Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX SZALON 105
Copyright (C) HIX
1992-06-24
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Kepviseloi fizetesek (mind)  90 sor     (cikkei)
2 evergrin spanyolviasz, avagy (mind)  17 sor     (cikkei)
3 Ez-az. (mind)  37 sor     (cikkei)
4 Nem nevettem. (mind)  32 sor     (cikkei)
5 =Valahol Europaban= (mind)  53 sor     (cikkei)
6 kerdes a Forumrol valo keresztpostazasokrol (mind)  4 sor     (cikkei)
7 Izlesek (mind)  28 sor     (cikkei)
8 Hova jutott Czako Gabor (mind)  13 sor     (cikkei)
9 Kiegeszites a kepviseloi fizetesekhez (mind)  5 sor     (cikkei)

+ - Kepviseloi fizetesek (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves (Rubin) Gyo~rgy!

Nem tudom, ki ma's a'llapi'thatna' meg a ke'pviselo"k fizete'se't? Nekik nincs
fo"no~ku~k. Illetve csak a ne'p, az istenadta ne'p, de aligha lehet azt va'rni,
hogy a ke'pviselo"i fizete'seket ne'pszavaza'ssal do~ntse'k el. Ez szerintem
nagyja'bo'l mindenhol i'gy van, legfeljebb vannak bizonyos automatizmusok,
hogy ne kelljen folyton eseti do~nte'st hozni.

E's a ke'pviselo"i fizete's ma'shol sem alacsony. Ne'metorsza'gro'l tudom, hogy
ott ma'r 7 e've is havi 10000DM felett volt, + kb. valamivel nagyobb keret
ko~ltse'gte'ri'te'sre (szigoru'an sza'mla'kkal elsza'molva). Itt Ausztra'lia'ban
maga a fizete's nem tu'l magas, de annyi nyugdi'jalap-befizete'st kapnak, hogy
egy teljes ke'pviselo"i ciklus o~nmaga'ban biztos mege'lhete'st ad o~regkorra.
(Itt nyugdi'jalapok vannak, amik a to"ke'si'tett befizete's ara'nya'ban
fizetnek a nyugdi'jba vonulo'knak.)

Azt gondolom, hogy Magyarorsza'gon nem a ke'pviselo"i fizete's magas, hanem
a ke'pviselo"i ko~ltse'gkeret alacsony, e's tisztesse'gtelen, mert nem kell
elsza'molni a felhaszna'la'sa'val, teha't valo'ja'ban ado'mentes
fizete'skiege'szi'te's (nem csak a ke'pviselo"ke'; miniszterek, stb. sokkal
nagyobb ko~ltse'gkeretet kapnak).

Egye'bke'nt a ke'pviselo"i fizete's egy saja'tos be'rta'bla'zat alapja
Magyarorsza'gon: magas rangu' a'llami hivatalnokok fizete'se (korma'ny,
parlamenti bizottsa'gi tagsa'g, stb.) ennek ara'nya'ban van meghata'rozva.
Ez, ha jo'l tudom, fu~ggetlen a ko~ztisztviselo"i be'rta'bla'zatto'l.
Eddig legala'bbis az volt. I'gy fordulhatott elo", hogy a ke'pviselo"i
fizete'srendeze's elo"tt egy miniszte'riumi fo"oszta'lyvezeto" fizete'se
magasabb lehetett, mint a miniszter ta'volro'l sem egetvero" alapfizete'se.

Egye'bke'nt e'n egya'ltala'n nem tartana'm bajnak, ha a ke'pviselo"k
tisztesse'gesen meg lenne'nek fizetve. Ne legyenek anyagi gondjaik, ne
kelljen ma'soda'lla'sok, miegyma's uta'n futkosni. Kevesebb, mint 400
ke'pviselo" fizete'se pitia'ner te'tel, sokkal nagyobb ka'rt okozhat az, ha a
ke'pviselo"k, miniszterek, stb. ma'soda'lla'sukkal to~ro"dnek az a'llamu~gyek
helyett. Foglalkozzanak azzal, amit elva'llaltak: az orsza'g, a va'laszto'ik
e'rdekeinek szolga'lata'val. Ha ezt jo'l csina'lja'k, kapja'k meg e'rte a
tisztes fizete'st. Ha nem, akkor a va'laszto'k reme'lheto"leg majd tesznek
arro'l, hogy to~bbet ne e'lhessenek ilyen jo'l az o" ado'fille'reikbo"l. De ne
legyen az alacsony fizete's akada'lya annak, hogy tehetse'ges, hozza'e'rto",
tenni akaro' emberek keru~ljenek a parlamentbe. A mai magyar helyzettel nem
itt van gond, hanem azzal, hogy a fizete's ta'volro'l sem az egyedu~li
jo~vedelemforra'sa a korma'nypa'rti ke'pviselo"knek.

Az a'llami va'llalatok jelento"s re'sze re'szve'nyta'rsasa'gke'nt mu"ko~dik,
e's hamarosan mindeggyiknek azza' kell alakulnia. Egy re'szve'nyta'rsasa'gnak
igazgato'tana'csa e's felu~gyelo" bizottsa'ga van, ahol egyre'szt a va'llalat
igazgato'i, ma'sre'szt a tulajdonos - itt az a'llam - megbi'zottai u~lnek.
Az a'llami tulajdonos megbi'zottai ma Magyarorsza'gon to~bbnyire vagy
miniszte'riumi fo"hivatalnokok, vagy korma'nypa'rti ke'pviselo"k. I'gy egy
a'tlag korma'nypa'rti ke'pviselo" ma'r most 2-3 va'llalat igazgato'tana'csa'nak,
felu~gyelo"bizottsa'ga'nak is tagja. Amie'rt persze tisztes fizete'st kap.
Valo'szi'nu"leg sok korma'nypa'rti ke'pviselo" nagyobb jo~vedelemhez jut i'gy,
mint ke'pviselo"ke'nt.

Ez olyasmi, amit sok orsza'gban to~rve'ny tilt, e's nem ok ne'lku~l.
Amerika'ban pl. egy szena'tor vagy ke'pviselo" tudtommal maga'nta'rsasa'g
vezeto"se'ge'ben sem vehet re'szt.

A dolog legala'bb ha'rom okbo'l is agga'lyos.

1. A ke'pviselo"k, ha egy kicsit is komolyan veszik va'llalati szerepu~ket,
  o'hatatlanul egy, vagy ne'ha'ny va'llalat e'rdekeinek ke'pviselo"ive' is
  va'lhatnak, i'gy saja'tos, nehezen a'ttekintheto" a'gazati, gazdasa'gi
  lobbik alakulhatnak ki a ke'pviselo"k szeme'lyes anyagi e'rdekeltse'ge
  alapja'n. Magyarorsza'gon (is) hagyoma'nya van a kija'ra'snak: azok a
  ke'pviselo"k, akik a va'llalat(ok)to'l komoly fizete'st kapnak, o'hatatlanul
  u'gy e'rzik, adott esetben segi'teniu~k kellhet kenye'rado' gazda'ikat.

2. Az igazgato'tana'csi, felu~gyelo"bizottsa'gi tagsa'g komoly hatalommal ja'r
  a va'llalat mu"ko~de'se'ben: beleszo'lhatnak abba, kik (ne) legyenek a
  va'llalat vezeto"i, mire ko~ltse a va'llalat a pe'nze't, mit fejlesszen,
  mit ne. I'gy ezek a korma'nypa'rti ke'pviselo"k egy esetleges "ke'zi
  veze'rle's" la'thatatlan csatorna'iva' va'lhatnak: a korma'ny a va'llalatok
  ko~zvetlen (terv)utasi'ta'sa helyett a va'llalat vezeto"se'ge'ben u~lo"
  ke'pviselo"ko~n keresztu~l ko~zvetve szo'lhat bele abba, amihez semmi ko~ze.
  (Itt most elso"sorban nem arra a sokat felemlegetett pe'lda'ra gondolok,
  hogy i'gy persze nem gond a bo"du~letes veszetesse'ggel mu"ko~do" U'j
  Magyarorsza'g c. lap finanszi'roza'sa. Nyi'lt, parlamentben megta'rgyalt,
  megvitatott gazdasa'gpolitika helyett mo'dot ad "rejtett" gazdasa'gpolitikai
  mano"verekre.)

3. Ezeket a ke'pviselo"ket a korma'ny (vagy Vagyonu~gyno~kse'g) javaslata'ra
  va'lasztja'k be a va'llalatok vezeto"se'ge'be. I'gy a korma'ny ko~zvetlen
  anyagi e'rdekeltse'get teremt arra, hogy a ke'pviselo"k ne la'zadozzanak,
  tova'bb gyengu~l a parlament amu'gy sem tu'l nagy hatalma a korma'ny
  felett. A ke'pviselo"ket anyagi e'rdeku~k is arra o~szto~nzi, hogy
  mamelukok legyenek.

              Ko"ro~si Ga'bor
+ - evergrin spanyolviasz, avagy (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

nagy szellemek, ha talalkoznak...

kedves Esz-ze',

Junius 8-an - Remusz doktor meseire varva- veletlenul elofizetoje
voltam a FORUM cimu szaklapnak, amelyben Csorna nemzetvezeto
-bevallasod szerint- teged is konnyekig kacagtatott Czako legyes-tejes
muremekenek idezetevel.

Egyszeuen lenyugozo, mikor ket szellemorias egyszerre, vagy kozel
egyszerre gondolja ugyanazt: mint Bolyai es Lobacsevszkij, Marconi es
Popov. Vagy Szekely es Csorna. Aldott legyen a nagy pillanat!

               __o
       __o       -\<,
      -\<, __________O / O
__Gabor____O / O
+ - Ez-az. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Rubin Gyorgy!
Elgondolkodtato amit irsz. En csak egy adatot tudok, 89-bol. Eszerint az egy
fore juto szeszfogyasztasban (alkoholtartalomra szamitva) a sorrend: 1.NDK
2. Magyaro. 3.Lengyelo. 4. vagy 5. Csehszlovakia. (A Los Angeles Timesban
olvastam, nem statisztikai evkonyvben. Ugyanitt egyes europai nagyvarosok
egy fore juto gyilkossagait is kozoltek. Magasan Berlin vezetett, bar ez
kulon problema. Budapest es Varso eleg egyforma volt, valamivel hatrabb, mint
az ivasban. (Az ivas vilagranglista volt.)
  Viszont felhivom a figyelmedet, hogy rosszul ideztel. Kihagytal egy "nem"
szocskat. En arrol irtam, hogy a hitoktatas jogi szabalyozasaval kapcsolatos
nezeteimet NEM az altalad is idezett velekedes szabja meg, hanem az, hogy
vallas- es vilagnezeti szabadsag van. Ez nem zarja ki azt, hogy a hitoktatas
ne befolyasolhatna az erkolcsoket, de ezt valoban nehez merhetoen bizonyitani.
Az viszont bizonyos, hogy a tarsadalom jelentos reszeben el ez a velekedes.
Oszinten szolva ne bannam, ha a hitoktatas altalanossa valasa elegendo lenne
az orszag erkolcsi allapotainak javulasahoz. De nagyon sok mas ez ellen dol-
gozik. Mondjuk egyreszt fenn: az urambatyamos korrumpalodas es nepotizmus,
masreszt lenn: az elszegenyedes, munkanelkuliseg stb. elosegitheti a lumpe-
nizalodast; kozepen: a vadkapitalizmus erkolcsei, a penznek nincsen szaga fol-
fogas. Oszinten szolva, ha nem lennek vallasos, nem is tudom milyen megoldasok
kal lehet ezek hatasat csokkenteni. Ezert is vagyok kulonosen haknis, ha olya-
nok szajalnak kerszteny-nemzeti ertekekrol (plane ha meg politikai koritest is
fuznek hozza), akik sajat magukat egeszen mas erkolcsi mercevel (= en vagyok
hatalmon, tehat nekem mindent szabad) merik.
  Vegul megegy dolog, az eredeti temahoz visszaterve. A hitoktatas iranti
csodavaras valoban oly nagy olyanok koreben is, akik legfeljebb keresztelesuk-
kor voltak templomban, hogy ez eleg nehez feladat ele allitja az egyhazakat.
Az eddigi kevesebb orat gyozte a pap is, raadasul ingyen. Ma viszont hitoktato
-hiany van, es gyorstalpalokon gyartanak hitoktatokat. (Beindult az "igazi"
hitoktatokepzes is, azonban ido kell a vegzesig.) Igy ezen a teren az egyhazak-
ra nagyobb teher harul, mint ami tenyleges tagsagukbol -es ami szinten fontos -
az egyhazakat anyagilag tamogatok szamabol fakadna. Persze, ezt nem illik szova
tenni, hiszen a kereszteny egyhazak lenyegehez tartozik a misszio. Azert ez
mutatja, hogy nem konnyu dolog a tarsadalom-egyhaz-allam harmas viszonyat meg-
feleloen szabalyozni; kulonosen nem a mostani atmeneti helyzetben. Hallottam
(torolve)
Orosz Ferenc
+ - Nem nevettem. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Azert a nep iro karcolataba is becsuszott nehany nem nevetni valo dolog:

> gyerek ellenere is szerelmes vagyok a felesegembe. Nem birom
> partolni a pornoipart, az abortuszt meg kevesbe. A kuplerajok, a
              ~~~~~~~~~

>  A sajtoszabadsag alarca mogul folyo nyilvanos hazudozast es
>  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> nepbutitast, anyanyelvem politikai eufemizalasat pedig egyene-
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> sen ruhellem. Kepzeljek, a tolerancian tenyleg toleranciat ertek,
> ~~~~~~~~~~~~
> a magyaron nem tobbet, nem kevesebbet, magyart. Betegesen
>                         ~~~~~~~~~~
> emlekszem peldaul arra, hogy mi tortent itten tavaly, ot eve es
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> harmincot eve. Az okot nem okozatnak latom, a nagyot nagynak,
> ~~~~~~~~~~~~~
> a keveset kevesnek. Nem bankodom, mert vegre szabad lett az
> orszag, es oromom nem lelem a bajban.
>
> 					Irta: Czako Gabor


Szoval szerintem egyaltalan nem nevetseges. Ha olyan jol (betegesen)
emlekszik arra hogy mi tortent, akkor miert nem mondja el legalabb
nehany szoban? A sok-ertelmuseg ebben az esetben szerintem kifejezetten
karos, mivel inkabb politikai semmint irodalmi irasrol van szo.

Udv,
--
  Csanyi Gabor
+ - =Valahol Europaban= (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Valahol, sajnos nem csak egy helyen, Europaban dorognek a
fegyverek, valahol Europaban, sajnos nem csak egy helyen,
egymast eszik a nemzeti elsobbsegert versenyzok, valahol
egy egyesulo Europaban nem tudom, hogy milyen a reagalas,
mert itt Amerikaban csak morzsak jutnak el hozzam. Olyan
jol elbeszelgetunk itt othhoni dolgainkrol, de gondoltatok-e
arra, hogy mi lesz, ha eszaki szomszedaink tenyleg valnak,
ha deli szomszedaink nem hagyjak abba a vak oldoklest, ha
del-keleti szomszedunkkal csakugyan sikerul osszerugni a
patkot, ha keleti szomszedunkkal is megromlik a viszony (erre
ugye az okos kulpolitizalasunkkal jo remenyunk lehet), ha
nyugati szomszedunk csak ugy tekint rank, mint Europa (tudom
divatosabb Ajropanak irni) hatarvedelmezojere (mezsgye), akkor
Mo. lesz Europa szekelysege (a szereplok kitalaltak, barminemu
hasonlosag a veletlen szulemenye...), akik varhatjuk Csaba
kiralyfit, partallastol fuggoen barmifele szinu paripan.

Erdekes volt a cseszlovakiai ((cseh es szlovakiai?, csehorszagi
es szlovakiai?, hogy irjak/irtak a kvazi ketteszakadt orszagbelit?)
beszamolo a valasztasok margojan. En nagyon tudnek orulni, ha
errol is elmondanatok velemenyeteket. Ezen a ponton vajh hogyan
szakadhatunk ket taborra?

Egy tegnapi kerdesra valasz: a parlamenti kepviselok mellett meg
van egy intezmeny, amelyik maga hatarozza meg a fizeteset es ez
pedig a helyhatosagi kepviselok gyulekezete. Elenken elottem van,
hogy amikor egy honapja otthon voltam a budapesti kepviselok le-
szavaztak azt a javaslatot, hogy csak 20% fizetesemeles mellett
voksoljanak, nagyon hatarozottak, szinte-szinte nemzeti egyetertesben
hataroztak meg sajat fizetesuk 40%-os emeleset. Ekkor kapta meg
Demszky a miniszteri fizetest, csak arra emlekszem, hogy hat szamjegyu
es 40% koltsegteritessel jar. lehet, hogy az adatok nem stimmelnek,
de mar ugy vagyok vele, ahogy Antiochus adoszedoi, csak kinosan
nevetni tudok fenkoltsegukon. (Aki nem ismerne, az elso ket al-
kalommal a zsidok sirtak, hogy nem tudnak fizetni, az adobeszedoket
ekkor meg visszakuldtek behajtani, de amikor mar csak mosolyogtak, akkor
biztos volt, hogy nincs mit kerni szegenyektol.) Ha arra gondolok, hogy
nincs egy kontrol a kepviselo urak kapzsisaga ellen, akkor megertem a
populista indulatokat. Itt sajnos nincs kivetel nepnemzetben gondol-
kodok es liberalisok kozott. Legfeljebb annyi, hogy a bp-i esetben a
liberalisok (SzDSz) javasoltak a 20%-ot, de hiaba. Regi mese ez,
a kepviselo urak beugranak a parlamentbe megbeszelni a tegnapi foci
eredmenyeket, nagy ritkan bemennek az ulesterembe is, ha mar az ovo-
bacsis hajlammal rendelkezo hazelnok letolja oket. A populistak
malmara hajtja az is a vizet, hogy kepviselo urameknak valoszinuleg
lehet akarhany egyeb allasuk, elfoglaltsaguk is. Ha jol tudom a
bizottsagban vegzett faradhatatlan munkajuk (ld az utobbi Hankis-Gombar-
kulturalis bizottsag osszecsapast, a tenyek lezser mellozeset)
dijakent kulon fizetest is felszednek. Nem tudjatok, hogy nyugati
balosok kozott miert volt olyan nagy keletje a kinai kommunista
elveknek?

kovacsba
+ - kerdes a Forumrol valo keresztpostazasokrol (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Ha jol emlekszem, volt arrol szo, hogy a Forumrol egy az egyben valo
keresztpostazasoknak nincs ertelme (marmint a Szalon olvasoi szempontjabol)?!

-- Zoli
+ - Izlesek (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Szekely Zoltan!

Ugy erzem, most vegre tenyleg jot kacaghattunk. Czako Gabor pompas kis
fricskaja jol megadta a "nyilvanos hazudozoknak"! Ugyanakkor konnyek
szoktek a szemembe, amikor belegondoltam: tenyleg, azannya, de
mennyre nehez is lehet mostanaban a sorsa annak, aki nem roman,
nem szerb, nem zsido, es meg a buddhistaknak vagy az ateistaknak kijaro
tisztelet sem illeti meg. A bocsuletes "mainstream" magyar ember,
aki nem homoszexualis, nem narkos es meg csak nem nem is alkoholista.
Aki bocsuletesen hazajon a munkabol, belehuppan a karosszekbe es
Palfy G.-t akarja latni, nomeg Anall apankat (Antall ur, legyen olyan jo,
beszeljen mar egy kicsit tobbet a nepnek, mert csak maganak hisznek...)
es nem mindenfele nyavalyas humoristak (Farkashazyk meg egyeb affelek)
nemzetveszejto galadsagait hallgatni, aki vegre meg akar szabadulni a
Goncz-fele koponyegforgatoktol, akik szivbol tamogatjak az uj magyar
onepitest na, azzal szegennyel most mar ki torodik?
Persze, ez is csak felzarkozas Europahoz, meg a vilaghoz. Hisz a becsuletes
francia parasztnak is nehez a nyavalyas arab bevandorloval szemben, a
kergestenyeru nemet ujfasisztanak is a lengyel seftelo keseriti meg a
sorsat es a jo amerikai autogyai munkas is a "family-value"-t, hianyolja
legjobban a Bush-kampanybol.

Vegul pedig elnezest kerek, mert a valaszt nem tudom megvarni. Holnap idulok
haza. Megtekintem az uj magyar onepitest.

A legjobbakat,

                         Szabo Zoltan
+ - Hova jutott Czako Gabor (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sajnos, a tegnapi Czako Gabor-szoveg egyreszt buta, masreszt gonosz.

Ugy tunik, Czako nem vette a szivere Esterhazy Peter inteset, hogy a
toll vegere te1nta ko2lletik, nem pedig kokarda, voroscsillag, netan
sabeszdekli. (Tartalmi idezet.) Sajnos, Czako tulipannal probal irni,
ugy, ahogy egy ebredo nemzeti ironak illik. Azok, akik nem tegnap
ebredtunk ra a magyarsagunkra, kicsit csodalkozunk. Biztato, minden-
esetre, hogy mindez az Uj Magyarorszag-ban jelent meg. Aggasztobbnak
talalnam, ha egy az olvasok altal eltartott, a kormany altal nem
szubvencionalt, netan irodalmilag igenyes organumban olvastam volna.
Kicsit leviszi a SZALON szinvonalat, de hat, usse ko: uborkaszezon van.

Udv: Borocz Jozsef
+ - Kiegeszites a kepviseloi fizetesekhez (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kozben tegnap vegre megkaptam a mu'lt heti HVG-t, amiben benne vannak az angol
e's ne'met parlamenti ke'pviselo"i fizete'sek. Angol 2500+font/ho', ne'met
10000+DM/ho'.

          	Ko"ro~si Ga'bor

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS