Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 898
Copyright (C) HIX
2001-07-15
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 A donorsag berekesztese II. (mind)  172 sor     (cikkei)
2 Aki fa'radt, az pihenjen. (mind)  27 sor     (cikkei)
3 Boritekolasok. (mind)  194 sor     (cikkei)
4 SziA - Feri. (mind)  54 sor     (cikkei)
5 Re: "Vajk" (mind)  61 sor     (cikkei)
6 Re: "Endre". (mind)  44 sor     (cikkei)

+ - A donorsag berekesztese II. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A donorság felfüggesztése II. 

Most már tudjátok, hogy mi az a kozmikus donorság, tehát 
hogy mi az, amely önkényes felfüggesztésének szorongató 
végszükségét most már várhatóan tömegesen fogják belátni az 
emberek. A másik alternatíva, hogy mindenki "nekiesik" 
mindenkinek. 
Ha nincs laboratóriumunk, akkor a testünket is felfoghatjuk 
műszerként, sőt ennek az eljárásnak nem csak hátrányai 
vannak ám..... Az ilyen jellegű felfogások "mozaikosdizva" 
egyesített közmegegyezéséből kellett születnie pl. a SziA 
által is elismert akupunktúra megszületése felé mutató 
közmegegyezési trendeknek is. Most én is egy ilyesmire 
teszek kísérletet. 
Ha a testünket műszerként fogjuk fel, és a 
tapasztalatainkban a másokkal is megegyező újdonságok 
körvonalazódnak, akkor némi közös fejlődési szakasz után 
minimum ugyanolyan tudományosak vagyunk, mint ha a műszerek 
közt a laborban születne a várt újdonság. Ehhez az 
állításhoz hozzákívánkozik még az is, hogy amíg a laborban 
már egy mért eredmény is objektív, addig az általam 
feszegetett "önméricskélős" tudományos kísérletek 
egyértelműen szubjektív halmaza közül csak a külön-külön 
megszenvedett következtetéseknek az egy irányba 
mutató "rész-halmaza" lehetnek objektívek. Ezért itt a 
funkcionális etimológia és a matematikai statisztika marad 
meg kettő segédtudományként. Funkcionális etimológia alatt 
most főleg azt értem, hogy az egy-akaratú kísérletezők a 
saját megfogalmazásaikat egy olyan tömör, következetes és 
szemléletes megállapításban egyesítik, amely minden 
résztvevőben a legnagyobb elismerést váltja ki, mert a 
leginkább tömörnek, a leginkább szemléletesnek, és a 
leginkább következetesnek érzi. Ez az a módszer, amit 
levelező listán kiválóan lehet gyakorolni, és ez az, 
amelyet a laboratóriumi háttérhez szokott 
levelezőtársak "felsőbbség-tudata" eleinte sajnos zavar; - 
ez utóbbi csapda magában a különbségben van, de 
remélhetőleg túllépünk rajta egyszer...... Úgyhogy íme, az 
eddigi civakodásokat egy absztrakt immun-eszencia 
nyersanyagbányájává léptettem elő, és most csak erre a 
mindnyájunkat előbbre vivő tapasztalatra összpontosítok, és 
nem arra, hogy pl. a "fizetett szkeptikusokkal" szemben 
miben volt igazu(-n-)k a gondolkodó szektornak. 
Tehát a saját testünk műszerként való felfogásával kettő 
dolgot érzékelhetünk:
1/	A hangulatunkat;
2/	Az energiaszintünket, végsõ soron a közérzetünket. 

Az előbbiről a környezetünk megjegyzései és a saját 
önkontrollunk tájékoztat. Az utóbbiról pedig az Egely 
féle "pehelytárcsás" készülékkel kerülhetünk 
fokozott "beszélőviszonyba", de akár nélküle is. A fő dolog 
az marad, hogy nem kifelé, hanem befelé figyelünk, de az 
ilyen emberek sokan vannak, és egymással zavartalanul 
kommunikálhatnak..... 
Nos, mind a kettőben a negatív változást a Lucó által 
kikényszerített donorságbeli egyenetlenségek okozzák. Akire 
nem összpontosít a Lucó, az felkel, teszi a dolgát, majd 
lefekszik aludni. Ha donorság nem volna, akkor lehet, hogy 
aludnunk sem kellene, vagy legalábbis minimális pihenéssel 
ki lehetne váltani az alvási kényszert. Az auránk külső 
rétege(-i) lefárad(-nak-), és ennek a "fogyásnak" a 
visszaregenerálása miatt kel aludnunk. 
E donorságot nyilván csak kurtítani tudjuk, végleg és 
teljesen felfüggeszteni csak a Lucó tudja azzal, ha "odaül 
a fáraója mellé". (-Ld. a tegnapi írást.-) 

A donorságot a vízben való tartózkodás tudja a 
leghatékonyabban felfüggeszteni, de a fejet sajnos nem 
tudjuk sokáig a víz alatt tartani. Sokan ezen "szubjektív" 
(-ámde sokak tapasztalatát összegezve igenis OBJEKTÍV-) 
élmény alapján részesítik előnyben a kádat a zuhannyal 
szemben, illetve vágynak uszodába, gyógyfürdős üdülésre, 
stb. 
Az egyiptomiaknál a különféle fejfedők ennek a donorságnak 
az időben szelektív mérséklését szolgálták. A harcosok 
tömörített gyapjú fejfedője nem csak a rohamsisaknak az 
esetleges ütés-mérséklő szerepét töltötte be, hanem a 
katona energia-szintjét magasabban tartotta ahhoz az 
ellenséghez képest, aki ugyebár nem viselt olyat. Eliphas 
Lévi írja, hogy a Tiarai Apollóniusz gyapjúköpenybe 
burkolózott, úgy összekuporgott, hogy a fejére is 
ráhúzhassa, és még az aljára is rálépett. Viszonylag 
köztudott, hogy a műszálas termékekkel szemben a 
természetes anyagú ruhákban mindenki jobban érzi magát. De 
ha annak anyaga vastagabb, illetve a testet jobban befedi, 
akkor jelentősen lemérsékli a mindnyájunkat érintő 
donorságot, így az illető magasabb szellemi 
teljesítmények "kitermelésére", sőt szétsugárzására lesz 
képes. A kora középkori papok és a mai szerzetesek ezért 
viselnek olyan csuklyás csuhát, amit legalább a filmekből 
ismerni illik. 
Nemrég ment egy egyiptológiai film a Discovery-n. Annak az 
elején volt egy olyan uralkodónő, aki egy olyan fejfedőt 
viselt, amelyen a zsinórok olyan feszességgel voltak 
megkötve és szétlógatva, hogy a rajta lévő apró tükröcskék 
kifelé forduljanak. A fiatal Tutenkámen felesége 
Ankheszenamon egy díszítő faragás tanúsága szerint is egy 
ilyesmit visel egy vadászaton, ahol a férjének nyújtja a 
következő nyílvesszőt. Ez a női fejfedő több helyen is 
látható a festményeken. Amikor egy feltaláló cimborám a 
szemem láttára megzizzent, akkor ő egy "belső hang" 
biztatására tükröt kötözött a "harmadik szemére" a 
homlokára, amitől aztán még mélyebben megzizzent. Ekkor már 
pénzt sem fogadott el tőlem, hanem a kutyájának a 
rámuszításával fenyegetőzött. Ugyanakkor ezen az egyiptomi 
uralkodónés fejfedőn a harmadik szemre nem lógnak rá a 
tükröcskék. Számomra világos, hogy a különféle fejfedők az 
uralkodónét "kiprotezsálják" az egyébként mindenkit 
egyformán érintő földi holostrukturális donorságból, 
ezáltal az illető úrhölgynek hogyan-hogyansem, nem esik 
nehezére támogatnia az uralkodótársát a döntéseiben; - amit 
ugyebár manapság az anyák többsége megtagad a 
férjektől.... . Mint a tegnapi részben megírtam, mi Kárpát 
medencei akármilyen származású emberek olyan genetikai 
jogfolytonosságot testesítünk meg, akik a történelemben 
mindig fokozottabban áldoztunk a földi donorság oltárán, 
úgyhogy a 8-as H-Kulcs speciális igazságossága nevében 
jogosulttá váltunk a többi néppel való összehasonlításban 
önkényesen kikényszerítendő donorság-mérséklésre. Ugyebár a 
8-as H-Kulcs az volt, hogy amit a Tér-ben nem tudunk 
megosztani vagy behatárolni, de mégis meg kell tenni, azt 
az Idő-ben kell megosztani és/vagy lehatárolni. 
A donorságot tehát pl. a fentiekben ecsetelt módon sokak 
által közösen kikísérletezett építkezési anyagokkal, a 
kádban eltöltött idő növelésével, (-napirendi ponttá 
tételével-) és merőben új ruházkodási szokásokkal lehetne 
ill. kellene alaposan mérsékelni. Főleg az esti órákban, az 
auránk kókadásának időszakában, illetve a szabadság alatti 
különféle programokon (-de akár munkaidőben is-) kellene a 
donorság-mérséklő hacukákat viselni. A tudósok állítólag 
kiméricskélték és kikövetkeztették, hogy a fej számára a 20 
fok Celsius az optimális hőmérséklet, habár ezt alighanem a 
fajhő beiktatása miatt csak a fejnek a 20 Celsius fokos 
levegővel való érintkezésére értendő, de ebben nem lehetek 
biztos. Erre azért gondoltam, mert a víztartalmú fejbőrnek 
a 20 fokos levegővel, vagy a levegőtől jócskán eltérő 
fajhőjű egyéb anyaggal való érintkezése nem ugyanazt a 
hőelvonási ütemet ill. lokális hőmérsékletet fogja 
eredményezni. Ezek tehát mind bekalkulálandó és 
összerakandó mozaikok a közérzetünk és a hangulatunk 
optimalizálása érdekében. EZ A TÉMA TEHÁT MESSZE NEM 
A BIOKÉMIA ÉS A GYÓGYSZERGYÁRAK PRIVILÉGIUMA; - ŐK 
LEGFELJEBB CSAK KATONÁSAN JELENTHETNEK  VAGY 
KÉRDEZHETNEK. A H-Kulcsok is végső soron ezt szolgálják; - 
habár aki generációk óta lesodródott az 1-es H-Kulcs 
fonaláról, annak a visszavezetése eleinte átmenetileg kínos 
lesz; - de igenis jobban megéri, mint azon a lejtőn 
maradni, ahol egyre csak csúszik lefelé. Ezt az információt 
szoktam a lévitákkal összekapcsolni, mert a mindnyájunk 
közös 1-es H-Kulcsa bizony fokozottan erről szól. 
Ami pedig a ruhákat és a fej-fedőket illeti: Mindenből egy 
példányt készíteni drága mulatság, de a jól értékesíthető 
szériagyártási végtermékek ára hihetetlenül leszorítható a 
minden láncszemet kielégítő nyereségesség biztonságos 
megtartása mellett. Én a saját felfogásomban ezekben az 
információkban látom e lista "küldetésének" és tényleges 
gyakorlati hasznosságának a csúcsait. És akkor még nem is 
ecseteltem azt, hogy az ilyen hacukák milyen hatással 
lehetnének a közlekedési és ipari balesetek ill. tragédiák 
csúfos statisztikájára, aholis az egyik kulcsszerepű ember 
baromsága miatt több vétlen ember szenved, illetve a 
hacukás emberek legalább nagyobb eséllyel kompenzálhatnák 
ezeket. Továbbá ne feledkezzünk meg a "kifelé jobbos" 
spirálnak a csakrákat bizonyíthatóan erősítő hatásáról sem: 
amely ha nem is donorság-mérséklő, de mindenesetre donorság-
kompenzáló tényező. 
Mindezt írtam július 13.-án pénteken, hogy ne csak az 
embereknek legyen rápipálós nap a 13.-a péntek, hanem a 
Lucókánknak is. 

Üdv. Tom "Ph. D."
+ - Aki fa'radt, az pihenjen. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Lista! 

A donorság felfüggesztésének támájából még azt felejtettem 
ki, hogy Mózes egyik parancsolata a tízbõl nem véletlenül 
szólt a heti egy teljes pihenõnapról. Mózes ezt 
a "szombatnapra" vonatkoztatta, de a heti egy tényleg és 
teljesen pihenõnap fontosságát nem lehet túlbecsülni. 
Újságok néha tudósítanak, hogy Tel-Aviv egyik forgalmas 
részén a léviták (-ortodoxok-) rendszeresen acsarkodnak 
a "tevékenykedő" utcaközönséggel. Állítólag az egymás közti 
kőzáport itt soha nem zavarja a palesztin kőzápor.... 
Nos én a részemről ezzel az egy lévita tevékenységgel 
kivételesen egyetértek. Ugyanis a donorság ugyebár 
a "hangulat plusz energia-szint" témakörében, annak 
nemkívánatos anomáliáiban nyilvánul meg; - AMELY 
ANOMÁLIÁK UGYEBÁR ÚGY ÁTVONULNAK A REFERENCIÁINKBA, 
mint ahogy Vlaszov tábornok átvonult a németekhez. Ezek 
közül főleg a hangulatra, de az energiaszintre is hat, ha a 
pihenést és a töprengést, illetve a "kitöprengett" dolgok 
megbeszélését önmagunktól megtagadva, (-ugyanebben a 
családtagjainkat is ellehetetlenítve-) a donorság káros 
mellékhatásaiban úgy elsüppedünk, mint a kezdő partizán a 
mocsárban menekülés közben. Ehhez pedig IDŐ kell, 
ténylegesen pihenéssel, semmittevéssel eltöltött heti egy 
nap. 

Üdv. "Ph. D."
+ - Boritekolasok. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Az események és fejlemények előre való ismerete, és utólag 
be is teljesülő előzetes felkonferálása, "borítékolása". 

A modern megfogalmazású magyarázatok előtt visszanyúlnék 
a "klasszikus" és tradicionális szakirodalomhoz: Mózes 
meghagyta az izraelitáknak, hogy később is mindig "őrá és 
általában az emberekre mindenben tökéletesen hasonlító" 
prófétákat küld az Úr, és ha az a próféta bármit mond, azt 
úgy cselekedjétek, akármit is mond, stb.....  Őket arról 
lehet felismerni, hogy ha megjósolnak egy eseményt, akkor 
az be is fog következni. Ha tehát a megjósolt esemény 
bekövetkezik, akkor az illető próféta, ha viszont nem 
következik be, akkor az illető egyszerűen elbízta magát. Ez 
a fejezet a Második Törvénykönyv 18, 9-22-ben található, 
amit mondanak még Deuteronomiumnak is. A Károlyi féle 
felosztásban a Mózes Ötödik Törvénykönyv 18, 9-22-ről van 
szó. Az Ószövetség úgy született, hogy a próféták 
profétáltak valami rövid vagy középtávú dolgot, ami ha be 
is következett, akkor a hosszú és nagyon hosszú távú 
próféciáikat is a léviták rendelkezésére bocsátották; - 
akik ugyebár az egyszerűbb jóslataik beteljesülése okán 
az "átfogóbb" és nagyobb horderejű próféciákat is 
kanonizálni voltak kötelesek. Az Ószövetség tele van félig 
beteljesült, vagy egyelőre "parkoló" próféciákkal. A mai 
prófétai feladatoknak nem az újabb jóslatok ömlesztésében 
kell megmutatkozniuk, hanem a régiek aktualitásának 
felismerésében, a megvalósulásuk aktív gondozásában. Ott 
van pl. az Ószövetségi Izajás, vagy jóval később Mohamed, 
akik mind a ketten megjósolták a sivatag édenkertté 
változtatását, mai szóval : "revitalizációját". A sokak 
által csak bagatellizált, lopási "nyersanyagbányaként" 
kezelt, sőt aktívan "roncsolt" mai magyarországi találmányi 
trendek éppen ebbe az irányba mutatnak. 
Ugyebár már bucira hangsúlyoztam a fejemet, hogy tisztelem, 
ha a paranormális jelenségekre mint fizikai anomáliákra 
tekintenek, de én saját használatra ezen a szemléleten 
felül (-annak kiegészítéseként-) mint eseményekre és/vagy 
fejleményekre tekintek rájuk. 
Az események előre való megjóslása és a jóslatok utólagos 
tényleges bekövetkezése elvileg és "szerkezetileg" öt 
további alverzióra bontható. 
1/	Az illetõ paranormális képességekkel rendelkezik, 
és akarja, hogy az adott esemény bekövetkezzen. Megjósolja, 
és mivel "guru", ezért bekövetkezik. 
2/	Az illetõ következtetési kultúrája jóval szélesebb 
bázisú, mint a kortársaié, ámde végülis nincs benne semmi 
különös, vagy legalábbis nem sok különös dolog van benne. 
Ha van is benne különös dolog, idõvel azok a részletek is 
devalválódhatnak. Ilyen részlet a Lucó tökéletes ismerete, 
és e Tudásnak a kalkulációkban való szerepeltetése. 
3/	A Fõnök súg az illetõnek, az kihirdeti, és ugyebár 
a Fõnök attól fõnök, hogy a dolog be is következik..... 
4/	Az illetõ egy nagy lehetõségekkel rendelkezõ 
háttérszervezet aktív és bennfentes tagja. A szervezet a 
pénzen és a széles bázisú tapasztalatokon illetve a 
szervezettségen kívül semmilyen "paranormális" lehetõség 
fölött NEM diszponál. Ellenben megbeszélik, hogy ki és 
mit fog "megjósolni", majd "megkártyázzák" a dolgot, ami 
aztán persze tényleg "be is következik". (-Endre féle Egely-
borítékolások.....-) 
5/	Valaki a 9-es H-Kulcs érzelmi hullámhosszára 
nyíltan felfut, majd onnan KÉNYSZERBÕL megint "aláhullva" 
az ellenségesség szintjére utólag lám kiváló referenciákat 
tudhat magának; - méghozzá statisztikailag is gyanúsan 
kiválóan szignifikáns referenciákat. Ha õ is egybõl az 
ellenségesség hullámhosszára hangolódna a morális és 
emocionális csúcspontra való "közbeiktatott" éles felfutása 
helyett, akkor a rákövetkezõ eseményekben a "protekciós 
statisztika" helyett a "kiegyensúlyozott káosz-statisztika" 
érvényesülne. Tehát a 9-es és 10-es H-Kulcsok segítségével 
előre lehet ismerni a jövőbeni trendek egyes markáns 
részleteit, feltéve ha hatalmas önuralommal fegyelmezetten 
alkalmazzuk is őket. 

Az 1/-es és 3/-as esetekben tulajdonképpen előre 
aktívan "megcsinálódik" az esemény, míg a 2/-es módszerben 
szükségszerűségeket ismerünk fel előre, de magukban a 
folyamatokban a szerepünk passzív, nem úgy mint az 1/-es és 
3/-as esetekben. Majd végül (-a 2/-esben-) egy olyan 
határidőn belül közöljük előre a felismeréseinket, amelyen 
belül a felismert szükségszerűség már nem tud torzulni, 
tehát igazunk lesz: és lőn, igazunk lesz, van, volt,.... 
előre megmondtuk, bekövetkezett.... stb. A 4/-es pontban a 
szerepünk aktív, az 5/-ös pontban pedig az első szakaszban 
vagyunk aktívak, de az eseményeket nem mi, hanem a 
megbízható kozmikus őrszoftverek irányítják. 

Én a 2/-es pontban közölt módszerrel mondtam meg és 
dokumentáltan borítékoltam is Dr. Máténak Magyarország 
repülőorvosi fő-pszichiáterének 1996 decembere és 1997 
márciusa között, hogy a mioklónikus és epileptikus panaszok 
egész Földre vonatkoztatott statisztikája rövidesen fel fog 
futni. Erre 1997 nyarán japán gyerekek tömegesen tízezrével 
epilepsziát kaptak a Pokémon-rajzfilm egyik snittje alatt, 
miközben ha jól emlékszem közel tizen maradandó károsodást 
is szenvedtek. Én tudtam, hogy a Lucóról három nyelven 
sikeresen terjesztett tudományos hírláncaim nyomán 
csökkenni fog a befolyásos emberek baromsági kvóciense, 
amely által a Lucó energia-elvonási tünetekbe fog huppanni, 
amiből aztán ezeknek az epileptikus "támadásainak" a 
statisztikáját lesz kénytelen felfuttatni. Ki is dolgoztam 
az epilepszia ellenfogását, amit az Absztrakt 
Immunológiában az Interneten is közzétettem. A módszert 
kétszer is kipróbáltam az utcán epilepsziás rohamot kapott 
embereken, és a hatása frenetikus volt. 
Az 1-es és a 3-as eseteknek a klasszikus nagy próféták 
történetei és a görög mitológiák az igazi terepe. A 2-es és 
az 5-ös esetekben a felismert szükségszerűségeket 
tolmácsoljuk az egyik irányba, míg az 1-es eset ennek a 
fordítottja. Azaz nem az eseményeket értelmezzük, hanem az 
értelmezéseket "eseményesítjük"; - de ez már a legmagasabb 
mágia. Ennek gyakorlásához előzőleg egészen "mélyre" le 
kell menni. Az óegyiptomi főpapi "halálküszöb" próbája ezt 
célozta. Ez azzal tökéletesen analóg, ahogy a tolmács 
először mindig a saját anyanyelvére tanul meg magas szinten 
tolmácsolni, majd csak utána szenvedi meg ennek a 
fordítottját. 

Az első három esetben az illető egyedül van, míg a 
negyedikben sokan vannak, és ez a 
megkártyázott "hatékonyságuk" (-a mózesi kvázi-mércéjük-) 
egyetlen lényege. AZ 4/-ÖS KÖZMEGEGYEZÉSSÉ VALÓ TÉTELE 
AZ EMBERISÉG KÖZÖS TÚLÉLÉSÉNEK EGYETLEN LEHETŐSÉGE; - 
nem véletlenül erőltette Jézus ezt a módszert az Őt "zelóta 
partizán királynak" megtenni akaró Róma-ellenes mozgalmak 
felé. A druidák is azért hagyták faképnél a nyugat-európai 
népeket, mert ugyanúgy magasról tojtak a kezükben lévő 9-10-
es H-Kulcsokra, (-a fenti felsorolás 5/-ös pontjára-) ahogy 
Júdea népe a Jázus kezében lévő 9-10-es H-Kulcsokra. 
A sikeres jóslatokban alig találhatunk olyant, amely 
letisztultan csak az egyikre támaszkodik a fenti 5 módszer 
közül. Eleve a 3/-as esetben sokminden bukik, mert a 
donorság rejtegetése miatt a Főnök rendkívül visszafogottan 
és szelektíven súg, és ha tényleg súg, akkor az illetőre a 
Lucó is azonnal rászáll. Az 1/-es pont letisztult mintáját 
Mózes, Illés, Elizeus és Jézus mutatták. Habár a Biblia 
említi, hogy Izajás próféta idejében a Jeruzsálemhez 
közelítő asszír seregekre egy hasonlóan rejtélyes jelenség 
csapott le hatékonyan, mint két hete a somogyi 
tehenekre.... De ezt senki sem tulajdonítja Izajás 
prófétának. Maga Izajás próféta a saját ószövetségi 
könyvében is csak tudósít erről a hadmozdulati fordulatról, 
de nem erőlködik annak az "önmagára való 
adminisztrálásában". 
A Bécsi Krónikákban szerepel, hogy a magyar lovasok ellen 
felvonuló páncélos lovasságot egyetlen kardcsörtetés nélkül 
szarrá veri egy jégeső. A Mormon Egyház történetében is van 
egy ilyen rész, amikor a mormonok egy frissen felépített 
amerikai várost teljesen átengednek a rablóknak, és békésen 
el akarnak vonulni. (-Ugyebár 9-es H-Kulcs.-) Ám amikor 
azok ágyúkkal akarják szétlőni a békésen elvonulni akaró 
mormonokat, akkor ugyancsak egy semmiből előbukkanó jégeső 
veri szarrá az állig felgyverzett vadnyugati hordákat. Az 
összes ilyen hadmúveleti és/vagy gazdasági és/vagy 
egészségi protekciót megvalósító többé-
kevésbé "paranormális", vagy "paranormális hirtelenséggel" 
kibontakozó FIZIKAI FORDULATOT vagy kifejezetten, vagy 
sejthetően megelőzi egy kommunikációs cilus: nevezetesen a 
rövidesen "paranormális védelembe vett" személy vagy 
populáció MEGELŐZŐLEG bátran és zavarmentesen kifejezi a 
szeretetét a másik fél (-"ellen-fél"-) iránt, majd ebből a 
lelkiállapotból  KÉNYSZERBŐL mintegy "visszahullva" (-
ismét-) az ellenséges légkörbe teljesül be a "szelektív és 
paranormális" akarata; - vagy az akaratának kifejezése 
nélkül bekövetkezik egy számára nyilvánvalóan kedvező 
FIZIKAI FORDULAT. 

Végül a 4/-es verziót elemezném ki. Ezt a zsidóságnak a 
léviták "tudásán" csüngő körei alkalmazzák, ezért aztán 
önmagukat prófétának képzelve olyan magasról tojnak a cikk 
elején lévő mózesi passzusra, mint az az ejtőernyős a 
tarlóra, aki észreveszi, hogy nem fog kinyílni az ernyője, 
és utoljára egyszer összetojja magát........ Jézus ezért 
mondta nekik, hogy "elvétetik tőlük a kiválasztottság, és 
oly nép kapja meg, amely megtermi annak gyümölcsét". 
Valamint azt, hogy "nem kaptok több prófétát, amíg azt nem 
mondjátok, hogy áldott, aki az Úr nevében jön". 
Endre Egely-ellenes "borítékolásai" kiválóan és 
félreismerhetetlenül ide gyökereznek. Én erre csak egy 
olyan ugyancsak "borítékolási" ellenáradattal válaszoltam, 
hogy még Laci és Willi is szinte "kidőltek" mellőlem. Nem 
bántam meg, ugyanis ha Endre borítékolása jönne be, akkor 
rövidesen nem maradna élő ember, aki visszakereshetné, hogy 
kinek is volt igaza. Ugyebár okosnak ilyen kérdésekben nem 
utólag, hanem előre kell lennünk. Ha egyáltalán maradnak 
emberek, akik visszakereshetik, hogy melyik borítékolási 
áramlatnak volt igaza, az csak azért valósulhat meg, mert 
NEKEM VOLT ÉS LESZ IGAZAM. Lehet velem versenyezni a 
prófétálásban, nem veszem rossz néven. Én azonban íme 
közzétettem a "fegyvertáramat" is, hogy mi alapján 
kóstolgatom lev.listák nyilvánossága előtt a háttérben is 
egyre sikeresebb jósolgatási szokásaimat. 

Aludjatok jól, álmodjatok szépeket! "Ph. D."
+ - SziA - Feri. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Feri!

A tegnapelőtti egyik leveledben írtad a SziÁ-nak, hogy 
" m e g f o g t á l . . . . . "  Hm! 
Ez azt jelenti, hogy egy mozzanat erejéig belesüppedtél az 
ő alaphangulatába. Ugyanis én tavaly óta azért "papolok", 
hogy nem "megfogjuk" egymást, nem box-aréna a 
levelezőlista, hanem a mozaikosdi lehetőségének a 
csodálatos színhelye. Tehát ha pl. egy önmagát 
szkeptikusnak felfogó tudós, vagy egy mások által 
szkeptikusnak mondott tudós aki ezt rájuk is hagyja, és 
a "kivétel erősíti a szabályt" alapelv alapján elő tud 
állni valami újdonsággal, akkor ez messze nem azt jelenti, 
hogy "MEGFOGTAK" téged vagy engem, hanem azt, 
hogy "KIEGÉSZÍTETTEK". Sebaj, ha egy mozzanat erejéig 
visszasüppedtél egy alacsonyabb alaphangulati szintre. 
Ugyanis csak így tudod önmagaddal együtt felfelé hozni SziA 
alaphangulatát, ha előtte te is "meglátogatod" azt a 
szintet. Csak úgy tudod megváltoztatni, ha előbb 
elszenveded tőle a tulajdonképpeni célod és konstruktív 
iránymutatásod ellenkezőjét. Erről a 6-7-8-as H-Kulcsok, 
azaz a fordítottság Kulcsai okán írtam. 
A SziÁ-t szakmailag nem kell "felhozni", ő a mozaikosdira 
rendkívül kiváló "ismeret-konglomerátum"-ot képvisel. 
Azonban ennek a sokoldalúan és kölcsönösen előnyös 
mozaikosdira alkalmas térnyerését éppen az alaphangulata 
nyomja el, lehetetleníti el. Tehát egyáltalán nem baj az az 
apró hiba, hogy leírtad, hogy "megfogtál". Én csak azt 
javaslom, hogy minél többen állandósuljunk eme hangulati 
színvonal fölött, és "EGÉSZÍTSÜK KI" egymás tudását. Én 
önmagammal szemben már tavaly "meggyógyítottam" ezt a 
feleslegesen versenyző, sőt a harckészültségig rivalizáló 
alapállást. UGYANIS ÉN NEM AZÉRT KÖZLÖK A 
LISTÁN "FORMÁLÓDÓ", NYILVÁNVALÓAN HIÁNYOS ISMERETEKET 
ÉS HIPOTÉZISEKET, HOGY A HIÁNYOKÉRT SZABADON 
LECIKIZHESSENEK ENGEM, HANEM AZÉRT, HOGY AKI TUDJA, 
AZ EGÉSZÍTSE KI ŐKET. Gyógyuljon hát meg az idén SziÁ-
nak ez az alapállása először veled szemben is, és utána 
mindenkié mindenkivel szemben. Részemről a bibliai spontán 
öngyulladásos "szelektív pörkölésig" bezárólag maradok a 
mozaikosdi, sőt az esetleges békés újrakezdés híve: ugyanis 
az emberiség absztrakt immunitásának, és az ATST* 
leapasztásának éppen a mozaikosdi, azaz a 3-as H-Kulcs 
képezi az alfáját, a gammáját, a deltáját, az omegáját, és 
mindenét ami volt van és lesz. (-*ATST: autoimmun típusú 
stressz-teher.-) Van egy autoummun betegségben szenvedő 
cimborám, és egy másik cimborám felesége is az. Én tudván 
tudom, hogy ezt a betegséget induktívan (-egyedien-) nem, 
hanem csakis deduktívan (-mindenkiét közösen, és "átfogóan"-
) lehet gyógyítani; - feltéve ugyebár, ha valóban ezt 
akarjuk, és nem az ellenkezőjét..... Ez utóbbi költői 
kérdésre a SziÁ-nál "több" válasz van, mint nálunk.

Üdv. Tom
+ - Re: "Vajk" (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves "Vajk"
 
> "a saját
> referenciák képen kívüli marasztalása és az alacsony
> színvonal az permanensen gyanús."
> 
> Ezt nemnagyon ertem, de hat te megmondtad: az alacsony 
szinvonal. Es en is leirtam mar Ferinek, hogy 8 altalanosom 
van:) Nem kell meglepodni.

Az igazi énedről és személyazonosságodról tereled a 
figyelmet, immár "alábbhagyós" áldozatok árán. Azokban a 
dolgokban, amelyek időszak-megosztó perferenciája 
következik, valóban max. 8-általánosod van, de azt is egy 
fél disznóért vásárolták neked. Olvasgasd a kulcsaimat, 
állj át rájuk, próbáld ki őket a gyakorlatban, és utána 
beszélj. 

> Meg aztan ugyis tudod ki vagyok, nem?
> Nem is ertem, miert kell neked a szemlyazpnossagom 
tisztazasa, semmit nem fog v
> altoztatni a dolgokon. Az internetnek vannak szabalyai es 
ha ez nem tetszik, nem kell hasznalni.

Ez az epés megjegyzés inkább vonatkozik rád, mint rám. 
Totálisan lesodródtál a Valóság fonaláról, és nemlétező 
kapaszkodókon alapuló álérvelések közt vergődsz. Mint már 
fogalmaztam, az imitálást is imitálod, sőt immár az 
imitálás imitálását is csak imitálod....... De én kívánom, 
hogy találj vissza rá, és gyere vissza a saját neveden is a 
listára. Úgy aztán már nem fogunk czywakodni...

> Mit szamitana, ha elmondanam kovacs bela vagy Szabo Janos 
vagyok?
> Tudod mit? Legyek Varga Karcsi. Ett elhiszed? HA llirom a 
valos nevem, akkor az
> t mitol fogod elhinni? Es miert nem hiszed el most, hogy 
Vajk vagyok?

Tényleg nem vagy köteles elszámolni azzal, hogy ki vagy. Én 
csak annyit mondtam, és tartom is, hogy aki nem adja a 
nevét a dolgaihoz, az egy súlytalan figyelemelterelő senki, 
olyan, mint pl. maga a Lévi Rend. Ez az Internetet is 
magába foglaló Átfogó Valóság Alapszabálya. 

> Neked baromi nagy szerencsed van am, mert nem kell 
nyuglodni a IP kutatassal, a
> traceroute sem szukseges, egyszeruen megkerdezed a 
varazsKulcsaidat es azok egybol elmondjak ki vagyok.
> Varom az eredmenyt !!:))

Az egyéni stílusokat precízen össze tudom fésülni a 
különböző neveken. Ezzel a tudással már csak azt kell 
kifigyelni, hogy pl. SziA elhallgat a saját véleményén, de 
egy "új Endre" percízen ugyanazt nyomatja slendrián 
álcázással. A te sztorid ezzel analóg. Ez az eredmény, amit 
vártál:))) Látod, a pszeudonim ciklusaid leégettek téged. 
Szerintem gyere vissza a saját neveden, és ne bántsuk 
egymást feleslegesen. 

Üdv. Tom
+ - Re: "Endre". (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Hellóbelló! 
 
> Hogy en se maradjak ki azon szkeptikus felsorolasabol,
> akik "letettek valamit az asztalra":
> 
> Giordano Bruno, Kopernikusz, Kepler, Galilei

Az egy régi fejezet, amely csak a katolikus egyházat 
terheli, de ezzel szembe lehetne állítani a Lévi Rendnek 
olyan gyalázatait, hogy ez a piti katolikus kiátkozósdi 
kismiska hozzájuk képest. A megjegyzést nem én írtam, de 
egyetértek vele: a munka-szkepticizmus egy szűk tartományon 
belül segíthet, de a megátalkodott szkepticizmus mögül a 
privilégiumok nyomorult féltékeny féltése böfög fel, ÉS 
SEMMI ÚJ. 

> Hadd kerdezzem meg: mi a parajelensegeknek az a defini-
> cioja, amit ezen a listan mindenki elfogad?
> Az, hogy jelenlegi ismereteinkkel nem magyarazhato?
> Az, hogy termeszetfeletti?
> Az, hogy talan nem is letezo?
> Vagy masvalami?

Az a mércéje, hogy van, többen is látták, a látomásnak az 
anyagi, vagy ébren álmodás közötti határesetére vonatkozó, 
értelemszerűen felmerülő nyitott kérdését egyik irányba sem 
tudták eldönteni. Megismételni sem tudták. A HVG is megírta 
a tehenekről szólóm cikkben, hogy az az angolszász tudós 
sem tudta a gyakorlatban reprodukálni a szilíciumos 
gömbvillám-eméletét, de attól még a tehenek megismételték 
azt a mózesi trükköt, amikoris anno a Kivonulás előtt az 
egyiptomi elsőszülöttek "somogyi teheneket játszottak". 

> Van egyaltalan minden fel altal elfogadott definicio,
> amelybe belefernek az UFO-k, a "sugarzasok", az asztal-
> tancoltatas es a gombvillam, hogy csak nehanyat emlitsek?

Itt alakul "mozaikosdizva". Nevezetesen amikoris egymás 
hiányosságait nem lecikizzük, hanem kiegészítjük. Én a 
kiegészítés és kiegészülés vágyával pakoltam fel az eleve 
is félkésznek hitt, vagy majdnem késznek gondolt 
hipotéziseimet. 

Üdv. "Ph. D."

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS