Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOZAIK 123
Copyright (C) HIX
1994-03-02
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Uj konyvek 93.dec.15-94.jan.15 kozott I. resz (folyt.ko (mind)  674 sor     (cikkei)

+ - Uj konyvek 93.dec.15-94.jan.15 kozott I. resz (folyt.ko (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

UJ KONYVEK 1994. februar I. re'sz
 
 A Ko~nyvvila'g c. havonta megjeleno lap 1994 februari szama
 alapjan kozzeteszi
 
 Zimanyi Magdolna
 
 
 A nagy terjedelem miatt a februari konyvjegyzeket 2 re'szre
 bontottam. A jegyzek II. reszet a MOZAIK egy kovetkezo
 szamaban kozoljuk.
 
 Disclaimer: az esetleges hibakert nem tudok felelosseget
 vallalni.
 --- Ko~nyvvila'g c.lap 1994 februari szam Uj Konyvek rovat ---
 
 Rovatunkban - a Konyvtarellato Vallalat adatbazisa
 alapjan - az 1993.december 13-tol 1994. januar
 15-ig megjelent, illetve regisztralt muvek szerepelnek.
 
 Kolteszet
 =========
 
 Arany Ja'nos
 Ballada'k - O"szike'k
 Ikon.
 Matura klasszikusok 14.
 191 oldal, fuzve 260 Ft
 A kolto balladait es kesei lirai ciklusat, az 1877 e's
 1880 kozott irt O"szikek-et tartalmazza, alapos, bo"se'ges
 jegyzetekkel.
 
 Bari Ka'roly:
 A pontos hely
 161 oldal, fuzve 290 Ft
 A konyv muforditasokat tartalmaz a kulfoldi kortars kolteszet-
 bol.
 
 Bu"nRossz Versek Anthologia'ja
 Kassa'k Kiado.
 216 oldal, fuzve 490 Ft
 "Ez az a pillanat, amely ujszerusegevel ujrateremti a szabad
 gondolkodas onerzetet, a besorolas nelkuli onkifejezes leheto-
 seget. Ez az a konyv,melyben sza'z huron megpendu~l a vilag,a
 masodik evezred utolso evtizedeben..."
 
 Elso" hangon
 Uj Bekezdes konyvek.
 54 oldal, fuzve 99 Ft
 Fiatal kolto"k elso" alkota'sai.
 
 Ferencz Gyo"zo" :
 Ket iv
 Belvarosi Konyvker.
 Bibliotheca Hungarica.
 55 oldal, kotve 248 Ft
 A kolto" va'logatott versei e's mu"fordita'sai.
 
 Kova'cs Istva'n Jo'zsef:
 Porszemek es kopjafa'k
 Fsp Literator.
 185 oldal, fuzve 260 Ft
 
 A kolto" verseiben erzodik a csodalatos erzelmileg gazdag
 gyermekkor, a Tisza, a folyo' holta'ga'nak vadre'ce's
 es na'dbuzoga'nyos csodavilaga, a falusi elet egyszeru
 szepsege.
 
 Lator La'szlo':
 So~te'ten, fe'nyben
 Belva'rosi Konyvker.
 Bibliotheca Hungarica.
 62 oldal, kotve 248 Ft
 A kolto" 1946-1950 kozott keletkezett, de kiadatlan verseit tar-
 talmazza.
 
 Morrison,Jim:
 Amerikai ima
 Mandatum.
 160 oldal, fuzve 345 Ft
 Bob Dylan a Doors egyuttes fiatalon tragikus halalt halt vezeto-
 je dalszovegeivel rokon koltemenyeit gyujti egybe.
 
 Orba'n Keti,A.:
 Versturmix
 Szerzoi kiadas.
 67 oldal, fuzve 90 Ft
 A kolto"no" legujabb verseinek ars poetica'ja: nem keseregni kell,
 hiszen csak mi magunk teremthetju~k meg a jo~vo"nket.
 
 Peto"fi Sa'ndor:
 A helyse'g kalapa'csa
 - Az apostol
 Ikon.
 Matura klasszikusok 11.
 143 oldal, fuzve 260 Ft
 A helyse'g kalapa'csa remek paro'dia, Az apostol a kolto" eszme'inek
 enciklope'dia'ja.
 Jegyzetelt kiadas.
 
 Petri Gyo~rgy:
 Sa'r
 Jelenkor.
 E'lo" irodalom.
 68 oldal, fuzve 285 Ft
 A kolto" legujabb versei.
 
 Salamun,Tomaz:
 Po'ker
 Jelenkor.
 Kiseuro'pa.
 150 oldal, fuzve 230 Ft
 A szlove'n kolto" va'logatott verseit tartalmazza a ko~tet.
 
 
 Sze'ppro'za
 =========
 
 Apro' Istva'n :
 Rege'nybrikett
 
 Fo'rum.
 131 oldal, fuzve 220 Ft
 A rege'ny fo"ho"se T.B.Tihame'r, az o" felno"tte' va'la'sa'nak e'veiro"l,
 az 1970-es e'vekro"l szo'l a ko"nyv.
 
 Baraba's Tibor:
 Ra'ko'czi hadnagya
 147 oldal, fuzve 12OFt
 Izgalmas,kalandokban bo"velkedo", irodalmi e'rte'ku" to~rte'nelmi
 rege'ny uj kiadasa.
 
 Ba'nffy Miklo's:
 Erde'lyi to"rte'net
 Szabad te'r.
 847 oldal, kotve 1480 Ft
 Ba'nffy Miklo's trilo'gia'ja az 1914 elo"tti be'kee'vek magyar ta'rsadal-
 ma't mutatja be Aba'dy Ba'lint erde'lyi fo"nemes-politikus e'lete'nek
 tiz esztendeje'n keresztu~l.
 
 Darvasi La'szlo':
 A veinhageni ro'zsabokrok
 Jelenkor.
 E'lo" irodalom.
 156 oldal, fuzve 195 Ft
 Ke't versesko~tete uta'n most elbesze'le'seivel mutatkozik be az iro'.
 
 Dea'k Ma'rta:
 Tizeno~t va'zlat lila'ban
 Magveto".
 127 oldal, fuzve 250 Ft
 Novella'k,humorral e's o~niro'nia'val a'tszo"tt hiteles tudo'sita'sok
 egy fe'lig-meddig bukott nemzede'kro"l.
 
 Dumas Alexandre:
 A holt ke'z
 Fa'tum Ars.
 357 oldal, fuzve 348 Ft
 A Monte Christo-rege'nyek befejezo" ko~tete ba'r to~rte'netileg il-
 leszkedik A vila'g ura'-hoz e's A milliomos menyasszony-hoz,
 o~nmaga'ban is e'lvezheto" to~rte'net.
 
 Ezeregye'jszaka 3.ko~tet
 Auktor.
 337 oldal, kotve 1800 Ft
 Ka'llay Miklo's fordita'sa'ban az 1920-as e'vekben kiadott teljes
 Ezeregye'jszaka megjelentete'se't 1992-ben kezdte el a Dunakonyv
 e's az Auktor kiado.A harmadik  ko~tet is Sza'sz Endre illusztra'cio'-
 ival,az elo"zo" ke't konyvvel azonos kivitelben jelenik meg.
 
 Hamilton, Mike:
 Ka'da'r Ja'nos visszate'r
 Novitas.
 109 oldal, fuzve 260 Ft
 A konyv a mai magyar valo'sa'g  romantika'ba keretezett tu~kre,
 amelyben tala'n o~nmaga't is felfedezi az olvaso'.
 
 Higgins, Jack:
 A ro'ka ejszaka'ja
 Lap ics.
 326 oldal, fuzve 348 Ft
 Az iro' mu"vei eddig to~bb mint harminc nyelven jelentek meg.
 Minek ko~szo~nheto" a sikere? Megtudhatjuk ebbo"l a le'legzetel-
 a'llito'an izgalmas konyve'bo"l.
 
 Jones, James:
 Az a ma'moros ma'jus
 Fabula.
 315 oldal, kotve 438 Ft
 A Most e's mindo~ro~kke' vila'ghiru" iro'ja'nak mu"ve egy e'lete'rze's,egy
 e'rtelmise'gi nemzede'k va'lsa'ga'nak e's cso~ndje'nek megragado'
 sze'pse'gu" leira'sa.
 
 Knittel, John:
 Via Mala
 Fabula.
 568 oldal, fuzve 440 Ft
 A rege'ny legujabb kiadasa nemcsak emle'keket e'breszt: kedves
 olvasma'nya lesz a fiatalabb nemzede'keknek is.
 
 Kontra Ferenc:
 Kalenda'rium
 Forum.
 88 oldal, kotve 220 Ft
 A szerzo" gyermekkora'bo'l valo' to~rte'netek tala'lhato'k a ko~tetben,
 amelyet saja't illusztra'cio'i diszitenek.
 
 Milland, Audrey D.:
 Scarlett o~ro~ke'ben
 Valhalla Pa'holy.
 669 oldal, fuzve 159 Ft
 A romantikus rege'ny bizonyitja, hogy az ido"k va'ltoznak ugyan,a
 legenda'k azonban nem. Scarlett O'Hara to~rte'nete folytato'dik...
 
 Morrison, Toni:
 Dzsessz
 Euro'pa.
 328 oldal, kotve 350 Ft
 Az iro'no"t 1993-ban irodalmi Nobel-dijjal tu~ntette'k ki. A rege'ny
 sze'ta'gazik a multba, a jelenbe e's a jo~vo"be. Zenei ala'feste'se
 az akkoriban szu~leto" nagyva'rosi dzsessz.
 
 Parti Nagy Lajos:
 Se dobok se trombita'k
 Jelenkor.
 E'lo" irodalom.
 267 oldal, fuzve 280 Ft
 Az uto'bbi e'vekben irt ta'rca'it,ro~vid elbesze'le'seit tartalmazza.
 
 Quinn Daniel:
 Izmael
 Fo~ld Napja Alapitva'ny.
 293 oldal, fuzve 320 Ft
 Egy ember e's egy gorilla e rege'nyben olyan szellemi kalandra
 va'llalkozik, amely ujrafogalmazza, hogy mit jelent embernek
 lenni.
 
 Seymour,Agnes - Parker,Derek:
 Hatalom es szenvede'ly
 Fabula.
 189 oldal, fuzve 248 Ft
 A sulyosan beteg to"zsdeca'pa, Gordon Byrne rejte'lyes mo'don
 eltu"nik,de a ta'volbo'l is mozgatja a sza'lakat,nem keve's fejfa'ja'st
 okozva ezzel az o~ro~ko~so~knek..
 
 Szabo' Pa'l:
 Tiszta buza
 He't krajcar.
 192 oldal, fuzve 250 Ft
 Az iro' szu"lete'se'nek 100.e'vfordulo'ja'ra jelenik meg tiz mara-
 dando'an sze'p fiatalkori elbesze'le'se.
 
 Zalai Ka'roly:
 Mese'k konyve
 E'kezet.
 277 oldal, kotve 400 Ft
 Ebben a to~rte'netben csak az a valo'sa'gos, hogy Willy Ronis
 1967 o"sze'n lefe'nyke'pezte a pra'gai Ka'roly-hidat. Minden ma's a
 ke'pzelet szu~lo~tte, vagyis mese.
 
 Antolo'gia
 =========
 
 A szeretet brevia'riuma
 Orpheusz.
 400 oldal, kotve 495Fl
 A rendkivu"l ne'pszeru" vila'girodalmi antolo'gia a szeretet mu"ve'-
 szete'nek ke'zikonyve.
 
 Emle'keze's
 =========
 
 Be'ke's Itala;
 Hogyan lettem senki
 Aqua.
 351 oldal, fuzve 660 Ft
 Egy harmonikus egye'nise'g e'rdekesen,szellemesen,olvasma'nyo-
 san megirt e'letto~rte'nete.Aki elolvassa,arra a meggyo"zo"de'sre
 jut,hogy igy e'rdemes o~nero"bo"l "senkinek" lenni.
 
 Kopre' Jo'zsef:
 Lo"porfu~stben '56-ban
 Fsp Litera'tor.
 271 oldal, fuzve 370 Ft
 A dokumentumrege'nyben a szerzo" saja't e'lme'nyei alapja'n ir 1956
 forradalmi napjairo'l.
 
 E'letrajz
 ========
 
 Sproule,Anna:
 Charles Darwin
 Talentum.
 63 oldal, kotve 298 Ft
 A konyv felide'zi a nagy tudo's alakja't, e's ve'gigko~veti pa'lya'ja't:
 az izgalmas kutato'munka, a nagy felismere'sek e's a fa'radha-
 tatlan bizonyite'kgyu"jte's to~bb e'vtizedes to~rte'nete't.
 
 Sproule,Anna:
 Thomas A.Edison
 Talentum.
 63 oldal, kotve 298 Ft
 A konyv ve'gigkise'ri a fa'radhatatlanul kise'rletezo" tudo's e'lete't,
 bemutatja jelento"sebb tala'lma'nyait ujita'sait,melyeknek ko~-
 szo~nheto"en az emberise'g bele'pett az elektromossa'g korszaka'-
 ba.
 
 Publicisztika
 =============
 
 Miksza'th Ka'lma'n
 O~sszes mu"vei 86.ko"tet
 Akade'miai.
 336 oldal, kotve 350 Ft
 Az iro' 1897.janua'r e's 1897.december ko~zo~tt irt cikkeit,ta'rca'it
 e's besze'deit tartalmazza.
 
 Egyenleg
 Belva'rosi Konyvker.
 C.E.T.-konyvek.
 141 oldal, fuzve 278 Ft
 A konyv to~rte'neteinek mindegyike're ra'illik a "ke'ptelen" jelzo".
 vagy aze'rt, mert egya'ltala'n megto~rte'nt, vagy aze'rt, ahogyan.
 
 Heller A'gnes-Fehe'r Ferenc:
 A modernita's inga'ja
 T Twins.
 274 oldal, fuzve 396 Ft
 A tanulma'nyko~tet minden darabja a nagy to~rte'nelmi fordulat
 uta'n iro'dott e's a szerzo"k a szimbolikus e'rtelemben vett "1989"
 elme'leti tanulsa'gait igyekeznek levonni bennu~k.
 
 Juha'sz Erzse'bet:
 Esti fo~ljegyze'sek
 152 oldal, fuzve 220 Ft
 A ko~tet csaknem negyven ira'sa a de'lszla'v nemzetek gyilkos pol-
 ga'rha'boruja'val e's ko~vetkezme'nyeivel foglalkozik.
 
 Suny, Roland:
 Az etnikai konfliktusok to~rte'nete a Kauka'zuson tuli ko~zta'rsasa'gokban
 Magyar Russzisztikai Inte'zet.
 Szovjet fu~zetek.
 67 oldal, fuzve 99 Ft
 A felbomlo' Szovjetunio' uto'da'llamai ko~ru~l az uto'bbi e'vekben
 kie'lezo"dtek az ellente'tek, ve'res etnikai ha'boruba meru~lt a te'rse'g.
 
 To~rte'nelem
 ==========
 
 Bala's Piri La'szlo':
 Emberek fehe'rben 1956
 Fsp Literator.
 307 oldal, fuzve 450 Ft
 Az 1956-os forradalom e's szabadsa'gharc ideje'n o~nfela'ldozo'-
 an dolgozo' orvosokro'l szo'l a konyv.
 
 Baradlai Pa'l:
 E'n, a 835-o~s.1-2.ko~tet
 Fsp Litera'tor.
 457 oldal, fuzve 528 Ft
 A szerzo" a soha meg nem bocsa'ta's keseru"se'ge'vel ir a Gulag-ta'-
 borok e'lete'ro"l,arro'l a tiz e'vro"l, amit ott to~lto~tt 835-o~s sza'mu
 fogolyke'nt.
 
 Berte'nyi Iva'n-Gyapay Ga'bor:
 
 Magyarorsza'g ro~vid to~rte'nete
 Maecena's to~rte'nelemkonyvek.
 657 oldal, kotve 2500 Ft
 A ke't kiva'lo' historikus munka'ja az elfogulatlan magyar to~rte'ne-
 lemszemle'let jegye'ben szu~letett.
 
 Bethlen Ja'nos:
 Erde'ly to~rte'nete 1629-1673
 Balassi.
 669 oldal, kotve 690 Ft
 Bethlen Ja'nos magyarul elo"szo~r megjeleno" to~rte'neti munka'ja
 alapveto" forra'sa Erde'ly XVII. sza'zadi histo'ria'ja'nak.
 
 Carr,Edward Hallett:
 Mi a to~rte'nelem?
 Sza'zadve'g Konyvta'r.
 To~rte'nelem.
 150 oldal, fuzve 360 Ft
 A szerzo" hu"vo~s szaktuda'ssal ta'rja fel a mult anato'mia'ja't.To~rte'-
 ne'szek e's ta'rsadalomtudo'sok genera'cio'i okulhatnak munka'ja'-
 bo'l.
 
 Dolinay Gyula:
 Magyar kira'lyok e's ho"so~k
 arczke'pcsarnoka 1.ko~tet
 Kassa'k Kiado.
 332 oldal, kotve 790 Ft
 A konyv 1883-ban la'tott elo"szo~r napvila'got.A kiado ezzel a hi-
 a'nypo'tlo' mu"velo"de'sto~rte'neti konyvritkasa'ggal kiva'nja telje-
 sebbe' tenni a magyar nemzeti panteont.
 
 Farago' To~reky Pe'ter:
 '56,te la'ngokto'l o~lelt
 Fsp Litera'tor.
 145 oldal, fuzve 380 Ft
 Az elemze's felmutatja a forradalom igazi arca't, e's mindenki sza'-
 ma'ra vila'gossa' teszi, hogy annak fo" vonulata reformkommunista
 megmozdula's volt.
 
 Farkas Emo"d:
 
 Magyarorsza'g nagyasszonyai
 1.ko~tet
 Sze'pirodalmi.
 218 oldal, kotve    888 Ft
 Magyarorsza'g nagyasszonyairo'l - Sarolta fejedelemasszonyto'l
 Bornemissza Anna'ig - szo'l a konyv, az o" ba'torsa'gukro'l, helyt-
 a'lla'sukro'l a nemzet bajaiban.
 
 Gyo~rffy Gyo~rgy:
 Kro'nika'ink e's a magyar o"sto~rte'net
 Balassi Kiado.
 237 oldal, fuzve    400 Ft
 O"sto~rte'netu~nk egyik legjelento"sebb forra'sa a magyar kro'nika-
 irodalom.A szerzo" az elmult ko~zel fe'l e'vsza'zad kutata'sainak
 eredme'nyeit foglalja o~ssze.
 
 India'nok e's o"si kultura'k
 E'szak Amerika'ban
 Helikon.
 255 oldal, kotve    1990 Ft
 Magyar nyelven elo"szo~r jelenik meg az o"si amerikai ne'pek to~rte'-
 nete't e's mai e'lete't ismerteto" a'tfogo' e's szemle'letes o~sszea'llita's.
 
 Kere'kgya'rto' A'rpa'd:
 Magyarorsza'g emle'knapjai
 Konyvesha'z.
 Tudoma'nyta'r.
 712 oldal, kotve    930 Ft
 A szerzo" to~bb e'vtizedes munka'val gyu"jto~tte o~ssze  azokat az
 adatokat, amelyek segitse'ge'vel 1882-ben ko~zre tudta adni Ma-
 gyarorsza'g to~rte'nete'nek emle'kezetes eseme'nyeit.
 
 Kova'cs Ga'bor:
 Ne'vtelen csillagok
 Fsp Litera'tor.
 282 oldal, fuzve    450 Ft
 Azoknak a ho"so~knek,az ittrekedt forradalma'roknak a'llit em-
 le'ket,akikkel egyu~tt harcolt, e's akik abba pusztultak bele,hogy
 nem hagyta'k el haza'jukat.
 
 Kredics La'szlo'-Solymosi La'szlo':
 A veszpre'mi pu~spo~kse'g
 1524.e'vi urba'riuma
 Akade'miai.
 U'j to~rte'nelmi ta'r.
 142 oldal, fuzve    270 Ft
 A veszpre'mi pu~spo~kse'g egyetlen - orsza'gosan is jelento"s - ko~ze'p-
 kori urba'riuma 1524-bo"l maradt fenn.A ko~tet a Be'csben o"rzo~tt
 forra's szo~vege't tartalmazza a ta'je'kozo'da'shoz szu~kse'ges muta-
 to'kkal e's te'rke'ppel.
 
 Nemesku~rty Istva'n:
 Le'pju~nk inka'bb elo"re
 Szabad Te'r.
 68 oldal, kotve 385 Ft
 Nemesku~rty Istva'n eddig meg nem ko~zelitett re'szletekre figyel-
 ve rajzolja meg Sze'chenyi, a Legnagyobb Magyar e'letutja't e's
 szellemi fejlo"de'se't.
 
 Orba'n Livia:
 U~zenet a barrika'dokro'l
 Fsp Litera'tor.
 167 oldal, fuzve 300 Ft
 A szerzo" megszo'laltatja az 1956-os forradalom re'sztvevo"it,azo-
 kat az embereket,akik ko~zvetlenu~l re'szt vettek a harcokban de
 ma nem ja'tszanak semmilyen politikai szerepet, nem foglal-
 koznak velu~k az ujsa'gok.
 
 Ormos Ma'ria:
 Hitler
 T Twins.
 522 oldal, fuzve 580 Ft
 Hitlerro"l e's egyuttal arro'l szo'l a szerzo",hogy a va'lsa'gmegolda's
 terrorisztikus, ho'dita'sra alapozott kise'rlete,mely millio'kat ite'l
 hala'lra,maga is hala'lra van ite'lve.
 
 Pe'ter Katalin :
 A szigetorsza'g uralkodo'i
 Kossuth.
 A vila'gto~rte'nelem nagy alakjai.
 68 oldal, kotve 280 Ft
 A he't portre'n keresztu~l az olvaso' ve'gigja'rhatja azt az utat,ame-
 lyen haladva a kelta o"slakossa'gu Britannia'bo'l vila'gbirodalom
 va'lt.
 
 Pozzi Henri:
 Sza'zadunk bu"no~sei...
 332 oldal, kotve 650 Ft
 Ha Franciaorsza'g tudta volna, hogy azok az a'llamfe'rfak akik
 1919-ben ke'pviselte'k a nemzetet, milyen ha'tso' gondolatokkal
 ko~to~tte'k meg a be'ke't, akkor Franciaorsza'g e's vele egyu~tt
 Euro'pa most nem ott tartana, ahol tart...
 
 Szo"ke Gyula :
 Szent La'szlo' kira'ly
 Szerzo"i kiadas.
 106 oldal, kotve 500 Ft
 "Konyvem nem a teljesse'g ige'nye'vel ke'szu~lt hanem o~sszefog-
 lala'sa kiva'n lenni a ma'r neves szerzo"k a'ltal ko~zo~lt
 ismereteknek, e's a napjainkban is e'lo" Szent
 La'szlo'-kultusznak."
 
 Filozo'fia
 =========
 
 Nietzsche,Friedrich:
 Az Antikrisztus
 Ictus.
 128 oldal, fuzve 290 Ft
 A mu" a "minden e'rte'k a'te'rte'kele'se"  programja'nak szelleme'ben
 iro'dott,e's benne Nietzsche minden kora'bbina'l e'lesebb ta'ma-
 da'st inditott a kereszte'nyse'g ellen.
 
  A posztmodern a'llapot
  Sza'zadve'g.
  Horror  Metaphysicae.
  295 oldal, fuzve 330 Ft
  Rotry, Lyotard, Habermas egyma'ssal is polemiza'lo'
  filozo'fai e's eszte'tikai gondolatokat ja'rnak
  ko~ru~l a posztmodern fogalma'ro'l.
 
 
 Parapszicholo'gia, asztrolo'gia
 =============================
 
 Az e'rtelemig e's tova'bb...
 Inter Es.
 118 oldal, fuzve 245 Ft
 Az elo"ada's-sorozat a parajelense'gek szertea'gazo' vila'ga'bo'l,a
 bioenergia,grafolo'gia,asztrolo'gia stb.proble'ma'ibo'l merit.
 
 King Francis X.:
 Rejte'lyek enciklope'dia'ja
  256 oldal, kotve 1760 Ft
  A'tfogo' e's a leheto"se'gekhez me'rten gyakorlati ismereteket is tar-
  talmazo' ke'zikonyv,amely az okkult terme'szetfo~lo~tti e's megma-
  gyara'zhatatlan jelense'gek vila'ga'ba kalauzolja el az olvaso't.
 
 Leewen Marc:
 Nostradamus jo'slatai 1994
 Box Kft
 167 oldal, fuzve 248 Ft
 Nostradamus tala'nyos jo'slatai mindig izgatta'k az embereket.
 Sza'mtalan nyelve'sz, filozo'fus, pro'ba'lta megfejteni a ko'dot,
 ami most Marc Leewen-nek sikeru~lt.
 
 Mu~ller Pe'ter:
 Lomb e's gyo~ke'r
 E'desviz.
 381 oldal, fuzve 350 Ft
 A szerzo" kime'letlen o"szintese'ggel ta'rja fo~l reinkarna'cio's
 multja'bo'l hozott ve'tkeit, o~nbecsapa'sait e's azt a to~bb, mint
 egy e'vtizedes ku~zdelme't, melyben Mestere e's a szellem-
 vila'g segiti o"t megoldani lelke'nek e's sorsa'nak gondjait.
 
 Myring,Lynn:
 A terme'szetfeletti vila'g
 Fa'tum Ars.
 192 oldal, fuzve 390 Ft
 A terme'szetfeletti ero"k utmutato'ja a legizgalmasabb to~rte'ne-
 tekbo"l e's legenda'kbo'l va'logat.
 
 Parker Julia e's Derek:
 Asztrolo'gia
 Gulliver.
 416 oldal, kotve 3600 Ft
 A szerzo"k ha'rmas ce'lja,hogy bevezesse'k a laikusokat az asztro-
 lo'gia'ba,inspira'lja'k a gyakorlo' asztrolo'gusokat, e's
 ra'birja'k a ke'telkedo"ket ve'leme'nyu~k megva'ltoztata'sa'ra.
 
 Valla's
 ======
 
 Grabner Ma'ria
 Szentek,boldogok
 Unio.
 156 oldal, kotve 297 Ft
 A ko~tet a katolikus valla's szentte' vagy boldogga' avatottjainak e'le-
 te't besze'li el.
 
 Mit mond a Biblia?
 175 oldal, kotve 229 Ft
 Bibliaiskola'k ko~zo~sse'ge.
 A Biblia tartalma'val e's mondanivalo'ja'val ro~viden e's egyszeru"-
 en ismerteti meg az olvaso't.
 
 Pa'zma'ny Pe'ter:
 Kereszte'nyi ima'dsa'gos konyv
 Balassi Kiado.
 Bibliotheca Hungarica Antiqua.
 268 oldal, kotve 750Fr
 A magyar valla'si irodalom e's mu"velo"de'sto~rte'net kiemelke-
 do"en becses emle'ke az 1606.e'vi elso" kiadas hasonma'sake'nt jele-
 nik meg.
 
 Applegate, Gary:
 A boldogsa'g rajtunk  mulik
 263 oldal, fuzve 360 Ft
 Rohano' vila'gunkban meghata'rozo' e'lete'rze'sse' va'lt a belso"
 nyugtalansa'g e's a szoronga's. Aki ezt a konyvet elolvassa e's
 megszivleli a benne foglaltakat, uj megvila'gita'sban fogja la'tni
 o~nmaga't e's a vila'got, e's hate'kony segitse'get kap e'letvitele
 megva'ltoztata'sa'hoz.
 
 Gawain,Shakti: Forum.
 E'brede's
 E'desviz.
 400 oldal, fuzve 298 Ft
 Hogyan e'lhetu~nk harmo'nia'ban o~nmagunkkal e's a vila'ggal?
 Tanuljunk meg tudatosan e'lni! Ehhez nyujt segitse'get ez a
 ko~tet.
 
 Jung,Carl Gustav:
 Aio'n
 Akade'miai.
 315 oldal, kotve 660 Ft
 A kereszte'ny hagyoma'nyok fe'nye'ben,amelyek voltake'ppen
 tagadja'k a rossz valo'sa'ga't, vizsga'lja az emberi individua'cio'
 le'lektani szempontjait.
 
 Nyiri Tama's:
 Me'lyle'lektan e's ateizmus
 Herder Kiado.
 240 oldal, fuzve 495Fr
 A filozo'fiaprofesszor konyve a freudi metapszicholo'gia't
 vizsga'lja "kritikai szemszo~gbo"l"
 
 Penrose, Roger:
 A csa'sza'r uj elme'je
 Akade'miai.
 489 oldal, kotve 1079 Ft
 A szerzo" meggyo"zo"de'se, hogy az emberi elme to~bb,mint egy szu-
 persza'mito'ge'p.
 
 Mu"velo"de'sto~rte'net
 ======================
 
 Friedell, Egon:
 Az ujkori kultura  to~rte'nete
 1-3.ko~tet
 Holnap.
 741 oldal, fuzve 696 Ft
 Az osztra'k iro' 1927 e's 1931 ko~zo~tt irta terjedelmes munka'ja't
 azzal a nem titkolt ce'llal hogy olvaso'ja a mult megismere'se'vel
 a jelent is mege'rtse.
 
 Irodalomtudoma'ny
 ================
 
 Bori Imre:
 Pro'zato~rte'neti tanulma'nyok
 Akade'miai.
 247 oldal, fuzve 360 Ft
 A magyar pro'za alakula'sa'nak saja'tos szemle'lete't nyujtja a
 tanulma'nyko~tet.
 
 Iro'k gyermekkorukro'l
 Forum
 163 oldal, fuzve 220 Ft
 
 Az ujvide'ki Ra'dio' magyar szerkeszto"se'ge 1976 szeptembere'to"l
 a vajdasa'gi magyar iro'kat e's kolto"ket ke'rdezte gyermekkorukro'l.
 Igy ismerkedhettek meg a hallgato'k alaposabban azokkal,
 akiknek a konyveit olvassa'k.
 
          (A lista elso" re'sze'nek ve'ge.
         Folytata'sa ro~videsen ko~vetkezik.)

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS