Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOKA 322
Copyright (C) HIX
1994-04-19
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Viccecske. (mind)  8 sor     (cikkei)
2 Talalos kerdesek (mind)  28 sor     (cikkei)
3 viccek (mind)  47 sor     (cikkei)
4 P.na (mind)  5 sor     (cikkei)
5 A HO'CIPO" hi'rei, VI/8, 1994.IV.14. (mind)  55 sor     (cikkei)
6 A HOCIPO hirei, VI/8, 1994.IV.14. (mind)  60 sor     (cikkei)

+ - Viccecske. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Q: Hogy hivjak a gorog buzit?
A: Szarbatosz.

(Helyesbites valakinek valahova: ...csak a ver foLYJon.)
                         ^^^
(Az nyelvnek mu"vele'siben lankadni ne tesse'k.)

Pupak
+ - Talalos kerdesek (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

1. Hogy hivjak a ciganyok ugyvedjet?
2. Miert nem ragad kinaban a Lenin-kepes belyeg?
3. Ki megy a plecsniert, ha veget er a csata?

Rogton itt vannak a megfejtesek is:
1. illecirtuP
2. kipok avtidrof treM
3. !anotak a mesos se konrobat a gidniM
Az utolso meg rimel is, csak az sajnos nem vicc, hanem valosag
:-((-- 

> *=========================================================*
|        ! Gabor Szegedi, dr.          |
| UNIVERSITY  ! university lecturer          |
| +----===----+ !                    |
| !      ! ! University of Miskolc         |
| !  ==.==  ! ! Department of Machine Elements    |
| )  ==!==  ( ! Miskolc-Egyetemvaros, Hungary H-3515 | 
| \  ==!==  / !                    |
| \  17 35  / ! Phone : +36-46-365111/1280, 1268 ext |
| \     /  ! Fax  : +36-46-369554         |
|  ```~-~'''  ! Telex : 62-223 miegy h        |
|  OF MISKOLC  ! E-mail:  |
> *=========================================================*
+ - viccek (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

-Hitler dicsekszik a katonaival Goebbelsnek, es elviszi egy
SS kikepzo taborba. Felmennek a 4. emeletre es magukkal visznek egy
szakaszt.
-Na fiam - mondja Hitler az elsonek - ugorj ki!
Az kiugrik.
-Most te! -szol a masodiknak.
Az is kiugrik.
Goebbels tatott szajjal nezi ezt a huseget, de hitler tuzbe jon es
egymas utan kuldi ki a katonakat az ablakon...
Vegul mar o is megsajnalja oket es az utolsot megallitja:
-Hat te is eleted adnad ertem?
-Hat elet ez??? -valaszolja az utolso es o is kiugrik...

Egyszer egy zsido idegileg tonkremegy a fajuldozes miatt es
ongyilkos akar lenni.
Beugrik a villamos ele, de a vezeto idejeben lefekez es konyorogni kezd
a zsidonak: - Nezze, en megertem magat: szornyu ez a Holocaust, de ne
toljon ki velem! Tudja mennyi hercehurca ez nekem...
	A zsido tovabb ballag es megprobal mindent, de valakinek
mindig artana a halalaval es ezek tovabb kuldik.
Vegul az utolsora rauvolt a zsido:- Na jo, de azt mondja meg, akkor
hogyan legyek ongyilkos?
-Ruggjon seggbe egy SS tisztet!
"Hat ez nagyszeru" orul a zsido es rohan a legforgalmasabb setaloutcaba.
Ott setal egy SS tiszt, odafut hozza vigyorogva-ugrandozva es nagy
kulsosegek kozott seggbe rugja.
az SS tiszt ossze huzza magat, ijedten korbenez es megkerdezi:
-Mi van veget ert a haboru?

Vicc 93 elottrol:
-Miert nem primszam az M7-es?
-???
-Mert Osztya penko...

A Ceausescu csalad keszulodik este a lefekveshez.
Elena a fesulkodoasztalnal... egyszercsak atszalad egy eger a szoban.
Elena felsikolt: -Jaj istenem!!!
Mire Nicolae:- Itthon szolits nyugodtan apukamnak...

Ki kapta 89ben a fizikai Nobel-dijat ?
Ceausescu, mert
	1, Bebizonyitotta, hogy a sotetseg gyorsabban terjed, mint a feny.
	2, Bevezette a boltokba a voltot,
	a nepbe a feszultseget,
	es a fold ala az ellenallast....

most nem jut tobb az eszembe...
+ - P.na (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Eloszor nem ertettem mi akart lenni ez a "P.na", de a vegere csak
kiokumlaltam. Akkor mar jobb lett volna a "3.14-na", de talan a
"pina" a legerthetobb.

Home'r
+ - A HO'CIPO" hi'rei, VI/8, 1994.IV.14. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Azon mega'llapoda's ala'i'ra'sa uta'n, hogy Moszkva 1997-ig
to~rlesztene' haza'nk fele' ado'ssa'gait, jelentkezett a Zsirinovszkij
a'ltal nem re'giben megpofozott Male'v-alkalmazott, hadd legyen ez a
to~rleszte's ko~lcso~no~s.

  Az MDF szo'vivo"je ca'folta azt az u~gyve'di ve'dekeze'st,
miszerint eredetileg a pa'rt ke't megyei szervezete'nek sza'mla'ja'ra
kellett volna a III. keru~leti a'larcosoknak befizetniu~k az elrabolt
40 millio't, amennyiben megkapja'k a go~do~llo"i postahivatalra is a
koncesszio't.

  Az a'tvila'gi'ta'si to~rve'ny elso" a'ldozata az a magas rangu'
belu~gyi tisztviselo" volt, aki a jelenlegi korma'ny tagjainak
a'tvila'gi'ta'sa uta'n elsi'rta maga't.

  Go~ncz A'rpa'd ma reggel u~nnepe'lyes keretek ko~zo~tt megnyitotta
szoba'ja'nak ablaka't.

  Fu~r Lajos u'gy megijedt a vele szembe jo~vo" szocialista
pa'rtelno~kto"l a parlamenti mosdo'ban, hogy hirtelen elpocse'kolt
mintegy ke't tucat kopogtato'ce'dula't.

  Hamarosan utole'rju~k Pestszenterzse'betet, legala'bbis egyha'zi
vonalon, jelentette ki egy soroksa'ri honatya, mondva'n, hogy az
o~na'llo'soda'ssal Soroksa'r ugyan me'g nem lett szent, de ma'r
boldog.

  A MIE'P sajto'fo"no~ke bejelentette, hogy valamennyi
va'rmegye'nkben sikeru~lt ke'pviselo"jelo~ltet a'lli'taniuk, csupa'n
Ma'ramarosban e's a Jajcai ba'nsa'gban vannak me'g nehe'zse'gek.

  Ady Endre't aze'rt a ke't sora'e'rt, hogy "Mio'ta ember ne'z az
e'gre, Vo~ro~s csillag volt a reme'nye", Balsai Istva'n fo~ljelente'se
alapja'n egy fu~ggetlen bi'ro'sa'g pe'nzbu~ntete'sre i'te'lte.

  A lakossa'gi valutakeret 800 dolla'rra emele'se'nek napja'n
o~zvegy K.Z.-ne' is kiva'totta ne'hai fe'rje'nek zsebo'ra'ja't a
za'logha'zbo'l.

  A to~bb mint ha'rom ho'napja kirabolt zsido' mu'zeummal
kapcsolatos nyomoza's hi'rza'rlata't a'tmenetileg feloldva a
rendo"rse'g szo'vivo"je bejelentette, hogy eddig egyetlen dolgot
sikeru~lt tiszta'zniuk, hogy a mu'zeum vezeto"je felteheto"en
kora'bban sem volt reforma'tus.


(selmeczi )

-------------------------------

HO'CIPO" - szatirikus ke'thetilap

Fo"szerkeszto": Farkasha'zy Tivadar

Szerkeszto": Selmeczi Tibor
+ - A HOCIPO hirei, VI/8, 1994.IV.14. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Azon megallapodas alairasa utan, hogy Moszkva 1997-ig
torlesztene hazank fele adossagait, jelentkezett a Zsirinovszkij
altal nem regiben megpofozott Malev-alkalmazott, hadd legyen ez a
torlesztes kolcsonos.

  Az MDF szovivoje cafolta azt az ugyvedi vedekezest,
miszerint eredetileg a part ket megyei szervezetenek szamlajara
kellett volna a III. keruleti alarcosoknak befizetniuk az elrabolt
40 milliot, amennyiben megkapjak a godolloi postahivatalra is a
koncessziot.

  Az atvilagitasi torveny elso aldozata az a magas rangu
belugyi tisztviselo volt, aki a jelenlegi kormany tagjainak
atvilagitasa utan elsirta magat.

  Goncz Arpad ma reggel unnepelyes keretek kozott megnyitotta
szobajanak ablakat.

  Fur Lajos ugy megijedt a vele szembe jovo szocialista
partelnoktol a parlamenti mosdoban, hogy hirtelen elpocsekolt
mintegy ket tucat kopogtatocedulat.

  Hamarosan utolerjuk Pestszenterzsebetet, legalabbis egyhazi
vonalon, jelentette ki egy soroksari honatya, mondvan, hogy az
onallosodassal Soroksar ugyan meg nem lett szent, de mar
boldog.

  A MIEP sajtofonoke bejelentette, hogy valamennyi
varmegyenkben sikerult kepviselojeloltet allitaniuk, csupan
Maramarosban es a Jajcai bansagban vannak meg nehezsegek.

  Ady Endret azert a ket soraert, hogy "Miota ember nez az
egre, Voros csillag volt a remenye", Balsai Istvan foljelentese
alapjan egy fuggetlen birosag penzbuntetesre itelte.

  A lakossagi valutakeret 800 dollarra emelesenek napjan
ozvegy K.Z.-ne is kivatotta nehai ferjenek zseborajat a
zaloghazbol.

  A tobb mint harom honapja kirabolt zsido muzeummal
kapcsolatos nyomozas hirzarlatat atmenetileg feloldva a
rendorseg szovivoje bejelentette, hogy eddig egyetlen dolgot
sikerult tisztazniuk, hogy a muzeum vezetoje feltehetoen
korabban sem volt reformatus.


(selmeczi )

-------------------------------

HOCIPO - szatirikus kethetilap

Foszerkeszto: Farkashazy Tivadar

Szerkeszto: Selmeczi Tibor

Gyorgy Varga      |The sense that it's useless and the fear to try
--           |Not believing the leaders, the media that feeds us
Technical U. of Budapest|Living with the big lie
  | Marillion -- Brave

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS