Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX VITA 102
Copyright (C) HIX
1994-10-15
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Parajelense'gekro"l. (mind)  92 sor     (cikkei)

+ - Parajelense'gekro"l. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Vita!

"Beme'ne aze'rt Mo'zes e's A'ron a Fa'rao'hoz, e's u'gy cselekede'nek, a mint
 az U'r parancsolta vala; vete' A'ron az o" vesszeje't a Fa'rao' ele' e's az o"
 szolga'i ele', e's ki'gyo'va' lo"n.
 E's elo"hi'va' a Fa'rao' is a bo:lcseket e's vara'zslo'kat, e's azok is,
 E'gyiptom i'ra'studo'i, u'gy cselekede'nek az o" titkos mesterse'go:kkel.
 Elvete' ugyanis mindenik az o" vesszeje't e's ki'gyo'kka' lo"nek; de az A'ron
 vesszeje elnyele' azok vesszeje't." (2 Mo'zes 7,10-12)
Ezzel az ismert bibliai pe'lda'val szeretne'k hozza'szo'lni, ahhoz, hogy amit
egyszer ma'r felfedeztek, megcsina'ltak azt u'jra felfedezni, uta'nozni ma'r
ko:nnyebb. Szellemi ero"k a ko:zveti'to"k, akik, azonban u'j alkota'sa'ra ke'p-
telenek, ahogy ez a fenti pe'ldaban la'tszik, mikor A'ron kigyo'ja elnyeli a
hamisi'tva'nyokat.

A materialista ember, nem hisz a parajelense'gekben e's ezeket csala'snak tart-
ja, felemli'tve ne'ha'ny lelepleze'st. Pe'lda'ul Szenta'gotai professzor ero"-
sen ellenezte, hogy a televizio' ada'sa'n tartsa a Vi'zo:nto" cimu" mu:sort.
Nem tudnak, mit kezdeni, azzal, hogy egy kise'rlet eredme'nye hitfu:ggo".
Azuta'n van aki elismeri a transzcendens le'te't (T), mert pe'lda'ul maga is
ke'pes a kana'lhajli'ta'sra.Tapasztalatilag elfogadja,hogy hit kell hozza'.
Azuta'n van a keresztye'n ember, aki azt mondja, hogy ezek a jelense'gek le'-
teznek e's gonosz szellemi ero"k a'llnak a ha'tte'rben. Materialista'nak az
Isten e's de'monok belekevere'se ve'gke'pp beteszi a kaput. Az (T) meg kike'ri
maga'nak, hogy o" so:te't de'moni ero"k ba'bja volna. Hiszen o" ezzel pl.
gyo'gyi't.
Kezdetben valo'ban jo'nak mutatkoznak. Ilyen eset volt Schumann is. Ezek a
szellemi ero:k ihlette'k to:bb mu"ve't. De ezt csak arra haszna'lta'k fel,
hogy az agya'hoz kulcsuk legyen. E's egy ido" uta'n Schumann ma'r minden
parancsukat teljesi'tette. Ekkor mondta'k neki vessen ve'get e'lete'nek, e's
o" szo'ne'lku:l elment otthonro'l e's a Rajna'ba ugrott, de mivel kimentette'k
me'g ne'ha'ny ho'napot e'lt egy gyo'gyinte'zetben.
Vesze'lyes ja'te'k,azt hirdetni, hogy ezen ero"k felett az ember urra' lehet.
Lehet ja'tszadozni, de ha egyszer egy tolvaj kulcsot kap a laka'sunkhoz, ne
csoda'lkozzunk, ha teljesen kifosztja. Legyen vila'gos, hogy nem azzal fog
nyitni, hogy hosszadalmas az ajto' feszegete's, adjunk ma'r neki egy kulcsot.
Ehelyett pe'lda'ul az "Agykontroll" ko:nyv ha'tso' bori'to'ja'ra i'rt kecseg-
teto" szo:veggel pro'ba'lkozik, melynek le'nyege: SIKER, PE'NZ, BOLDOGSA'G,
HATALOM ige'rete ve'ge pedig az agyunk feletti uralom a'tengede'se.

A Sa'ta'n egy materialista'nak, aki kerek perec elutasi'tja Isten le'te't nem
fog parajelense'get produka'lni, mert ez az a'llapot neki e'ppen megfelel.
So"t hitu:k mego"rze'se't me'g hamis'itva'nyok lelepleze'se'vel segi'ti is.
Aki azonban ma'r e'rdeklo"dik, azt megpro'ba'lja tapasztalati u'tra terelni.
Ufo la'toma'sok, ma's parajelense'gek, hogy ezek mo:go:tt la'ssa a le'nyeget
e's ve'gu:l a de'moni vila'g megko:to:zo:ttje legyen. Jellemzo"ju:k a gu'nyo-
ro's, kioktato' stilusu' reaga'la's, melyeket Je'zus Krisztust egyetlen u'tnak
megnevezo"k ellen tesznek. A Biblia Istene o'va int a tapasztalatokto'l valo'
hitto"l, mert tudja, hogy a Sa'ta'n szellemileg messze felu:l halad minden
embert, i'gy aki tapasztalataira hallgat azt ko:nnyen ta'ncba viszi.

Vegyu:nk egy tipikus UFO la'toma'st. Este hosszu' egyenes orsza'gu'ton megy
az auto's. Sponta'n hipnozis kialakula'sa'ra idea'lis helyzet. Megne'zi az o'-
ra'ja't. Ezuta'n to:rte'nik a "tala'lkozo'", kis telepatikus besze'lgete's
zo:ld le'nyekkel, ve'rve'tel ... 1/2 - 2 o'ra's anyag, ha video'ra venne'nk.
Amikor ve'ge ra'ne'z az o'ra'ja'ra e's semmi ido" nem telt el, e's nem is
haladt elo"bbre. Nem e'rti a dolgot. Nemsoka'ra azonban hallja, hogy pont ebben
az ido"ben az adott helyen to:bben la'ttak egy UFO-t. A lei'ra'sok egybeesnek.
Ezuta'n teljesen biztos benne, hogy ez vele valo'ban megesett.
Valo'ja'ban csoportos hitete's a'ldozata. Egy szellemi le'ny to:bb szeme'lynek
adta be a megfelelo" la'toma'sokat, melyek i'gy ko:nnyen hiba ne'lku:l kiege'-
szi'tette'k egyma'st. A fa'radt (ellazult) agyhoz hozza'fe'rve, abba egy pil-
lanat alatt beko'dolta a la'toma'st (eze'rt nem telt el ido").

Je'zus Krisztushoz valo' hivo" ima'dkozo'k jelenle'te'ben szinte'n kudarcba
fullnak a para bemutato'k, mivel Je'zus felette =ll az ezek mo:go:tt megbuvo'
szellemeknek. Hogy van az, hogy ezek a "hitgyo'gyito'k" bibliai e'rtelemben
vetthi'vo"k, me'g gyerekek jelenle'te'ben is tehetetlenek?

Je'zus szavai Ja'nos evange'liuma 10.-bo"l:
1. "Bizony, bizony mondom ne'ktek:A ki nem az ajto'n megy be a juhok akla'ba,
  hanem ma'sunnan ha'g be, tolvaj az e's rablo'."
10."A tolvaj nem egye'be'rt jo", hanem hogy lopjon o:ljo:n e's puszti'tson;
  e'n aze'rt jo:ttem, hogy e'leto:k legyen e's bo:vo:lko:djenek."

2. "A ki pedig az ajto'n megy be a juhok pa'sztora az."
9. "E'n vagyok az ajto': ha valaki e'n rajtam megy be, megtartatik e's beja'r
  e's kija'r e's legelo"t tala'l."
11."E'n vagyok a jo' pa'sztor: a jo' pa'sztor e'lete't adja a juhoke'rt."
27."Az e'n juhaim hallja'k az e'n szo'mat, e's e'n ismerem o"ket, e's ko:vetnek
  engem:"
28."E's e'n o:ro:k e'letet adok ne'kik; e's soha o:ro:kke' el nem vesznek, e's
  senki ki nem ragadja o"ket az e'n kezembo"l."

Ige'ret a Jo' Pa'sztorro'l:
"Jo"jjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essu:nk te'rdre az U'r elo"tt, a mi
 alkoto'nk elo"tt!
 Mert o" a mi Istenu:nk, mi pedig az o" legelo"je'nek ne'pei e's az o"
 keze'nek juhai vagyunk;vajha ma hallana'tok az o" szava't."
/Zsolt 95,6-7/

A'lda's,be'kesse'g!  Hunor )

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS