Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOKA 407
Copyright (C) HIX
1994-07-21
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Mi az? (mind)  8 sor     (cikkei)
2 A HO'CIPO" hi'rei, VI/15, 1994.VII.21. (mind)  53 sor     (cikkei)
3 A HOCIPO hirei, VI/15, 1994.VII.21. (mind)  42 sor     (cikkei)
4 Proba & ket vicc... (mind)  64 sor     (cikkei)
5 Hosszu duma, ebbol ket vicc (mind)  64 sor     (cikkei)

+ - Mi az? (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Pici e's puha. Mi az?

  ?????????

  Microsoft!


> ==========================================================================
+ - A HO'CIPO" hi'rei, VI/15, 1994.VII.21. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Funar kolozsva'ri polga'rmester javaslata'ra a va'rosi tana'cs a fo"te'ri
a'sata'sokat tudatosan megzavaro' Matthias rexet alkira'llya' fokozta le.

Clinton amerikai elno~k he'tfo"n Na'polyban ne'met nyelven ko~szo~nto~tte a
Brandenburgi kapu a'ldozatait.

A kazah minisztertana'cs do~nte'se alapja'n Alma-Ata helyett hamarosan u'j
fo"va'rost e'pi'tenek, mivel kedvezo"tlenu~l befolya'solja a lakossa'g
hangulata't, hogy az orsza'gban mintegy o~t e've nem hogy alma't, de me'g
ata't sem lehet kapni.

Be'kesi La'szlo' mo'dosi'totta kora'bbi ve'leme'nye't, hogy nincs a
korma'nynak fedezete a nyugdi'jak szeptemberi, 8%-os emele'se'hez. O~ro~mmel
u'jsa'golta, hogy a tartale'kok me'gis leheto"ve' teszik a nyolc sza'zale'kot,
csupa'n a nyugdi'jakat nem fogja'k kifizetni.

Az Alkotma'nybi'ro'sa'ghoz fordult dr. Ko'nya Imre, hogy tiltsa'k meg, hogy
valaki egyszerre lehessen polga'rmester e's biciklista.

A Fu~ggetlen Kisgazdapa'rt orsza'gos nagyva'lasztma'nya 104, 6% ara'nyban
Torgya'nne', Cseh Ma'ria fe'rje'nek Torgya'n Jo'zsefet va'lasztotta.

Balsai Istva'n szerint az igazsa'gu~gyben jo' u~temben folynak az elmu'lt
e'vek koncepcio's periratainak a'tada'sai.

A koali'cio' a'ltal kidolgozott ha'zszaba'ly igencsak hia'nyos, mondotta
Maczo' A'gnes, az Orsza'ggyu"le's alelno~ke, hiszen minden valamire valo'
ha'zszaba'lyban benne van, hogy ha'nyto'l ha'nyig lehet porolni.

E'rtesu~le'su~nk szerint Nahlik Ga'bort a leko~szo~no" korma'nyzat tegnap este
ha'romszor ve'gkiele'gi'tette.

Tegnap Bro'dy Ja'nos mindenhol felle'pett.

Kova'cs Pa'l ne'pjo'le'ti miniszter kijelente'se uta'n, hogy nem lesz a
ko'rha'zak e'le'n tisztogata's, az orsza'gos fo"no"ve'r megjegyezte, hogy
tisztogata'sra egye'bke'nt a ko'rha'zon belu~l se nagyon sza'mi'thatunk.

Ombudsmant tala'ltak Ba'tasze'ken, eze'rt a hato'sa'gok felszo'li'totta'k a
ko~rnye'k lakossa'ga't, hogy csak forralva igya'k a vizet.

Kisziva'rogtatott hi'rek szerint a szanato'riumma' a'talaki'tott Club Tihany
jo~vo" he'tto"l u'j betegeket va'r to~lto~tt csirke're.

(selmeczi )

-------------------------------

HO'CIPO" - szatirikus ke'thetilap

Fo"szerkeszto": Farkasha'zy Tivadar

Szerkeszto": Selmeczi Tibor
+ - A HOCIPO hirei, VI/15, 1994.VII.21. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Funar kolozsvari polgarmester javaslatara a varosi tanacs a foteri asatasokat
tudatosan megzavaro Matthias rexet alkirallya fokozta le.

Clinton amerikai elnok hetfon Napolyban nemet nyelven koszontotte a
Brandenburgi kapu aldozatait.

A kazah minisztertanacs dontese alapjan Alma-Ata helyett hamarosan uj fovarost
epitenek, mivel kedvezotlenul befolyasolja a lakossag hangulatat, hogy aaz
orszagban mintegy ot eve nem hogy almat, de meg atat sem lehet kapni.

Bekesi Laszlo modositotta korabbi velemenyet, hogy nincs a kormanynak fedezete
a nyugdijak szeptemberi, 8%-os emelesehez. Orommel ujsagolta, hogy a
tartalekok megis lehetove teszik a nyolc szazalekot, csupan a nyugdijakat nem
fogjak kifizetni.

Az Alkotmanybirosaghoz fordult dr. Konya Imre, hogy tiltsak meg, hogy valaki
egyszerre lehessen polgarmester es biciklista.

A Fuggetlen Kisgazdapart orszagos nagyvalasztmanya 104, 6% aranyban Torgyanne,
Cseh Maria ferjenek Torgyan Jozsefet valasztotta.

Balsai Istvan szerint az igazsagugyben jo utemben folynak az elmult evek
koncepcios periratainak atadasai.

A koalicio altal kidolgozott hazszabaly igencsak hianyos, mondotta Maczo
Agnes, az Orszaggyules alelnoke, hiszen minden valamire valo hazszabalyban
benne van, hogy hanytol hanyig lehet porolni.

Ertesulesunk szerint Nahlik Gabort a lekoszono kormanyzat tegnap este
haromszor vegkielegitette.

Tegnap Brody Janos mindenhol fellepett.

Kovacs Pal nepjoleti miniszter kijelentese utan, hogy nem lesz a korhazak elen
tisztogatas, az orszagos fonover megjegyezte, hogy tisztogatasra egyebkent a
korhazon belul se nagyon szamithatunk.

Ombudsmant talaltak Bataszeken, ezert a hatosagok felszolitottak a kornyek
lakossagat, hogy csak forralva igyak a vizet.

Kiszivarogtatott hirek szerint a szanatoriumma atalakitott Club Tihany jovo
hettol uj betegeket var toltott csirkere.
+ - Proba & ket vicc... (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Ez a levelem egy probalkozas, ugyanis azt szeretnem megnezni, hogy
tudok-e elore megirt dokumentumot elkuldeni a MOKA-ba. Ez azert lenne
jo, mert igy ha otthon van idom, akkor megirhatom az otthoni gepemem
a levelet, peldaul MS-DOS Editorral, ezt elviszem az egyetemre,
es innen elkuldom.

A multkor egy "feldobom sarga, leesik kettot belem rug" viccemre
a MOKA egyik regi olvasoja azt irta, hogy ugy emlekszik, mar volt.
A nevet azert nem tudom ideirni, mert amikor elolvastam a cikket,
akkor meg nem gondoltam, hogy valaszolok ra, igy kitoroltem azt a
MOKA-t. Az itteni supervisor allandon azzal jon, hogy telerakjuk a
nyavajas serverenek a hattertarolojat(mellesleg igaza is van).
Na, a hosszu koret utan vegre a lenyeg. Elnezeset kerem mindenkinek,
aki mar olvasta ezt a viccet a MOKA-ban, de en meg csak egy honapja
rendeltem meg, nem tudhatok a regi viccekrol. A senddoc meg nem akar
valaszolni, igaz meg csak egyszer probaltam.


A sok MOKA-ba nem valo duma utan, kovetkezzen ket regi vicc, de talan
ebben a valtozatban nem annyira ismertek.

***************************************************************

Moricka azt a feladatot kapja az iskolaban, hogy irjon le harom
kifejezest.Moricka hazamegy, es ugy gondolja, hogy majd az eletbol
meriti a kifejezeseket.
Odamegy az apjahoz, es megkerdezi:
-Mit csinalsz apa?
-Semmi kozod hozza- valaszolta az apja.
Moricka beirja a fuzetebe "Semmi kozod hozza".
Masnap Moricka bemegy a konyhaba, megkerdezi az anyukajat:
-Anyu, vehetek magamnak csokit a szekrenybol?
-Csak nyugodtan- feleli az anyja.
Moricka beirja a fuzetebe "Csak nyugodtan".
Kovetkezo nap Moricka meglat ket reszeget, akik azt eneklik,
hogy:
-Szalj velem, szalj velem!
Moricka beirja a fuzetebe.
Eljon a feleles napja.
-Mit irtal Moricka- kerdezi a tanito neni.
-Szemmi kozod hozza.
-Behivom az igazgato nenit.
-Csak nyugodtan.
-Kidoblak az ablakon, ha feleselsz!
-Szalj velem, szalj velem (ezt enekelni kell)!


Es most egy rendorvicc:

Jarorozo rendor talalkozik regi haverjaval.
-Hello, de reg nem lattalak! Hallottam reszt vettel a
 rendormatek olimpian. Mit kerdeztek?
-Azt, hogy mennyi 8*5.
-Es mi volt az eredmeny?
-Hat, en harminckettovel a masodik lettem.

Mara ennyit. Elnezest ha mar lejartak a viccek, a mi kornyekunk
elegge elmaradott. Azert is bocs, hogy nem irtam ekezeteket,
de annyira utalom. Azt is nezzetek el nekem, hogy ilyen hosszura
nyult ez a level, ezt bejelentkezesnek szantam, a kesobbiek
rovidebbek lesznek.

    UEdv:
      Komaromi Andras (na,tudok en ekezetet irni)
+ - Hosszu duma, ebbol ket vicc (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Ez a levelem egy probalkozas, ugyanis azt szeretnem megnezni, hogy
tudok-e elore megirt dokumentumot elkuldeni a MOKA-ba. Ez azert lenne
jo, mert igy ha otthon van idom, akkor megirhatom az otthoni gepemem
a levelet, peldaul MS-DOS Editorral, ezt elviszem az egyetemre,
es innen elkuldom.

A multkor egy "feldobom sarga, leesik kettot belem rug" viccemre
a MOKA egyik regi olvasoja azt irta, hogy ugy emlekszik, mar volt.
A nevet azert nem tudom ideirni, mert amikor elolvastam a cikket,
akkor meg nem gondoltam, hogy valaszolok ra, igy kitoroltem azt a
MOKA-t. Az itteni supervisor allandon azzal jon, hogy telerakjuk a
nyavajas serverenek a hattertarolojat(mellesleg igaza is van).
Na, a hosszu koret utan vegre a lenyeg. Elnezeset kerem mindenkinek,
aki mar olvasta ezt a viccet a MOKA-ban, de en meg csak egy honapja
rendeltem meg, nem tudhatok a regi viccekrol. A senddoc meg nem akar
valaszolni, igaz meg csak egyszer probaltam.


A sok MOKA-ba nem valo duma utan, kovetkezzen ket regi vicc, de talan
ebben a valtozatban nem annyira ismertek.

***************************************************************

Moricka azt a feladatot kapja az iskolaban, hogy irjon le harom
kifejezest.Moricka hazamegy, es ugy gondolja, hogy majd az eletbol
meriti a kifejezeseket.
Odamegy az apjahoz, es megkerdezi:
-Mit csinalsz apa?
-Semmi kozod hozza- valaszolta az apja.
Moricka beirja a fuzetebe "Semmi kozod hozza".
Masnap Moricka bemegy a konyhaba, megkerdezi az anyukajat:
-Anyu, vehetek magamnak csokit a szekrenybol?
-Csak nyugodtan- feleli az anyja.
Moricka beirja a fuzetebe "Csak nyugodtan".
Kovetkezo nap Moricka meglat ket reszeget, akik azt eneklik,
hogy:
-Szalj velem, szalj velem!
Moricka beirja a fuzetebe.
Eljon a feleles napja.
-Mit irtal Moricka- kerdezi a tanito neni.
-Szemmi kozod hozza.
-Behivom az igazgato nenit.
-Csak nyugodtan.
-Kidoblak az ablakon, ha feleselsz!
-Szalj velem, szalj velem (ezt enekelni kell)!


Es most egy rendorvicc:

Jarorozo rendor talalkozik regi haverjaval.
-Hello, de reg nem lattalak! Hallottam reszt vettel a
 rendormatek olimpian. Mit kerdeztek?
-Azt, hogy mennyi 8*5.
-Es mi volt az eredmeny?
-Hat, en harminckettovel a masodik lettem.

Mara ennyit. Elnezest ha mar lejartak a viccek, a mi kornyekunk
elegge elmaradott. Azert is bocs, hogy nem irtam ekezeteket,
de annyira utalom. Azt is nezzetek el nekem, hogy ilyen hosszura
nyult ez a level, ezt bejelentkezesnek szantam, a kesobbiek
rovidebbek lesznek.

    UEdv:
      Komaromi Andras (na,tudok en ekezetet irni)

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS