Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX SCM 37
Copyright (C) HIX
1995-06-30
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Hungarian Music and Dance in SF area (mind)  39 sor     (cikkei)
2 Looking for Laszlo Barnai (mind)  2 sor     (cikkei)
3 Re: Egy kerdes (mind)  10 sor     (cikkei)
4 Re: no comment! question (mind)  47 sor     (cikkei)
5 Re: Marosvasarhelyi sorok (XV. sz. elso negyede) (mind)  29 sor     (cikkei)
6 Re: NATO expansion (mind)  16 sor     (cikkei)
7 Re: hungarian scouting..passaic,nj,usa (mind)  14 sor     (cikkei)
8 Re: Marosvasarhelyi sorok (XV. sz. elso negyede) (mind)  62 sor     (cikkei)
9 Re: Hungarian and Sumerian? (mind)  59 sor     (cikkei)
10 Re: RE: Eminescu and Bessarabia+A.IANCU-3/ Some reflect (mind)  24 sor     (cikkei)
11 Re: Help: ATM machines in Hungary (mind)  16 sor     (cikkei)
12 Re: Eminescu and Bessarabia/ Some reflections on Romani (mind)  30 sor     (cikkei)
13 Re: R.O.M.A. (mind)  7 sor     (cikkei)

+ - Hungarian Music and Dance in SF area (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

The Meta Ensemble, accompanied by Bela Halmos (one of the pioneers of the
Tanchaz movement in Budapest) and Kalman Balogh (virtuoso of the cimbalom)
will be performing in the San Francisco bay area on the weekends before
and after the Baratsag Hungarian Dance and Music camp in Mendocino.

Zoltan Zsurafski and Zsuzsa Vincze, two of Hungary's best folkdance 
researchers, dancers, and teachers, will also be here. 


Saturday, July 1st, 
  8:00 pm  Concert with Meta, Halmos, and Balogh followed by tanchaz

  Hungarian Sausage Factory & Bistro
  419 Cortland Ave, San Francisco
  415-648-2847
  $8.00 admission


Saturday, July 8th
  8:00 pm  Concert with Meta, Halmos, and Balogh
  9:00 pm  Teaching with Zsurafsky and Vincze
  10:00 pm Tanchaz

  Ashkenaz
  1317 San Pablo Ave, Berkeley
  510-525-5054
  $10.00 admission


Sunday, July 9th
  2:00-6:00 Workshop with Zsurafsky and Vincze 
		(dances from Vajdaszentivanyi, a town in the 
	 	 Szekelyfold region of Transylvania)

  Ashkenaz (back studio)
  $8.00 admission


For more information contact Mary Tobak at 415-468-6565.
+ - Looking for Laszlo Barnai (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Laszlie, if you read the net anywhere, send us a mail (don't get lost!).
Adolfo and Gabriella
+ - Re: Egy kerdes (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

In article > , 
writes:
>Homan Balint, a tortenesz volt
>a kultuszminiszter '36-ban?

Igen, sőt nekem úgy rémlik még igen sokáig, mondhatni
túl sokáig miniszter maradt (Szálasi-éra ?).
Ma este otthon utánanézek a részleteknek.

Tamás
+ - Re: no comment! question (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

In article > , writes:
In article >, T. Kocsis
> writes:
>> I like this say .

>If anything, then "saying", but you probably mean "ditty", or
>soemthing like that.

No, honeybird, i exactly meant 'say'. Believe or not, i felt it
very clumsy but I trusted in authorities:

 ### mondóka ###

**1:
Országh László
Angol-Magyar Szótár:
say- fn, mondás, mondóka

Országh László
Magyar-Angol Szótár:
mondóka- (sy's) say

**2:
The Oxford Dictionary of Current English:
saying- n. frequent or proverbial remark

Országh László
Angol-Magyar Szótár:
saying-n. kijelentés, mondás

/*---*/

>> I appreciate your try 
>
>Yopu probably mean "trying".

The Oxford Dictionary of Current English:
try- n. effort to accomplish something

BTW, was bedeutet 'Yopu' ?????

/*---*/

Youknow, Imi, kettőnk közül nem én vagyok az, aki azt
hiszi magáról, hogy tud angolul...

Tamás
+ - Re: Marosvasarhelyi sorok (XV. sz. elso negyede) (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

In article > CLARY Olivier,
 writes:
>vagyis 1500 körül
>van az a dátum, amikor már nem igazán élvezhető a mai olvasó számára a szöveg.

Érdekes kérdés, hogy mi élvezhető és mi nem. A begépelt szövegek
közül nekem a Battyányi-levél (1526-ból) tűnik a legszörnyübbnek,
míg a Gyulafehérvári sorokkal (1310-20) vagy Vér András levelével
semmi bajom. 
A Marosvásárhelyi Sorok is elég rettenetesek, igaz ehhez nagyban
hozzájárul töredékes voltuk. 
Nem véletlen,hogy nem gépeltem be az Ňmagyar Mária-siralmat 1300-
ból, mert rosszabbul olvasódik,mint a Halotti Beszéd és Könyörgés
(1192-1195 között keletkezett) amely átirva szintén nem egy prob-
lémás szöveg.

Nincsen (nem látok) a Halotti Beszéd magyarja es a mai köznyelv
*nyelvtanja* között olyan lényeges különbség, ami miatt különböző
nyelveknek kelljen nyilvánítani őket.
Ami ezeket a szövegeket régiessé teszi, az kisebb mértékben a
régi/ismeretlen/márnemhasznált/máshogyhasznált szavak, nagyobb
mértékben a *kiejtés*. Máshogy ejtették a szavakat, diftongizál-
tak, sokkal zártabban beszéltek (tonuság = tanuság, nemzetüi =
nemzetei, ártotolonsága = ártatlansága, látjátuk = látjátok,
szümtükkel = szemetekkel, stb.) de ezekkel a jelenségekkel a
mai magyarban is lehet találkozni, ezért nem vágják mellbe ide-
genszerüeségükkel az olvasót.

Tamás
+ - Re: NATO expansion (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

In article > Charles Vamossy,
 writes:
>and arms that are in the pipeline.

Yes, the dirty business hides here. For the entry into NATO Hungary
must have compatible military equipments to the NATO/Western
standard. That's mean Hungary *have to* buy it, yes, mostly from
USA. That costs godamn lot i only guess that it is somewhere aro-
und couple of billion $. The worst thing it is similar to the Russian
system: you are told what (you have) to buy. No one will care what
Hungary actually needs and the shopping does not mean the entry
automatically so they still can leave us out.

Yes, we have to buy first...

Tamás
+ - Re: hungarian scouting..passaic,nj,usa (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

In article >, wrote:

> i'm curious to find any past members of the gabor aron cs.cs in passaic, or
> even you folks from new brunswick, new york, woodbridge, philly, cleveland,
> buffalo. from the era of 1968-1981. Anyone out there any longer or is
> everyone working in Hungary these days? It would be nice to reconnect with
> some of the oldies. ps. also seeking an internet address, usenet or www
> regarding the hungarian scout assn, headed by Lendvai-Lintner Imre.

I was a Hungarian Scout when I went to school in Buffalo at the Piarist
Fathers. My Scout Master was Takacs Gyorgy in the early 1960's. Have not
heard from anyone in 25 years.

Steve
+ - Re: Marosvasarhelyi sorok (XV. sz. elso negyede) (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

In article > T. Kocsis > writes:
>Nincsen (nem látok) a Halotti Beszéd magyarja es a mai köznyelv
>*nyelvtanja* között olyan lényeges különbség, ami miatt különböző
>nyelveknek kelljen nyilvánítani őket.
>Ami ezeket a szövegeket régiessé teszi, az kisebb mértékben a
>régi/ismeretlen/márnemhasznált/máshogyhasznált szavak, nagyobb
>mértékben a *kiejtés*. Máshogy ejtették a szavakat, diftongizál-
>tak, sokkal zártabban beszéltek (tonuság = tanuság, nemzetüi =
>nemzetei, ártotolonsága = ártatlansága, látjátuk = látjátok,
>szümtükkel = szemetekkel, stb.) de ezekkel a jelenségekkel a
>mai magyarban is lehet találkozni, ezért nem vágják mellbe ide-
>genszerüeségükkel az olvasót.

Nézzük meg ezt a Halotti Beszédet úgy, hogy legyen mindenhol a mai
helyesíráson kívül még a mai szóhoz hasonló magánhangzó is (ezt régebben
csináltam, a HIX senddoc-ba is tettem, most onnan veszem ki és csak
törlöm a () és [] közötti magyarázataimat).

Most nem nagyon tudom eldönteni, hogy mennyire nem olvasható, mert egyszer
Párizsban nyelvtörténet és finnugor nyelvészet órán (Nyéki, Perrot) annyira
elemeztünk mindent benne egy éven át, hogy most is majdnem kívülről tudom...

Igen, szép dolgok vannak benne:
"halálnak és pokolnak fészke (Ádám) összes nemzetére. Kik azok? Mi vagyunk!"
"és adjon neki mennyországba utat, és mind jóban részt!"

-- Olivier

> ------------------------------------------

Látjátok feleim szemtekhel
mik vagymuk. Is-a por és hamu vagymuk. Mennyi milaszt-ben
teremtevé eleve mi ősemüket Ádamot, és adotta vala neki
Paradicsomot házává. És mind Paradicsom-ben való gyümölcsöktől
monda neki élnie, híon tilatová őt egy fa gyümölcsétől, de
mondová neki méret ne enéjk: is-a, ki napon emdel az gyümölcs-
től, halál-nek haláláal halsz! Hadlavá holtát teremtevé Isten-
től, de feledevé. Engede ördöng intetüi-nek, és evék az tilott
gyümölcstől, és az gyümölcs-ben halálat evék. És az gyümölcs-nek oly
keserű vala íze, hogy torkukat mögészakasztja vala.
Nem híon maga-nek, de mind ő faja-nek halálat evék.
Haraguvék Isten, és vetevé őt ez munkás világ-bele, és lőn
halál-nek és pokol-nek fésze, és mind ő neme-nek. Kik azok?
Mi vagymuk. Hogy is ti látjátok szemtekhel, is-a, is nem
egy ember múlhatja ez vermet. Is-a, mind azhoz járó
vagymuk. Imádjuk Urunk Isten kegyelmét ez lélekért, hogy
iargasson őneki, és kegyedjen, és bolcsássa mind ő bűnét.
És imádjuk szen ahsziny Máriát, és bódog Miháely árkangyelt
és mind angyelkat, hogy imádjanak érette. És imádjuk
Szent Péter urat, ki-nek adott hatalm ódonia, és kötnie,
hogy ódja mind ő bűnét. És imádjuk mind szenteket,
hogy legyenek neki segéd Urunk színe előtt, hogy Isten ő i-
mádságuk miá bocsássa ő bűnét, és szabadujha őt ördöng
üldetüétől, és pokol kínzatujától, és vezesse őt Paradicso
nyugalma-bele és adjon neki mennyi oraszág-bele utat, és
mind jó-ben részet. És kiássátok Urunkhoz hármul: Kirl.
Szerelmes brátim, imádjamuk ez szegény ember lelkéért,
kit Úr ez napon ez hamos világ tömnöce-belől mente,
ki-nek ez napon testét temetjük, hogy Úr őt kegyelméhel
Ábraám, Izsák, Jákob kebele-ben helyhezje, hogy bírságnap
jutva mind ő szentji és önöttei közükön jó
felől juhtatnia éleszje őt, és tibennetek.
+ - Re: Hungarian and Sumerian? (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

T. Kocsis > writes:

>The Hungarian higher level
>structure -sentence- does not have so strict arrangement rules, 

Hungarian is not my mothertongue, and therefore I am, ofcourse, by far 
not as competent as a native speaker, but according to my experience I 
must say: Oh yes, it does.

>you are
>allowed placing the units quite liberaly together as you like it.

You are not. 

It is true that a lot of possible combinations of the single elements of 
a Hungarian sentence are grammatically correct, like:

     Bemegy a tanar a tanterembe.
     A tanar megy be a tanterembe.
     A tanterembe megy be a tanar.

BUT: You are not allowed to combine the elements freely, because each of
the above combinations means something else. The word order in Hungarian
follows the thema-rhema-constellation (whatever that is in English) of the
sentence. This constellation is something that is given, it cannot be
chosen by the speaker. 

Hungarians very often tend to think that word order in their language is
free, and this is probably due to the above mentioned fact that a lot of
the possible combinations of the single elements of a sentence are
grammatically correct and semantically plausible. They are usually not
aware of the thema-rhema-determination of word order, unless the
difference in meaning of the different varieties is pointed out to them. 

>> - the Hungarian rigidity in demanding all grammar links to be shown, also
>>  differenciating between nouns, verbs and adjective

>It forces us to spell out everything so less chance that something will
>be lost because of laziness.

And it enables you to leave out other elements of the sentence, like 
personal pronouns, the subject or objects.

>>But no, in the last centuries Hungarian has evolved no more than English
>>(no less either).

>I strongly question this 'no less either'. The 16th century Hungarian is
>completely intelligible uses almost the same grammar of nowdays
>while the English of the same age has some very german-like sentence
>feature.

I would be very careful in judging this. There is no real scale for 
measuring it.

Wolf
-- 
Wolf Rackebrandt       |     Die Hoffnung ist ein sicherer Weg zu 
    | unangenehmen Ueberraschungen, aber das Herz 
http://www.snafu.de/~lupus/ |     freut sich, wenn es einen Traum hat.
+ - Re: RE: Eminescu and Bessarabia+A.IANCU-3/ Some reflect (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

REPLY TO "WALLY keller" (?):
> ---------------------------------------------------------
1. Did it occur to you that the signed name is real enough?
  As anyone can see, I am NOT using an ANONYMOUS service as
  you have incorrectly claimed!

2. Your posted gibberish had nothing to do with my posting on
  "Eminescu and Bessarabia"--perhaps because you don't know
  much about it, or because you're trying to avoid the subject
  by thrawing some totally undeserved mud?! Your posting has
  no mention of either Eminescu or the current bleak situation
  in Bessarabia. It seems that the whole point of your posting
  was to get away from the very real issues posted.

3. I had, and have, no direct knowledge of the adds and activities 
  you're trying so desperately to throw over my comment about 
  Avram Iancu's lack of cooperation with the Russian Imperial army
  against the 1848 Hungarian revolutionaries.

4. The scr is for discussion NOT for your monolog posting. Your 
 posting could hardly be called a discussion since it does not
 address ANY of the important issues raised by the original posting.
 
  A. B. Iancu
+ - Re: Help: ATM machines in Hungary (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

In article >,
Charles Vamossy > wrote:
>Gabor Schmera <schmera> writes:
> 
>>Are there automatic teller machines in Hungary where one can use a credit
>>card or an ATM card to get forints?
> 
>The New York Times just had an article about Citibank opening up ATMs in
>Hungary.


The ATMs are there, but they don't always work. Cirrus sent me a list
at one time of the locations of their ATMs. Is anyone interested in a 
posting of that list (assuming I can find it)?

Robert W
+ - Re: Eminescu and Bessarabia/ Some reflections on Romani (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

>From: (Wally Keeler)

Wally, Wally, why is it that I always find myself responding
to your posts when it becomes clearer with every response
that you simply will not stop stirring up ethnic trouble?

>>Any Romanian, anywhere, cannot help reflect sadly on the
>>unfortunate fate of Bessarabia, where the language of the
>>Romanian majority is now "officially" called "Moldavian" 

>Any human rights activist, anywhere, cannot help but to reflect
>sadly on the unfortunate fate of the Roma where their name is now
>"officially" called "tigani."

This has been hashed out over and over again. The Tigani are a
minority all over Europe with their name in local languages
changing from country to country. Romanians have the word tigan
as the *ROMANIAN* label for that group just as they have the
word ungur for Hungarian. The labels in and of themselves do not
indicate insult. It is only the group that wears a label that can really
sully it over the long haul and even a 'bad' label can be rehabilitated
over time by good behavior on the part of the members of the 
group. Grow up Wally. This is not the first time I have raised this
point but until now I don't think you have ever addressed it, 
preferring to go after inflammatory idiots on S.C.R. who could be
rhetorically put away by some ten year olds that I know...


In the tradition of Publius, Cato, and Centinel...
Decius Brutus
+ - Re: R.O.M.A. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

What the hec are you guys drinking??? You sound like some drunkards on a
binge, around the Mt. Top fire, ready to fall down. 
Noroc!

what the hec is a watered downed American aka. Canadian? 

SAVE IT FOR THE WEEKEND

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS