek megerteni a fajdalmat, plane milyen kenyelmetlen lesz nekik a
szules.

4. Mint a Paradicsom gondozoja, Adam soha nem emlekezett arra, hogy hol
hagyta a szerszamokat.

3. Nyilvanvaloan, Adamnak szuksege volt valakire, aki falazott neki, amikor
 valamit.

2. Ahogy a Biblia mondja: Nem jo, ha egyedul van az ember!

Es a legfontosabb ok:
1. Amikor Isten befejezte Adam teremteset, hatralepett, megcsovalta a fejet,
es azt mondta: "ahh, ennel jobbat is tudok csinalni".

udv: jopa

icq 44486559
+ - szőke (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Hali Mókások !
Aki nem ismeri, azoknak ollóztam ezeket.

Egy szőke nő vizsgázik az egyetemen. A teszt , amit ki kell töltenie,csupa
igen/nem kérdésből áll. A nő nézi-nézi a papirt, azután elővesz egy
pénzérmét,néhányszor feldobja,majd fej vagy irás alapon eldönti, hogy mit
válaszoljon. Fél óra alatt készen van,azonban csak nem hagyja abba a
pénzdobálást. Egy újabb negyedóra után a felügyelő tanár jelez, hogy be kell
fejezni a dolgozatot,beszedi a papirokat,majd a szőkéhez fordul: -Mi az
ördögöt csinált ennyi ideig?
-Fél óra alatt kész voltam,de utána még ellenőriztem a megoldásokat.
> -----------------------------------------------------------
A pedofil bemegy a kupelrájba és valami nagyon extrát kér.
-Szóljatok fel a kislánynak,hogy jöjjön le.mondja a madám.
Erre a pedofil csalódottan.
-Mi az?     Már tud járni?

Üdv! Totya
+ - Photoshop 4.0 magyar (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sziasztok!

Valamelyik nap fel akartam telepiteni egy Photoshop 4.0-t, megnezni,
milyen is ez a program. Hat nem semmi.. a telepites es az uninstallalas
alatt osszerohogtem magam, es annyira tetszett, hogy legrabbeltem a
kepeit. Magyartanarom asszem meghulyulne, ha ilyet latna.
Szoval nezzetek meg a legrabbelt kepeket:
http://arthur.bmk.hu/~kiss/shop.htm

Megeri! :))))

|----------------------------------------------
 Ennek a szovegresznek az egvilagon semmihez
 semmi koze, szoval nem is kell elolvasni. 
 Koszi.
|----------------------------------------------
+ - Bra (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sziasztok!

Bemegy a ferfi a fehernemu uzletbe.
-A felesegemnek szeretnek melltartot venni.
-Milyen meret?
-??? Nem tudom sajnos.
-Akkor ugy kerdezem, mire hasonlit a kedves 
 felesege keble. Egy almara, talan egy nagyobb
 grapefruit...?
-Valojaban engem leginkab a vadaszkutya fulere emlekeztet...

-- 
Udv,  Ishida
#Why do you want to work today? >8-)
+ - Re: Az elet a legjobb vicciro. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Vicc:
A Gazsinak fiúgyermeke születik. Kérdi tőle a sógora:
- Te Gazsi! Mi lesz a fiad neve?
- Jacobs.
- Hogyhogy Jacobs?
- A múltkor hallottam a reklámban, hogy Jacobs a roma.

Ugyanez egy haverom tolmácsolásában:
A Gazsinak fiúgyermeke születik. Kérdi tőle a sógora:
- Te Gazsi! Mi lesz a fiad neve?
- Chibo...
- Öööööö...
+ - RE: Pudli a mikroban + reszegtortenet + buszos vicc (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

! nagyon allatok az idezetek a konyvedvol, egy kis
hozzafuzni valo az archivumhoz (deregvoltez)
eleresztette a 2474-es mokaban:

"Egy gazdag idos asszonysag setalni vitte kolyokuszkarjat. Kozben
eleredt az
eso, es mindketten borig aztak. Az asszony rohant haza es nagyon
aggodott,
hogy szegeny pudlija esetleg meg talal fazni Szerette volna minnel elobb

megszarogatni, felmelengetni. Egyenesen a konyhaba vitte, es eleteben
eloszor kinyitotta lanya szupermodern mikrohullamu sutojet. Behelyezte a

kutyust es mersekelt erossegure allitotta a masinat. Megnyugtatasul meg
megsimogatta az uszkar fejecskejet, majd ovatosan razarta az ajtot, es
elvonult a furdoszobaba hajat szarogatni.
Par perc mulva hallotta , hogy a mikro ajtaja kivagodik. Szetrobbant
benne a
megsutott kutya."
1. nagyon tetszenek a tortenetek a konyvbol
2. ezt az esetet, mint igaz tortenet, en is hallottam
3. a konyvben nincs benne, hogy a no beperelte a mikrohullamu suto
gyartojat
4. a no megnyerte a pert
5. azota szerepel a ceg cuccainak a hasznalati utasitasaban, hogy kis
allatokat ne tegyunk a keszulekbe

Reszeges tortenet:
3 hete voltunk osztalykirandulni, amikor is Attila (is) hozott maganak
alkoholt (ahogy azt osztalykirandulason kell), meghozza egy szep uveg
Garrone-t. Masik osztalytarsam, Gabor, ugy gondolta, hogy ez igy "tul
noi ital", es Attila tavolleteben hozzaontott vodkat frankon. A bejovo
Attila ravetodott az uvegre, majd felig hanyattdolve helyet foglalt
felreszegen az agyikon.
Gabor, meg a mar fel uveggel bepialt Attilat meg felheccelte:
-Fogodjuk egy szazasba, hogy nem birod meginni 3 perc alatt
Erre a srac elkezdte szivni az uveget jool, kozben nezte a plafont,
pislogott rendesen, grimaszolt, aztan meghagyott egy ujjnyit.
Utana visszamentunk, megneztuk mit csinal a szobaban, latjuk, hogy a
keset kinyitja, az asztalra lerak egy majkremkonzervet, majd gyilkos
modszerrel belevagdossa a kest a dobozba. Majd szethaltunk a rohogestol,

de a poen az volt, hogy ezzel a modszerrel, ilyen allapotban sikerult is

neki. Ekkor benazott, hulyesegeket beszelt, aztan Gabor megkente neki a
kenyeret, es elvette a keset, nehogy valami bajt csinaljon. Ez a huje
olyat szolt, hogy volt vecen, es nincs egy mogyoroja se, de 3 pocse van.

Tiszta jo volt.
Aztan leult az agyamra hatradolt, beverte a fejet, majd tovabb utotte a
feje hatso reszet a falba, es rohogott, hogy milyen hangja van. Megfogta

a majkremeskenyeret maga ele emelte, es mondta:
- Beszoltal bazzeg?! Megeszlek, te meg felszivod a gyomromban a jo kis
alkoholt!
Erre leejtette az olebe a kenyeret, majd iszonyatos rohogesbe kezdett,
mikozben a combjara csapott:
- Auu, mekkorat utottem magamra.
Mikor fel akart maszni az agyra (mert emeletes agyak voltak - folottem
aludt), ugy buveszkedett, hogy Gaborral ketten kellett elkapni az
agyikot, nehogy szerencsetlenre raessen.
Errol a gyerekrol konyvet lehetne irni, olyan hulye, tavaly kihuzta az
of ijjat, es berakta koze a fejet, de ugy mar nem tudta megtartani a
cuccost es elengedte a hurt, mindek hatasara a feje felhorzsolodott
jool es folyott a vere.
Ugyancsak az elozo evi kirandulason voltunk pancsolni egy melegvizes
fudoben. A visz lehetett vagy 50-60 cm mely.
Ez a szerencsetlen Attila meg nekifutasbol fejest ugrott bele a H2O-ba.
Igaz alkoholos befolyasoltsag alatt allt.

Vicc (ahogy mondani szokas: "leirva nem olyan jo, ezt latni kell"):
-----
Dankoros kisgyereknek mondja az annya, hogy menjen ki az utcara es
allitsa meg a buszt. Gyerek kimegy, var, jon a busz, integet, kiabal.
Fej oldalratartva, szem kancsalitva, kar felemelve, behajlitva, nyelv
kinyujtva, torzs lehetetlen helyzetbe hozatala, "beszartam a gatyaba"
allas felvetele, majd....
debil modon: - Ajjon meg buszsoforbacsiiiiiiiiiiii! (<-ezt el kell
jaccani)
De a busz tovabbhajt.
Masnap ismet ki kell mennie:
Gyerek kimegy, var, jon a busz, integet, kiabal. Fej oldalratartva, szem
kancsalitva, kar felemelve, behajlitva, nyelv kinyujtva, torzs
lehetetlen helyzetbe hozatala, "beszartam a gatyaba" allas felvetele,
majd....
debil modon: - Ajjon meg buszsoforbacsiiiiiiiiiiii!
De a busz ismet tovabbhajt.
Harmadnap a valtozatossag kedveert kimegy megint az utcara, de az
uttestre kiugrik a busz ele, ezzel nyomatekositva a szandekat, hogy
megallitsa a buszt. (megint el kell jatszani az integetest, kiabalast)
A busz raadja a gazt, eluti a kisgyereket. Utana megkerdezik a sofort,
hogy miert utotte el a gyereket, mire ilye valaszol:
Fej oldalratartva, szem kancsalitva, kar felemelve, behajlitva, nyelv
kinyujtva, torzs lehetetlen helyzetbe hozatala, "beszartam a gatyaba"
allas felvetele, majd....
debil modon: - Nem szereteeem ha csuufolnaaaaak! (<-ezt is el kell
jaccani)
Bocsi mindenkinek (inkabb nem sorolom).
Bye
--
OvaDrivA ]
\\||//
( oo )
 ""
Szviccsing tu ra'nlevel sziksz....
+ - Megtortent esetek (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sziasztok Mokasok!! 

Velem is tortent 1-2 erdekes dolog, meg lelkes tanulovezeto 
koromban: 
1. Sajnalatos modon elkerulte a figyelmemet egy "Forgalmi-rend 
vatozas" cimu tabla, es nem vettem eszre, hogy az addig tobbszor 
latogatott utvonal alarendelt utbol vedett ut lett. Az eredmeny: 
Az elso felfestett STOP vonalnal megalltam. A kovetkezo 
parbeszed alakult ki:
-Miert acsorgunk itt? 
-Mert itt meg kell allni. (Mint Micimacko a bolcs) 
-Miert? 
-Mert itt van, hogy STOP. 
-Hol? -Ide van festve. 
-Van tabla?? 
-Nincs.
-Es, ha en ejszaka kijovok, es osszevissza firkalom az utat, akkor 
te itt fogsz kovalyogni a jelek szerint?? 
-Nem. 
-Akkor mehetunk. 

2. 
Az elozo eset utan 10 perccel megalltam egy STOP _tablanal_, 
uresbe tettem a valtot es vartam... Kb. 1 perc mulva ujabb 
fergeteges dialog keszul: 
-Mire varunk?? 
-Arra, hogy zoldre valtson a.... (aaaaaa - hatasszunet) 
...STOPTABLA.:-))))))))))) 
-Piros meg? 
-Igen, de azert atmegyunk.... 

3. Masodik forgalmi vizsgamra keszulve ugy dontottem, hogy meg 
kozvetlenul a vizsga elott vezetek egy orat. Nem kellett volna.... Az 
ora vege fele oktatom kitalalta parkoljak le hatramenetben ket auto 
koze: Nekikeszultem, elkezdtem betenni a kocsit, de nem sikerult, 
masodszor, sot harmadszor sem.. Ez kb. 3-4 perc lehetett, es 
oktatom ismet szola: -Nnna eleg, eleget rohogott rajtad a 
vizsgabiztosod.. (Ugyanis feltartottam a kozlekedoket es az elso 
ember egy Trabiban egy vizsgabiztos volt.) Bementunk a 
rutinpalyara, gyors ugyintezes, jon a vizsgabiztos (Na melyik? A 
TRABANTOS) Beul, indulunk, eljutunk a kritikus reszig: 
-Parkoljunk le hatramenetben a ket auto koze, mutat az ut jobb 
oldalara..... A 2 auto kozott legalabb 25 (huszonot) meter volt a 
tavolsag :-))))))) 
Atmentem a vizsgan megkaptam a jogsit, lassan 2 eve vezetek 
komolyabb gondok nelkul.
+ - Joasnonel (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A rendor, Kovacs VIII, a josnonel:
- En latom maganak a jovendobeli feleseget!
- Es hogy hivjak?
- Kovacsne.
+ - Iskolaban (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Tanitoneni:
- Mit tudnak a nok, amit a ferfiak nem tudnak?
- Gyereket kapni!
- Menstrualni!
- Halaluk utan cseszni!
- .....
+ - Gondolatok a hazassagrol (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Motto:

Men always want to be a woman's first love -
women like to be a man's last romance.

     Oscar Wilde (1854-1900)

(A ferfi mindig azt szeretne, ha o lenne a no
elso szerelme -
a no pedig, hogy a ferfi utolso kalandja.)


Jenot, egeszseget!

Szabin voltam. Fizetetlenen, ahogy illik. Mar a Mokairasra ertem.

Sokan kerdeztek, hogy Kakaos miert nem irsz?
Ugyhogy most egybe valaszolok a ketkedoknek.
Szoval az ugy van, hogy n a p o n t a irni a Mokaba, az olyan
mint egyutt elni egy nimfomaniassal - tudod, az elso ket honap
az allati franko, de utana mar csak munka... :-)


 irta:

>-- Es azt hallottad, hogy jovo honaptol a lanyok szemelyi szama
>harmassal
>fog kezdodni?
>-- ....
>-- A delfinek feljottek a masodik helyre! Ho-ho-ho...
>-- Hm. Akkor delfint!

Most itt segitsetek egy kicsit... En ezt nem ertem,
pedig en mar sok viccet nem ertettem...


 irta:

>oreg motoros mokasoknak talan meg remlik valami, ki az a
gabika.... >hat en.

>putyi,

>gabika

Valami remlik... Csak nem Vlagyimir Iljics szemelyesen??
Merthogy: "AZ" a Gabika se posze nem volt, meg nem tett
ilyen felreerthetetlen celzasokat a Putyilov gyarra...


Hixinek:

Kaptam levelet az egri Fapapucsos Baratok Szovetsegetol, melyben
orommel tudatjak velem, hogy teged Eger varosabol meghatarozatlan

idore kitiltottak.

Asszem ez a "csatosuveg-fiasko" miatt lehet...


Mai szakdolgozat:

Gondolatok a hazassagrol

Most olvastam, hogy a Hazassag az Szerelem. A Szerelem az Vak.
Tehat a hazassag tulajdonkeppen a vakok intezete.

A szerelemnek allitolag sok koze van a kemiahoz. Ebben lehet
valami,
mert ez megmagyarazna, hogy miert bannak a nok - feleseg
halmazallapotban - a ferfiakkal, mint veszelyes hulladekkal.

Egy ferfi nem igazan "kesz" amig meg nem nosul. Utana viszont
kesz van.

A statisztika szerint Amerikaban a ferfiak 80%-a csalja a
feleseget.
A tobbi atjar Europaba.

A jo hazassag a mennyekben keletkezik. De ha jol emlexem, a
mennydorges, meg a villam is.

A "Hazassagi Anyakonyvi Kivonat" az tulajdonkeppen a
"Munkavallalasi
Engedely" mas szavakkal kifejezve.

Ha az igaz, hogy a szerelem vakka tesz, akkor az is, hogy a
hazassag
erositi a latoidegeket.

Meghazasodni, az olyan, mint elmenni haverokkal az etterembe
kajalni. Azt rendelsz amit akarsz, de amikor meglatod, hogy a
masiknak
mit hoztak, mar banod, hogy te miert nem olyat rendeltel.

Ha a szerelem egy hosszu edes alom, akkor a hazassag az
ebresztoora.

Ha frissen nosult ferfit boldognak latunk, megertjuk miert.
Ha egy tiz eve nos ferfit boldognak latunk, csodalkozunk: miert?

Ha latjuk, hogy egy ferfi fogja a kezet a lanynak hazassag elott,

az szerelem. Hazassag utan: onvedelem.


Udv: Kakaos Csiga

______________________________________________________________
What makes men chase women they have no intention of marrying?
The same urge that makes dogs chase cars they have no intention
of driving.
+ - egysorosok (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Ha tudtok egysorosokat, poenokat, hiressegek aranykopeseit 
kerlek ne kimeljetek!
Varom maganba!
+ - pia (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sziasztok!

Ha már a piáról cseverésztek...:

- Honnan lehet tudni, hogy a bort erősen vizezik?
- ???
- A pohár felett nem muslincák keringenek, hanem sirályok.

...

Apa kutya sétál fiával este a Nagyvárosban.
- Apa, apa ott egy Tita!
Mire az apa korholó hangon:
- Ezerszer megmondtam már nem Tita , hanem MATKA!!!

...

Üdv mindenkinek:

KOZO
+ - villamos (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A villamos mar elindult a megallobol, amikor egy ferfi elkezd szaladni
utana. Utol is eri, de az ugrast elrontja es a kere'k levagja az egyik
kezet. De a pasi felpattan es rohan megint a villamos utan. Mikor felugrana
megcsuszik es az egyik labat is levagja a kere'k. De nem torodik vele,
felpattan es egy labon ugralva akarja behozni a villamost(biztosan latta a
Gyaloggaloppot). Erre egy utas megsajnalja es felsegiti, nehogy ujabb
folytonossagi hianyt szenvedjen valamelyik vegtagja. A pasi all a peronon,
csupa ve'r meg piszok. Kicsit kifujja magat, benyul a zsebebe, elovesz egy
karszalagot es megszolal:
 -Jegyeket, berleteket kerem !

**********************************

 -Mi az: feldobod semmi, leesik ezer forint?
 -Nem tudom, de egesz nap doba'lna'm!

***********************************

 -Milyen aranyos kutya. Megsimogathatom?
 -Hat persze.
 -Es nem harap?
 -Ezt szeretnem en is tudni!

***********************************

Reszeg setaltat egy kutyat. Megkerdezi a rendor:
 -Hova viszed azt a disznot?
 -Nem diszno ez, hanem kutya.-mondja onerzetesen a reszeg.
 -Kuss diszno, nem teged kerdeztelek!

***********************************

Megtortent eset katonasagnal:
 -Kovacs honved, mostmar nagyon tele van a to:ko:m maga'val!
 -Jelentem, nekem is.

    Persze kapott erte Kovacs honved.

**********************************

 Elszolas egy hideg reggelen a laktanya udvaran:
 -Ne vacakoljon annyit, inditsa mar be azt az autot !
 -Nem tudom, ormester ur, valami leszivta az akkumulatort.
 -Majd leszivom en magat!

**********************************

Ul a nyul a tisztas szelen. Odamegy moge a beka es befogja a szemet:
 -Talald ki, ki vagyok?
A nyul hatranyul es tapogatni kezdi a beka fejet.
 -Se bo"ro:d, se hajad, se fuled.....csak nem Niki Lauda?Ma'ra ennyi, remelem voltatok felvonulni?
 _O-)
+ - Re: csaposima (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Lehet hogy okoskodasnak hangzik de ugy emlexem hoty
a kozepkorban nemcsak hogy tilos volt a parasztoknak latint tanulni
es olvasni a bibliat hanem el is zartak azt.Le volt "csatolva" es hozza volt
lancolva valamihez
ennek nem tudom a nevet :-) olyan oltarfele. Szal lehet hogy innen a CSAT ?

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS