Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOKA 244
Copyright (C) HIX
1994-01-18
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 ??? (mind)  26 sor     (cikkei)
2 Rimhanyo-Romhanyi (mind)  200 sor     (cikkei)
3 lefordithatatlan.= (mind)  5 sor     (cikkei)
4 login mar megin= (mind)  16 sor     (cikkei)
5 Vicc (mind)  32 sor     (cikkei)

+ - ??? (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Cirkusz erkezik a faluba. A bohoc minden este kihiv egy onkent jelentkezot a 
porondra es megkerdezi:
- Mondja kend, maga a szama'r eleje?
- Nem.
- Akkor maga a szama'r hatulja?
- Nem.
- Netan maga a szama'r kozepe?
- Nem.
- Akkor kend maga a szama'r!
Igy megy ez minden este. Teljes a falu szegyene. Vegul elhatarozzak, hogy ez 
igy nem mehet tovabb, szolni kell Jozsi bacsinak a trefak es frappans 
visszavagasok nagymesterenek, csak o mentheti meg a falu becsuletet.
Eljon az utolso eloadas. A bohoc kihivja a porondra Jozsi bacsit a trefak es 
frappans visszavagasok nagymesteret.
-Jozsi bacsi, a trefak es frappans visszavagasok nagymestere, maga a szamar 
eleje?
-Nem.
- Akkor Jozsi bacsi, a trefak es frappans visszavagasok nagymestere, maga a 
szamar hatulja?
- Nem.
- Akkor netan Jozsi bacsi, a trefak es frappans visszavagasok nagymestere, 
maga a szamar kozepe?
- Nem.
- Akkor Jozsi bacsi, a trefak es frappans visszavagasok nagymestere, maga a 
szamar.
- Elmegy am kend a jo budos pi....-ba.
+ - Rimhanyo-Romhanyi (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A ri1mha1nyo1 Romha1nyi (Jo1zsef) verseibo3l

 NERC:

     Hogy lenyu1ztak, o1, e1n a1rva,
     Elvittek az opera1ba !
     Lo1gott ott me1g ho1d, nyest, menye1t.
     O1, hogy uta1lom a zene1t !

 APRO1HIRDETE1S:

      Kullancs terepja1ro1t venne,
      Bo3ru2le1sbe is belemenne.

 BORZ

   A bu2szke borzanya o2sszetoborzott
   Ne1ha1ny csellengo3 borzot,
   Hogy szive1nek fe1ltett kincse1t,
   Hat kicsinye1t megtekintse1k.
   - Ne1zze1tek! Az itt a menyorsza1g! -
   Mondta de1delgetve hat egyszu2lo2tt borza1t.
   A1m a ba1me1szkodo1k forma1tlannak, torznak
   Tala1lta1k a sok torzonborz borzat.
   Szo1lt az egyik, egy e1rtelmesforma,
   Kinek kede1lye1t e la1tva1ny felborzolta:
   - E1rdekes! Ha belu2lro3l, elfogultan ne1zed,
   Ez az alom meleg kis csala1di fe1szek.
   Ha kivu2lro2l, s nem vakit el vonzalom:
   ... egyszeru3en borz-alom...

 EGY SZU1 VE1GRENDELETE

   Egy szu1 beszorult a hokedli lapja1ba,
   Ra1u2lt a szaka1csno3 sza1zszor is napja1ba:
   E1s jo2tt a baj cso3stu2l. Me1g a teteje1be,
   Az asztalos szo2get u2to2tt a feje1be.
   Ne1ha percekig ma1r percegni sem tudott,
   Ve1gu2l ha1t megi1rta e testamentumot:

   -A nagy ha1rmasszekre1nyt, mely koromsz1n, e1ben,
   O2zvegyemre hagyom, ja1rjon fekete1ben.
   Ha a gya1szhe1t letelt, s fe1rjhez megy isme1t,
   Ne maradjon jussa to3lem, csak a kissze1k.
   Fiam, ki kalandos, rege1nyes, mint atyja,
   A nagy mahago1ni ko2nyvszekre1nyt bu1jhatja.
   Keru2lje a dra1ma1t, bo2lcseleti mu3vet,
   Mert a nehe1z ko2nyvek sze1tnyu3vik a nyu2vet.
   La1nyom, aki sze1gyent sze1gyennel tete1zett,
   S lezabipete1zett,
   Kint e1ljen ezta1n
   A szeme1tla1da1ban, kegyelemdeszka1n!
   Ve1gu2l az anyo1som.- Mege1rdemli nagyon;
   Ra1 a vadonatu1j, sze1p cso3bu1tort hagyom.

 SA1RKA1NYMESE

   Egy he1tfeju3 sa1rka1nyko2lo2k csu1nya1n o2sszevesztek.
   Ra1juk szo1lt az anyja, de o3 nem maradtak veszteg.
   Ba1r ma1r egy sem emle1keztek, hogy min kapott o2ssze,
   Ve1gu2l leharapta egyma1st, o2nmaga1t is ko2zte.
    Ja, hogy hol itt a tanulsa1g? Sza1jbara1gom, tesse1k:
    Minden fejtu1ltenge1s ve1ge teljes fejetlense1g.

 A ZSIRA1F GO3GJE

    A nagysa1gos zsira1f
       fennhordta az orra1t.
    Ta1rsait lene1zte, mint
       ke1nyu1r a szolga1t.
    Ku2lo2n koszton e1lt fent,
       lombot csemege1zett
    Mi1g odalent me1la1n
       legelt a szeme1lyzet.
    A vila1g sok ilyen
       csu1f esetet ismer.
    Igy megy, ha magasra
       keru2l fel egy kis fej.

 U1J STUCCPOLITIKA

    Egy strucc u1gy ve1lte,hogy ku2lo2nb ta1rsaina1l,
    Elto2ke1lte teha1t, hogy karriert csina1l.
    Hogy ezt gyorsan vigye ve1ghez,
    U1gy do2nto2tt, hogy ellenze1k lesz,
    E1s mint egyszeme1lyes ta1bor
    Elszakad a gya1va struccpolitika1to1l.
      Szembe is fordult a to2bbivel dohogva,
      E1s onne1t fu1rta be feje1t a homokba.

             SI1RFELIRATOK

 ZEBRA

   Egy te1vede1s a1ldozata vagyok.
   Az elefa1nt a1tkelt rajtam gyalog.

 GO2DE1NY

   Ha volna si1rko2vem, megtudna1d belo3le,
   Aze1rt nincs, mert azt is elittam elo3re.

 VAKONDOK

   Feltemettek. Azt se tudom, kicsoda1k.
   Most felu2lro3l szagolom az ibolya1t.


           A RO1KA E1S A HOLLO1

           /TE1MA e1s varia1cio1k/

   Ro1ka e1s a hollo1,
   Megi1rta Aesopus.
   Mindannyiunk elo3tt ismero3s ez opus.
   Me1gis elisme1tlem e te1ma1t pa1r szo1val,
   Majd megtoldom ne1ha1ny varia1cio1val.

 A TE1MA

   Fenn csu2csu2lt a hollo1 a du1s ha1rsfa a1ga1n,
   Cso3re1ben jo1 nagy sajt, fogyaszta1sra va1rva1n.
   Arra ko1sza1lt bu1san a ravaszdi ro1ka,
   Ki nem jutott sajthoz fagyosszentek o1ta.
   Hogy a fa1ra ne1zett, elsza1llt komor kedve,
   Felujjongva to2rt fel moho1 gyomornedve.
   E1s szo1lt a1lnok ba1jjal:-tollad o1 be e1kes,
   Hogy mada1rkira1ly le1gy , re1gen esede1kes !
   E1s e1s a neved, ,, HOLLO1 ``, oly olvado1-omlo1.
   Csak hangod nyikorog, mint egy rozsda1s ollo1.-
   A dicse1ret sze1p szo1, a1mde a bi1ra1lat
   Ma1r olyasvalami, mit ki men bi1r a1llat.
   gy ha1t a hollo1, hogy meggyo3zze a do3re1t,
   Vad rika1csola1ssal ta1totta ki cso3re1t.
   A sajtja lehullott, erre va1rt a ro1ka,
   Ezu1ttal elnyerte tetsze1se1t a no1ta.

 ELSO2 VARIA1CIO1

   A ro1ka sza1ja1ban egy jo1 darab rokfort.
   Megette a fele1t, de ma1r az is sok volt.
   Komoran u2lt ott fenn a hollo1 a ha1rsfa1n,
   S megakadt a szeme mesebeli ta1rsa1n.
   Nosza o3 is ro2gto2n ravaszkodni kezdett,
   Fondorkodott, tervelt, s az eredme1ny ez lett:
   Ha ez nem ismeri Aesopus mese1je1t,
   Megadta a sors a sajtszerze1s ese1lye1t.
   E1s ma1ris megszo1lalt, cifra o1don mo1don:
   -O1, ro1ka1m ne hidd, hogy ta1n csak gu1nyolo1dom!
   Kira1lyi pala1stna1l szebb vo2rhenyes bunda1d,
   Le is nyu1zza1k ro1lad, mielo3tt megunna1d,
   Me1gis tekinte1lyed csorbi1tja a sze1gyen,
   Hogy hangod megcsuklik fenn a magas CE1-ben.
   Ro1ka1nk e se1rte1sre ta1gra ta1tva sza1ja1t,
   Ca1folatul tu2ste1nt u2vo2lto2tt egy ska1la1t.
   De meg kell jegyeznem erro3l az esetro3l,
   Hogy a sajt a fa1ra aze1rt nem esett fo2l.

 MA1SODIK VARIA1CIO1

   Fenn csu2csu2lt a hollo1, falt sok pusztado3rit,
   Annyi maradt me1gis, majd lehu1zta cso3rit.
   Lent a ro1ka1na1l egy jo1 nagy ementa1li,
   De ma1r fala1nk gyomra kezdett ellena1llni.
   Hogy la1tta a hollo1t ez a megcso2mo2rlo2tt,
   - Brr, me1g egy sajt ! - Morgott. - Vigye el az o2rdo2g !
   - Hogy vagyunk ? - Szo1lt oda a hollo1 a1si1tva,
   S a sajtja lehullott a selymes pa1zsitra.
   - Fujj, vidd el ! - Nyo2szo2rgo2tt undorral a ro1ka,
   S amit tett, azo1ta nevezte1k el ro1la.

 HARMADIK VARIA1CIO1

   E1hesen gubbasztott hollo1nk a ha1rs a1ga1n,
   S to2prengett az ido3k va1ltozando1sa1ga1n.
   E1ppen arra ko1sza1lt a bu1s, sova1ny ro1ka.
   Sajtlikat sem evett hu1shagyo1kedd o1ta.
   Megla1tva a hollo1t, ko2nnyesen so1hajtott:
   - Mit e1r ravaszsa1gom, ha neked sincs sajtod ?
   - Nincs - felelt a hollo1. - Re1g nem ettem sajtot,
   Viszont dalolhatok, hogyha u1gy o1hajtod.
   Tudom kedvedre volt mu1ltkor is az e1nek.
   - Sajttal !- Szo1lt a ro1ka. - gy kell a fene1nek !...

 NEGYEDIK VARIA1CIO1

   Fenn csu2csu2lt a hollo1 a du1s ha1rsfa a1ga1n.
   Cso3re1ben trappista hivalkodott sa1rga1n.
   Jo2tt az e1hes ro1ka. La1tta, hogy a helyzet
   Megegyezik azzal, mit Aesopus jelzett.
   Szo1lt ha1t a1lnok ba1jjal: - Tollad o1 be e1kes,
   Hogy primadonna le1gy, re1gen esede1kes !
   E1s a neved ! Hallga, hogy leng la1gyan : HOLLO1 !
   Csak hangod nyikorog, mint egy rozsda1s ollo1.
   De hia1ba va1rta a ravaszdi ro1ka,
   Hogy sajteso3t hullat majd a hollo1-no1ta.
   Mi volt eme nem va1rt, ku2lo2nleges, ritka,
   Szere1ny, jo1zan, okos hallgata1snak titka ?
   Nem hajszolta dicsva1gy ? Sem nagyza1si ho1bort ?
   Nem !... Az igaz viszont, hogy fehe1r hollo1 volt...
+ - lefordithatatlan.= (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

What is the difference between making love on the beach and BUDLIGHT?
Nothing. Both of them are fucking close to water!

Udv:
P
+ - login mar megin= (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

*.: Kriszta reszere :
  Tegnapi versedben odavalobb lett volna a refrenszeru
  4-dik sornak a "logozz ki szepen kis Balazs".
  Igy ugyi :

   ALTATO`

Lehunyja ke'k szeme't a ke'p,
lehunyja sok szeme't a ta'r,
tudattalan alszik az e'sz -
logozz ki sze'pen, kis Bala'zs.

stb.stb.
  Czako Krisztian utan ferditette :

               Dr.Dr.K.S., 1994.I.17, USA
+ - Vicc (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Leirom egy kedvenc viccemet. Nem uj, de azt hiszem meg nem volt.

 A rendoroknel kiadjak parancsba, hogy minden rendornek le kell vizsgaznia
logikabol. Erre nagyon ketsegbe esik az egyik rendor, es megkeri az egyik
ismeroset (aki nem rendor), hogy ugyan magyarazza mar el neki, hogy mi az
a logika.
 Hat mi sem egyszerubb, szol az ismeros, mondok egy peldat:
 - Van akvariumod? - kerdi az ismeros.
 - Van. - felei a rendor.
 - Akkor te bizonyara szereted a halakat.
 - Igen.
 - Akkor bizonyara szoktal horgaszni is jarni.
 - Igen.
 - Akkor biztosan fogsz is halat idonkent.
 - Igen.
 - A halat bizonyara hazaviszed a felesegednek, hogy susse meg vacsorara.
 - Igen.
 - Ezek szerint te szereted a felesegedet.
 - Igen.
 - Tehat te nem vagy buzi.

 Nagyon tetszik a rendornek a dolog, rogton el is dicsekszik vele az egyik
rendor haverjanak, hogy o mar tudja, hogy mi a logika. Keri a haver, hogy
magyarazza mar el neki is. Mire a rendor megkerdezi:
 - Van akvariumod?
 - Nincs.
 - Akkor te buzi vagy.


Udv: Szita Gabor, ChicagoAGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS