Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX PARA 848
Copyright (C) HIX
2001-05-26
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 H-Kulcs tortenelem. (mind)  255 sor     (cikkei)
2 Foleg Endrenek. (mind)  98 sor     (cikkei)
3 Foleg Willinek. (mind)  25 sor     (cikkei)
4 Belul forgo hajtomu. (mind)  85 sor     (cikkei)
5 Csendszoro && EMT (mind)  22 sor     (cikkei)

+ - H-Kulcs tortenelem. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A Hermész-Kulcsok klasszikus történelme. 
(-Ez az írás a megelőző három cikk figyelembe vétele 
nélkül csak részlegesen érthető és hasznosítható.-)

A szóban forgó Kulcsok ismeretesek még, Énok, Hénok v. 
Hénoch Kulcsokként is, attól függően, hogy ki milyen 
helyesírást részesít előnyben. Van egy Hermész-Kút a Váci 
u.-ban, a Vörösmarty térről indulva a bal oldalon, a 
tetején egy Hernész-szoborral, plusz a Régiposta utcai Mc. 
Donald’s –szal szemben a falon is van egy Hermész egy 
stukkó-domborművön. A bibliai Hénoch, vagy a görögök 
időnként hús-vér formában is megmutatkozó Hermész Istene és 
az egyiptomiak Thot családfája egyaránt a földi beavatási 
lánc elindításának gondolatiságáról tudósítja a történelem-
írás későbbi fejezeteit. A mágia-történelemben ezek 
leggyakrabban egy személyként értelmezhetőek. Az óegyiptomi 
Thot patriarchális família, mint exkluzív genetikai 
jogfolytonosság anyai ágon történő görög folytatódása a 
híres görög bölcs: Tat vagy görögösen Tatiosz. A Farkas 
Lőrinc Imre magyar könyvkiadó által megjelenttetett Hermész 
Triszmegisztosz írástöredékek nagy része arról szól, hogy 
egy idegen ország nagy tudású és nagyhatalmú jövevénye a 
görög Tat nevű fiát (-azaz Tatioszt-) beavatásban 
részesíti. Az észak-európai druidizmus is ugyanennek a 
genetikai és beavatási „terjeszkedési” mintának a terméke; -
 legfeljebb az egyiptomi kékvérűeknek egy kicsit északabbra 
kellett utazniuk ugyanezen jelenség terjesztése érdekében. 
Később a druidák a saját hűtlen hölgy-druida vonaluk 
fizikai likvidálása után a keresztény papság bizonyos zárt 
papi rendjeibe mentették át a Hermész-Kulcsokat; - amit 
persze ők eredetileg nem feltétlenül ugyanígy hívtak. 
Az „özvegy” vagy „remete” druidák (-tehát a „wicca” vagy 
boszorkány vonaltól kényszerből kölcsönösen elkülönült 
druida papok-) első nemzedéke indította el a 
boszorkányüldözést a Kereszténységben, méghozzá minden jel 
szerint „belülről”. A druida kivégzési módszer a mai 
lexikonok szerint is a rőzsébe csomagolt elégetés volt. 
Ezzel a módszerrel (-mivel „takarásos” volt-) elvben ki is 
lehetett vonni embereket a közharag felségterületéről, azaz 
a köztudatból; - ahogy az pl. manapság a „védett” tanúkkal 
állítólag történik. Most csak a ráutaló történelmi motívum 
képvisel kiemelkedő fontosságot, nevezetesen, hogy a druida 
kivégzés és a boszorkányüldözés égetéses kivégzési formája 
lényegében egy és ugyanaz. 
Ha pedig a késői druidák „beépültek” a korai 
kereszténységbe, akkor nyilván átmentették a tudásuk egy 
bizonyos (-vélhetően megkurtított-) részét, benne a Hermész-
Kulcsokat a keresztény papi rendekbe; - elvégre ha a korai 
kereszténység tulajdonképpen „engedelmeskedett” a tipikus 
druida mintáknak, akkor itt a gondolkodni nem rest ember 
számára mindennek világosnak kell lennie. 
Európa bizonyos válságos periódusaiban a druidizmus 
legnagyobb valószínűséggel ezekből a zárt papi rendekből 
éledt újjá, de nekem nincs kifogásom „a minták 
transzcendens felszínre merüléséről” szóló magyarázatok 
ellen sem. 
A Kulcsok a közlési (-kommunikációs-) és döntési ciklusok 
gyorsítására, optimalizálására, koncentráltságának és 
erejének növelésére használatosak. Végülis ide érthető 
a „kényszerítés” is, ahol azonban a Kulcsokhoz tapadó 
asszociációk valóban kényes területre érkeznek meg. A 
Kulcsokkal többek közt királyt lehet elfogadtatni vagy 
éppen leválttatni a tömeggel. Ezért ismétlődik a 
történelemben az a motívum, hogy ha egy király tartósan 
összeveszett a papsággal, akkor bizony sohasem a papság 
volt az, akinek végülis távoznia kellett. (-Tartalmi idézet 
Eliphas Lévitől-) 
De ha a király jól alkalmazta a Kulcsokat, akkor a papság 
csak egyet tehetett: vagy igazán szép fénykorát élte, 
vagy „kussolt”. A Kulcsok a stressz szokásos 
pszichofiziológiai érvényesülési hídján át kényszerítik az 
embert (-tetszőleges „létszámban”-) a jó és szükséges 
döntésekre : akár önmagunkat a saját érett gondolataink 
által, (-ha ismerjük a Kulcsokat-) akár a közlés(-ek-) 
valamely Kulcs szerint koncentrált mintájának speciális 
ereje által (-ha a hallgatóság nem ismeri magukat a 
Kulcsokat, de azok aktuális és specifikus alkalmazásával 
szembesül.-) 
A Kulcsok a közlések időkomponensei iránti kivételes 
tudatosságban, és az így keletkezett variációk 
összehasonlításában nyilvánulnak meg, és konkrét példa 
nélkül csak egyszerű blablának tűnnek. Ám a gyakorlatban 
alkalmazva „tarolnak” az alkalmazó akarata szerint. 
Természetesen „kiforgatva” is lehet alkalmazni a Kulcsokat, 
de az a személy vagy közösség, aki ezt megteszi, (-főleg ha 
életvitelévé teszi, hogy rendszeresen visszaél velük-) az 
ezzel a döntésével utólag (-egyszer majd-) ugyanúgy 
kiszolgáltatja magát annak, aki egyszer csak helyesen és 
eredeti (-védekező-) értelemben kezdi el használni őket az 
illető rosszhiszemű személy vagy csoport ellen. (-Mellesleg 
ez a 7-es H-Kulcs.-) 
EZ A „J E G E L T” TALÁLMÁNYOK HEPPY-END-JÉNEK IS A 
T I T K A  ÉS  A  Z Á L O G A !!!! (-Ezért nem „off-
topic” a parajelenségek listáján amit írok.-) 
De folytassuk a Kulcsok történelmét: A Hermész-
Kulcsokat „zálogházi letétben” őrző zárt papi rendek időről 
időre alaposan megmutatták az erejüket, pontosabban a 
Kulcsok erejét a Történelem menetének befolyásolásában. A 
Kulcsokkal rendelkező papi rendek a tulajdonképpeni Tudás-
alapú papi rendek, a többiek a Hit-alapú kollégáik. Az 
anglikán vallás, a kálvinizmus és a lutherizmus minden 
meglehetősen nyilvánvaló és egyértelmű jel szerint 
valójában egyaránt annak köszönhető, hogy a katolicizmus 
belső mechanizmusai „főnöknek” képzelték magukat e rendek 
fölött, és megpróbálták őket az engedelmes „samesz” 
pozícióba szorítani. Ekkor rendre kiderült, hogy ezeknek a 
Tudás-alapú rendeknek vagy eleve bőven van pénzük 
önállósítani magukat, vagy nem gond számukra az 
önállósodáshoz szükséges pénz sürgős megszerzése….. 
A Kulcsokról feltétlenül megemlítendő, hogy a papi rendek 
és/vagy királyi családok között időről időre lezüllött az 
irántuk való intellektuális fogékonyság, de ilyenkor mindig 
történt „valami”, hogy a Kulcsok ismét „regenerálódjanak”, 
készenlétben álljanak…. Pl. a reneszánsz egyértelműen két 
dolognak volt köszönhető: 
Egyrészt a déli oszmán és/vagy arab betörések utáni 
valamelyest tartósabb Iszlám „gyarmatosítás” alatt 
beleivódott a népbe, hogy a tized az tényleg csak 10 %-os 
adó, a Korán „zakát”-ja is tényleg „tized” és nem több. 
Másrészt az oszmánok által elfoglalt Bizáncból Európa-
szerte szétáradt papok és bölcsek „regenerálták” a 
Kulcsokat a zárt papi rendek és az uralkodó családok 
környékén. (-Ugyanis Rómában eredetileg elégették az 
ún. „hermetikus iratokat tartalmazó egész könyvtárat, míg a 
Bizánci Kereszténység hűen őrizte azokat.-) 

A katolikus Szent István Társulat Bibliájában az egyik 
lábjegyzet utal Hénok Könyvének egy részére. Ebből 
egyértelműen kiderül, hogy a Vatikánban végülis időközben 
valahonnan meglett a Hénok-Könyv egyik változata, de 
nagyon „apokrif” anyagként kezelik. Sebaj, mert ha nem 
moderálnak le engem erről a listáról, akkor ti aktualizált 
magyarázatokkal olvashatjátok őket. (-Ha esetleg 
lemoderálnak, legfeljebb álneveken újra feliratkozom, vagy 
maszekban megküldöm, ha kéri valaki. Illetve legvégül az 
Interneten landol az egész „gyűjtemény”.-) 

Lenin a tömeghez intézett beszédeiben és az 
előkészületekben minden valószínűség szerint alkalmazta a 
Kulcsok egy részét, vagy az összest ; - elvégre nincs más 
mód, amivel akár a saját boldog jövőnket, vagy éppen akár a 
tömegek elhatározását ennyire uniformizáltan „hipnotizálni” 
lehetne…. 
Mint majd látni fogjuk a Kulcsok leírásában, a japán 
gazdaság mérhetetlen fellendülése a 2-es Számú Kulcs 
ösztönös és szinte „véletlenszerű” használatának volt 
köszönhető, illetve a magyar rendszerváltás környékén 
milliomossá vált rétegek szintén ugyanezen kulcs ösztönös 
használatának köszönhetik a vagyonukat. Rövidesen felsejlik 
majd egy kor, amelyben ismét „aratni” lehet a 2-es 
Kulccsal, de akkor sem egyedül…. Végülis mind az öt általam 
ismertetésre kerülő kulcs erősen kapcsolatos a pénz 
megszerzésének egyre komolyabb esélyeivel. 

Az izraelita ún. „Lévi Törzs”, vagy „lévita papi rend” 
minden meglehetősen nyilvánvaló jel szerint a 
Kulcsok „elfelejtése” iránti legnagyobb generációs és 
lelki „edzettséggel” bír Mózes óta. Egy bármely felekezet a 
saját Tudás-alapú papi rendjeiben tud alaposan 
meggyengülni, ha az „őrző” papok Kulcsok iránti tudati 
affinitása „elillan”, és akkor az egész felekezet rendre 
egy másik felekezet játékszerévé, „szabad prédájává” válik 
a szorgos „tized-fizető” és adományozó híveivel együtt. (-
Természetesen csak akkor, ha bennük a Hermész-Kulcsok 
lángja nem aludt ki.-) Ez nem is egyszer éppen a lévita 
rend; - no persze egyéb résztvevőkkel is folyik időnként 
ilyen „cserekereskedelem”. A „lévitucok” szerepe és 
tevékenysége (-egyáltalán, bármely Tudás-alapú papi rend 
tevékenysége-) csak a Kulcsok alapján érthető és 
értelmezhető helyesen. A Kulcsok ismeretének hiányában 
rendre meddő dolognak bizonyul szembeszegülni az amúgyis 
rejtett doktrínáikkal. A Kulcsok „felszínre bocsátását” is 
feltétlenül kísérni fogja az autóimmun típusú stressz-teher 
átmeneti felfutása, de én ennek minimalizálásában 
nyilvánítok ki érdekeltséget. Megkerülni viszont nem tudjuk 
a kellemetlen „kockázatokat és mellékhatásokat”, de a 
stressz-teher minimalizálása alapvető közérdek. 
A Kulcsok tiszta, és főleg aktualizált felbukkanása éppen a 
lévitákat fogja érzékenyen érinteni, akik alighanem a 
legtöbbet alkalmazták ezeket a Kulcsokat, vagy azok 
kiforgatott „mutánsait”. Én a magam részéről megígérhetem, 
hogy a stressz és főleg a felelősség rám eső részét 
felvállalom ebben a „felmerülési folyamatban”. De nem 
vállalhatom fel a rájuk eső részt, ezt csak akkor tehetném, 
ha ők nem ismernék és soha nem alkalmazták volna a Kulcsok 
eredeti vagy „mutáns” változatait. 
Az össztársadalmi züllések alatt rendre felfut a közéletben 
az a típus-kommunikáció, hogy „azért züllünk, mert 
elvesztek a Hermész-Kulcsok, vagy Énok-Kulcsok”. Budapesten 
Ibi Duba ex-operaénekesnő Svájcból hazatérve szentelte 
ennek a gondolatnak az élete hátralévő részét, és „Én-Ok-
oskodás” címen több-kevesebb rendszerességgel előadásokat 
tart pl. a Semmelweiss utcai Magyarok Házában. De ha jól 
értem ez csak a keresésről szól….. 
Én gondolatkísérletek útján jutottam a birtokukba, és 
kifigyeltem sikeres embereken, hogy rendre ezekre a 
Kulcsokra kísértetiesen hasonlító kommunikációs mintákat 
alkalmaznak a kiélezett és nagy téttel bíró helyzeteikben, 
minden valószínűség szerint csak ösztönösen. A Kulcsok 
nálam jól működnek, letisztultan tudom magyarázni és 
értelmezni őket. Nincs az a „rákérdezési” trükk, amivel 
akár csak egy pillanatra is zavarba lehetne hozni velük 
kapcsolatban; - sőt, ha kell, csípőből visszatükrözöm az 
illetőre ezt a szándékát. De túl mélyre kellett ahhoz 
süllyednem a megszerzésük érdekében, semmint hogy eszem 
ágában maradjon az alkalmazási plafonjukat tiszteletben 
tartani. Én a druidizmus újjáéledése gondolatiságának 
szentelem a Kulcsok „kiosztását”. Ismétlem, hogy az egyre 
újabb ösztönös, vagy „tanult” alkalmazók nem egymás 
kenyerét eszik el, hanem valójában láthatatlanul segítik 
egymást; - függetlenül attól, hogy nem ugyanazon ügyön, 
vagy ugyanazon időpontban „dolgoznak” a Kulcsokkal. Itt 
maga a minta segíti magát a mintát. Ezt a 
fajta „mintasegítő mintaterjedést” állatokon már 
bebizonyították a tudósok. Az igazán korrekt Tudás-alapú 
papi rendek soha nem azért ültek és gunnyasztottak rajtuk, 
mert a saját erejüket nem akarták volna „meglékelve” látni, 
hanem egy teljesen másik jelenség képezte a „kiosztás” fő 
akadályát : Ugyanis a Kulcsok „kiosztásakor” felléphet 
annak a primitív akadékoskodó jelenségnek a rendkívül 
fárasztó terhe, ami miatt Jézus azt mondta, hogy „Ne 
szórjátok a gyöngyeiteket a sertések elé, mert csak 
összetaposnák őket, és megfordulván benneteket is 
agyontaposnának”. (-Máté Ev. 7, 6.-) Az 
internetes „kiosztáskor” persze szintén fellép ez a 
jelenség, de nyilván csak korlátozottan. Mindenesetre Jézus 
ide vonatkozó figyelmeztetését amolyan 
gondolatkísérletképpen megpróbálom „mellékvágányon 
parkoltatni”. 
Az Aranykor kétféleképpen siettethető, erőltethető : A 
Kulcsok alkalmazására beedzett egyén vagy szabadon 
felléphet a tömegek előtt, vagy pedig ami most történik : 
minél többen alkalmazzák ezeket a mintákat, azok annál 
erősebben terjednek az ösztönös utánzás és a hírláncok 
elágazó ösvényein, illetve (-a világ holostrukturális 
felépítése folytán-) annál erősebb lesz a transzcendens, 
vagy másképp „ösztönös” érvényesülésük esélye és 
százalékaránya az adott populációban. Méghozzá anélkül, 
hogy az ösztönös felhasználók egyből mellé tudnák rendelni 
az adott, „megszámozott” Kulcsot is ; - ahogy ezt ti 
fogjátok tenni, ha figyelmesen olvastatok, és fogjátok 
olvasni a hátralévő kb. 5-6 részletben leközölt Hat Hermész-
Kulcsot. 

Továbbá aki mérlegelni készül, hogy komolyan is vegye, 
illetve a saját csip-csup ügyeinek előmozdítására is 
alkalmazza őket, az annak a mérlegelését is idejekorán 
gyakorolja, hogy amire idáig már sikeresen alkalmazták a 
Kulcsokat, azokat utólag lehetőleg nem kritizálja, és főleg 
nem kitartóan vagy megátalkodottan. Az ugyanis egyrészt 
felesleges, másrészt a saját célú felhasználásnak tart be, 
harmadrészt az autóimmun típusú stressz-terhet a 
tűrhetetlenségig fokozhatja. 

Mindenkinek a legeslegjobbakat!   Tamás
+ - Foleg Endrenek. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Endre! 

Madarat lehetne velem fogatni, ha itt az enyhülés ideje….. 

TE ÍRTAD: Nem ismerek annyi parahivo es szkeptikus embert 
eleg melyen ahhoz, hogy elmeletekkel foglalkozzak a valodi 
es latszolagos enjuk kozti esetleges ellentmondasrol. 

A VÁLASZOM: Ez egyáltalán nem baj. De a régi és tartós 
meglátásom szerint éppen ugyanezért van az, hogy igazi nagy 
eredményre csak „mozaikosdizva” lehet jutni. A 3-as H-Kulcs 
erről fog szólni bővebben. Einstein is mozaikosdizva jutott 
a nagy zseniális összefoglalásaihoz. De kurvára nem volt 
szép tőle, hogy a méltó „tásralkodópartnereit” homályban 
felejtette, és minden kisajátított. Ennek az ideje lejárt. 
Erről az 5-ös H-Kulcs fog szólni. 

TE ÍRTAD: Egyebkent sem szeretem az embereket sem
csoportositani, sem cimkekkel ellatni.

A VÁLASZOM: Igazad van annyiban, hogy nem kategóriákban és 
állapotokban, hanem folyamatokban és tendenciákban kell 
gondolkodni. Tehát ha valakit megcímkéztünk, akkor tegyük 
hozzá, hogy „a jelenlegi állapota szerint”, különben a két 
rivalizáló fél egy szinten marad, és nem fognak különbözni 
egymástól. A lényegnek az tűnik, hogy a címkézésnek vannak 
előnyei és hátrányai. A hátrányokat ki kell játszani, 
fokozatosan le kell apasztani, az előnyöket pedig ugyanígy 
ki kell domborítani. Amíg ez nem megy tökéletesen, addig is 
törekedni kell rá. Mellesleg szerintem a nagy találmányok 
éppen ezt az „ars poeticá”-t testesítik meg. 

TE ÍRTAD: Az altalad leirt autos musorban valoszinuleg 
helyesen hangzott el, hogy a motort hidrogen hajtja, mely 
elegve a levego oxigenjevel vizet alkot, s kozben munkat 
vegez, hajtja a motort. Ez teljesen OK, ennek megvalositasa 
technikai problema, nincs benne semmi energetikai ujdonsag. 
Ez azonban nem vizauto, hanem hidrogenauto, mely vizet 
bocsat ki, ezert kornyezetkimelo.

A VÁLASZOM: Örömmel és tisztelettel olvasok mindent, amiben 
valaki több és jobb nálam, és ebből a hozzáállásból 
bunkóság volna akárkit, pl. téged kizárnom. Egy a lényeg: 
az emberek öngyulladása a közel 80%-os VÍZ-TARTALOM 
ellenére létező, ihlető, provokáló tudományos tény. Engem a 
H-Kulcsok felé ihlet, téged nyilván a plazmásítás felé 
ihlessen. Ha a víz így „kigyullad” a diszkó 
táncparkettjén*, akkor ennek a „spontán” fellépő 
effektusnak a megértése és a birtokba vétele a tét. (-
*Szerintem a Harmadik Szem szerkesztősége nem fogja 
megtagadni a veled való együttműködést, ha vissza akarod 
velük kerestetni.-) 
Az őseink látták, hogy a farkas és a sólyom milyen baromira 
jól vadászik. Nem korlátozták le magukat, hanem azt 
mondták, hogy „ha ilyen baromira jól vadásznak ezek a 
dögök, akkor vadásszanak nekünk is…” Hát szerintem csak 
ugyanezt az ősi ösztönös hozzáállást kell követni annak a 
problémának a megoldásakor is, nevezetesen: hogy ha az a 
fránya víz lángnyelvekkel „ég” a nekünk való haszonhajtás 
problémakörétől távol, akkor nosza, csábítsuk el, tereljük 
be ezt az „égést” a gazdasági haszonhajtás 
felségterületére, csakúgy mint annak idején az őseink 
tették a kutyusokkal és a sólymokkal. 

TE ÍRTAD: Az ezustre vonatkozo megjegyzesert elnezest 
kerek. Humornak szantam, azert raktam a vegere :-) jelet. 
Sajnalom, ha megbantottalak.

A VÁLASZOM: Részemről is bocsika az esetleges 
türelmetlenségemért. Egyszerűen nem akarom önmagamat, a 
lányomat és a Bioszférát egyszerre megdögölve látni, 
illetve a közös dögledezésünket tétlenül figyelni. Azok 
közé tartozónak érzem magam, akiket az I.Q.-juk ennél 
többre predesztinál. Ha egy közlés ebbe a tartományba is 
óvatlanul behatol, akkor alighanem joggal „visítok”, de 
minden olyan ellenvéleménynek örülök, amely egyúttal 
valahogy megadja a részleges tiszteletet ennek a 
gondolatnak, MINT MINDNYÁJUNK KÖZÖS ORIGÓJÁNAK. A játék 
nem babra megy, és ez egyelőre mindennél fontosabbnak 
tűnik, ezért szeretem éreztetni. Később majd más lesz 
fontos, de egyelőre ez az értelemszerű Közös Fókusz. 
Pusztán csak a közlések letisztultságának irányába kell 
elmozdulnunk, és minden O.K. lesz. 
A barátommal nagyon mély katarzist éltünk át az 
ellenvélemények kölcsönös készenlétben tartásának 
szükségessége kapcsán. Jól megfogalmaztuk mások számára, 
hogy az ellentétes véleményeket egy harmadik nézőpontban 
kell újrafogalmazni, majd megtapasztaltuk egymás 
ellenvéleményein, hogy milyen nehéz követni a saját 
elvünket. De végül követtük, és továbbléphettünk a 
fejlődésben… 
Bennem megvan a legnagyobb jóindulat, hogy a nálam lévő 
mozaikok a lehető legoptimálisabb kutatói körökben 
célirányosan landoljanak. Nem neked szánom ezt a kritikai 
megjegyzést, de hát ezt az igyekezetet píz nélkül baromira 
nehéz gyakorolni, és mégis kell, nincs más út….

A legjobbakat! Tom
+ - Foleg Willinek. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Willy! 

Izgultam, nehogy valaki a helyesírásod miatt a lista 
nyilvánossága előtt megszóljon, mert hogy a magyar 
feltaláló elmének maximálisan itt a helye a listán. Még 
akkor is, ha Szlovákiában nem magyar iskolában tanult 
tovább. Szerintem küszöbön az idő, amikor nem kell 
óvakodnia az embernek a neve és/vagy a találmányai miatt. 
Addig meg bírjuk ki valahogy. Én mindenesetre a nevemet 
adom a dolgaimhoz. Tényleg Szabó Tamás vagyok, és a sok-sok 
Szabó Tom közül a DR(-uida-) Szabó vagyok. Természetesen 
küldhetsz bármilyen találmányt, és én megígérem, hogy 
amikor elérkezik az idő az életemben, hogy futtathatom, 
akkor nem a saját nevem alatt fogom tenni, hanem egy 
szlovákiai Dr. Willi nevén; - aki alighanem szintén nem 
doki, hanem DRuida. 
Ha találkozol a szlovák miniszterelnökkel Mikulás 
Dzurindával, akkor add át neki a „druida” üdvözletemet. 
Ugyanis a „dzurinda” nem más, mint a „druida” tipikusan 
szlávos etimologiai mutánsa, vagy szlovákos „nyelvbotlása”. 
Bennem van 25% tót vér, én csak tudom, hogy nekem a Mikulás-
miniszterelnök nem csak tót, hanem magyar alapon is 
rokonom. 

Tamás
+ - Belul forgo hajtomu. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves „Forgó” Levelezők! 

Valamikor helikoptervezető voltam. Magyarországon a Mi-2, 
Mi-8, Mi-17 és Mi-24-es helikopterek azok, amelyeken 
egymásra merőleges síkban forognak a forgószárnyak. (-Ebből 
a polgári életben csak Mi-2-es repül.-) Fel is lép 
mindenféle precessziós nyomaték, ami miatt ficánkol a gép a 
levegőben. Én csak a legalapvetőbbeket tanultam meg, aztán 
egyszer a kezembe adott egy repmérnök egy egész táblázatot, 
hogy a fordulókban még milyen nyomatékok lépnek fel a 
forgószárnytól, a kormányzó szerepet végző farok-
légcsavartól, és a hajtóműtől, és ez hogy bonyolódik tovább 
a fordulókba való bevitel és az azokból való kivétel 
átmeneti pillanataiban. Ha valakinek fontos, lehet, hogy 
meg is tudom találni a jegyzeteimből, hátha találmány lesz 
belőle. (-Ezek közül az egyiket valahogy felerősítve ott 
lehet, hogy ott a "hajtómű", amiről leveleztek.-) 
Az ún. műhorizont egy giroszkópikus műszer, amely forogva a 
térben állandó helyzetet tart, és akárhogy forog a 
légijármű a 3 képzeletbeli tengelye körül, a giroszkóp mint 
állandó térhelyzeti jeladó forrás korrekt komparatív 
jeleket küld a műhorizontra. A 7-es H-Kulcs szerint csak az 
működik, aminek a fordítottja is működik. Ez természetesen 
kivételekkel értendő, amelyek erősítik ezt az alapszabályt, 
amelynek az eredeti alkalmazása azonban sokkal tágabb, mint 
gondolnánk. Ha ez a giroszkópos téma nem tartozik a 7-es 
Számú H-Kulcs kivételének a felségterületére, akkor két 
legyet csapok egy csapásra. Ismertetem a 7-es Kulcsot, 
plusz megfogalmazom a zárt rendszerű forgás hajtóművének az 
alapját. Tehát: ha a giroszkóp alkalmas arra, hogy a térben 
a helyzetét MEGŐRIZZE, akkor a forgás különféle 
komponenseinek kreatív átrendezésekor ennek a FORDÍTOTTJÁRA 
is alkalmasnak kell lennie. Nevezetesen, ha a térbeli 
RÖGZÍTÉSRE alkalmas, akkor a térbeli MOZGATÁSRA is 
alkalmasnak kell lennie. (-Ezért van az, hogy nem csak a 
matek, hanem a funkcionális etimológia is a segédtudománya 
minden létező tudománynak. Ennek tudomásulvételével nagy 
lépések előtt állunk.-) Ha pedig a térben mozog is az a 
fránya zárt rendszerű forgó-kütyü, akkor már csak 
irányíthatóvá kell tenni. 
Nem tudom, hogy ez a hozzászólásom mennyire volt „segg”, 
mindenesetre stimulálónak kellett lennie. A 7-es H-Kulcsot 
is mindenesetre felszínre dobta. Én ebben a gondolatban (-
is-) keresem a teleportálás tudását. Az Endre-féle listás 
levelezőtársaknak biztos rengeteg olyan Tudás-mozaik áll a 
rendelkezésére, amelyre csak rá kell bökni a 7-es H-
Kulccsal, hogy „no, akkor fordítsuk csak meg ezt a 
részletét, hátha nem fog ellenkezni….” 
Szerintem az ószövetségi Illés is úgy gyakorolta a tűznek 
az Égből való lebocsátását, hogy egyedül szórakozott az Ég 
alatt ennek a fordítottjával, és ilyesmiket kiabált: „Tűz! 
Parancsolom, hogy NE bocsáttass le az Égből”. A Tűz hűen 
engedelmeskedett is Illés parancsának, és nem bocsáttatott 
le az Égből; - és lássuk be: ezzel Illés tulajdonképpen 
félig megoldotta a problematikát, félig birtokba is vette 
az Égből való Tűz-lebocsátás képességét, aminek fordított 
gyakorlásáról már az Ószövetség is tudósít. Szegény fószer 
egyszer véletlenül fordítva mondta a dolgot, és a „NE!!!!” 
szócskát kifelejtette a mondatából. Volt is belőle nagy 
össznépi ribillió…… Hm! Nem is olyan rossz ötlet. Azt fogom 
mindenre mondani sokáig mindenre, hogy „NE teleportálódj, 
NE teleportálódj, NE teleportálódj…”, aztán amikor már a 
teleportálás egész problematikájának az egyik fele 
engedelmeskedik az akaratomnak, akkor egyszer véletlenül 
fordítva fogom „elköpni” magam. Ha ezt korábban tudtam 
volna, akkor odamentem volna az égő Budapest 
Sportcsarnokhoz, és ráparancsoltam volna a tűzre, 
hogy „TűZ! Parancsolom, hogy teleportálódj vissza az 
Égbe….! Különben nem tudom, hogy mit csinálok.” Hát ez 
az…, látjátok! Ti sem tudjátok, hogy mit csináltok, de 
legalább én sem tudom, hogy én mit csinálok, így aztán 
kvittek vagyunk. 
De odáig már remélem, hogy eljutott a Lista Tisztelt 
Közmegegyezése 1-estől 3-asig, (-ahogy asszem Eggor írta-) 
hogy vagy már megvannak ezek a találmányok, vagy csak 
meglesznek, de csak nem döglünk mááán meg feleslegesen. És 
akkor Endrétől Tamásig mindenkinek vagy igaza VOLT, vagy 
igaza LESZ, azaz kitágítva értelmezvén az IDŐ-Faktort 
mindenkinek igaza VAN. 
A 6-tól az 1-ig azért komolyabbak lesznek a Kulcsok. Csak 
időközben le ne moderáljanak…

Uccu neki, taroljon az Aranykor! 

Tamás
+ - Csendszoro && EMT (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sziasztok !
A csendszororl mondtam , meg a legelso irasomkor, hogy nem tokeletes
csendet csinal, hanem nagyban csokkenti a zajt, illetve adottterreszben
esetleg elerheto a csend. A tokeletes csendhez annyi molekulat kene
kordaban tartani, hogy az szerintem mar parajelenseg, szoval nemi belso
ero segitsegevel, masneven magia. Az elet nagyon egyszeru, mi bonyolitjuk
el annyira !

EMT

Szoval a doboz ami magat mozgatja. Az egyik Egely konyvben le is van irva
egy ilyen, de o nem zart rendszer, ugyanis surlodas van benne, es igy hot
kozol a kornyezetevel, ami ugye mar kapcsolat !!!! Szoval mar megin nem
serult semmi torveny, csak erdekesen hasznalnak ki nehany lapdolgot.

En csak errol az egy keszulekrol beszelek, amiben ket suly forog egy
tengely menten, egymassal ellentetben, es nemi butykos tengely es rugo
segitsegevel kulombozo a sebesseguk elore illetve hatra iranyban.

Mindenki elore !

Eggor.

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS