Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX TANC 1223
Copyright (C) HIX
2001-04-21
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 BUY AND SELL ALMOST ANYTHING ONLINE (mind)  2 sor     (cikkei)
2 mtasz forum (mind)  139 sor     (cikkei)
3 no comment (mind)  27 sor     (cikkei)
4 vegzettseg szerepe (mind)  63 sor     (cikkei)
5 FW: [tanc-L] versenyzes (mind)  61 sor     (cikkei)
6 ananasz es rantottcsirke (mind)  57 sor     (cikkei)
7 nagyon jo a MTASZ levelek tovabbitasa (mind)  6 sor     (cikkei)
8 mtasz forum (mind)  29 sor     (cikkei)
9 Flatley (mind)  8 sor     (cikkei)
10 Fwd: [OT] Idezes (mind)  27 sor     (cikkei)
11 kamara otlet (mind)  60 sor     (cikkei)
12 import mikrofon (mind)  22 sor     (cikkei)

+ - BUY AND SELL ALMOST ANYTHING ONLINE (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Visit the webs best free online classified ads web site where you can buy and s
ell almost anything right online! Its fast, easy and FREE!
+ - mtasz forum (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

hozzászólás: Versenytancosok/Kelet-magyarországi területi döntő
hozzászóló neve: Törökgyörgy Erika, Zsámboki Marcel
email címe: 
szöveg
Tisztelt MTÁSZ!

A Magyar Táncsport Szövetség 2001. Március 15-16-án, Szegeden megrendezett Kele
t-Magyarország 
Régió Bajnokságára kijelölt döntnökei, Törökgyörgy Erika és Zsámboki Marcel áll
ásfoglalása a nevezett 
versennyel kapcsolatban.

A versenyt megelőzően az MTÁSZ szakmai bizottságával történt egyeztetés során J
ánosi László felhívta 
figyelmünket a szabályok, a szabályzat következetes betartatására, ill. a külön
böző vétségek retorzióira.
Feladatunk tökéletes ellátása igen komoly feladat volt, hiszen a több mint négy
száz páros 
versenykönyvét, a körönkénti 10-12 páros ruházatát, koreográfiáját, lépéshatár 
betartását kellett 
ellenőrizni, figyelni.

A versenysorozat E junior II-es versenyébe ifjúsági korosztályú létére lett ben
evezve a Szél István - Markó 
Ágnes a hódmezővásárhelyi Promenád TE versenyzői, akiket a saját korosztályába 
irányítottunk át. 
Utólagos elemzés alapján, miután a páros idén már számos versenyen indult jogos
ulatlanul, ki kellett 
volna zárnunk, de humánus okokból nem akartuk őket a helyszínen büntetni, így e
zúton kérjük a nevezett 
táncosok versenykönyvének felülvizsgálatát.

A rendezvény folyamán több szabálytalanságot tapasztaltunk, de a figyelmeztetés
 után minden 
különösebb fennakadás nélkül, a hibák korrigálása mellett rendben zajlott a ver
seny.

A versenysorozat második napján, a "D-C" osztályos versenyeken főként a lépésha
tárok betartása 
okozott gondokat, bár a "C" ifjúsági standard versenyen más okból is rövid szün
etet kellett tartani.
Mihály János pontozóbíró olyan durvaságnak volt szemtanúja, ami miatt meg kelle
tt állnunk, hiszen az 
egyik páros fiú tagja olyan erővel könyökölt a mellette lévő párosba, hogy anna
k gondot okozott az adott 
tánc folytatása. A szándékosság jól látható volt és miután a versenytáncban ily
en durvaságnak nincs 
helye, rendre kellet utasítanunk a táncost. A páros, Palles Viktor - Tószögi Ni
kolett, a gyulai Erkel TK és 
a Békéscsabai TK versenyzői.

 A "C" felnőtt latin-amerikai táncok versenyében kezdetektől fogva sok szabályt
alanságot tapasztaltunk, 
elsősorban a lépéshatár betartása területén.
A selejtezőtől kezdve folyamatosan figyelmeztettük a párokat, hogy melyik táncb
an, milyen 
szabálytalanságot követnek el. A paso-doble első körét követően valóban általán
osan hívtuk fel a párok 
figyelmét a pózok mellőzésére, mivel szinte minden páros rajtszámát beolvashatt
uk volna. A verseny 
előrehaladtával minden továbbra is szabálytalankodó párost rajtszám szerint fig
yelmeztettünk. A döntő 
előtt újra felhívtuk minden pár figyelmét a szabályok betartására. Ennek ellené
re két páros továbbra is 
szabálytalan figurákat táncolt, minek következtében kettőnk közös véleménye ala
pján kénytelenek 
voltunk a párosokat kizárni a versenyből. 

Az egyik érintett páros, a debreceni Valcer TS versenyzői a döntést tudomásul v
ették.
A másik páros, - Juhász Krisztián és Harangozó Nóra, akiket a Békéscsabai TK és
 hódmezővásárhelyi 
Promenád TE, valamint Szeged TSK (!?) versenyzőiként neveztek. (érdekességként 
had említsem, hogy a 
szóban forgó páros a "C" oszt OB-n, ahol eltiltása miatt nem indulhatott volna,
 a gyulai Erkel TK 
színeiben versenyzett!!!) - a döntéssel nem értett egyet. Véleményét minősíthet
etlen hangnemben közölte 
velünk, nem csak szakmai, hanem emberi méltóságunkat is súlyosan megsértve. Min
dezek után a páros 
mellett megjelent Móczó János, aki hasonló mocskolódó stílusban a közönség és a
 versenyző párok füle 
hallatára, vonta kétségbe szakmai felkészültségünket és emberi tisztességünket.
 
Ezzel a magatartással akadályozta a verseny folytatását, zavarta a versenyvezet
ő testület munkáját. 
Végül csak a versenyvezető többszöri határozott felszólítása után, csaknem kive
zetéssel volt hajlandó 
elhagyni a versenyvezetőség területét.
Sajnos ezzel a megnyilvánulással, nem csak a verseny résztvevőinek, hanem az eg
ész versenytánc 
mozgalomnak ártott, hiszen a közönség soraiban nagyon furcsa visszhangot váltot
t ki. 
Nem volt igazán kellemes dolog mindezen támadás középpontjában lenni, hiszen cs
ak kötelességünk 
szerint, és talán túlzottan emberségesen jártunk el az ügyben.

Mindez mélységesen megdöbbentő, felháborító és megengedhetetlen a Magyar Táncsp
ort Szakszövetség 
versenyein, hiszen mind a szakma, mind a versenyzők általános megítélésére rend
kívül káros.
Mint minden ember, mi döntnökök is követhettünk el hibát, de a célunk miden rés
ztvevővel közösen a 
verseny tisztasága volt és ennek érdekében mindent megtettünk.
A fenti történéseket számos szakmán belüli és kívülálló tanúval tudjuk bizonyít
ani.

A rendezvény sorozatot követő Internetes véleményáradatra úgy éreztük nem érdem
es válaszolni, hiszen 
erősen elfogult, objektivitást maximálisan mellőző, szélsőségekre kihegyezett e
gyoldalú álláspontot 
képviselt, melyre jó érzésű embernek nem hisszük, hogy reagálnia kellene.

Bizonyára a fentiekben Móczó János részvétele szerencsétlen véletlenek egybeesé
se, bár személyével 
kapcsolatban más versenyeken is tapasztalhattunk hasonlókat. Köztudott, hogy Mó
czó János a fent 
szereplő, és több más klubban is végez edzői, táncpedagógusi, klubvezetői munká
t, így szükségesnek 
látszik felelősségének tisztázása.
Megkérdőjelezhető a Szövetség szakmai bizottságában való tagságának alkalmasság
a, hiszen az itt 
dolgozó kollégák nem vállalhatnak közösséget azzal, aki ilyen megnyilvánulásokk
al rombolja a táncsport 
tekintélyét.

Reméltük, mindez a rendezvény után elcsitul, de mivel a két héttel később rende
zett "C" oszt. OB-n, a 
Juhász - Harangozó páros (akik egyesületi hovatartozása, a fentiek alapján végk
épp kérdéses) gúnyos 
mosollyal fogadott, miszerint a kizárásuk okozta problémákat Móczó János "elint
ézte". 
Úgy érzzük mindez, mindenki számára magyarázatra szorul, ezért kérjük a fentiek
 kivizsgálását.
					
Tisztelettel:

Szeged, 2001. április 17.
								Törökgyörgy Erika és Zsámboki Marcel
+ - no comment (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

From: Boros Zoltan [mailto:] 
Sent: fredag, april 20, 2001 04:07

no comment

BoRoZo

> -----Original Message-----
> From: Pásztor Ferenc [mailto:]
>
> ZOLI!
> ÁLLJ LE, ANDRÁSSAL MAGÁNBAN FOLYTATTUK A TÉMÁT ÉS NEM AZ A
> LEVÉL OLVASATA
> AMIT TE BELELÁTSZ!!!!!
> FÉK! FOGD VISSZA A LOVAID!!!!!
>
>       Üdvözlettel:
>                Pásztor FerencTo unsubscribe from this group, send an email to:


 

Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
+ - vegzettseg szerepe (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

From: Ecsedy Áron [mailto:] 
Sent: fredag, april 20, 2001 08:13

Mivel a témát Feri lezárta, így

Kedves Táncosok!

> A LEVÉL TÖBBI RÉSZÉVEL NEM FOGLALKOZOM, MERT TÉVES 
> ÉRTELMEZÉSEN ALAPULÓ
> FÖLÖSLEGES, ROSSZINDULATÚ, SÉRTŐ, OKOSKODÁS. NEM ÉRTEM MI A 
> CÉLOD, MIÉRT
> MAGYARÁZOL BELE OLYAN DOLGOKAT AMIK, MÉG A KÖZELÉBEN 
> SINCSENEK AZ ÁLTALAM
> LEÍRTAKNAK? 

Azért az írott magyar nyelvben koránt sincs annyi alfaj és változat, hogy
amit Feri leírt ne értsük meg. A belemagyarázás, pedig erős túlzás Zoli
levelére. A "nincs igazad" pedig végképp nem magyarázat. 

> AZ MTÁSZ EGYENLŐRE NEM TILT SEMMIT.
> AZ MTÁSZ MŰKÖDTETI AZOKAT A SZAKÁGAKAT, ÉS AZOKON BELÜL AZOKAT A
> SZAKTERÜLETEKET, AMELYEK A NEMZETKÖZI SZERVEZETEKBEN IS MEGVANNAK.

NEM? Akkor miért is van a kérdéses tétel a szabályzatban?
 
> AZ IS TÉNY, HOGY SZERETNÉM MEGSZEREZNI AZ MTÁSZMAK AZT A JOGOT, HOGY A
> MINDENKORI ELNÖKSÉG DÖNTHESSE EL, HOGY MILYEN "TÁNCOS SZAKIRÁNYÚ"
> VÉGZETTSÉGET MILYEN SZINTEN FOGAD/ISMER EL. ENNEK AZ IS 
> FOLYOMÁNYA, HOGY A
> KÉPZÉSBE IS LEGYEN BELESZÓLÁSA AZ MTÁSZNAK. REMÉLEM MINDENKI SZÁMÁRA
> TERMÉSZETES CÉLKITŰZÉS.

Az MTÁSZ egy szakági sportszövetség. Mint ilyen egyetlen dolog érdekelheti,
a saját sportága. Ez pedig csak és kizárólag azok a táncformák, amik
képviselve vannak. Ezeknek a versenycélú tanításába természetesen kell
beleszólása legyen. Ellenben a versenyzők foglalkozásához, képzettségéhez az
MTÁSZnak nincs köze. Mert milyen jogalapon? Tehát természetesen bíróság lesz
a vége, ha ez a kitétel ilyen formában marad és alkalmazásra is kerül.

A táncos szakirányú végzettség elismerése és az az alapján való eltiltás nem
ugyanaz a kategória. Elismerés alapján engedélyezheti az MTÁSZ, hogy az
illető tanítson (de akkor vagy asszisztensként, vagy szakedzőként (ekkor
ugye nem versenyezhet amatőrként, de még nem is számít profinak, mert az
ettől független)). Ellenben végzettség alapján miért tilthat el valakit?
Mégha táncszakedzői végzettségem is van, miért nem versenyezhetek ezért? Az
egyetlen kizáró ok az lehetne, ha tanítanék is. Minden egyéb csak a
szerencsétlenül összefonódott tagszervezeti képviselői/tanár-edző struktúra
lobbiját mutatja. 

A dolog annyival lezárható lenne, ha az MTÁSZ engedélye alapján lehetne csak
valaki edző/tanár egy egyesületben (hivatalosan). Itt az MTÁSZ olyan
rendezőelvet használ amilyet akar. Mindenki aki nem rendelkezik ilyen
engedéllyel, az amatőrként indulhat. PONT. Az, hogy mellette valaki fusiban
tanít versenytáncosokat és nincs asszisztensije, az szerintem az egyesület
hatásköre. (akiket tanít van saját edzőjük az egyesületüknél, és a szakmai
felügyeletet ő gyakorolja. A fusiban pénzért tanítás egyszerű adócsalási
ügy, míg az ingyen tanítás nem értelmezhető kategória: ha az egyesület
bérelt termében teszik, az egyesület kitilthatja az illetőt esetleg (ha a
szabályzata erre lehetőséget ad), ha nem egyesületi teremben, akkor úgy is
bizonyíthatatlan)

Üdv
Áron
+ - FW: [tanc-L] versenyzes (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

From: Suba Peter [mailto:] 
Sent: fredag, april 20, 2001 11:51
Sziasztok,

csak két dologra reagálnék a hosszú levélváltásból:

> > Amit találtam:
> > 2./ Eltérő versenyosztály esetén - amennyiben egy
> > versenyosztálynál nagyobb
> > a különbség az újonnan létrejövő páros eddigi 
> versenyosztályai között - a
> > Szakági Elnökség állapíthatja meg az új versenyosztályt 
> figyelembe véve a versenyzőpáros és oktatója javaslatát.
> >
> > Fiú D st S latin.
> > Lány A st A latin.
> > Standerdből miben indulhatnak ?
> 
> B osztályban

Az jó, mert adott esetben tényleg C-ben versenyeztek.

> > Az megint egy másik téma hogy miért nincs klubközi 
> versenyeken holtverseny
> > esetén hetes döntő. Ennek milyen technikai akadálya lenne ?
> >
> > Ha 7 pár indul akkor miért van 4 es döntő ?
> > Aki ötödik helyen kvalifikálta magát, az nem tehet arról
> > hogy pont hét induló van ? Őt milyen jogon zárják ki a döntőben
> > táncolás lehetőségétől ? Ha csak 6 induló van akkor már van 
> hatos döntő.
> > 8 párnál 5 ös döntő.
> >
> > Hét pár esetén nyugodtan lehetne előtánc és hetes döntő.
> > Ennél több páros esetén pedig hatos döntő.
> >
> 
> Ezek mind a nemzetközi szabályzatból átvett pontok tudomásom 
> szerint, és a kezdetek óta így vannak.

Háááát nem annyira. Pontosabban ha "nemzetközi szabályzat" helyett "egy
másik ország szabályzata" állna, akkor megállná a helyét. De az nem kötelező
ránk nézve.

Ami viszont sehol máshol nincsen így, csak Magyarországon - pontosítok:
TUDTOMMAL sehol máshol nincsen így - az a széttáncolás. Eddig mindenütt ahol
voltam, holtverseny esetén többrésztvevős döntőt tartottak. Adott extrém
esetben akár 9 párral is.
A széttáncolással kapcsolatban (bár szerencsére nekem még nem kellett
ilyenben résztvennem) sok fenntartásom van.
1. A széttáncolásban résztvevő párosok sokkal fáradtabbak lesznek a döntőre
mint a többiek, így nem egyenlő eséllyel táncolnak - sok esetben akár rögtön
a széttáncolás után.
2. Mintegy megmutatják a bíróknak is, hogy "íme, itt az a páros, aki a
döntőben majd az utolsó helyek egyikét fogja elfoglalni", ez pszichológiai
hátrány, mind a bírók mind a páros szempontjából
3. Feleslegesen vesz el időt a versenyből, nem lehet rá felkészülni ezért
csúszik a program

Üdv,
Suba P.
+ - ananasz es rantottcsirke (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

-----Original Message-----
From: Suba Peter [mailto:] 
Sent: fredag, april 20, 2001 12:56
To: '
Subject: RE: [tanc-L] köszi a hozzászólásotokat


Sziasztok,
 
csak pár komment és megyek mert holnap fontos versenyem lesz:

Boros Zoli véleményében teljesen igaz, hogy az amerikai versenytánc
megjelenhet, megjelenik az IDSF programban. 

Lehet, hogy valamit félreértek. Az IDSF programban meg van határozva az a
tíz tánc (+ a formáció), amivel foglalkozik. Pont. Nincs változtatgatás
benne már évtizedek óta. Nagyon furcsállnám, ha egyszer csak nem kellene
standardben tartásban táncolni, mint azt időnként az American style-ban
teszik.

 Nos elmondom, hogy már megjelent, mivel pont a jive helyett (személyesen is
ismert nemzetközi kalsszisok pl: Katharina Venturiniék, akik X-szeres Vb
győztesek) imperiál east coast swinget táncolnak (egyazon francia tanárnál
tanultuk). Ez rokona a jive-nak, kicsit átvariálva "TÖKUGYANAZ". Lehet, hogy
le tudnánk győzni Őket, ha mi is erre indulnánk el. 

Nem téged akarlak bántani, de talán ismered azt az angol nyelvű mondást,
hogy: "Talking is cheap". Skufcáék talán azért swingelnek egy kicsit, mert
azon a szinten ahol ők vannak, már nem lehet bezárkózni egy stílusba,
egyedinek kell lenni és nézelődnek több stílusban is, hogy honnan tudnának
egyedi, autentikus elemeket beépíteni a saját táncukba. Ettől még a tánc
lényege az Jive marad. Nem vagyok benne biztos, hogy ahol Te láttad őket,
ott a versenyprogramjukat táncolták. 

 Ja, ma a legtöbbet a táncszakmában külföldön az afro-jazz (autentikus afro
törzsi táncmotívumokból összeállított, fejrázos szamba, konga, cha-cha
stb...) tanárok keresik, kurzusaikon hemzsegnek az IDSF táncosok. 

Amivel sok-sok tradicionalista nem is ért egyet, sokuk szerint ezt nem illik
bele abba a karakterbe, amit a párosnak az adott táncban nyújtania kellene.
Ugyanis egy idő után elmosódik a határ, és a néző joggal kérdezi: mi a
különbség X és Y tánc között? Ugyanazokat a figurákat táncolják, ugyanolyan
mozdulatokkal stb. Szóval az, hogy most ez "divat", nem jelenti azt, hogy ez
a követendő, a szent grál. Én nem tudom. Mindenesetre ez egy nagyon hosszú
témakör, sokan, nálam sokkal okosabbak és hozzáértőbbek is jókat veszekednek
rajta - t.k. a Dance News hasábjain is.

De ettől még a lényeg lényeg marad: az egyes táncoknak
megkülönböztethetőeknek kell lenniük egymástól, különben nincs értelme külön
versenyezni belőlük, és a néző sem fogja érteni. Persze táncolni bármit,
bárki táncolhat, de SZVSZ a versenyhez meg kell mondani, hogy MIBŐL
versenyzünk. Különben jön majd a kérdés, hogy az ananász a jobb, vagy a
rántottcsirke. Mi, hogy ezek különbözőek? De hiszen mindkettő étel! Ja, hogy
a tánc az más? Miért is?

Üdv,
Suba P.
+ - nagyon jo a MTASZ levelek tovabbitasa (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Az utobbi hetek gyakorlata megmutatta, hogy a MTASZ
forum leveleinek tovabbitasa a listakra egy zsenialis
otlet volt es gazdagitja az olvasnivalot. Koszonet
mindenkinek aki valamilyen formaban is reszt vett az
otlet megvalositasaban.
Viking
+ - mtasz forum (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

hozzászólás: Versenytancosok/Fegyelmi kérdések

hozzászóló neve: Makara Zoltán
email címe: 
szöveg
Kedves Tancos !

A párod hozzállása mindenképpen érdekes. Biztos, hogy akar versenyezni ? Vélemé
nyem szerint üljetek 
le és beszéljétek akár sokadszor is, lehetőleg a tréneretek, vagy az egyesület 
vezetője is legyen jelen, 
mivel az Ő(k) éreke(ük) is, hogy versenyezzetek, eredményeket érjetek el, s ne 
kelljen állandóan 
lemondogatni a verseny nevezéseteket (elég ciki). Esetleg a szüleivel is beszél
hetsz, bár felnőtt emberről 
lévén szó kicsit érdekesen hangzik, de ha olyan viszonyban vagytok, talán segít
het.
Ismerettségi körömben is történt egy hasonló eset, a leányzó abszolút nem volt 
szorgalmas, hanyagolta 
az edzéseket, amin ott volt folyton ücsörgött, vagy dumált társaival, mások edz
ését zavarva. Párcsere lett 
a vége. Itt kettőn áll a vásár. A versenytánc nem egyéni sport. Ez bizonyos mér
tékben felelősség mindkét 
fél részéről. Lehet, hogy ez hiányzik a párodból.
Tanácsolom Neked, hogy mindenképpen beszéljétek meg együtt, hogy ki mit akar ! 

Üdvözlettel:

Zoli
+ - Flatley (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

>Felado : [Hungary]
>Temakor: FLATLEY ( 6 sor )
>Idopont: Fri Apr 20 16:43:06 CEST 2001 TIPP #3901
>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>Majus 16-an este Magyarorszagon - Budapesten !!!
>MICHAEL FLATLEY'S LORD OF THE DANCE   
>(tudjatok masodpercenkent harmincotszor tud dobbantani a labaival...) 

+ - Fwd: [OT] Idezes (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

>X-Sender: 
>Szisztok!
>
> > Boros Zoli véleményében teljesen igaz, hogy az amerikai versenytánc
> > megjelenhet, megjelenik az IDSF programban. 
> > 
> > Lehet, hogy valamit félreértek. Az IDSF programban meg van határozva az a
> > tíz tánc (+ a formáció), amivel foglalkozik. Pont. Nincs változtatgatás
> > benne már évtizedek óta. Nagyon furcsállnám, ha egyszer csak nem kellene
> > standardben tartásban táncolni, mint azt időnként az American style-ban
> > teszik.
>
>Lehetne kerni ezen idezesi stilus mellozeset? Teljesen olvashatatlan, nem
>lehet eldonteni, mi az idezett es mi az uj szoveg. Majdnem ennyire
>olvashatatlan Pasztor Ferenc
>
>   [Pásztor Ferenc] ...
>
>stilusu idezese is, amit neha hasznal. Lehet, hogy csak en olvasok tul sok
>e-mailt, de az ilyen formatumu leveleknel a kezem mar elolvasas elott
>automatikusan a "Delete" gombra mozdul...
>
>Gabor
>
>-- 
>Gabor Gombas                    Eotvos Lorand University
>E-mail:             Hungary
+ - kamara otlet (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

>Kedves Szakál Attila, Kedves Listatagok !
>
>Belekotyogok egy kicsi én is a témába.
>
>
> > volt az ötletem, hogy egy úgynevezett Tánctanár-, Táncoktató-, Edző-
> > Kamarát
> > kellene létre hozni, mellyel elérjük a regisztrálás által az 
>információk
> > tényszerűségét (ki végzett és ki nem), másfelől el tudna határolódni 
>az
> > MTASZ az olyan párostól, akit olyan tanár nevez versenyre, aki nem
> > kamarai
> > tag (tanár)... A semmire kellő, humbuk, képesítéstelen tanároktól
> > meglehetne
> > valamilyen szinten szabadulni a kamara által... Plusz, ha egy táncos
> > tanít,
> > vélhetően kamarai engedéllyel teszi, ezáltal kizárja magát a 
>versenyzés
> > lehetőségéből! Nem?
> >
> > VÉLEMÉNY?????????????
>
>Mindenképpen pozitív előrelépés lenne egy ilyen KAMARA. TÁMOGATOM !!!
>Nagyon sok olyan táncos van aki megfelelő tudás (ezen van a hangsúly 
>inkább), és képesítés nélkül tanít, ki lehetne szűrni ezeket a hozzá 
>nem értő egyéneket, lehet, hogy jót tenne.
>Hallottam már olyanról, hogy a 11-12 éves gyerek elment társastáncot 
>tanulni, N db kurzust elvégzett (sok idő, sok pénz), a tánctanár 
>közölte vele: "Fiam ha van kedved elmehetsz versenytáncolni !" A gyerek 
>tette ezt, versenytáncedzésen, rögtön az első órán közölték 
>vele: "FELEJTSD EL AMIT EDDIG TANULTÁL !" Nem volt jó. Persze. A gyerek 
>kétségbe volt esve.
>De kérdem, mi alapján tudja eldönteni a gyerek, vagy ilyen esetben a 
>szülő, hogy megfelelő annak a tánctanárnak a tudása, vagy éppen, hogy 
>kompatibilisek-e azok a lépéstechnikák, figurák a versenytáncban azzal 
>a valamivel, amit ő nagy nehezen megtanult? Hiszen nem ért hozzá. A 
>rosszat nehezebb kinevelni, kijavítani, mint ha a jót tanulja meg 
>valaki kapásból.
>Sőt hallottam már olyanról is hogy, D-s szintig alig eljutott táncos 
>tanított kemény HUF-ért, ráadásul számolni sem tudott zenére, és 
>mindezt a tanítványa vette észre. Szuper ! Jó meg vagyunk áldva !
>
>Úgyhogy mindenképpen előnyös ez a kezdeményezés.
>
>Sőt megtoldom:
>-Érdemes lenne szakmai továbbképzéseket szervezni a trénereknek, 
>edzőknek, aszisztenseknek, ahol esetleg neves magyar, illetve külföldi 
>oktatók adnak pár órát.(az állt. isk.-ban, középiskolákban főiskolákon 
>bevált). A részvételt komolyan venni. Ez érdeke lenne a kluboknak is. 
>Ezt az időt, modjuk évente 1X érdemes lenne rászánni.
>
>-Felügyelő bizottságot létrehozni akik látogatják időnként a klubokban 
>folyó edzéseket, véleményeznék az MTASZ felé.
>
>Ez csak a saját véleményem !
>
>Üdvözlet mindenkinek !
>
>Zoli
+ - import mikrofon (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

>X-Sender: 
>Kedves Táncosok, Trénerek és egyebek!
>
>Egy ismerosöm "importál" moderált mennyiségben kínai gyártmányú (tehát nem
>különösebben márkás), de teljesen új és muködo drótnélküli üzemben _is_
>muködo mikrofonokat. Használatuk nagyon egyszeru, egy 3.5 jack
>csatlakozással lehet az erosítohöz/keverohöz illeszteni. Egy átlagos
>táncteremben teljesen jól használható, bár érzékeny az interferenciára (ugye
>ezt csak a két adóval ellátott márkás modellek tudják kijátszani).
>
>25.000 ezerért vesztegetik (no szla - tehát az APEH felé "használtak", de
>persze teljesen orig csomagolásúak...). Összehasonlításképpen egy Shure
>drótnélküli 120.000-nél indul.
>
>Mivel az illeto csak viszonylag ritkán hoz, és most éppen van rá alkalom,
>így ha valakit érdekel írjon e-mailt és megoldhatunk egy próbát (van nálam
>egy darab).
>
>Üdvözlettel
>
>Áron
)

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS