Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX VITA 1902
Copyright (C) HIX
2001-12-31
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Tanar, vallalkozo, egyeb temak (mind)  156 sor     (cikkei)
2 Re: *** HIX VITA *** #1900 (mind)  66 sor     (cikkei)
3 Re: Labi (mind)  7 sor     (cikkei)
4 gypelnek (mind)  54 sor     (cikkei)
5 Pistanak a referendumrol ! (mind)  89 sor     (cikkei)
6 Sanyinak a fasizmusrol ! (mind)  45 sor     (cikkei)
7 Amit a sorlimit butasaga okoz ! (mind)  28 sor     (cikkei)
8 Boldog uj evet kivanok! (mind)  9 sor     (cikkei)
9 Hol a sepru - kerdezte a manager (mind)  22 sor     (cikkei)
10 vallalkozo, autoszerelo (mind)  47 sor     (cikkei)

+ - Tanar, vallalkozo, egyeb temak (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Halihó!

 Karácsonyi ünnepek előtt sikerült végezni egy kellemes határidős
munkával, amely miatt az utolsó munkahéten hat nap alatt összesen 14
órát sikerült aludnom... mellette volt 19 órám középiskolában két óra
szakköri foglalkozás, 1 óra ügyelet, hogy kilegyen a 22 óra kötelező és
mellé heti átlag 10 óra helyettesítés a továbbtanulók vizsgaidőszaka
miatt.. :)
 Nos, e bevezetővel azt hiszem méltán mondhatom, hogy át tudom érezni
mindkét (tanárpárti és vállalkozópárti) oldal érveit és érzéseit.

 A tanár nekiállt egy nyolcast kalapálni egy sima 10x10 idomból.
Szenvedett, szenvedett, aztán csak kész lett, azt mondja ez az ötös.
Nekiálltunk kalapálni, kalapáltunk, és volt pofánk kicsempészni a
fiokjából az ötös munkadarabot: 'Tanárúr! Ez hányas?' 'Hmmm.... itt egy
kicsit megégett, itt lehetne egy kicsit nagyobb az ív, hármas.'
 Ugye ismerős? Mindenkinek vannak élményei a tanárok objektivitásáról,
annak szintjéről, és ez ebből adódó a tévedés lehetőségéről. De a
tévedés lehetősége megvan minden területen, vannak szép számmal olyan
szakterületek és olyan munkák, ahol a tévedés eredménye nem
kézzelfogható, nem lehet azonnal meghatározni a hiba helyét. De ettől
az adott szakma nem rosszabb és nem silányabb minőségű terméket
készít... viszont marad az örökös torzsalkodás a felelősségről...
 Hol jövök én az adózás okozta felelősségemmel ahhoz, amikor egy
átlagos buszvezető csúszkál lefelé a dombon a síkos úton, mögötte
nyolvan reszkető utassal... tisztelt vállalkozó társaim, nem így van?
 Ugye milyen hamar sikerült elítélni a fenti példában szereplő tanárt,
pedig annakidején ő keze munkája volt a városban a legszebb
kovácsoltvas kerítések nagy része. Csak az adott pillanatban nem jött
neki össze a dolog... előfordul. Mit tett volna szegény?

 Az oktatás mindig is egy nagyon érdekes része volt a társadalomi
berendezéseknek. A pénzmegvonás eredményét mindenki érzi, csak sajnos
az oktatásban tett változtatások mindig 10-12 éves késéssel
realizálódnak. Ennyi idő alatt pedig a türelmetlenebb képviselők
többször is változtatnak... eredmény: káosz.
 A jelenlegi oktatási rendszer a tanárokkal együtt szinte szó szerint
őskori maradvány, a korszerű pedagógiai, pszichológiai és egyéb
határtudományok kutatásainak a kezdeménye sem jelenik meg benne. Igaz
is, hogy jelenne meg, amikor nincs biztosítva a tanárok továbbképzése
_szervezett_ keretek között.
 Sok érdekes kutatás összefésülésével kezd kialakulni egy olyan
oktatási rendszer, amely alkalmazkodik a gyerek életkori
sajátosságaihoz. Nagyon sok dolog nincs biztosítva jelenleg: az egyéni
haladási ütem, az élekori sajátosságoknak megfelelő tananyag, a
pszichológiai és neveléstani eredmények alkalmazása, a tananyag
rugalmassága.
 Én személy szerint egy olyan iránnyal értek egyet, amely (tudomásom
szerint) nincs kijelölve, magam gyűjtögettem össze a határtudományok
alapján: négy három éves ciklus lenne a kötelező törzsoktatás alapja.
 Az első három év a tanuló _lakóhelyén_ történne, hogy a fiatalt ne
kelljen elszakítani a lakóhelyétől, illetve a megszokott társaságától;
ne kelljen hosszú utazásokkal az idejét pazarolni. Egy hat-kilenc éves
gyerek 7-8 éves koráig rettentő fogékony a(z idegen és anya)nyelveket
illetően, viszont absztrakciókra és asszociatív gondolkodásra általában
képtelen (jellemzően a számokkal nincs tisztában, a három, mint szám,
önmagában értelmetlen egy ilyen korú gyerek számára, neki három
__valami__ /alma, körte, ujj/ kell). A javasolt tananyag 80% nyelv,
írás, olvasás; 10% reál (számok); 10% humán (mesék, versek,
történelem); illetve a tanulást módszereit is meg kell tanulni ezen idő
alatt.
 A következő szint kétszer három év, amely már bizonyos érdeklődési
területeknek megfelelően választható a nyelvérzék, a reál illetve a
humán érdeklődésből adódóan. A helyszín a lakhelytől távolabb is lehet
(főleg kis falucskák esetén).
 A második három évre kialakul az absztrakciókra való hajlam, amely
általában 8-12 éves kor között jellemző. A világ megismerésének igénye
jellmezi, a gyerek mindent meg szeretne ismerni, minden tárgy
felépítését és működését ismerni szeretné, az ok-okozat gondolkodás
jellemzi. A megalapozott nyelvet képes ápolni. A javasolt tananyag 60%
reál (matematika, fizika, kémia, technika, stb.); 10% nyelv (gyakrolás,
készégfejlesztés); 10% humán (irodalom, történelem, művészet); illetve
20% többlet a választott irányból.
 Harmadik három évre a gyerek 12-15 éves, ekkorra teljesedik ki az
asszociatív gondolkodás, amely nélkül a tudományterületek közötti
kapcsolatok nem (vagy nagyon nehezen) érthetők meg. A gyerek ekkortájt
képes több dolgot összekapcsolni, összefüggéseket megérteni. Javasolt
tananyag 50% humán (irodalom, történelem, művészet, stb); 10% nyelv
(gyakorlás, készségfejlesztés), 10% reál (matematika, fizika, stb);
illetve 30% többlet a választott irányból.
 Negyedik három év helyszíne szintén más hely, ahol a 15 éves gyerek
már közel tudja, hogy mi is érdekli, ebből kifolyólag az adott
tudományterületet tanulhatja ideje nagy részében, a maradék részben
pedig a többi tudományterületet is követheti.
 Minden szintet egy komplex vizsga zár le, amely közelítőleg megméri a
diák érdeklődési területét és ennek megfelelően _tanácsolja_ a
következő szint irányába. El kellene felejteni, hogy az évismétlés egy
rossz dolog, mert ez szükséges az egyéni haladási ütem biztosításához.
 A negyedik ciklus végén egy érettségi szintű záróvizsga lenne
szükséges, amely biztosítja, hogy a rendszerből kikerülő diákok tudása
sokrétű, a problémákra kellő rálátással rendelkeznek, és nem esnek
kétségbe, ha nem a választott területről kapnak problémát. Viszont a
vizsgák végére nem azonos érdeklődésű és tudású embereket kapunk, hanem
a saját érdeklődésüket maximálisan támogató oktatási rendszer végén
jelentősen differenciált tudású emberek hagyják el az iskolapadokat.
 Ennek végére a 18 éves gyerek __szakmát__ választ, mert mostanra
teljes bizonyossággal tudja, hogy mit is szeretne csinálni, a
továbbiakban csak a szakmájával kapcsolatos tudás megszerzésével kell
törödnie, amely ideje fél évtől több év között mozog.
 Eredményképp 19 éves kortól már olyan szakemberek kerülnek a munkaerő
piacra, akik nem igényelnek külön tanfolyamokat és a szakmájukon kívül
is képesek problémákat megoldani. (Németországban ismert probléma, hogy
a képzés végén az emberek szakmai csőlátással kerülnek ki a
munkaerőpiacra...)

 Az iskolarendszer oldaláról megközelítve a problémát, annyit lehet
mondani, hogy pénzügyileg _sajnos_ nincsenek eleresztve az intézmények.
 A pénzhiány miatt az alkalmazás helyett az olcsóbb bemutatás marad,
mint oktatási módszer, vagy a még olcsóbb előadás. Az ismeretszerzésnek
ugyanis alapvetően három módszere van.
 Első az enaktív, amely cselekvéssel tanít, a diák mindent kipóbál a
gyakorlatban, megfelelő eszközöket használva. Nagyon hatékony, de
kellően drága.
 Második az ikonikus, amely a tevékenység bemutatását jelenti, ez
kevésbé hatékony, de ugyanakkor sokkal olcsóbb megoldás.
 A harmadik a szimbólikus, amely csak és kizárólag szóban vagy irásban
tartott előadást jelent, és ez a legolcsóbb módszer, a hatásfoka is a
legrosszabb.
 Jelenleg az utóbbi kettőt használják az oktatásban kb. 20% ikonikus
és 80% szimbólikus aránnyal. A használható arány 20% enaktív, 40%
ikonikus és 40% szimbólikus lenne, az ideális pedig 50-30-20 lenne.
 Az eredmény társadalmi katasztrófa, például programozás szigorlaton a
tanulók 80%-a úgy ment át, hogy szó szerint, betűről-betűre megtanulta
a programok forráskódját (aki valaha is programozott, az tudja, hogy ez
mit jelent).
 Hiányzik a didaktiaki folyamatból az alkalmazás... a folyamat
egyébként hat részből áll: ismeretszerzés, alkalmazás, rögzítés,
rendszerezés, ellenőrzés, értékelés. Az alkalmazás hiánya miatt a
rögzítés következik az ismeretszerzés után.
 A rögzítés két módszerrel történik: ismételgetéssel és asszociatív
úton. Az asszociatív módszerhez szükséges az alkalmazás, amelynek
hiánya csaknem lehetetlenné teszi ezt a rögzítési módot. Marad az
ismételgetés, magolás... amely használhatatlan az esetek nagy részében.
 Jelenleg remekül működik a módszer, mert az ellenőrzés (pénz hiánya
okán) a tudás két alsó szintjére korlátozódik, pedig a tudásnak négy
szintje van: felismerni tudás, felidézni tudás, alkalmazni tudás,
problémamegoldó tudás. A felső kettőhöz azonban szükséges az alkalmazás.
 Az életbe kikerülve a végzősök szembekerülnek az alkalmazni tudás
szükségességével, sőt többnyire a problémamegoldó tudás
szükségességével is, viszont kénytelenek az életben megtanulni ezt a
kettő tudásszintet...

 A társadalom célja, hogy a hiányszakmákba munkásokat képezzen, de az
a baj, hogy egy képzési ciklus 8-12év jelenleg, és ennyi idő alatt
elavulhat az adott szakma... a cél tehát a szakmai képzések idejének
rövidítése, amely akkor oldható meg, ha az iskolarendszerből széles
körű tudással rendelkező emberek kerülnek ki...
 Jól mutatja a képzéshez szükséges pénzt a magániskolák tandíja, amely
általában félévente 150-200eFt félévente diákonként. Az állami
iskolarendszer ennek negyedét nyolcadát kapja meg... a mondás meg
ismert: szarból nem lehet várat építeni.
--
Frank O'Yanco -=- Mobil +36203494743 +36303687792 -=- ICQ: 49179141
Age of The Penguin -=- SuSE Linux 7.3 -=- http://andromeda.rgstudio.hu
SuSE Magyar levelez?lista: https://lists.sch.bme.hu/wws/info/susemagyar
Key fingerprint = E99D 1A55 0DF2 3AAC 2A15 FD55 0D71 B88D 35E5 C50D
+ - Re: *** HIX VITA *** #1900 (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Robert, Tisztelt VITA!

> En tokeletesen egyetertek Balog Laci sorlimit problemajaval. Magam is
sokat
> reklamalok es mergelodok miatta, hiszen sorozatban jonnek vissza sorlimit
> problema miatt a leveleim es nem ertem, hogy mi a gond. Most egy KS-nek
> szolo levelet kuldtem el a Outlook 97- szerint 153 sorral, es HIBA - limit
> 199-sor/ nap-al visszajott a level.

Amirol Te beszelsz 153 sor/level, mig amirol a limit szol: 199 sor/nap. Ez
gyakorlatlag annyit jelent, hogy minden valoszinuseg szerint
- vagy elkuldtel aznap egy >76 sor hossz levelet,
- vagy a soraid tordelese nem 76 karakter, hanem tobb, igy az
ujratordeleskor keletkezett sormennyiseg tullepi a 199 sort naponta. :-)

Esetleg mindketto, ahogy ezt kseobb Te is irtad.

> Az Outlook pedig 60 karaktereknenk tori a
> sorokat,

Ha csak a sajat leveledet is megszamolod, rajossz, hogy az Outlook Express
alapbeallitasa 76. Azt hiszem a HIX sem alkalmaz kisebbet, hiszen akkor a
kicentizett leveleimet is visszadobta volna, am nem tette. Emellett en sem
ertek egyutt a sorlimittel, de nem foglalnek allast annak tekinteteben a
VITA modern ujsagnak vagy esetleg odivatunak minosul-e.

> keresukkel sem, csak egy nagykepu valasz volt az eredmeny, hogy ---
Hollosi
> Jozsi UZENI---- merthogy nem ereszkedik le hozzank ..."" Akinek nem
tetszik
> az ne levelezzen itt !! "" !!

Talan, ha kisse elozekenyebben keri meg az ember a moderatorokat es a
"vezetest" (a Te szavaidddal elve, bar nem tudom, hogy kellene Oket
valojaban nevezni), es nem rohanja le oket olyasforman, mintha sokkalta
jobban tudna csinalni, amit Ok csinalnak, hanem megprobalna higgadt
kompromisszumra jutni, valoszinuleg tobb eredmenyt erne el.

> Az en velemenyem az itt es masutt is az volt, hogy ha valakinek
> mondanivaloja van, akkor mondja!

Ez igaz, csak nem mindegy, milyen formaban teszi azt az ember, mert ha egy
bizonyos - nem terjedelmi - hatart tullep, akkor az ember nem a tartalomra
fog koncentralni, hanem a hangnemmel lesz elfoglalva, es akkor a level pont
az ellenkezo hatast eri el, mint amire szamit az ember.

> Ha pedig Hollosi Jozsi nem valtoztat, akkor chat es az
> egyeb lehetosegek kiutik a Vitat, es az olvasok szetszelednek.
>...
> Az o (Hollosi Jozsi) dolga , hogy uzemelteti-e a lapot vagy nem.
> Ha igen, akkor tegye azt ugy, ahogy az olvasok igenylik, vagy
> egyszeruen zarja be a lapot.

Nem biztos, hogy ami Neked olyan rossz, masnak is pontosan olyan rossz.
Szerintem nem kellene ilyen elhamarkodott kijelenteseket tenni, hogy ha a
VITA nem lesz olyan, amilyennek TE elkepzeled, akkor MINDENKI ott fogja
hagyni. Szerintem nem arrol van szo, hogy most rosszul mukodne a VITA,
sokkal inkabb arrol van szo, hogy mukodhetne jobban is. En szinte osztonosen
ott hagyok egy forumot, ha nem eleg erdekes, vagy kenyelmetlen a
leveliras/olvasas, de eddig nem volt egbekialto problemam a VITAval, am a
legnagyobb szivfajdalmam megis a sorlimit szuk hatarai! ;-)

< Mark >
  

UIN: 3126166
+ - Re: Labi (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A csudaba a szoveggel !

B.U.E.K. mindenkinek

V.

(webes bekuldes, a bekuldo gepe: proxy.kingston.net)
+ - gypelnek (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves gypel !

>Ez igy van, ui. a sajat erdekeink szempontjabol kell nezni
>azt,nem pedig az ellenerdekelt fel allaspontjaval azonosulva
>Mindketto biztositas.
Igen. Csak az egyik igazsagos, a masik meg nem. Eppen ez volt a vitaindito
ok, ha esetleg elfelejtetted volna ...

>Ironia nem ment at ? Ez csak vicc volt !
Akkor talan tegyel ki egy smileyt, tudod :-), :-( stb.

>>A klasszikus biztositasnal _senki_ nem_ fizet_ helyetted_.
>>koltsegeket a
>>biztosito allja, a szerzodes szerint.
>Pontosan, szerzodes szerint fizet helyettem.
Akkor meg mi a bajod vele ? Az elozo leveledben kulonben azt irtad (itt most
erdekes modon kimaradt ;-), hogy:
>>>egy masik ember kenytelen fizetni !
Ki az a masik ember, aki fizet, ha a kocsimmal beletolatok egy oszlopba ?
Talan te ? Ilyen alapon, ha kamatot kapok a banki betetemre, azt is valaki
mas fizeti, nem ? Igazad van, mas valaki, csak hogy az a valaki a _sajat
_akaratabol _elfogadta a szerzodes felteteleit, ahogy en is. A szolidaris
alapu biztositasnal viszont mindenrol lehet beszelni, csak onkentessegrol
nem.

>a kapitalista szellem kozvetlen emberi kapcsolatokba
>valo befurakodasara akartam celozni.
Mint az iskolaban:"Gyerekek, mit akart a kolto ezzel mondani ?". :-) Nem
lenne egyszerubb, ha mondjuk vilagosan fogalmaznal ?

>>Miert kellene valakit is
>>tamogatnom ? Vagy te megint a szolidaris
>Holgyeim es Uraim ! Marslako a listan !
Jaj, de furcsan vagott az az ollo megint.... Nem szep dolog kiragadni
valamit a szovegkornyezetbol, hogy a magunk igazat bizonygassuk.
Ejnye-bejnye !
Ha visszaolvasod, amit irtam, akkor arrol volt szo, hogy miert kellene
tamogatnom valakit ahhoz, hogy megkapjam, ami a szerzodes szerint nekem jar.


>Majdnem... Ha mas viseli a koltsegeket, az
>'olyan, mintha' atvallalta volna a felelosseget.
Hat a biztositas eppen errol szol. Gondolod, hogy a biztosito _onzetlenul_
vallalja at a felelosseget ? Nem te vagy a marslako veletlenul ?

>Itt felteteleztem egy kis altalanositasi kepesseget,
>elnezest...
Szerintem inkabb egyenesen leirhatnad, amit mondani akarsz, mert igy se
fule, se farka. Kevered a biztositast a jotekonykodassal, kapitalista
szellemmel stb. stb.

Udvozlettel

Kalman, Revkomarom
+ - Pistanak a referendumrol ! (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

 Pista irja a Vita 1895-os szamaban:

>>Ne, haragudj, de nagyon kivancsi vagyok hogy mien referendum szuksegrol
beszelsz, Hitlert es Lenint idezve. <<
* Attol tartok gondjaid vannak a magyar nyelv arnyalatainak finom
megertesevel, mert en semmi ilyenrol nem beszeltem. Arra batorkodtam
celozni annak aki a tortenelmet ismeri, hogy Orban Viktor es partja, ha
eppen ugy viselkedik, amint tette azt Adolf Hitler 1933-ban amikor
torvenyesen megnyerte a valasztasokat, majd EGYENKENT ilyen vagy olyan
modszerekkel kiiktatta az ellenfeleit. Lenin ugyan ezt nem tette - nem volt
ra szuksege - de megfogalmazta ezt a " Mi a Teendo" c. konyveben.

>> Velemenyem szerint minden egyes valasztas ahol sok mas part tarhatja elo
az elveit, egy referendum.<<
* Jo, akkor mondd meg nekem, hogy mikor volt Magyarorszagon a
rendszervaltas? Ki szavazott arra es mikor? Ha nem szavazott ra senki,
akkor az 1989-ota parlamentbe bekerult minden part illegalis es illegitim?
Mindharom kormany illegalis, es illegitim? Mikor es ki szavaztatta meg a
magyar nepet, hogy milyen orszag-rendszer, berendezkedest akar? Ki es
mikor dontotte el, hogy Magyarorszag az kapitalista berendezkedesu,
polgarinak csufolt orszag lesz?

>>Robert, neked nyilvan nem tetszik a mai magyar rendszer.<<
* Melyik rendszerre gondolsz? Milyen rendszer van ma eppen? Egy rendszer az
nem menyasszony, azt nem kell szeretni vagy gyulolni. Egy rendszer az van,
amiben vagy megelunk, vagy nem.
* Nincs itt semmifele magyar rendszer. Itt egy nyugatrol importalt
ossze-vissza zagyvalt kapitalista rendszer van, de meg inkabb a
tekintelyelvu szabad rablas, es a " aki kapja az marja" nevu rendszer. Itt
nincs torveny es nincs jog. Minden a penz, es a gazdag azt tesz, amit akar,
es ugy rugja fel a torvenyeket ahogy azt a masik nem meri. Milyen rendszer
az, amelyik a sajat maga altal hozott torvenyeket is felrugja?? Marpedig
itt ez van! Horthy-nak volt rendszere, es Kadarnak is.....ez az Orban
rendszer...ilyen nincs...ez csak a lopas es a meg nagyobb lopas, valamint
az allami penzen torteno hazugsagok rendszere!
>>Megis, miert nincs a kommunista partnak valasztasi sikere?<<
* Azert mert Magyarorszagon nincs kommunista part, tehat nem is indul a
valasztason! A kommunizmus es a fasizmus ugyanis be van tiltva, ellentetben
az USA-val, ahol mindketto szabadon es legalisan mukodik.

>>Melyik orszag politikai rendszeret kellene magyarorszagnak utanozni?<<
* Nem majmok vagyunk mi, hogy utanozzunk! Van nekunk egyezer eves sok
vihart kiallt hiteles magyar politikai rendszerunk. Nincs nekunk arra semmi
szuksegunk, hogy barhonnan is rendszert importaljunk.

>>Es velemenyed szerint miert nem utanozza?<<
* Rossz a kerdesed! Velemenyem szerint eppen az a baj, hogy utanozza az
USA-et! Csakhogy mi nem vagyunk az USA sem meretben, sem gondolkodasban sem
erkolcsben. Ezert nem szabad utanozni.

>>Azok a magyarok akik mehetnek ahova tudnak, (kepesseg, kepzettseg vagy
szerencse birtokaban, es testi/lelki lekotottsegek hianya advan a sorstol)
hova mennek? Tudsz errol valami adatokat? Nagyon erdekelnenek.<<
* Peldaul az orvosaink Norvegieba. Eddig 817-en adtak be a hivatalos
munkavallalasi engedelykerelmet. A magyar altato-orvosok 75%-a indulna ki
Norvegiaba!!

>>Ha neked is olyan kevereked lenne, te hova mennel hogy a vilag
tarsadalmainak elere menj es mutatsd a jobb jovot a tobbinek?<<
* Sehova! En magyar vagyok es itt a hazam! Ezekkel a viszonyokkal kell
megkuzdenem, akarmilyenek is azok. En nem szeretem azokat, akik megleptek
innen akarmilyen okkal, majd igazsagosztot jatszanak a vilag tulso
oldalarol. (( Akinek nem inge...az ne vegye magara!!)) En ruhellem az olyan
magyarokat, akiknek egyetlen ervuk csak az, hogy nem itthon elnek, es
kintrol -de a mi penzunkon - probalnak meg apostolok lenni. Egy ilyen pelda
Liptak Belae, aki a magyar allam neveben elvesztegetett vagy 2 MILLIARD
dollart, es nem oldott meg semmit, csak elvesztett egy pert, de ez sem
zavarja abban, hogy maris egy ujabbert lobbyzzon. Holott Liptak nem
vizimernok, hogy a Dunaval foglalkozzon, am ezt valahogy senki sem kerdezte
meg tole. Egyszeruen hasra estek elotte, mert o New Yorki. En emlekszem meg
ra, amikor a Duna per elott " biztos gyozelmet, es visszakapott Dunat"
 igergetett, es ma a teny az, hogy elvesztettuk a pert, es meg azt sem
kaptuk vissza, ami azelott a mienk volt. Az ilyen emberek haza se
jojjenek...velemenyem szerint. ( A spicliknek mondanam: - Folosleges
Liptak-nak elkuldeni a levelem, mert alaposan ismeri a velemenyemet, es
engem is...en nem irok senkinek a hata mogott !)
* Tisztelem es szeretettel latom viszont azt a magyart, aki elismeri azt,
hogy a sok-sok ev alatt, amit kulfoldon toltott mar elvesztette a magyar
hazai politika mindennapos koveteset, es nem nagyon szeret sommas velemenyt
alkotni. Ez igy igaz is. Az ilyen magyar hazalatogat, es altalaban jol erzi
magat, de igyekszik nem beleszolni a mindennapi eletunkbe. 10-20 ev alatt a
vilagban nagyon sok minden tortenik, es Magyarorszag is valtozik, de az
maga az ember is. En tudom, hogy amikor 6 ev utan hazajottem mennyire mas
orszagba jottem haza, mint amibol elmentem, pedig az a Kadar rendszer volt
elmenetelkor is meg hazajovetelkor is. De egy fenyev volt a valtozasokban,
meg ha a hazai polgar nem is nagyon vette eszre, vagy ismerte el.


 Tisztelettel: Robert.
+ - Sanyinak a fasizmusrol ! (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Sanyi !

>>A felvetelizteto tanar csak annyit kerdezett, hogy a leglenyegesebbet
kihagytam, azt mondjam meg. Hat nem tudtam, de rakerdezeven elarulta: a
lenyeg, hogy gyenge volt a kommunista part.<<
* Szegeny aldott jo felvetelizteto tanarod elegge nagy okor lehetett, ha
ilyen hulyet mondott neked, vagy esetleg kivalo MSZMP parttag. Azt ugyanis
illett volna neki tudnia, hogy Hitler hatalomra jutasakor a Nemet
Kommunista Part sokkal erosebb volt, mint maga Hitler, hiszen 4 millio
regisztralt tagja volt neki. Europaban altalanos csodalkozast keltett, hogy
az eros kommunistak mellett, hogyan tudott Hitler a hatalomra jutni. Ma mar
tudjuk, hogy a nacionalista nagytoke es a zsido nagytoke penzevel. (
Lufthansa, Junkers, Deutsche Rheinmetall, Krupp, Leuna Buna, Zeiss stb.)
Erdemes az 1932-es valasztasok elso es masodik fordulojat osszehasonlitani,
hiszen a ket fordulo kozott Hitler " valahogy" 2 millio plusz szavazatot
szerzett.
* Ime: - Elso fordulo 1932 marcius 13.
1. Hindenburg 18.651.497,- db szavazat.  49.6%.
2. Hitler 11.339.446,- db szavazat 30,1%-k
3. Thallmann ( komcsik) 4.983.341,- db szavazat. 13.2 %.
4. Duestenberg.( szocik) 2.557.791 db szavazat. 6,8%-k.

* Vagyis itt meg szo sincs arrol, hogy Hitler egyeduralkodo lett volna,
hiszen azt itt meg nem tudhatjuk, hogy a Hindenburgra adott szavazok kire
szallnak at, az oreg vezer halala, vagy visszavonulasa utan. Jelentosen
megvaltozik a helyzet a masodik fordulo utan, ami 1932 aprilis 10-en
tortent. Ime: -
1. Hindenburg 19.359.983,- db szavazat. 53%.
2. Hitler. 13. 418.547,- db szavazat. 36.8%.
3. Thallmann. 3.706.759 db., szavazat. 10,2%.

* Jol lathato Hitler eloretorese alig egy honap alatt, es a komcsik
visszaesese. Am ez tavolrol sem jelenti azt, hogy a komcsik gyengek lettek
volna, hiszen szabad valasztasok eseteben ez a szavazas volt az a
tortenelemben, ahol a komcsik ilyen magas tamogatottsagot tudhattak a
magukenak. Tehat tanarod egy kicsit " el volt varazsolva" ! Persze sejtem,
hogy melyik idoszakban volt ilyen allapotban. Erdekessegkeppen jegyzem meg,
hogy majdnem ugyanez volt a helyzet Europa masik ket fasiszta orszagaban,
Olaszorszagban, es Spanyolorszagban is. A Spanyol Polgarhaborurol tudunk,
es azt bizony a Nemzetkozi kommunizmus robbantotta ki, ezt nem lehet
tagadni, de ehhez eros helyi kommunista part kellett. Volt. Olaszorszagban
is annyira eros volt a kommunista part, hogy Mussolini mindvegig nem birt
veluk, megis nyert a fasizmus! Ott sem nagyon valogattak a modszerekben.

 Tisztelettel: Robert.
+ - Amit a sorlimit butasaga okoz ! (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Olvasok, Moderatorok !

Ime egy gyonyoru pelda arra, hogy milyen keseseket okoz a sorlimit teljesen
indokolatlan alkalmazasa.

* KS irja a VITA 1900-ban:

>>Ugyanakkor szeretnelek emlekeztetni, hogy az altalam feldobott gondolatok
nagy reszere reagalas sem tortent, amire pedig tortent, azok kozt minimalis
volt az erdemleges.<<

* Hat....dehogynem tortent volna reagalas - es meg tortenik is - , ha ki
tudnank talalni, hogy a HIX szerver hogyan szamolja a sorokat. A neked
szolo level mar joval hamarabb is megjelenhetett volna, ha nincs ez a buta
es ertelmetlen sorlimit, es ha az en programom altal 153-nak szamolt sort -
ami egyebkent kezzel is annyinak szamoltam - a HIX szervere nem utasitja
vissza azzal, hogy az bizony szerinte tobb mint 199 sor!! . Sot elmondom
azt, hogy meg John Gerzsenyinek, es Sanyinak, Gypelnek es masoknak szolo
mar regen megirt leveleim is torlodnak a boxban. Gyonyoru gyakorlati peldat
adtal arra, hogy totalisan ertelmetlen a sorlimit. Egyszeruen rohejes, hogy
a szamitogepek vilagaban 8-10 napot kell varni egy level
megjelenesere !! Rohej......ha ez igy megy tovabb akkor ne HIX VITA-nak,
hanem TENGELYES FAKORSZAKNAK nevezzetek el a lapot, de meg inkabb
PATTINTOTT KOKORSZAKANAK!! Szerintem ne szamitogepen levelezzunk, hanem
balkani gatyas posta-galambokkal, mert azok sorlimit nelkul is 10-12 ora
alatt Szegedrol Sopronba ernek !!

 Tisztelettel: Robert.
+ - Boldog uj evet kivanok! (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Tisztelt VITA!

Uzenetem rovid es velos: Boldog uj evet kivanok!
Ime feldobtam a labdat, most lehet reagalni! :-))))

< Mark >
  

UIN: 3126166
+ - Hol a sepru - kerdezte a manager (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Hali


>A tanarok temakor kapcsan sokak altal agyba-fobe lettek
>dicserve a
>vallalkozok.
>Kerdes: biztosan annyira makulatlanok?


Kanada, Saint-Thomas, az ottani 'sugar' nagysagu aruhaz:

Az aruhaz fomenedzsere, tehat nem a tulajdonos, hanem
csak utana az elso ember gyakran lathato az eladoterben,
SOPROGET, ARUVAL FELTOLT, VASARLOT ELIGAZIT
ha nincs mas dolga. Miutan e hir hallatan nyekkenni sem
tudtam: meg hozzatettek, ettol ui. nagyobb a tekintelye !
- Kesz, vegem ! - mondtam ezutan...

Biztos, hogy annyira kell nekunk ez a Nyugat ? :>)))


udv: gypel
+ - vallalkozo, autoszerelo (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

>Az automat is ugy adom le a szerelonek, hogy
> ....Zolikam rossz a kocsi, javitsd ki!...Ennyi ! Azert szakember, hogy
>talalja meg a hibajat es a kocsi mindig menjen, mert nekem ez a lenyeg, es
>nem az, hogy az autoszerelovel megvitassam a kettorkos porlaszto
>aramlastani viszonyait!!

Mazlista. Sikerult talalnod egy tisztesseges autoszerelot? Pedig eleg
ritka, nekem nem is sikerult. Nem hittem volna, hogy van olyan ember,
aki csak ugy be meri adni a kocsijat, "csinaljon vele amit akar csak
menjen alapon". Vagyis biztos van, aki total nem ert hozza, de azt at is
verik alaposan. En (csak hogy nehogy en is meg legyek vadolva kepzelt
baratokkal) egyszer adtam le ugy a kocsimat, hogy csak annyit mondtam,
hogy "nehez tekerni a kormanyt". Tudtam, hogy a toronycsapagyakat kell
cserelni, de mivel uj szervizbe vittem, kiprobaltam mennyire lehet
bennuk bizni. Masnap szokasos telefon, erdeklodom, hogy arban mire
szamitsak, stb. Diagnozis: osszes csuklo csere, kormanymuvet sem artana
cserelni, meg kell strajbolni a grüzlit, stb... Toronycsapagyrol szo sem
esett. tehat ha megbizom bennuk, a fenti ha nem is vadi uj de jo
allapotban levo dolgok cserejet kifizetem, de a kormanyom megis szorulni
fog es ujabb jo penzert talan elobb-utobb megtalaljak a tenyleges hibat
is. Szoltam, hogy ezt mind elfelejteni, csak egy toronycsapagy cseret
kerek. Es ez sajnos nem egyedi eset. Es ha fogalmad sincs arrol, hogy
milyen hibaval viszed be az autot, akkor persze meg gondolhatod alapos
es tisztesseges embernek is azt a szerelot, aki egy hibas gyertya miatt
akar motort is cserel. Persze ha az autoszerelo "Zolikam" akkor ismeros
es konnyebb a helyzet.

Ugy szeretem hallgatni, ahogy a valallkozok sirnak a sok ado miatt, ami
elviszi az osszes penzuket. Tenyleg. Csak mar egy kicsit immunis vagyok,
mert napi 1-2 van belole. Eleg gyakran beszelek a cegunkhoz kapcsolodo
valalkozokkal. En csak egy beosztott vagyok, de megertem oket. Annak
ellenere, hogy tavol all tolem ez a magyar onsajnalo kultura. Pedig en
is az vagyok. Elpanaszoljak, hogy mennyire nem megy a dolog, jutalek
alig, es azt a kicsit is ami marad, lenyulja az allam. Sajnalom.
Tenyleg. Hazafele osszefutunk. Elvisz egy darabon, ugyis arrafele megy.
Az uj saab-javal. Hmmm. Hatso ulesre dobja a laptopjat, (lehet hogy pont
o is 675 rugoert vette?) es elmeseli hova mennek ma vacsorazni a
felesegevel. "Draga hely, de legalabb jo a kicsolgalas". Azota is
gyakran beszelgetek vele, de mar nem sajnalom. Es a 90% ilyen. Egyik
pillanatban meg meg a nagy siras, a masikban meg a buszkelkedes, hogy
mit vett/mije van. Mondtam is a multkor az egyiknak, hogy ha azt akarja,
hogy sajnaljam a frissen elsirt letfenntartasi gondjai miatt, akkor
legalabb vegyen valami olcsobb cigit es ne a davidoff-ot fujja az orrom
ala. a korolottunk allok nagyon kirohogytek. azota nekem nem
panaszkodik. :)

Labi

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS